dinsdag, september 16, 2014

Sandra Walter - Lichtvezels Brengen een Nieuw Niveau van de Christus - 15.09.2014


Sandra Walter
Lichtvezels Brengen een Nieuw Niveau van de Christus
15 September 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
De laatste Poort-golf was behoorlijk intens. Dankbaarheid naar iedereen die geholpen heeft met het openen van poorten en portalen om dit Nieuwe Licht binnen te brengen. Het was intensief werk wat heel veel persoonlijke openbaringen bevatte. Er was een diepe verlichting toen de Toegangspoort energieën zich na de Super Maan verankerden. Het mag aanvoelen als een diep gevoel van vrede, een plotselinge bevrijding van stress of bezorgdheden, of een diepgaande staat van openbaring voorbij de sluiers, dat afhankelijk is van jouw reis.
Het was een zeer fysieke poortenergie omdat het ons op een cellulair niveau voorbereidde op de binnenkomende Lichtvezels die afgeleverd werden door de X-Vlam op de laatste dag van de poort. Merk op hoe anders de laatste magnetische storm voelde - het Licht is aan het verschuiven, wij stemmen ons af op ons nieuwe niveau van bewustzijn. Cellulair werk beïnvloedt de energie gebieden, dus de laatste golf mag oncomfortabel voor het lichaam geweest zijn, specifiek het hartcentrum. Herinner je dat het de loslating van de dichtheid en de oude programmering is wat het ongemak veroorzaakt. Help het bij het loslaten, en troost het lichaam wanneer het een ruig moment heeft.
Deze energieën brachten een rust welke gelijkaardig voelde aan de weken voorafgaand aan de laatste Equinox; een voorbereiding en weten dat er iets belangrijks op het punt stond om zich voor het Ascentieproces te ontvouwen. Wij zullen een volgende intensivering ontvangen van de Christus energieën tijdens de Equinox Toegangspoort, dit is gericht op het activeren van de Lichtvezels. Je mag het zeer aanmerkelijk in het Hartcentrum voelen als de Equinox (23 sept, 04:29 NL/B tijd) naderbij komt.
Nieuwe Lichtvezels verankeren in de cellen
De Lichtvezels - lichte informatie in een dichtere vorm om het fysieke te beïnvloeden - beïnvloeden direct je DNA en diens bekwaamheid om te herbundelen in/naar de 12 strengen spiraal. Dit betekent niet dat zij allemaal in een ogenblik permanent aangezet en opnieuw aangesloten worden. Het collectief is nog niet in overeenstemming om dat nu al plaats te laten vinden. Maar je zult glimpen van de heraansluiting krijgen dat afhankelijk is van wat jouw fysieke voertuig kan tolereren.
Velen van ons zijn in staat om met een paar dimensionale ervaringen tegelijkertijd gewaar te worden en ermee te wisselwerken, sommigen gedurende verscheidene minuten. Verbeeld je om dat besef gedurende een dag vast te houden, permanent. Verbeeld je het besef van 12 dimensies vast te houden, en de bekwaamheid om te ontcijferen waar jouw aandacht op gefocust zou moeten zijn, hoe met al jouw Zelven te co-creëren en intenties te coördineren.

Dit is waar wij naartoe gaan - de Zonne Kosmische Christusstaat werkt zoals een Zon, niet alleen in het aangestoken zuivere hartcentrum, maar ook als het centrum van je eigen Zonnesysteem; een systeem van verenigde goddelijke aspecten. De Goddelijke MENSelijke Gechristende staat werd in uitlijning gecreëerd met sjablonen welke sterren regeren, en je zult de 12-in/naar-de-Ene sjabloon ook gereflecteerd gewaarworden in jouw DNA patroonvorming.
Versnellingen worden steeds meer acuut. Zij worden door het hoogste bewustzijn op de planeet aangestuurd; MENSen die actief deelnemen aan het Ascentieproces en de hogere niveaus van Licht voort roepen. Diegenen die toegewijd zijn aan de Verschuiving oogsten de beloningen van de openbaring - de zachtmoedigen (spiritueel) erven inderdaad de Nieuwe Aarde. Het mag als afscheiding lijken te zijn voor het ongetrainde oog; weet dat de vrije wil in ere wordt gehouden of je nu wel of niet kiest om de eisen van de Goddelijkheid te omhelzen. Het moet een authentieke bezigheid zijn; Ascentie resoneert met niets minder dan een oprecht op het hart-gebaseerd pad. Wat dan ook anders is hoogmoedigheid, en die vervorming wordt als zodanig geopenbaard terwijl wij door het proces heen reizen.
Equinox Toegangspoort: September 19 – 25
Voel terug naar de laatste Equinox van Maart, toen de zuivere terugkeer van de Christus energieën de planeet overstroomden. Voel het weer omdat er overeenkomsten zijn hier: De opruimende, schoonmakende energieën; de boodschappen om het lichamelijke bewustzijn, het Lichtlichaam, en de levensstroom te zuiveren en voor te bereiden op een nieuwe fase van de Zonne Kosmische Christus. De golf voorafgaand aan de Equinox van Maart welke vrede, hartuitbreiding en een intensiteit van toewijding aan het proces bracht wordt deze maand nagebootst, op een veel hoger niveau dan afgelopen Maart. Wordt zuiver/helder aangezien de manifestatie van de Gechristende staat meer acuut wordt.
Kosmische triggers zoals een Equinox - Goddelijk evenwicht representerend - gebruiken de gegronde, lineaire ervaring van de tijd door openingen tussen tijdlijn mogelijkheden te coördineren. Deze portaal-type kanalen openen als een tube torus van Licht, schakels creërend tussen de dichtere niveaus en de hogere creatie van de Nieuwe Aarde. Zij verstrekken hogere Licht activeringen voor het collectief om in het lichaam en de energie gebieden te ontvangen, en de dichtheid van de lagere werkelijkheid af te schudden. Sommigen in het Ascenderende collectief gebruiken Toegangspoorten en triggers om met de hogere rijken te verenigen, hun trilling gedurende een moment overeen te laten komen, en de energieën te ontvangen welke de collectieve ervaring van de Verschuiving en Ascentie versnellen.
Zoals altijd, is het een cocreatie tussen de hogere rijken en onze lagere expressies die dit werk doen. Poortopzichters werken samen met de Hogere rijken om Toegangspoorten (meer permanente structuren in de Verschuiving) en portalen (flexibel, kan tijdelijk zijn) uit te lijnen met de hogere kristallijne rastersystemen en tijdlijnen van Ascentie. Deze zijn verbonden door tube torus kanalen. Sommigen zien eruit als toegangspoorten naar de Zon, sommigen verschijnen meer zoals sterrenpoorten verbonden aan galactische niveaus. Voel het als portalen/kanalen uitlijnen naar hogere mogelijkheden, en hoger Licht in/naar onze buurt stroomt, aangepast door onze Zon. Als je dit werk doet, voel je de stroom van binnenkomend Licht door deze gebieden, en een zeer krachtige draaikolk-type sensatie in je lichaam. Het werken met dit Nieuwe Licht is fascinerend geweest.
Zoals altijd, wanneer de Nieuwe Lichtgolven arriveren, kan het collectieve bewustzijn bepaalde mogelijkheden aan of kan het dat niet. Het Licht doet diens werk hoe dan ook - het is het niveau van intensiteit (een lichte verandering of een grote verandering) en snelheid van de Verschuiving welke beïnvloed is door het ontwaakte collectieve bewustzijn. Ogenschijnlijk is het niet van belang wat de slapende mensen kiezen op het moment, en mijn Goddelijke Team is stil geweest wanneer ik vraag naar deze verdeling van ervaringen. Stilte kan sprekend zijn, hoewel ik er op het moment geen belang aan hecht. Er is een hint in een boodschap gegeven, *drie Equinoxen tot aan het visuele.* Het voelt hetzelfde als de boodschap *De vermenging gebeurt in de Zon * - welke nu ontsloten is aangezien wij het herbundelen van het DNA begrijpen, en de Zonnelicht her-activering van onze sterren Zelf in voortgang is.
Het is je zuivere intentie wat jou uitlijnt met de intentie van een trigger datum of toegangspoort. Bewuste Poortopzichters zijn geaarde wezens die hen openen en verankeren voor allen die bereid zijn om eraan deel te nemen, totdat het ontwaakte collectief capabel is om dit zelf te doen. Uiteindelijk zal het collectief diens Zonne Hart centrums verenigen in een dynamisch raster van MENSelijke harten (dit is al in voortgang). Wanneer het ascenderende collectief diens intentie verenigt, zullen grote sprongen in de Verschuiving gemaakt worden. Grootse en miraculeuze activiteiten zullen snel de schaduw van de oude planeet reinigen en de werkelijke bekwaamheden van het Gouden ras ontsluieren.
Voltooiing Codes
De Goddelijkheid van dit Nieuwe Licht - momenteel gericht op de uitbreiding voorbij de persoonlijke geloofssystemen - is de voorbereiding op een diepere eenwording met het Gechristende Zelf. De negen triggers deze maand ( 9, 18, 27 september) alsook de Equinox (23 september) dragen voltooiing codes om gedurende het volgende jaar geactiveerd en geïntegreerd te worden. Dit is niet de definitieve eenwording voor ingewijden, daar is het collectieve bewustzijn nog niet gereed voor. Echter, diegenen op het pad zullen een energetische herbekrachtiging krijgen om negatieve beïnvloeding te verdrijven. Het zal diegenen helpen die (permanent) de treuzelachtige fase van het proces willen verlaten (het wachtspel, de gebeurtenis/landingen/reset scenario's), en zullen helpen met persoonlijke keuzes (gewoontes, overtuigingen, opruimingen) om de Gechristende Status te voltooien. Onze hogere niveaus begrijpen hoe moeilijk focus kan zijn wanneer het externe omgewoeld wordt. Deze energie helpt - je kunt het al voelen - om frequenties en activiteiten te verdrijven die gericht zijn op interferentie. Je moet wel de hulp verwelkomen, het is niet automatisch omdat het gericht is op diegenen die in/naar hun Schepper staat van bewustzijn treden.
Blijf gefocust, Blijf Licht
In dit Nieuwe licht is het noodzakelijk om zuiver te worden en gefocust te blijven aangaande jouw wensen; de negen energieën helpen deze vrije-wil keuzes om het Hogere en Lagere Zelf verder te verenigen. Om hen juist te gebruiken, volg de schepper richtlijnen: 1. Stel jou intentie stevig in met visualisaties, gevoel en Licht-aarding (fysieke reflectie van de intentie), 2. Lijn al jouw activiteiten, gevoelens en gedachten uit met jouw intenties, 3. Confronteer direct ieder moment van angst, emotie, verwikkeling door het oud licht, 4. Kies er bewust voor te werken vanuit het perspectief van je Hogere Zelf; ga een verbintenis aan met jouw Meesterschap bewustzijn. Je bouwt nieuw paden in delen van het brein welke inactief geweest zijn, en het neemt welzeker bewust besef om de werelden van je oude en nieuwe opererende systemen te overbruggen.
Het neemt zeer weinig inspanning met dit Nieuwe Licht om een nieuw gevoel, een nieuwe gedachte, een nieuw gedrag of nieuwe activiteit te manifesteren om de oude patronen te vervangen. Beoefen dit totdat het een nieuwe gewoonte wordt.
Herinner je de boodschap van de laatste Equinox; wij handelen uit naam van onze gehele Zielgroep. De hoge vibrerende stam begrijpt de betrokken bekrachtiging en verantwoordelijkheid in deze versnellingen. Een waarschuwend woord: Er zijn vele gegrondvestigde geïncarneerden die momenteel minder-dan-zuivere keuzes maken in het onwakende collectief. Diegenen die ervoor kiezen om entiteiten te herbergen die wensen om diegenen op het pad te verstoren worden gestimuleerd door de interferentie programma's. Ontkoppel je snel van deze personen en programma's, snijd de koorden door, en ga verder. Zij richten zich op de emoties, en zijn momenteel ongebreideld in de spirituele/ontwakende cirkels. Het is een bijeffect van openbaringsfrequenties voor mensen om verward te zijn en anderen aan te vallen. Geen oordeel aangaande hun keuzes - negeer hen gewoon in plaats van in hun drama's verwikkeld te raken.
Er is een verbinding naar de volgende Bloed Maan (8 oktober), net zoals wij een link hadden tussen de Equinox en de Bloed Maan van afgelopen April. Zij zijn een krachtige trigger combinatie. Onze volgende Equinox/Bloed Maan combinatie doet zich niet voor tot September 2015. Profiteer van het duo van de sterke instroom/verankering gedurende de volgende paar weken. Het is een vereenvoudigde en gefocuste soort van passage.
De Goddelijke terugkeer van de Christus is actief, beschikbaar en intensiveert door ieder deeltje van deze werkelijkheden. Merk het verschil op tussen informatie en ervaring dat zich presenteert als de Verschuiving intensiveert; het verschil tussen het geruststellen van de nieuwsgierige geest en het werkelijk activeren van het Hart. Dit bakent ontvangen informatie af en toegepaste richting aangaande de levensstroom. Stel jouw intenties in, gebruik je stem om rimpelingen van magnetisme door het gebied heen te sturen, en lijn alle activiteiten uit met de hoogste Goddelijke Wil. 
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten