donderdag, september 11, 2014

September Uitlijningsenergieën ~ Wat is Belangrijk om te Weten als Wij Hier Doorheen Gaan? - 10 September 2014


September Uitlijningsenergieën ~ Wat is Belangrijk om te Weten als Wij Hier Doorheen Gaan?
10 September 2014 / Méline Portia Lafont
Wowza, een volgende versterker bracht net onze kern en de kern van Gaia in beroering. Hebben jullie opgemerkt hoeveel er rondom jullie heen gebeurt en in beroering werd gebracht? Het collectieve drama wordt hier geïntensiveerd en het gaat over het voorzichtig zijn om er niet in meegesleurd te worden. Schenk aandacht aan het niet verstrikt te raken in deze dramatische en chaotische ontvouwingen van anderen, terwijl wij onze rollen van Ascentie Poortopzichters en Lichtwerker grondbemanning spelen. Iedereen is nu verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces van het integreren van deze nieuwe kosmische codes en lichtdeeltjes op de beste manier dat jullie ermee om kunnen gaan.
Iedereen houdt zijn/haar eigen natuurlijke bewustzijn en magnetische trilling vast welke nieuwe poorten opent wanneer de juiste frequenties met elkaar in overeenstemming zijn. Wanneer het huidige niveau van jullie bewustzijn en dat van het collectief overeenkomen, worden toegangspoorten voor het collectief geopend. Dit is terwijl jullie functioneren als een poortopzichter en activator van portalen voor diegenen die nu voort vibreren met die stroming van energie, functionerend als een portaal en bewustzijn. Dat is waarom jullie je als een poortopzichter en Lichtwerker grondbemanning voortdurend aanpassen aan de hogere energieën en lichtcodes die jullie eigen wezen en het planetaire bewustzijn infiltreren.
Wanneer jij, als een individueel bewustzijn op zichzelf, een nieuw besef bereikt en je bezit een hogere trilling van Lichtbewustzijn, open je ook een poort voor jouw individuele ervaring. Deze ervaring is een ervaring waar de energie resoneert en het magnetische veld van die energieresonantie zal jou door een wormgat van Dimensies bewegen waar je een geheel nieuwe veelzijdige staat van de kern van jouw wezen ervaart. Multidimensionaal besef komt in/naar jouw staat van gewaarwording/inzicht en je begint te handelen naar deze multidimensionale concepten waar jij jouw verbindingen met jouw eigen veelzijdige lagen van zijn/bestaan hernieuwd en er een nieuwe gelofte voor aflegt.
Wat ik bedoel is dat je buitengewone concepten van je eigen individuele gewaarwording van het Zelf mag beginnen te ervaren. Het zelf zijnde de allesomvattende energiedeeltjes en vonken van jouw Goddelijke expressie, de Kern van jouw wezen.
Deze toegangspoort van 3-9 September werd geïntensiveerd met een enorme grote climax van energieën met de Super Volle Maan. Het is een krachtig proces van aanpassingen, loslating en zelfs genezing voor sommigen geweest en het is niet dichtbij de beëindiging hiervan, alles energiewijze. Ben gereed voor meer van deze krachtige integraties en toegangspoorten terwijl wij letterlijk spiraalsgewijs naar boven klimmen richting een altijddurende stroom van fluctuaties, creaties en energie ~ wat niet verschilt van onze zuivere essentie: energie en bewustzijn.

Kijk naar hoeveel beweging er de laatste tijd naar boven gebracht werd in jullie eigen persoonlijke werkelijkheid, laat staan de collectieve werkelijkheid. Voorheen, mogen jullie jezelf gewaar geworden zijn aanwezig te zijn in de "hogere" 5de, 6de en zelfs de 7de dimensie, waar vanuit jullie zo nu en dan in/naar dit collectief en de 4de dimensionale werkelijkheid terug moesten gaan en jullie je dagelijkse levens speelden terwijl jullie ondertussen de Nieuwe Aarde Codes integreerden en hervermengden met sommige van jullie hogere niveaus. Terwijl jullie nu  een ommekeer zouden kunnen beginnen te ervaren en de rol van de executeur spelen van alles dat jullie, in de 4de dimensionale collectieve werkelijkheid, tot nu toe al geïntegreerd hebben.
Je zou onder diegenen kunnen zijn die bij zichzelf gewaarworden in/naar de stroom van deze collectieve Aardse werkelijkheid gezogen te worden en meer aanwezig te zijn hier in het 4de dimensionale gebied. Veel aandacht wordt er van jullie geëist, komend vanuit de collectieve gebieden, terwijl jullie een grote en belangrijke rol spelen om dat te verankeren wat jullie bij jezelf gewaarwerden te integreren in deze hogere gebieden. Als jij jezelf in die positie gewaarwordt: is het omdat alles dat je geïntegreerd hebt en waar jij je op voorbereidt hebt in de hogere gebieden en in jouw eigen individuele werkelijkheid, nu gereed is om naar het collectief gebracht te worden … en het is ook noodzakelijk als wij willen dat deze collectieve verschuiving vloeiend verloopt.
Jullie worden aldus gevraagd om meer "hier" in de 4de dimensionale collectieve werkelijkheid aanwezig te zijn in plaats van weg te rennen van jullie taken. Dit is waar Zelfmeesterschap langs komt aangezien jullie gereed zijn om dit op een diepgaand niveau te ervaren terwijl jullie ondertussen jullie hogere bewustzijn in/naar dit lichaam brengen. Jullie zijn nu de pioniers en deze belangrijke stukjes van de puzzel die gevraagd en getoond worden om jullie rollen te spelen tijdens deze intense verschuivingen omdat jullie gereed zijn. Een collectieve ommekeer komt vanuit dit alles voort alsook een Planetaire bevrijding. De krachtige instromingen van toegangspoorten, portalen en zonnevlammen helpen ons bij deze Goddelijke intentie waar het doel is om iedereen omhoog in een hoger bewustzijn te brengen.
Dus je mag daar rekening mee houden wanneer je voelt dat jouw aandacht hier op het collectieve vlak gevraagd wordt: je brengt dat mee wat je geïntegreerd hebt en waarop jij je voorbereid hebt tijdens jouw tijd van het zijn in de hogere gebieden, dit terwijl het collectief door diens niveau van krachtige loslating/bevrijding en genezing heenging. Je brengt dat nu terug omlaag door verankering en door "hier" meer aanwezig te zijn.
Je zou jezelf gewaar kunnen worden gepositioneerd te zijn in andere plaatsen rondom de wereld, en dat je gevraagd wordt om een leiderschap positie in te nemen of om enige drastische veranderingen in jouw leven te maken. Vele zielcontracten worden nu "geopend" en geactiveerd zodat jullie nu in volledige uitlijning kunnen treden met jullie hogere niveaus. Ben je ervan bewust wanneer dit gebeurt, er zit een diepere betekenis aan vast.
Ondertussen worden nieuwe ontdekkingen gemaakt en publiekelijk gedeeld, we hebben 2 meteorieten die onze geliefde en huidige thuisplaneet "vlakbij misten". We zijn ons nu bewust van deze enorme grote super-cluster waar wij als een piepkleine Melkweg Galaxy deel van uitmaken, genaamd Laniakea wat betekent "onmeetbare hemel" in het Hawaïaans. Nieuw besef betekent een hogere snelheid van bewustzijn, en van dit collectief.  


De scheuren van deze illusie gaan door een gigantische hoeveelheid aan druk heen dat zich aan het opbouwen is, iedere keer wanneer een enorme grote sprong in het bewustzijn genomen wordt. Stop met rennen om te proberen vast te houden aan de dingen die je beter los kunt laten. Er is geen controle en dat zal op zichzelf voor iedereen in ieders eigen tijd duidelijk worden. Beter om dit zo gemakkelijk als mogelijk is voor jullie zelf te maken en om de stroom om te Zijn toe te staan. Hoe meer je ernaar neigt om te controleren hoe groter en krachtiger de Big bang zal zijn, in dit zal dan niet op een aangename manier zijn.
Oké, dus een volgende piepkleine ademruimte zou belangrijk kunnen zijn momenteel voordat de volgende golf op onze kusten inslaat. Sta jullie zelf toe te absorberen door je te gronden en te verankeren en ben gewoon zachtaardig en geduldig met jullie zelf. Het heeft geen zin om te snel te willen gaan op dit al snelle en intense tempo.
Meer later en BEN te allen tijde Liefde.
Veel Liefde en Zegeningen
Méline Portia Lafont 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline: 
http://melinelafont.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten