donderdag, september 25, 2014

Karen Dover - De Loslating van Beperkingen - 24 September 2014


Karen Dover
De Loslating van Beperkingen
24 September 2014
Velen van jullie mogen een krachtige Equinox ervaren hebben met veel emoties die naar het oppervlak kwamen welke je gevloerd mogen hebben. De vervormingen die onderwezen werden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie worden nu in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund. Terwijl de planeet zelf haar frequentie verhoogt, stijgen dan de frequenties die niet langer meer resoneren binnenin het menselijke voertuig naar de oppervlakte. Het moet opgemerkt worden dat WAT VOOR triggers DAN OOK, die voor jou tevoorschijn gekomen zijn gedurende de afgelopen lineaire 48 uren, daar zijn om jou te HELPEN, je kunt alleen dat loslaten wat je kunt zien en her/erkennen op een menselijk bewust wakend geestesniveau.
Er is niet langer meer wat voor "verhulling" dan ook, en dat wat het menselijke ras niet langer meer dient zal van binnenuit het menselijke ras verlicht worden. Van de eenvoudigste lering naar de meest ingewikkelde verborgen lering worden de frequenties niet langer meer ondersteund en daarom stijgen zij naar het oppervlak om in vrijheid gesteld te worden. Wat voor pogingen dan ook om de genoemde frequenties door te slikken en "ermee door te gaan" zal toezien op veel frustratie en intense emotionele pijn dat binnenin jou gemanifesteerd wordt. De emotionele pijn is daar om losgelaten te worden, het menselijke ras werd GELEERD om het in de steek gelaten zijn, verraad en verdriet te accepteren als een "natuurlijk" onderdeel van het zijn van een mens en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund.
Het is in WAARHEID NIET mogelijk om LIEFDE te verliezen, het is wat JE BENT op het punt van de oorsprong van creatie. Aangezien dit WAARHEID is, is DIT het punt van de oorsprong van de creatie frequentie dat ernaar streeft om door jou heen, rondom jou en binnenin jou te STROMEN. Om te proberen dit STROMEN te belemmeren is verwant aan het vragen aan een boom om een narcis te worden, dat kan het niet omdat het een boom is en een boom heeft diens doel, diens ervaring is dat van een boom en daarom ongeacht hoe hard het ook probeert om een narcis te zijn zal het nog steeds een boom zijn!
Velen van jullie op dit moment zijn aan het proberen om binnenin de parameters van een bandbreedte te blijven welke aan jullie ONDERWEZEN werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. In deze tijd mag je niet in staat zijn om fysiek te zien hoe je een leven kunt creëren dat op wat voor manier dan ook anders is tot wat lijkt jouw leven op dit moment te zijn en toch in ieder moment van ieder moment heb je het NU moment van creatie. Het is niet mogelijk om eenvoudig een meer stralende, gelukkiger versie van het leven te creëren dat je leeft in deze tijd, want dat is niet het doel van jouw levenservaring in de menselijke gestalte op deze planeet.

"Ascentie" is de voorloper op de EVOLUTIE, je bent hier naar deze planeet gekomen om te EVOLUEREN in dit jouw menselijke gestalte, vandaar de opwaardering van jouw menselijke voertuig van een op koolstof gebaseerd voertuig naar een KRISTALLIJNE gebaseerde vorm, meer energie toestaand om rondom jou, door jou en binnenin jou te stromen. Dit is een fysieke manifestatie, het dromen is slechts een DEEL van het proces, de energie welke JIJ in WAARHEID BENT zal jou op alle momenten in/naar een HOGERE frequentie verhuizen om de lagere frequenties te verlichten met het oog op het feit dat je hen volledig loslaat. Door hen slechts los te laten kan je in/naar evenwicht en harmonie verhuizen.
Helaas werd het woord en het werkelijke concept van "Liefde" hoogst vervormd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Veel mensen gebruiken "liefde" als een wapen, volledig gelovend dat het iets is dat onthouden of gegeven kan worden, LIEFDE IS GEWOON, het kan niet van jou afgenomen worden, noch kan het aan jouw gegeven worden want JIJ bent het in WAARHEID. Te geloven dat liefde iets is dat versjacherd of verloren of gegeven of afgenomen kan worden is verwant aan het verklaren dat de zuurstof die je inademt alleen door je longen heen kan bewegen als je goed genoeg/lang genoeg/dun genoeg/jong genoeg enzovoorts bent. Zuurstof IS GEWOON, in de menselijke gestalte adem je het in zonder veel gedachte, je overgiet niet ieder moment met het denken van HOE of WAAROM het door jouw longen heengaat, je staat het gewoon toe om jouw longen te vullen enzovoorts. Aldus is het met LIEFDE in WAARHEID, het IS GEWOON, het is er altijd, het zijn de leringen die je verankerd hebt die ernaar streven om jouw inzicht van wat het is te veranderen. Inderdaad wat je gewaarwordt dat het is, heeft helemaal GEEN INVLOED op de LIEFDE welke IS want het IS GEWOON.
LIEFDE in WAARHEID kent GEEN grenzen, geen kleur, geen geslacht, geen leeftijd enzovoorts, vanwege het feit dat het GEWOON IS, het is beschikbaar voor IEDEREEN. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie vanaf het moment dat je geboren wordt in/naar een menselijke gestalte wordt jou geleerd dat je x en y moet doen als je geaccepteerd wilt worden en geliefd wilt zijn. Deze diepe vervorming is de fundering welke jou GELEERD wordt om jouw levenservaring van daaruit lopende te hebben, het is het opererende systeem, als je wilt, van de menselijke levenservaring. De Nieuwe Aarde frequenties streven ernaar om deze fundering te ontbinden want het is GEEN WAARHEID, het overgangsproces dat dit proces begint is eentje welke jou gigantisch mag triggeren en de triggers zijn er om JOU te HELPEN.
JIJ bent niet jouw werk, jouw relatie, jouw geslacht, jouw leeftijd of ieder ander 'label" waar de maatschappij naar streeft om op jou te plaatsen, JIJ BENT JIJ maar velen van jullie in deze tijd zijn aan het proberen om zich vast te houden aan de labels, volledig gelovend dat het ontbinden van de labels ontbindt wie JIJ BENT, alles op de planeet Aarde is achterstevoren binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, het is alleen door het ontbinden van ALLE labels dat je zelfs maar een glimp kunt krijgen van wie JIJ in WAARHEID BENT.
In deze tijd wordt aan jou gevraagd om het proces toe te staan dat je binnengegaan bent om ermee door te gaan, inderdaad, er is GEEN terugkeer naar de lagere frequenties, aangezien je verhuist en uitbreidt zal je ontdekken dat het niet mogelijk is om terug te keren naar "wat was". Het bestaat in WAARHEID niet langer, alles dat ooit bestaat is het NU moment, want naar de levenservaring wordt door jullie menselijke logische verstand verwezen in een soort van dossierkast wat de illusie van het verleden, het heden en de toekomst aangeeft. Deze constructie is ook aan het ontbinden en mag voor jou in deze tijd hoogst triggerend zijn. De levenservaring in de menselijke gestalte op deze planeet is nu in/naar een diepe ervaring aan het ontwikkelen hetgeen DOOR JOU, VOOR JOU en van binnenuit JOU gecreëerd wordt.
Er is niets dat buiten ZELF bestaat, alles is derhalve een spiegel voor wat er BINNENIN jou gaande is en daarom kan het alleen van BINNENUIT ZELF veranderd worden, nooit aan de buitenkant, met andere woorden je kunt de wereld niet van buitenaf veranderen omdat het van binnenuit gecreëerd wordt. Enorme grote verschuivingen en veranderingen zullen zich nu binnenin het menselijke ras ontvouwen aangezien de hartruimte nu opgeruimd is van de lagere dimensionale frequenties van verdriet, verlating en verraad. Voor velen van jullie mag dit op een menselijk fysiek wakend geestesniveau erop toezien dat je vanuit intense kwaadheid naar intense tranen van loslating slingert en weer terug. Je bewandelt de Aarde niet langer meer als een opslagvoertuig voor jouw emoties, dit was noot het doel van jou menselijke voertuig, alleen wanneer het voertuig geleegd werd van de opgeslagen emoties kunnen de energieën stromen en kan het evenwicht hersteld worden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen