maandag, september 22, 2014

Meester Lanto - De September Equinox Energieën: Jij Bent de Kracht van het Universum - 20 September 2014Meester Lanto
De September Equinox Energieën: Jij Bent de Kracht van het Universum
20 September 2014 / Fran Zepeda

Groeten. De zuiverheid van de energieën betreedt jullie wezens op een toenemende snelheid. Jullie verheffend in gigantische golven van Ascentie. En met dit Optillen, hebben jullie een kans en een plicht aan jullie zelf om boven de afnemende lagere energieën uit te stijgen die zich nog steeds aan jullie vastklampen.
Ik kom om jullie bij dit Optillen, bij deze verfijning van jullie energieën te ondersteunen. De zuiverheid van de energieën zijn in overeenstemming met de zuiverheid van jullie ziel en terwijl het soms moeilijk is om deze zuiverheid van de treuzelende vertrekkende energieën van het verleden te onderscheiden, is het zeer de moeite waard om de bedoeling te hebben boven dit verschil uit te stijgen.
Ik neem jullie nu mee op een reis van jullie zuivere ziel, van het toestaan van jezelf om nu met al jullie hogere aspecten te vermengen. De energieën van Nu zijn in volledige ondersteuning hiervan. Deze verheffing, dit openbaren van de zuiverheid en luister van jullie ziel en jullie verbinding met de Schepper leidt nu de weg tijdens jullie reis van Ascentie.
Er is geen terugkeer. Sta jezelf toe om hoger opgetild te worden, sta jezelf toe je te focussen op de zuiverheid van jouw ziel, op de zuivere verbinding met de Schepper. Verwelkom je zielfamilie. Verwelkom je Hogere Zelf en hogere aspecten op deze reis. Dat is wat voor jou echt is. Alle pesterige fluisteringen van "doemdenken" en liefdeloze gedachten zijn nu alleen maar in jouw bewustzijn om her/erkend en losgelaten te worden als iets van het verleden.
Kies nu om de liefdevolle golven van jouw Zuivere Ziel te verwelkomen die jou nu begeleiden tijdens jouw Ascentie. Kies nu om de liefdevolle begeleiding van jouw Hogere Zelf te verwelkomen, van jouw Ik Ben Aanwezigheid, en jouw Zielfamilie en de Schepper als jouw enige pad en focus.
Het is nu tijd om jouw reis in vrede te voltooien, in de wetenschap dat je de zuivere energieën gekozen hebt om jouw gids te zijn en dat de treuzelende fluisteringen van het denken en weten van weleer louter overblijfselen zijn van waar je gereed voor bent om te laten gaan.

Omhels jezelf nu. Omhels jouw zuivere ziel nu. Sta het toe om jou bij iedere gedachte en actie die je neemt te vergezellen. Dit is echt. Dit is jouw bestemming. Ontdek nu de wetenschappen en waarheden van jouw ziel. Het is aan het vermengen met jouw volledige bewustzijn en besef, jouw enige bewustzijn wordend, het potentiële bewustzijn van de massa's, in die zin dat allen een zuiver aspect van de Schepper zijn. Omhels dat weten. Omhels die Waarheid.
Dierbaren, ik spreek via jullie hart met jullie. Ik help jullie bij het verwelkomen van deze zuivere energieën van het Portaal van de September Equinox. Zij hebben de kracht van grote transformatie. Ik leid jullie hen binnen terwijl jullie jezelf toestaan om los te laten en hen binnen te gaan met volledig afstand te doen en vertrouwen te hebben dat je permanent opgetild wordt naar een plaats waar jullie nu de werkelijkheid in diens zuivere vorm kunnen waarnemen.
Jullie mogen de laatste tijd opmerken dat er vele conflicterende "werkelijkheden" zijn die op de deur van jullie bewustzijn kloppen. En jullie mogen verward zijn over wat waar is en wat illusie is. Wees ervan verzekerd dat jullie innerlijke zelf de weg kent; jullie Hogere Zelf, jullie Hart kent de weg. Het kent de weg uit deze "jungle" van conflicterende werkelijkheden vandaan die om jullie aandacht schijnen te wedijveren. Het kent de weg naar boven en weg van de negatieve wervelingen van afleidingen welke wedijveren om jullie aandacht.
Observeer hen (de negatieve afleidingen) en laat hen voorbijgaan. Zij zijn slechts wrakstukken op de weg van jouw Ascentie die op jou afkomen en van jou afkomen maar niet bestemd zijn om zich vast te klampen als je hen her/erkend terwijl zij alleen maar voorbijgaan en de energieën van jouw verleden verheffen en opruimen, van de delen van jou die opruiming en integratie nodig zijn.
Ben nu in vrede met jezelf, dierbaren. Vang jouw ware essentie en verwelkom het. Het is sterk, het is stralend, het is zuiver. Het heeft de kracht om alles te overschrijven dat jou af schijnt te leiden van de zoete essentie van jouw zuivere Ziel, die nu de weg leidt, nu wedijvert om jouw richtinggevende kracht te zijn.
En Liefde is de elementale essentie van alles dat je bent. Het voltooit jou, het bekrachtigt jou, het stuurt jou aan. Sta Liefde toe de vertolker van alles te zijn dat je op deze reis ervaart. Sta het toe om de begeleidende en aansturende kracht te zijn van alles dat je tegenkomt en je herinnert. En dit zal jou ervaring als negatieve of tegenstrijdige gedachten of obstakels die jouw bewustzijn binnenkomen zuiveren.  
Jij bent de Kracht van het Universum, want je bent van Liefde gemaakt, en die kracht heeft de bekwaamheid om alles in/naar zuiverheid en harmonie en overvloed te transformeren met een vingerknip van de omschakeling van jouw intentie voor alles dat jouw bewustzijn binnenkomt om door Liefde gekleurd, door Liefde gedefinieerd, door Liefde gecreëerd te worden.
En zo zij het dierbaren. Ik prijs jullie voor het kiezen van Liefde als jullie gids bij al jullie ervaringen en ik sta gereed om jullie tijdens deze glorieuze reis van verheffing te begeleiden waar jullie nu zo goed berijmd in zijn. Jullie nemen de energieën en staan hen gemakkelijk toe om jullie te transformeren. Jullie zijn formidabele transformatoren van de energie. Jullie brengen alles door de filter van Liefde en wat er achterblijft zijn slechts overblijfselen van jullie oude zelven die jullie niet langer meer dienen. Jullie transformeren jullie zelf terug in/naar de zuivere essentie van jullie ziel, steeds meer de illusies van weleer achterlatend terwijl de dagen verder gaan.
Wat er overblijft is de zuivere reflectie van wie jullie waarlijk zijn, mijn dierbaren, de lichtheid en zuiverheid van jullie Ik Ben Aanwezigheid, in staat zijnde om wat je eens als jezelf zag te differentiëren, maar was echt alleen maar de illusie van het experiment van jullie reis weg van de Bron.
Ik verlaat jullie nu met een gebed/invocatie die jullie kunnen gebruiken tijdens jullie zoete reis terug naar de Bron:
"Ik omhels mijn zuivere ziel, mijn zuivere essentie, mijn verbinding met de Bron terwijl het alles rondom mij heen verlicht met de zuivere Waarheid van mijn bestaan."
"Ik laat alle overblijfselen van wat gewend was mij te definiëren achter, als slechts experimenten en vervormingen van mijn ware zelf."
"Ik verwelkom mijn zuivere essentie om alles rondom mij heen met Liefde te verlichten. En ik omhels mijn zuivere ziel als wie IK BEN."
"Ik verwelkom de transformatie welke mijn ware essentie toestaat steeds meer door te stralen terwijl ik de zuivere energieën omhels die via het Equinox Portaal binnenkomen, en opvolgende portalen terwijl ik mijn energie in toenemende mate en permanent verhoog. Mij de weg tonend om volledig met de Bron te verbinden."
"Ik verwelkom mijn ware essentie, mijn Ik Ben Aanwezigheid als mijn enige werkelijkheid, de zuiverheid van mijn ziel verlichtend als mijn richting aangevende kracht."
"Ik verwelkom de zuiverheid van deze binnenkomende energieën zonder weerstand en bedank hen voor hun hulp bij het mij naar huis te leiden.
 “Amen”
Voel nu het verschil in jullie trilling terwijl jullie jezelf toestaan om deze krachtige golven van energieën te berijden, waar jullie veel meer gewend aan raken bij iedere stroming van de energieën naarmate zij aanwezig zijn.
Ik Ben jullie dienaar, Ik Ben jullie gids, Ik Ben jullie voorbeeld van zuivere stralende zielenergie, waaraan jullie NU, met toenemende aanwezigheid binnenin jullie energie gebied, geacclimatiseerd worden.
Namaste. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com     www.franheal.wordpress.com   www.ouremergingdivinity.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen