zaterdag, september 27, 2014

IlliaEm - Voortdurende Communicatie Met ZELF - 24 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van IlliaEm
Voortdurende Communicatie Met ZELF
24 September 2014 / Dr. Suzanne Lie
IK BEN IlliaEm, Elohim van Arcturus,
Als een Elohim ben Ik een "houder van de vorm". Ik ben gekomen om een groot cadeau aan jullie te schenken. Nochtans, sta mij eerst toe om jullie te vertellen over de "Kracht van de Schepping".
Elohim zijn de Hogere ZELVEN van Deva's, die de Hogere ZELVEN van de Elementalen zijn. Het is de taak van de Elohim, alsook van alle leden van het Deva Koninkrijk, om wezens te helpen bij het behouden van een vorm/lichaam, hen toestaand om te incarneren in een gemanifesteerde werkelijkheid, welke zij uitkiezen om een vorm in vast te houden.
Jullie en Gaia hebben vele Elementalen binnenin jullie fysieke lichaam. Op deze Elementalen wordt "toezicht gehouden" door hun Deva's, die de Groep Elementaal voor hun element zijn. Deze Elementalen en Deva's helpen alle 3D Wezens bij het creëren en vasthouden van hun 3D vorm.
Omdat Gaia, en al Haar bewoners, het Ascentieproces ondergaat, is al het leven op Gaia stapsgewijs in trilling omhoog aan het gaan. Met iedere kleine verschuiving in resonantie, verandert je vorm lichtelijk. Vanwege dit, zijn de Elementalen, Deva's en Elohim nu extreem druk.
In feite, jullie menselijke lichaam en het planetaire lichaam van Gaia zijn hun structuur aan het veranderen, beginnend met het DNA. Daarom, ben Ik, IlliaEm, hier om jullie, personen en de planeet bij jullie transformatie te helpen. Want zie, als je de resonantie frequentie van je lichaam verandert, verschuif je ook werkelijkheden.
Daarom, assisteren wij, de leden van het Deva Koninkrijk, niet alleen jullie bij het vasthouden van de vorm van jullie aardse voertuig, maar assisteren wij ook Gaia bij het vasthouden van de vorm van alle vormen binnenin en op Haar altijd-veranderende planeet.
Dit verschuiven van vormen en werkelijkheden is ongeveer zoals het beklimmen van een steile bergklif. Eerst reik je zo ver als je kunt omhoog om jouw ankerhaak in de klif te plaatsen. Dan hecht jij je veiligheid verankeringsysteem aan de ankerhaak zodat je verbonden bent met iets solide terwijl je langs de klif omhoog gaat. Dan, wanneer jij je gereed voelt, trek jij jezelf omhoog naar de positie van de ankerhaak. Het is het beste om daar gedurende een poosje te blijven om te verzekeren dat je stabiel bent, voordat je hetzelfde proces steeds weer opnieuw herhaalt.

Deze "klim" is precies wat jullie nu aan het doen zijn. Eerst reik je in trilling omhoog naar een hogere frequentie van jouw Multidimensionale ZELF. Dan hecht jij jouw aandacht, ankerhaak, aan dat ZELF. Wanneer jij je gereed voelt, gebruik jij je aandacht, veiligheid verankeringsysteem, om jouw resonantie in trilling omhoog te trekken totdat het overeenkomt met ZELF aan wie jij je vastgemaakt hebt.
Net zoals iedere keer dat een hogere ankerhaak bereikt is en het uitzicht van de bergbeklimmer op de wereld verandert, verschuift je werkelijkheid iedere keer dat je in/naar een hogere frequentie van je ZELF verhuist. Omdat je lichaam in resonantie gestegen is, ben je in staat om bewust een hogere frequentie werkelijkheid gewaar te worden. De werkelijkheid was daar altijd al, maar het was voorheen voorbij jouw bekwaamheid om het gewaar te worden. Wanneer je eenmaal in staat bent om je bewust van een werkelijkheid te worden, kan je ook IN die werkelijkheid zijn.
Om echter bewust te blijven in die hogere trilling moet jij je lichaam en/of bewustzijn op die frequentie handhaven. Met andere woorden, je moet "de vorm vasthouden" van jouw nieuwe lichaam, net zoals de bergbeklimmer "zijn positie vast moet houden" op een hoger gedeelte van de berg.
Geleidelijk, verander je van een driedimensionaal naar een vierdimensionaal, naar een vijfdimensionaal lichaam en werkelijkheid. Je bent je "vorm" aan het transformeren van die van koolstof, 3D, naar etherisch, 4D, naar Lichtlichaam, 5D. Vandaar dat deze overgang ervoor zorgt dat jij je vaak uitgeput voelt. Je verandering is zeer gelijk aan dat van een "slang" die diens oude huid ontgroeid is en het af moet schudden.
Langzaam maar zeker, wordt jouw oude "huid" losgelaten zodat jouw "nieuwe model," Lichtlichaam, vrijgegeven kan worden. "JIJ" zult niet "sterven". In feite, zal je zelfs niet van Licht schijnen te zijn met jouw fysieke ogen, aangezien jouw externe schelp dezelfde trilling als de planeet in stand zal houden, zodat jij/jullie en Gaia jullie ascentie GEZAMENLIJK uit mogen voeren.  
Jij en Gaia zijn ingekapseld in de schelp van de "oude jij/jullie". Binnenin de schelp, transformeren jullie in/naar het Lichtlichaam. Je zult dit beschermende omhulsel behouden totdat het tijd voor jou is om "de schelp te breken" in synchroniciteit met Gaia en alle andere leden van het gegrondvestigde Planetaire Ascentie Team. Dit breken van de schelp zal op het "tijdstip" gebeuren wanneer de 3D Matrix ermee begint om zo te degraderen dat de punten van samenhang zich losmaken.
Het 3D Spel zal beginnen met diens "beëindiging" wanneer "voldoende" van de illusies van afscheiding en beperking losgelaten zijn door de ontwaakte Lichtwerkers. Iedere keer dat je NEE tegen de illusie, NEE tegen de beperkingen en NEE tegen uitgedoofde overtuigingen zegt die de één van de ander afscheidt, gaat de 3D Matrix losser zitten.
Dit proces zal eerst langzaam beginnen maar zal gestadig in snelheid gaan toenemen. Helaas, verschuldigd aan hun angsten en indoctrinaties van het verleden, leven nog veel mensen, alsook andere leden van Gaia's koninkrijk, nog steeds in een op "overleving gebaseerde" werkelijkheid. Gelukkig, aangezien iedere speler van het Spel aan het Ontwaken is, is hun eerste taak om anderen te ontwaken.
De voortgang van ontwaking zal snel versnellen als een ieder van jullie ontwaakt en, op diens beurt, anderen tot ontwaken aanzet, die weer anderen aanzetten, die weer anderen aanzetten…. Jullie ontwaking is een proces van de integratie van jullie Ziel/ZELF in/naar jullie fysieke lichaam. Het integreren van jullie Ziel/ZELF lijkt veel op het "rusten bij een ankerhaak waarnaar je net geascendeerd/opgestegen bent." Ascentie, zoals het beklimmen van een klif, wordt beetje-bij-beetje gedaan.
Ik, IlliaEm, wens jullie te feliciteren met jullie reis tot dusverre. Jullie hebben nu jullie Ziel/Zelf in/naar jullie Eerste, Tweede, Derde en Vierde Chakra's geïntegreerd. Sta jezelf alsjeblieft de "tijd' toe om je aan deze veranderingen aan te passen, alsook aan iedere nieuwe werkelijkheid.
Terwijl je lagere chakra's, één t/m drie, opnieuw geijkt zijn, ervaar je steeds meer vrijheid van het leven in de "overlevingsmodus". Deze vrijheid voelt aan zoals een enorme overgang in je leven.
Met de kalibrering van je Vierde, Hart Chakra, zijn er meer grote/belangrijke veranderingen, zowel in jouw leven als in jouw lichaam, aangezien je de Onvoorwaardelijke Liefde van je Ziel/ZELF integreert. Deze fundering van Onvoorwaardelijke Liefde geeft jou de moed om jouw eigen Kracht van Creatie te doen laten ontwaken welke opgesloten werd in jouw Keelchakra.
Tijdens de integratie van je Keelchakra, zal jouw bewustzijn uitbreiden om de vijfde dimensie te omvatten en jouw hersengolven zullen van Beta, naar Alfa, naar Theta verschuiven. Beta Golf Bewustzijn zal in toenemende mate saai worden, en je zult hunkeren naar de Kracht van Creatie in jouw alledaagse leven.
Op dit punt zal jij je waarschijnlijk "uit synchronisatie" voelen met de leden van jouw voormalige werkelijkheid die nog niet ontwaakt zijn tot hun Kracht van Creatie en nog steeds geloven dat zij "hard moeten werken om te krijgen wat zij willen."
Terwijl jouw bewustzijn zich uitbreidt, accepteert jouw lichaam meer Prana in jouw chakra's, jouw chakra's draaien sneller wat verschuldigd is aan de toename van Prana, en diepere niveaus van duisternis worden vrijgelaten uit jouw fysieke gestalte. Als eeuwenoude duisternis losgelaten is, worden de geheimen van jouw afwisselende werkelijkheden "vroegere levens" ervaren, vaak op een heldere manier. Totdat deze werkelijkheden genezen en losgelaten zijn, kan het leven behoorlijk uitdagend zijn.
Tijdens deze reiniging, denk eraan dat je jouw persoonlijke tunnel van Licht "creëert" via jouw Lagere Astrale Lichaam. Ik wens om je eraan te herinneren, dat als je jouw eigen Lagere Astrale Lichaam opruimt, je ook het Lagere Astrale Lichaam van Gaia opruimt. Het is het Lagere Astrale Lichaam waarin jouw oude pijn en angst gevangen zitten. Wanneer het eenmaal opgeruimd is, kan meer licht in/naar jouw bewustzijn en in/naar het Collectieve Bewustzijn van Gaia komen.
Jouw fysieke "schelp" wordt dunner en meer plooibaar als jouw vierde dimensionale aura opgeruimd is van oude dissonantie. Het is waar dat je al veel van jouw "duisternis" opgeruimd hebt, maar als je hoger OP in het bewustzijn gaat, beweeg je ook dieper OMLAAG in/naar jouw onbewuste zelf. Ook, vanwege de verandering van je DNA, ruim je nu oude genetische herinneringen op die voorheen ontoegankelijk waren.
Vanwege jullie grote vooruitgang, gaan jullie over van de vierde dimensie naar de vijfde dimensie, welke een grotere "sprong" is dan de overgang van de derde naar de vierde dimensie. De verschuiving in het bewustzijn van de derde naar de vierde dimensie is veel vertrouwder dan de verschuiving van de vierde in/naar de vijfde dimensie, omdat de derde en vierde dimensies onderling verweven werden in al jullie aardse incarnaties.
In feite, waren Lemuria en Atlantis meer vier- dan driedimensionaal. Toen, na de ondergang van Atlantis, was het portaal naar het vierde dimensionale Koninkrijk van de Faerie een aanzienlijke tijd open. Bijgevolg, bezoeken jullie de vierde dimensie iedere nacht tijdens jullie slaap, en zijn ernaar overgegaan iedere keer dat jullie "stierven".
Aan de andere kant, hebben jullie de vijfde dimensie alleen maar ervaren tijdens zeer spirituele levensspannen waarin jullie feitelijk "ascendeerden" ten tijde van jullie "sterven". In jullie "Ascentie" in deze levensspannen, waren jullie in staat om bewust over te gaan in/naar de liefdevolle acceptatie van jullie "Geestelijke Gidsen". Echter, jullie Aarde voertuig werd gewoonlijk afgedankt, en een nieuwe werd voor jullie "volgende" incarnatie gecreëerd.
Aan de andere kant, tijdens dit tijdperk van Planetaire Ascentie, zullen velen van jullie een aards voertuig houden voor jullie bezoeken aan de "oude Aarde,' zodat jullie gemakkelijker de nieuwe ascenderenden kunnen helpen. Dit zal veel lijken op het houden van een auto bij je kantoor, zodat je transport zult hebben terwijl je op het werk bent.
In feite, hebben velen van jullie één werkelijkheid waarin jullie vrijelijk jullie ZELF kunnen zijn en een andere werkelijkheid waarin jullie "de façade op moeten houden" van ALLEEN driedimensionaal te zijn. Jullie doen dit zodat jullie je Missie in "Stilte" uit kunnen voeren. Wanneer je eenmaal jouw keelchakra volledig geïntegreerd hebt, zal je het veel moeilijker vinden om je façade OP te HOUDEN, en gemakkelijker om "naar buiten te komen" in/naar de wereld als je ZELF.
De uitdaging is dat het moeilijk genoeg is om succesvol en gelukkig een aards leven te leven, en jullie transformatie creëert de ervaring van het tegelijkertijd vele levens te leven. Gelukkig, met de integratie van de Keelchakra, ben je in Voortdurende Communicatie met jouw Multidimensionale ZELF die behoorlijk vertrouwd is met het gelijktijdig in veelvoudige werkelijkheden te leven. Deze Voortdurende Communicatie zal jullie bege-leiden, net zoals jullie, in toenemende mate, anderen zullen bege-leiden.
Met de integratie van jullie Vijfde Chakra, zullen de menselijke emoties van de Tweede Chakra omwisselen in/naar de hogere octaaf emoties van de Vijfde Chakra. De integratie van jullie Hartchakra heeft jullie toegestaan om Onvoorwaardelijke Liefde en Mededogen voor jullie zelf te voelen, wat jullie een stevige fundering geeft voor de escalatie van jullie emoties naar het volgende octaaf.
De Voortdurende Communicatie met jouw ZELF zal onophoudelijk een tegengif aan jou aanbieden voor de giftige emoties van de derde dimensie. Wanneer jij je kwaad voelt, zal jouw ZELF je eraan herinneren dat je kunt kiezen om te BEGRIJPEN. Wanneer je verdrietig wordt, zal jouw ZELF je helpen om wat 'voltooid' is los te laten in de Stroom. En wanneer je angst ervaart, zal jouw ZELF je koesteren in Onvoorwaardelijke LIEFDE om jou de kracht de geven om de initiatie te vervullen die JIJ gecreëerd hebt.
Omdat je onophoudelijk de "Stem van jouw ZELF" hoort, en door de "Ogen van je ZIEL" kijkt, leiden herinneringen van Thuis jou voortdurend af van wat je "zou moeten" doen en moedigen jou in plaats daarvan aan om te doen wat je "wilt" doen.
Uiteindelijk, zal het voor jou gemakkelijker worden om je te herinneren dat je niet langer een verbintenis aan 'wilt' gaan met de drama's van het 3D Spel. Aangezien je nu door de vele illusies heen kunt kijken, ben je meer in staat om het gedrag en de handelingen van diegenen die nog steeds in de 3D Matrix verstrikt zitten Onvoorwaardelijk te Accepteren en Onvoorwaardelijk te Vergeven.
Neem nu alsjeblieft een moment om mijn boodschap te integreren. Ik zal op de korte termijn terugkeren om jullie in de Keelchakra meditatie te leiden.
Altijd,
IlliaEm

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten