zaterdag, september 20, 2014

Mary Magdalene - De Periode van Uitlijning - 17 September 2014 / Natalie Glasson


Mary Magdalene
De Periode van Uitlijning
17 September 2014 / Natalie Glasson
Je ervaart nu jouw goddelijke essentie in een heilige reis welke aan jou je doel als een Ziel op de Aarde en binnenin het Universum van de Schepper openbaart. De reis die je ervaart en waar jij je voortdurend op inscheept is een speciale reis welke al jouw vaardigheden, bekwaamheden, wijsheid en kennis vanuit het verleden, gelijktijdige en huidige levensspannen bijeenbrengt in/naar de manifestatie binnenin jouw huidige moment. Alles dat je nodig bent is binnenin jouw wezen aanwezig, gereed om geactiveerd te worden, beschikbaar om ervaren en aanwezig te zijn om in ere gehouden te worden als een heilige manifestatie van de goddelijkheid. Jouw doel is zich nu op de Aarde voor jou aan het ontvouwen. Jij bewandelt jouw heilige doel in ieder moment van jouw leven, of jij nu wel of niet tevreden met jouw leven bent, of een gemakkelijk stromend leven of gemakkelijke uitdagingen ervaart, je verwart of geïnspireerd voelt. In dit moment en ieder moment van jouw werkelijkheid ben je op de juiste plaats met de geschikte timing en stroomt alles in overeenstemming met jouw Ziel, Zielgroep en de goddelijke Wil van de Schepper. Dit is de waarheid, je bent precies daar waar je moet zijn in jouw leven en ervaringen en je bewandelt jouw goddelijke doel op de Aarde om meer volledig met iedere expressie van jezelf het tijdperk van liefde en al diens overvloed te ervaren.
Ik vraag jou om je leven in dit moment te begrijpen; voel je dat mijn woorden waarheid zijn? Het is zeer waarschijnlijk als je onlangs gehad hebt wat je als goede ervaringen gewaarwordt, dat je met mijn woorden resoneert, als het het tegenovergestelde is en je voelt jezelf worstelen of lijden in jouw leven dan resoneer je misschien niet met mijn woorden. Wat jouw omstandigheden ook zijn het is voor jou geschikt om met mijn woorden en suggesties over jou, wandelend op de Aarde als jouw goddelijke doel, te resoneren, te cultiveren en je ermee uit te lijnen omdat dit jouw waarheid is. Hoe meer jij je met dit bestaan uitlijnt hoe meer je het volledig binnenin jouw werkelijkheid zult ervaren. Er is geen andere manier als jouw goddelijke doel op de Aarde te bewandelen en de overvloedige Liefde te ervaren van het Tijdperk van Liefde, dan er bewust mee uit te lijnen alsof een verzoek naar jezelf gestuurd wordt, en het Tijdperk van Liefde, inclusief al diens ervaringen om te vermengen, gelinkt en als één zijn. Jij bent het Tijdperk van Liefde al. Het Tijdperk van Liefde is een titel van een tijd op de Aarde waar ieder persoon zich uitlijnt met de Liefde van diens wezen en het voortbrengt naar diens eigen werkelijkheid, naar anderen en naar de Aarde als een allerhoogst geschenk van Liefde; het geschenk van Liefde manifesterend in de fysieke vorm en ervaringen. Jij, geliefde, bent op dit pad. Jij bent het Tijdperk van Liefde, jij bent de schepper van het Tijdperk van Liefde, het is door jouw uitlijning met en uitdrukking van Liefde dat jij je goddelijkheid zult bereiken alsook een eeuwige periode van Liefde op de Aarde zult manifesteren.

Jouw tijd is hier, het is gedurende een poosje aanwezig geweest, de enige manier waarop je werkelijk een schepper kunt zijn van het Tijdperk van Liefde is om uit te lijnen en tevreden te zijn met het begrip dat je al jouw heilige werkelijkheid van goddelijkheid en het werkelijke doel op de Aarde bewandelt. Jouw begrip en tevredenheid komt vanuit jouw perspectief dat alles in jouw werkelijkheid geschikt en toepasbaar is, en dat er geen goede of slechte ervaringen zijn, en alles deel van jouw pad uitmaakt. Met dit geactiveerde perspectief binnenin jou, ontdek je dat jij je niet langer gehecht voelt aan jouw werkelijkheid of zelfs geen behoefte voelt om omstandigheden te be/veroordelen. Je weet eenvoudig dat alles voor een reden en een goddelijk doel op diens plaats zal vallen. Met dit begrip ben je meer in staat om jezelf meer volledig aan de aanwezigheid van de schoonheid van de Schepper binnenin jouw wezen en werkelijkheid over te geven. Jouw keuzes komen ook in het spel en hebben een belangrijke impact op jouw werkelijkheid. Wanneer je kiest om uitgelijnd te zijn met het Tijdperk van Liefde en met jouw doel van het zijn van een schepper van het Tijdperk van Liefde, begin je nieuwe keuzes te ervaren welke het Tijdperk van Liefde binnenin jouw werkelijkheid tot uitdrukking brengen en manifesteren. Dus overvloedige diverse ervaringen van Liefde manifesteren zich op magische wijze in jouw leven, alles naar jou aantrekkend dat je nodig bent om jou aan te moedigen en te ondersteunen bij het meer tot uitdrukking brengen van de Liefde van de Schepper en naar meer van de schoonheid van de Schepper binnenin jouw werkelijkheid te kijken.
"IK LIJN ME UIT," dit is alles dat je nodig bent in dit moment met jouw keuze van dat waar jij mee uit kiest te lijnen. Kies je ervoor om je met angst of met Liefde uit te lijnen? Dit betekent eenvoudig dat in plaats van jezelf aan te moedigen om alleen zonder ondersteuning op de Aarde te lopen, jij toegang hebt tot de ondersteuning welke onophoudelijk van jou is. De ondersteuning van de innerlijke gebieden, de Engelen, Aartsengelen, Geascendeerde Meesters, Lichtwezens alsook de stroom van overvloed, de waarheid, Liefde en jouw eigen heilige wezen. Je stelt jezelf open om een deel te zijn van het Universum van de Schepper waar je automatisch en vanzelfsprekend tot toe behoort zodat je de ondersteuning, inspiratie en de energie die je nodig bent mag verkrijgen, aldus ben je in staat anderen te ondersteunen bij het bereiken en toegang verkrijgen tot hetzelfde.
Welke energieën wens je om jou te ondersteunen in dit magische leven en om magie op de Aarde te creëren? Het is belangrijk om hierover na te denken, vrij van beperkingen en grenzen. Jij bent een verbazingwekkend wezen van Licht verbonden met alles dat de Schepper is, wanneer jij jezelf hiermee uitlijnt leef jij voorbij grenzen in de vrijheid en veelvoudigheid van de overvloed van de Schepper.
"Ik lijn mezelf volledig uit met het Tijdperk van Liefde, aldus ik op de Aarde een expressie mag zijn van de overvloedige en gelukzalige Liefde van de Schepper. Ik lijn mezelf uit om een schepper van het Tijdperk van Liefde in mijn werkelijkheid, de werkelijkheden van anderen en de wereld te zijn. Ik lijn mezelf uit om mezelf en mijn werkelijkheid te ervaren als Liefde, aldus alles aantrekkend dat ik nodig ben in mijn leven om harmonieus met de waarheid van mijn hart en mijn goddelijke doel te bestaan. Ik lijn me uit met het goddelijke doel van mijn Ziel, wat er ook gebeurt in mijn werkelijkheid ik weet dat ik mijn goddelijke doelstelling in ieder moment creëer, bewandel en ervaar. Terwijl ik me met Liefde uitlijn is mijn keuze met Liefde uitgelijnd en aldus BEN IK LIEFDE in al diens heilige expressies. Hierover verblijd ik me, en laat de angst los en ben tevreden binnenin mijn werkelijkheid en bestaan op de Aarde. Ik Ben Die Ik Ben."
Dat wat negatief, schadelijk of pijnlijk is is slechts een product van de ontworpen illusie om een groter begrip en grotere waarheid vanuit de Ziel naar voren te brengen, dat wat is vastgesteld als positief is een erkenning van de waarheid van jouw Ziel en de Schepper in de manifestatie. Dat waar jij je mee uitlijnt wordt jouw waarheid, wordt jouw werkelijkheid en het vastgehouden bewustzijn binnenin jouw fysieke wezen. Laat Liefde de uitlijning van jouw wezen zijn.
Daar is een behoefte om de Liefde van de Schepper te belichamen, tot uitdrukking te brengen en te ervaren omdat het genezend, verheffend en bevrijdend is, en meer belangrijk, vanwege het feit dat de Liefde van de Schepper zo overvloedig is is er aldus veel om te ervaren. Zelfs een levensspanne toegewijd aan de belichaming, expressie en ervaring van de Liefde van de Schepper is niet voldoende om volledig de overvloedige manifestaties en ervaringen van de Liefde van de Schepper te ervaren, zoveel is er om te ervaren. Het is nu tijd om deze prachtige energieën en ervaringen los te laten aldus nieuwe begrippen en waarheden zich ontwikkelen en her/erkend worden van binnenuit jouw wezen, daar is een magische wereld die op jou wacht, geboren van binnenuit jouw wezen.
Waar er Liefde is daar is alleen Liefde. Binnenin jouw wezen daar is Liefde, dit betekent dat er alleen Liefde binnenin jouw wezen is. Als jij je met dit begrip uitlijnt en met de Liefde binnenin jouw wezen door simpel jezelf aan deze uitlijning te verklaren, te affirmeren en te verplichten, dan zal dit eeuwig jouw ervaring zijn, op schitterende manieren door jouw gehele werkelijkheid en ervaringen heen omwikkelend.
Het is tijd om jezelf in vrijheid te stellen en te weten dat jij jouw goddelijke doel bent, deze wetendheid is alles dat er nodig is. Met jouw uitlijning met Liefde en jouw goddelijke doel, zelfs als jij jouw goddelijke doel niet kent, zal je jouw werkelijkheid zuiveren en reinigen terwijl alles dat jij bent, creëert en ervaart ook uitgelijnd wordt. Dit is waarom velen op de Aarde mensen, energieën, objecten, ervaringen, situaties, overtuigingen, perspectieven van hen weg te vallen ervaren; het is vanwege een bewuste en onbewuste uitlijning die er aan het plaatsvinden is binnenin alle zielen. Iedere ziel maakt bewust en soms onbewust een keuze van uitlijning en ervaring op de Aarde. Deze uitlijning plaveit de weg voor generaties te komen en ook voor de doorgaande ascentie van iedereen op de Aarde en de innerlijke gebieden. Dat wat jij in ieder moment kiest heeft diens impact op jouw werkelijkheid en de Ascentie van iedereen, dit is waarom in deze tijd van overgang, vergiffenis het grootste gereedschap is om een liefdevolle werkelijkheid van vrijheid van Liefde te ondersteunen.
Ik Ben altijd bij jullie, en ondersteun jullie, houd van jullie en inspireer jullie.
Laat er Licht en Liefde zijn in alles dat je doet terwijl je het pad van jouw goddelijke doel op dezelfde manier bewandelt welke ik en Meester Jezus en vele anderen bewandeld hebben.
Wij zijn eeuwig één, verbonden door waarheid en Liefde, ik eer en respecteer jullie, Ik Ben jullie zuster en de kameraad van jullie Ziel, hier om als en met Liefde te dienen.
Het Tijdperk van Liefde is de Tijd van Uitlijning,
Mary Magdalene

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten