donderdag, september 04, 2014

Sandra Walter - September Toegangspoort: Besef in/naar Uitlijning - 3 September 2014


Sandra Walter
September Toegangspoort: Besef in/naar Uitlijning
3 September 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Een krachtige energetische golf arriveerde vroeg gisterenavond. Dit nieuwe Licht produceert de sensatie van het hart van de Bron, en in deze grote stilte wordt ondersteuning voor de multidimensionale uitlijning - voorbij het multidimensionale besef - verstrekt voor deze openbaringstoegangspoort. Zuivere Licht frequenties stemmen onze gewaarwording/inzicht wederom af, en proberen om het fysieke voertuig op te waarderen om de uitlijning omhoog naar 12D te accommoderen.
Wat maakt dit Licht, deze Golf uniek?
De openbarende energieën, welke sinds afgelopen Juni binnenkwamen, laten ons onze Nieuwe Zelf zien. Zij helpen bij het afstemmen van de individuele gewaarwording aangaande diens unieke doel, missie en dienstverlening aan het Nieuwe Licht. De bekwaamheid om dat wat was in de steek te laten zal doorgaan om een belangrijke factor te zijn met het je succesvol aansluiten bij een gloednieuwe werkelijkheid, welke al bestaat.
Het Goddelijke MENSelijke genoom heeft de bekwaamheid om grote hoeveelheden aan informatie te interpreteren en diverse dimensies tegelijkertijd waar te nemen. Je wordt voorzien met kansen voor duidelijkheid via dit Nieuwe Licht. Deze duidelijkheid komt in de vorm van persoonlijke openbaringen, waar goddelijke aspecten van jouw expressie naar de voorgrond komen en zichzelf voor acceptatie of afwijzing presenteren. Als het individu gereed en bereid is om deel te nemen aan de Gechristende tijdlijnen, zullen deze aspecten helpen bij het belichamen van het Nieuwe Zelf.
De mensheid beweegt voorwaarts op een versneld tempo. Terwijl dit niet overduidelijk mag zijn voor diegenen die gefocust zijn op de externe bevestiging, is het interne mechanisme van de Verschuiving in het bewustzijn op een ongelooflijke snelheid aan het intensiveren. Het is uitermate behulpzaam voor jouw persoonlijke reis alsook de collectieve ervaring om volledig de openbaringen in het nu te accepteren, en de oude tijdlijnen te deactiveren welke de onontwaakten (en diegenen van de lagere belangstelling) doorgaan te gebruiken als een basis voor de werkelijkheid. Zij zullen sneller ontbinden, hoe meer de hoge-trillingsstam zich actief bezighoudt met de hogere trillingservaring.
Het Ware Goddelijke MENSelijke DNA
Het Goddelijke MENSelijke genoom draagt de bekwaamheid om in veelvoudige dimensies tegelijkertijd waar te nemen en te creëren. Dit is wat deze passage zo fascinerend maakt: de MENSheid heeft met Gaia de ervaring van een derde en vijfde dimensionale planeet gelijktijdig gecocreëerd. Terwijl de verschuiving ontvouwt, zijn zij niet capabel naast elkaar te bestaan, omdat het hogere trillingscollectief en de effecten van het fotonische Licht op Gaia, autonomie zal commanderen door eenvoudige drastische verhogingen in hun trillingstempo.

Het Nieuwe Licht dat in deze tijd binnenkomt, assisteert bij het openbaren van de persoonlijke, unieke transformatie welke voor velen van jullie voorop ligt. Het helpt met de voorspellende functie, op een multidimensionale manier; je neemt mogelijkheden waar en kies wijs aangaande wat jouw intenties dient. Deze toegangspoort beïnvloedt rechtstreeks jouw DNA; roep bewust het nieuwe beschikbare DNA binnen en voort als je ervoor kiest om deze nieuwe strengen te belichamen. Wanneer je verhoogde elektron tellingen en zonne activiteit (1) ziet, geven zij enorme op plasma-gebaseerde invoeringen van het nieuwe evolutionaire materiaal weer. Vertrouw het Zonne Licht om af te leveren wat geschikt is voor onze reis. Het Nieuwe wordt verstrekt met deze toegangspoorten en golven van Licht namens ons. Gaia, de MENSheid, de koninkrijken en elementalen worden vastgehouden in een goedaardige, goddelijke ruimte voor dit alles om zich te ontvouwen. Zoals altijd, is het aan jou en jouw niveau van bewustzijn om in/naar jouw creatie te commanderen wat je wenst.  
De Creatieve Stroom
Velen van jullie hebben talrijke creatieve ideeën en intuïties ontvangen vanwege de stimulatie van het Zonne Hart Centrum, de telepathische communicatie centrums, en het pijnappel-hypofyse complex. Jullie bekwaamheid om informatie vanuit de hogere rijken te ontvangen is aan het toenemen, en de natuurlijke impuls van de gegrondvestigde expressies is om het in/naar actie te zetten. Terwijl het niet mogelijk mag zijn om te handelen op al deze creatieve ideeën terwijl de lineaire werkelijkheid nog steeds lopende is, besef alsjeblieft dat jouw multidimensionale zelf altijd op vele niveaus aan het creëren is.
Velen die de lagere niveaus opgeruimd hebben zijn niet langer lopende op een onderbewuste creatie van de werkelijkheid - de oude 3D manier van het hercreëren van jouw ervaring gebaseerd op gewoontes, overtuigingen en emoties. Jouw gedachtevormen en creatieve impulsen zijn nu van een multidimensionale aard en zullen doorgaan uit te breiden. Het mag frustrerend zijn om al deze creatieve informatie te ontvangen en niet in staat te zijn erop te handelen in jouw dichtere werkelijkheid. Aard deze ideeën op zeer eenvoudige manieren; een woord, een plaatje, of deel hen met anderen in een conversatie. Het multidimensionale aspect van deze ideeën creëert hen in parallelle of hogere werkelijkheden, vaak op meer ingewikkelde manieren dan waartoe wij hier in staat zijn. Het is zoals het toegangspoortwerk - kristallen en symbolen geplaatst op de grond worden grote geometrieën en kristallijne structuren in de hogere rijken. Wij bouwen bruggen met deze creaties, en hoe meer hoe liever.  
Wanneer je een creatieve intuïtie ontvangt welke in uitlijning voelt met jouw Nieuwe Zelf - uitlijnend met waar je naartoe gaat met jouw nieuwe expressie - is het een intuïtie om op te handelen. Zelfs jouw acties gaan anders aanvoelen, omdat jouw lichaam door gigantische herijkingen heengaat tijdens deze passage. Het mag een langzame voortgang zijn; het schijnt dat de gereedschappen zich manifesteren voor activiteiten langs-de-lijn. Laat de intenties gedurende toegangspoorten rusten. Jouw focus zou absoluut op de aanwezigheid van het Nieuwe Licht moeten zijn, op het in het Nu zijn, en het doen van het verleden achterlaten.
Opnieuw focussen op het Zonnesysteem
Terwijl jouw multidimensionale opererende systemen uitbreiden en jouw gewaarwording/inzicht afstemt op het ervaren van veelvoudige dimensies tegelijkertijd, herinner je alsjeblieft jouw dienstverlening aan Gaia, de MENSheid, de koninkrijken en elementalen precies hier in onze locale Zonnesysteem. Als jouw niveau van bewustzijn uitbreidt om het besef van andere planeten, galaxies en sterrensystemen te omvatten, overstromen miljarden aan lichtdeeltjes van data het brein met nieuwe informatie hetgeen het niet in het verleden kon interpreteren of begrijpen. Nu dat je de bekwaamheid herkrijgt om deze deeltjes van Licht te interpreteren, welke informatie bevatten aangaande wie je bent en wat je aan het doen bent in andere dimensies, is het belangrijk om jouw focus aangaande deze reis en de Verschuiving in het bewustzijn uit te lijnen. Je gebruikt precies hier jouw andere multidimensionale aspecten.
De nieuwe Mens, het Ware Zelf begint zich nu tot uitdrukking te brengen als de aanwezigheid van de Bron via deze planetaire matrixen. Na zolang geheugenverlies ervaren te hebben, na zoveel afscheiding, is het gemakkelijk om verloren te raken in jouw multidimensionale aspecten die niet op de planeet zijn, specifiek als de dingen meer turbulent, energetisch en fysiek voor jouw expressie op Gaia worden. Terwijl het ervaren van andere dimensies fascinerend mag zijn, is het de erdoorheen-lijn, de buis die je aan het worden bent welke de sterkste beïnvloeding aangaande de ascentie van de MENSheid bezit. Vraag altijd om informatie welke hier en nu van toepassing is op de reis - voor de terugkeer van vrede, harmonie en Goddelijke Liefde naar deze beschaving. Het mag verleidelijk zijn om te ontsnappen naar de hogere rijken als je meer van jouw Ware Zelf ervaart, echter de uitdaging van het Meesterschap hier is er één van eenwording. De zucht om te vluchten heeft diens doel in sommige reizen, en het is gemakkelijk voor het ego, het verstand en de emoties om het lichaamsbewustzijn te overtuigen dat het onveilig is in dit rijk. De overtuiging dat Ascentie of de Verschuiving onveilig is op wat voor manier dan ook is absoluut niet waar, en je zult jouw lichamelijke voertuig moeten troosten als de planetaire werkelijkheid uitbreid met de toevloed van het Nieuwe Licht.
De Terugkeer van de Gechristende Jij
Deze golf van openbaring zal vervorming en disharmonie verder intensiveren, namens ons als de Goddelijke Wil en Goddelijke Liefde. Het intensiveert ook het Christus bewustzijn en het besef dat het Nieuwe Paradigma, de Nieuwe Aarde, de nieuwe werkelijkheid hier al gecreëerd en verankerd is. Geduld en de hoogste intenties, geliefden. Dit is geen ruimte om te aarzelen of samen te trekken. Iedere keer dat het externe iets uitdagends voor het lichaam of het oude bewustzijn van je oude zelf presenteert, houd je hart en ademhaling vast en commandeer bewust het Ware Zelf voort, het Gechristende Zelf en Zuiver Bron Licht Intelligentie.
Het is wonderbaarlijk. Jullie zijn wonderbaarlijk. Het is een gloednieuwe ervaring en ik eer jullie moed en toewijding aan deze reis. Ik weet dat het heel veel werk neemt. Pas je dagen, inname, activiteiten naar behoefte aan - ben oprecht aangaande de intuïtieve begeleiding. Probeer niet terug te vallen op wat-voorheen-altijd-werkte. Velen zijn aan het inhalen aangaande de akashic verwijdering van wat niet langer meer dient. Dat is jarenlang gaande geweest en zal sterker worden, laat het los. Wij kunnen ons met onze Nieuwe Zelf uitlijnen en Ascenderen, of proberen om het verleden opnieuw te fabriceren totdat de energieën die mogelijkheid uitwissen. Sommigen zullen de uitdagingen omhelzen, en andere zielen mogen beslissen om tijdens deze passage te vertrekken. Er is absoluut geen oordeel over wat een Overziel diens keuzes zijn tijdens deze tijd van openbaring. Stem jouw gewaarwording/inzicht af op jouw hogere waarheid en blijf flexibel als hogere staten van bewustzijn en uitbreiding zich tijdens deze toegangspoort voordoen.
(1) Op 1 september is er een zonnevlam uitbarsting aan de achterzijde van de Zon geweest, welke een protonenstorm voortbracht.
 
***

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten