vrijdag, september 19, 2014

Karen Dover - De Loslating van Multi- en Interdimensionale Vervormde Frequenties - 19 September 2014


Karen Dover
De Loslating van Multi- en Interdimensionale Vervormde Frequenties
19 September 2014
Terwijl de Nieuwe Aarde frequenties nu uitbreiden en in hun kracht toenemen, begint de volledige vrijlating van multi- en interdimensionale vervormde frequenties nu in WAARHEID. Zoals velen van jullie mij in de "Beyond the Looking Glass" radioshow hebben horen uitleggen is het de loslating van de frequenties die een PUNT VAN OORSPRONG hebben welke niet op de planeet is. Deze zijn de frequenties die toegevoegd werden aan de energetische handtekening van de Planeet Aarde aan het werkelijke begin van de creatie van het menselijke ras. Deze frequenties werden steeds weer herhaaldelijk opnieuw ingenomen gedurende levensspanne na levensspanne terwijl je op de planeet in de menselijke gestalte geleefd hebt. Het moet opgemerkt worden dat het verankeren van jouw energie in de planeet erop toegezien heeft dat je de frequenties in je opnam die resoneren vanuit het hart van de planeet. Deze frequenties worden nu gezuiverd en opgeruimd en het resultaat van dit proces is een volledige reiniging en opruiming van jouw cellulaire structuur op multi- en interdimensionale niveaus.
Op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau zal dit erop toezien dat je de werkelijke ONGESCHREVEN, ONUITGESPROKEN maar KLEVEND aan grenzen in relatie tot familie dynamieken, persoonlijke relaties en culturen begint op te ruimen. Deze zitten op een zeer onbewust niveau en lopen diep verborgen binnenin je menselijke voertuig. Deze zullen nu voor verlichting naar boven komen met het oog op het feit dat jij kunt erkennen en accepteren dat zij bestaan om hen dan los te laten. Dit staat toe voor volledige uitbreiding van jouw energie handtekening en staat toe voor een duidelijkheid van inzicht dat voorbij alles is dat je tot dusverre ervaren hebt in dit jouw menselijke gestalte.
Deze loslating zal op een wereldniveau meer van dat wat in het open zicht verborgen werd verlicht zien. Dit mag zich als massale chaos uitspelen als diegenen, die de ZIEL beslissing gemaakt hebben om binnenin de oude paradigma's en "slapende" te blijven, dit voor hun volledige rollen zullen spelen. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag je uitgedaagd worden door diegenen rondom jou heen, uitgedaagd door jouw familie, binnenin jouw persoonlijke relaties en binnenin jouw gemeenschap. Het is GEEN WAARHEID om binnen wat voor grenzen dan ook te blijven aangezien zij een constructie waren die gecreëerd werden om te ontkrachten, fragmenteren en jouw visie te verduisteren.

De overblijvende lineaire dagen die naar de Equinox leiden mogen zeer wel de meest uitdagende zijn die je ooit te verduren hebt gehad, maar het moet herinnerd worden dat dit proces JOU op alle momenten van alle momenten HELPT. Om volledig in/naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden te verhuizen moet je schoon zijn van ELK paradigma dat onderwezen en verankerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Deze leringen worden van de PLANEET AF GEVOED en deze moeten losgelaten en opgeruimd worden om jou te bevrijden op een menselijk bewust wakend geestesniveau in de menselijke gestalte op deze planeet. Ik gebruik wederom de analogie van het kijken in de spiegel en te proberen alleen het haar van je reflectie te kammen, het is niet mogelijk.
De keuze om het Nieuwe Aarde portaal van 528mhz binnen te gaan is op een ZIEL niveau gemaakt. De vooruitgang in/naar de volledige NIEUWE AARDE frequentie werkelijkheid kan alleen plaatsvinden wanneer je schoon en vrij bent van ALLE vervormde frequenties. Dit is een frequentie en een ZIEL vereiste en is in lijn met de Galactische Wet welke verklaart dat BALANS gehandhaafd moet zijn binnenin het UNIVERSUM van 3. Iedere vervormde frequentie die niet op de planeet lopende is en doorstroomt in/naar jullie menselijke leven is in schending van deze wet en je hebt het recht en de keuze om in/naar volledige balans in WAARHEID te verhuizen.  
Het leven op de Planeet Aarde verhuist nu in frequentie en ALLES dat IS zal nu in WAARHEID door, rondom en binnenin zowel de Planeet Aarde als het menselijke ras beginnen te stromen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen