zondag, september 28, 2014

Karen Dover - Uitbreiden in/naar WAARHEID op een Cellulair Niveau - 27 September 2014


Karen Dover
Uitbreiden in/naar WAARHEID op een Cellulair Niveau
27 September 2014
Terwijl de Nieuwe Aarde er nu mee begint om in/naar de fysieke wakende werkelijkheid geboren te worden van wat genoemd wordt de menselijke levenservaring, is het belangrijk om je te herinneren dat je niet alleen je frequentie verandert maar ook je cellulaire structuur. De MANIEREN waarop je de frequenties interpreteert welke dan vertaald worden Naar informatie op een menselijke bewust wakend geestesniveau, veranderen op alle momenten van alle momenten. Het mag lijken dat wanneer je iedere ochtend in de spiegel kijkt dat je de 'zelfde' persoon ziet die je de laatste keer zag, maar dit is slechts een optische illusie die jou tegenhoudt van het bewust her/erkennen van de grote verschuivingen en veranderingen waar je op ALLE niveaus van jouw menselijke voertuig doorheen gaat.
De uitbreiding welke nu op een menselijk niveau van de energieën van de Planeet Aarde een snel momentum bereikt heeft, zal nu de geboorte van uiteenlopende werkelijkheden toestaan die voorheen ontkend werden op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Voor velen van jullie mag dit voorbij jullie begrip schijnen te zijn, "Hoe kan wat dan ook zoveel in mijn wakende werkelijkheid veranderen?" is de zinsnede die velen van jullie toegestaan hebben om tevoorschijn te komen binnenin jullie logische gedachten en nochtans verandert ALLES op ALLE momenten. Alleen maar omdat je fysiek de veranderingen niet kunt zien doet de genoemde veranderingen niet teniet. Bijvoorbeeld, je huid, je haar en je nagels groeien onophoudelijk en veranderen op alle momenten, je merkt noodzakelijkerwijs niet de veranderingen op die zich VOORDOEN, maar je merkt het op wanneer zij naar een niveau opgebouwd zijn dat jij je nagels of je haar moet knippen of veranderen. Geconcentreerd iedere dag in de spiegel naar je haar kijken, zou je niet toestaan de groei te zien die het haar ondergaat en toch begrijp en accepteer je de groei.


Aldus is het met de energetische en cellulaire groei en verschuivingen en veranderingen die ervaren worden in dit jouw menselijke gestalte op de Planeet Aarde. WAARHEID IS GEWOON en als zodanig is het constant, je verhuist in deze tijd in/naar het evenwicht met de genoemde WAARHEID. Te proberen om WAARHEID te negeren of het te filteren zal niet langer meer werken want ALLES IS GEWOON. De constructie welke de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is, wordt nu losgelaten vanuit de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig, als dit verwijderd is dan zullen de BEPERKINGEN die jouw ONDERWEZEN werden te bestaan op een natuurlijke manier beginnen te ontbinden want zij waren nooit WAARHEID, zij waren een CONSTRUCTIE welke jou ONDERWEZEN werden om niet alleen op een menselijk wakend geestesniveau te geloven maar ook om te ACCEPTEREN.
Het moet opgemerkt worden dat de externe wakende werkelijkheid nu gigantisch zal beginnen te verschuiven om terug in/naar het evenwicht te komen. De loslating van de lagere dimensionale frequenties mag een enorme grote instroom zien van wat TOESCHIJNT zeer verstorende informatie te zijn, het is de loslating van de verborgen agenda's, de vervormingen die gecreëerd werden vanwege de CONSTRUCTIE die de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid was. Het was nooit in stroming, het was een CONSTRCUTIE die voor vele vervormingen toestond om gecreëerd te worden vanwege de nauwe inperkingen aangaande de stroom van de genoemde energieën. Energie IS GEWOON, het stroomt en beweegt op natuurlijke wijze, wanneer dit belemmerd wordt dan worden de vervormingen gecreëerd. Daarom zal er bij de loslating van de vervormingen een natuurlijk evenwicht komen. Ik zou jullie in deze tijd willen begeleiden om te proberen te weerstaan om wat dan ook in de externe wakende werkelijkheid te veranderen, aangezien het verwant is aan het kammen van je haar van alleen de reflectie in de spiegel.
De periode van aanpassing zal veel gemakkelijker zijn om in, door en eraan voorbij te stromen wanneer je de controle opgeeft welke jou GELEERD werd om op jouw wakende menselijke levenservaring toe te passen. Er is een groter plaatje dat je niet kunt zien vanaf deze huidige uitkijkpost maar waar je naartoe aan het verhuizen bent. Door in BALANS en GELOOF en VERTROUWEN van ZELF te blijven, ben je in staat om de externe wakende werkelijkheid toe te staan om vorm aan te nemen en diens natuurlijke balans in een stroom te vinden.
Op een menselijk bewust wakend geestesniveau kan je eerst een gevoel van paniek voelen, want welbeschouwd werd jou in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid waar je binnenin bestaat GELEERD dat jij de "controle moet nemen" van jouw leven. In WAARHEID hoef jij je eenvoudig uit te lijnen met de natuurlijke stroom van de energie die JIJ in WAARHEID BENT. Alles is bij ontwerp en heeft een natuurlijk evenwicht, dit is waar je nu naartoe aan het verhuizen bent op een menselijk bewust wakend geestesniveau na een eeuwigheid van het UIT het genoemde evenwicht geweest te zijn.
Want velen van jullie die zich nu afgestemd hebben met de noodzakelijke frequenties om de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheden te verlaten, zullen er wonderen zijn die voorbij jullie wildste dromen geboren worden.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen