vrijdag, september 12, 2014

Karen Dover - Laat het VERDRIET in WAARHEID Los - 11 September 2014


Karen Dover
Laat het VERDRIET in WAARHEID Los
11 September 2014
Ik sprak gisterenavond (10 sept'14) in de "Beyond the Looking Glass" radio uitzending uitgebreid over door de emoties heengaan die nu voor loslating naar boven komen. Het Universum is bij ontwerp en ik had allereerst de bedoeling om een dossier te administreren, na veel van de lineaire dag in emotionele en fysieke pijn doorgebracht te hebben. Ik wist dat ik aan het loslaten was en ik wist dat het verwees naar de diepe vastgehouden emoties die nog steeds op een cellulair niveau binnenin mijn wezen waren. Het is geen toeval dat de derde 'super maan' aan het begin van deze lineaire week was. ALLES IS BIJ ONTWERP.
Het Universum had mij in staat om me fysiek met de show te verbinden en aan mij werd door co-host Bob Charles gevraagd om mijn commentaren/reacties op de 9/11 gebeurtenis, waar vandaan natuurlijk de verjaring van is, de 13de verjaring. Ik herinner me duidelijk wat ik aan het doen was op die dag zoals velen van jullie je dat kunnen herinneren en dit geeft diep trauma aan want het is letterlijk in de cellulaire structuur van ons menselijke voertuig geëtst wanneer jij je een gebeurtenis kunt herinneren alsof het gisteren gebeurde. Het is natuurlijk een lineaire constructie om het geloof vast te houden dat het in ieder moment gebeurde anders dan in het "NU" moment, want ALLES IS NU.
Het mag toeschijnen dat om de herinnering van traumatische gebeurtenissen zoals 9/11 vast te houden een ondersteunende manier van het bestaan is, maar het werkt om de wonde te verdiepen en om de pijn opnieuw aan te steken. Wanneer wereldgebeurtenissen zoals deze herinnerd worden en wederom overstromen, steekt het niet alleen het verdriet op een wereldniveau, een menselijk ras niveau opnieuw aan, het steekt ook iedere wonde in relatie tot het verlies van een geliefde aan. De oude 3D Aarde constructie is niet ingesteld om het menselijke voertuig toe te staan de frequentie van verdriet te verwerken, voor diegenen van jullie die de uiteenlopende stadiums van verdriet/rouw bestudeerd hebben en gewerkt hebben met verdriet/rouw begeleiding, jullie zullen de stadiums begrijpen en hoe erdoorheen gegaan wordt en de noodzaak van het menselijke voertuig om door ALLE stadiums heen te werken, het is niet van belang in welke volgorde zij ervaren worden, alleen dat door het gehele proces heengegaan wordt.

Velen in de menselijke gestalte raken verstrikt in het kwaadheidstadium van verdriet en deze kwaadheid is wat vaak op een wereldniveau aangestoken wordt wanneer wereldgebeurtenissen herinnerd worden. Deze kwaadheid triggert dan andere niet losgelaten kwaadheid en verdriet van ALLE levensspannen. Denk eraan je bent in de menselijke gestalte in deze tijd op deze planeet en jouw menselijke logische verstand zal proberen om alleen naar dit leven te verwijzen, maar je hebt andere levensspannen geleefd, allen in het NU.
Ik verklaar voor geen enkel moment dat verdriet genegeerd zou moeten worden, inderdaad het te negeren drijft het dieper in het menselijke voertuig, noch verklaar ik dat er een tijdsschaal is waarin omgegaan moet worden met verdriet, dit is geen WAARHEID, ieder menselijk wezen zal op een unieke en persoonlijke manier door de frequentie van verdriet heen werken. Het verdriet moet toegestaan worden om te stromen, iets dat het menselijke logische verstand jou zal proberen te leren dat het meer pijn voor jou veroorzaakt, en dit is het wat geen WAARHEID is. Voor diegenen die hun menselijke gestalte verlaten hebben is er geen pijn, zij keren terug naar de energie welke zij in WAARHEID zijn, bevrijd van de leringen die hen vastgehouden hebben terwijl zij hun menselijke gestalte namen. De pijn welke overblijft is gevangen verdriet, de lering dat op de één of andere manier het herinneren van een geliefde zonder pijn gevoeld wordt onbeduidend voor hen is. Dit is wederom geen WAARHEID.  
Terwijl het menselijke ras nu in frequentie verhuist en de ketenen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie beginnen te ontbinden en volledig losgelaten worden, kan dan de LIEFDE welke IS meer vrijelijk stromen. In deze tijd wordt aan jou gevraagd om de LIEFDE welke IS toe te staan vrijelijk door jouw Wezen heen te stromen, dat bevrijdt wat jou in cyclussen vergrendeld houdt, of dit nu is van gedrag of van emoties, want uitbreiding kan alleen gebeuren wanneer je loslaat en VERTROUWEN en GELOOF in ZELF en het proces hebt waar jouw ZIEL jou nu doorheen laat gaan.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
Karen: Ik heb vele boodschappen doorgekregen van diegenen die hun menselijke gestalte verlaten hadden aan hun geliefden hier in de menselijke gestalte en de boodschap was altijd van Liefde en om het leven ten volste te leven. Het is geen verkeerde dienstverlening voor de persoon waar je om rouwt om hen met vreugde en met liefde te herinneren, inderdaad de paradox is dat een ingepakt hart in de frequentie van rouw de energie niet kan VOELEN waar zij voor rouwen, een hart dat open en genezen is kan de verbinding VOELEN want het menselijke voertuig mag dan gestorven zijn maar de energie kan dat niet, het is eeuwig.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen