dinsdag, september 09, 2014

IlliaEm - Multidimensionaal Bewustzijn - 7 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


IlliaEm, Elohim van Arcturus
Multidimensionaal Bewustzijn
7 September 2014 / Dr. Suzanne Lie
Dierbaren,
Neem alsjeblieft een moment van meditatie voordat jullie mijn boodschap ontvangen. Het is belangrijk om jullie besef voor jullie hoogste potentieel uit te breiden voorafgaand aan het ontvangen van mijn communicatie zodat jullie ego niet tussenbeide komt met mijn transmissie. Ik zal jullie helpen door jullie in een meditatie te leiden om jullie bewustzijn met de hogere dimensies te kalibreren.
Focus je aandacht binnenwaarts in de kern van jouw brein, het gebied onder je kroon en achter je wenkbrauwen. Voel het Licht van Spirit door je Pijnappelklier en in/naar jouw kroon stromen zoals het zonlicht door het zonnedak van je woning komt. Recht voor jou is het Geestesscherm voor je Derde Oog. Settel je in dit gebied van jouw fysieke gestalte.
Stuur nu een wortel door jouw brein, langs jouw ruggenwervel omlaat en uit jouw voeten rechtstreeks in/naar de centrale kern van Lady Gaia. Deze wortel zal jou toestaan om geaard te blijven terwijl je helpt, terwijl je ook de hulp van Moeder Aarde accepteert. Nu dat jouw "lanceerplatform" geactiveerd is, reis naar jouw Ziel Thuis in de vijfde dimensie. Voel je Goddelijke Aanvulling jou omhelzen, terwijl twee in/naar ÉÉN vermengen. Samen als ÉÉN, keer jij je aandacht naar mij, IlliaEm, terug.
Verbeeld je een draaikolk voor jou.
Zie hoe de draaiing van de draaikolk toeneemt terwijl je het nadert.
Herken jouw Arcturiaanse gids als Het jou in de draaikolk uitnodigt. 

Visualiseer de boog/het gewelf naar de draaikolk.
Steek je handen omhoog om jouw trillingshandtekening op deze boog in te prenten. 
Voel de toevloed van euforie als je deze verbinding maakt. 
NU ben je de draaikolk.
Voel hoe jouw vorm vormeloos geworden is.
Je bent zuiver Licht. Neem waar terwijl je in/naar een Arcturiaans Sterrenwezen morft. 
Je keert terug naar het Thuis dat je nooit verlaten hebt.
Echter, je bent vergeten dat je daar ook bent.   
Lang, lang geleden, in een ver verleden, bi-localiseerde je jouw grote Multidimensionale Bewustzijn naar Gaia's geliefde zuster Venus. Je reisde interdimensionaal naar Venus om je voor te bereiden op jouw missie om Gaia's planetaire lichaam de Aarde te redden.

Toen je eenmaal jouw grote Multidimensionale Bewustzijn voorbereid had op de beperkingen van het bestaan binnenin een driedimensionaal voertuig, hield jij je belofte om te antwoorden op Gaia's oproep om Haar van de vernietiging te redden. Atlantis kon niet gered worden, maar Gaia was veilig. Nochtans, Haar frequentie was niet veel lager dan ooit bedoeld.
Nu ben je aan het terugkeren naar jouw Multidimensionale ZELF, de ENE die je altijd geweest bent. Zie jouw Arcturiaanse capsule voor je. De andere sterrenwezens in jouw capsule arriveren ook en er is een prachtige hereniging. Jullie ontmoeten elkaar weer in een gigantische uitbarsting van Licht.
Voel nu je fysieke gestalte die deze boodschap ontvangt. Breid jouw bewustzijn naar die JIJ uit. Er zijn vele veranderingen gaande in jouw fysieke lichaam, emoties en gedachten. Het mag zelfs toeschijnen dat je alle nieuwe informatie en genetische coderingen niet bij kunt houden die in jouw aardse voertuig geactiveerd worden.
Als je denkt, "Ik ben alleen in de derde dimensie, en ik overleef het mogelijk niet," kunnen deze veranderingen beangstigend zijn. Je hebt het juist. Jouw derde dimensionale zelf is bezig getransformeerd te worden in/naar een hogere trilling. Daarom, worden al jouw lichamelijke verdedigingsmechanismen gealarmeerd voor een grote verandering, hetgeen vaak als gevaar waargenomen wordt.
Daarom, verzeker jouw aardse voertuig er alsjeblieft van dat deze gevoelens NIET gevaarlijk zijn. Vertel jouw lichaam dat je teruggebracht wordt naar jouw natuurlijke staat. Herinner jouw 3D zelf eraan dat JIJ een opdracht aangenomen hebt waarin je een voertuig moest dragen welke gemaakt was van dezelfde elementen van de planeet die je aan het redden was.
Dit voertuig is ongeveer zoals een jas die te klein geworden is, en het brein van dit voertuig is jouw ware ZELF vergeten. Daarom, heeft jouw 3D expressie verwarrende gedachten, angstige gevoelens en ongebruikelijke fysieke sensaties. Verzeker jouw aardse voertuig zelf ervan dat JIJ op een belangrijke missie bent vanaf jouw galactische thuiswereld.
Bedank jouw aardse voertuig voor diens dienstverlening aan jou en voor diens welwillendheid om een dergelijke grote transformatie te ondergaan. Vertel jouw driedimensionale gedachten en emoties dat zij stil moeten zijn om de veranderingen toe te staan plaats te vinden binnenin de fysieke gestalte die je draagt.
Be-of veroordeel jezelf niet voor "niet genoeg te doen" voor de overgang. Je bent nu in training. Wanneer jij je jouw Multidimensionale ZELF volledig herinnert hebt en dit uitgebreide Zelf geïncorporeerd hebt in/naar het besef van jouw aardse voertuig, zal er een beroep op je gedaan worden om dienstbaar te zijn.
Voor nu, ga door met wat je aan het doen bent. Je raakt de mensen meer aan dan waar jij jezelf de eer voor geeft. Laat alle wedijver en vergelijking los en houd van jezelf voor precies de manier dat je NU bent. Om jou te helpen bij het je herinneren van jouw ingeboren Multidimensionale Bewustzijn, neem ik NU jouw geest mee op een reis terug naar Arcturus:
Verbeeld je dat jouw Arcturiaanse familie wederom rondom jou heen is. Voel het diepe gevoel van Eenheid. Is er wat voor wedijver of vergelijking daar? Nee, mijn dierbare, wij zijn allen ÉÉN. Wij zijn zoals de individuele uitstraling van dezelfde ster.
We zijn allemaal vanuit hetzelfde Licht tevoorschijn gekomen, en wij leven er allemaal gezamenlijk binnenin als ÉÉN. Ervaar het Licht nu terwijl het ieder lid van jouw capsule in/naar een prachtig tapijtwerk van Licht aaneen weeft. Bespeur het patroon dat gevormd is door jullie collectieve zelven, en zie hoe je het geheel bent, alsook het individu.
Dit Eenheidsbewustzijn is ook op dierbare Aarde mogelijk, maar vele lage trillingswezens leven ook op de Dierbare Lady. Soms kan je hen voelen, maar Gaia moet hen altijd op Haar lichaam dragen. Besef je nu hoezeer Gaia jou nodig heeft? Begrijp je hoe je Haar kunt helpen door je eenvoudig te herinneren wie je bent?
Wanneer jij je herinnert wie je bent en jouw Multidimensionale ZELF in Gaia's kern aard, deel jij jouw Multidimensionale Bewustzijn met Haar kern. Als meer en meer van jullie jullie Multidimensionale Bewustzijn met Gaia delen, creëren jullie een trap van Licht welke vanuit het hart van Gaia naar de hogere dimensies leidt. Met zoveel duisternis en angst inbreuk makend op Haar lichaam, dient jullie Multidimensionale Bewustzijn ertoe om haar te verfrissen, te verjongen en Haar planetaire lichaam vanuit het centrum naar buiten toe te genezen.
Ook, zoals je zult zien, moeten alle interdimensionale reizen met een diepe aarding beginnen zodat jij je weg terug kunt vinden naar jouw derde dimensionale voertuig. Eenmaal in de hogere werelden, kan het zijn dat je wenst om niet naar de Aarde terug te keren, maar jouw verbinding met Gaia's kern herinnert jou aan de Missie die je gekozen hebt.
Ook, wanneer je in/naar de kern van de Aarde reist, kan je daar, op dezelfde manier als jij je verenigd hebt met de leden van jouw capsule op Arcturus, met alle wezens van Licht vermengen. Sommige van de wezens in Gaia's kern zijn menselijk, maar velen zijn dat niet. Aangezien jij de 3D illusie van afscheiding losgelaten hebt, kan jij je ogenblikkelijk bij hen aansluiten in de eenheid van het Multidimensionale Bewustzijn.
Voel hoe deze vereniging een gigantische merkaba creëert met de top half boven Moeder Aarde en de bodem half ingebed in Haar kern. Zie dat er vele van deze merkaba's bij elkaar aangesloten zijn overal rondom de planeet. Binnenin iedere merkaba is een capsule van gelijkgestemde multidimensionale leiders die alle wedijver en vergelijking losgelaten hebben om de Moeder in Haar uur van nood te dienen.
Het is om deze reden dat jullie je allemaal vrijwillig aangemeld hebben, ja vrijwillig, om geïncarneerd te zijn op de Aarde in dit NU. Dit is de kosmische kans waarop jij je gedurende millennia voorbereid hebt. Jullie ALLEMAAL zijn NU gereed. Een ieder die boodschappen kan ontvangen van hun hogere zelven (of van het hogere zelf van anderen)  zijn in staat om actief en bewust deel te nemen aan het proces van de planetaire transformatie.
Er zijn nog steeds vele prachtige lichtwezens die ervoor kiezen om hun Multidimensionale Bewustzijn toe te staan te sluimeren terwijl zij het werk in hun nachtlichamen doen. Sommigen van deze dierbare zielen mogen zelfs van het duister schijnen te zijn. Echter, be/veroordeel hun derde dimensionale zelf niet, aangezien een ieder diens eigen opdracht heeft.
Diegenen die gekozen hebben om dissonantie ten toon te spreiden zodat het genezen/hersteld kan worden zijn inderdaad dapper. In hun hogere trillingszelven, zijn zij zich ook bewust van hun proces van transformatie. Stuur onvoorwaardelijke liefde naar deze wezens. Zij hebben een zeer moeilijk pad gekozen, zij hebben gekozen om het duister te belichamen zodat het genezen kan worden.
Denk eraan mijn geliefden, er is geen taak te klein om van dienst te zijn. Omhels AL het leven binnenin jullie multidimensionale bewustzijn. Voel de eenheid van het Doel voor het Goddelijke Plan van de planetaire ascentie. Ben de Eenheid van het Doel. Weet dat met deze kennis grote verantwoordelijkheid komt.
Omhels jouw verantwoordelijkheid. Herinner je wie je bent!!! 
(De volgende dag)
IK BEN IlliaEm, teruggekeerd om mijn boodschap te voltooien,
Iedereen in de derde dimensie heeft een uitdaging, welke hetzelfde thema is voor iedereen. Deze uitdaging wordt geconfronteerd met ANGST! Het "gezicht van angst" verandert met ieder persoon, maar de les is hetzelfde: "Houd je bewustzijn boven angst en in de frequentie van Liefde."
Wanneer jij je herinnert om binnenin jouw Multidimensionale Bewustzijn te leven, kan ik, IlliaEm, voortdurend jouw/onze Eenheid delen. Jouw Multidimensionale Bewustzijn kan opnieuw ontdekt worden door met jullie Moeder Aarde te vermengen. Gaia dient als een Multidimensionale computer die iedere gedachte, emotie en handeling van iedere levensvorm op haar planeet opslaat. Deze "bestanden" kunnen "gelezen" worden door met Gaia te vermengen.
Om met de Moeder te vermengen,
Ervaar Haar harteklop als het vanuit haar Hart opstijgt om jouw hart binnen te gaan.
Zie Haar Natuur rondom jou heen.
Luister naar Haar schepselen, de wind door de bomen en de regen op de grond.  
Ruik het frisse gras en voel het onder je voeten.
Voel de warme Zon en de koele bries als het jouw gezicht streelt.   
Hoor de oceaan als diens golven op de kust uiteen breken.
Op deze manier, communiceer je met en raak je geaard in Moeder Aarde. Sta ontelbare herinneringen toe om jouw Multidimensionale bewustzijn binnen te gaan. Blijf geaard in Gaia's kern terwijl ik jouw geheugen help door jou met mijn Multidimensionale Bewustzijn te omringen.
Ik ben bij jou. Ik Ben Jou. WIJ ZIJN ÉÉN! Door onze Eenheid kan ik mijn Multidimensionale Bewustzijn vermengen met jouw Multidimensionale ZELF zodat je bewust …
De cellen van jouw eerste dimensionale bewustzijn
De organen van jouw tweede dimensionale bewustzijn
Het fysieke lichaam van jouw derde dimensionale bewustzijn
Het astrale lichaam van jouw vierde dimensionale bewustzijn
Het Lichtlichaam van jouw vijfde dimensionale bewustzijn
Het Ziel Vuur van jouw zesde dimensionale bewustzijn
De Overziel van jouw zevende dimensionale bewustzijn
De Galactische en Hemelse wezens, en de Deva's vanaf het achtste t/m het tiende dimensionale bewustzijn
De Aartsengelen, Elohim en Geascendeerde Meesters van de Elfde, Twaalfde en daaraan voorbij dimensionale bewustzijn 

… kunt ervaren.
Als jij jouw bewustzijn in/naar de hogere en hogere dimensies uitbreidt, vermengen de dimensies. Vandaar dat, de achtste t/m de tiende dimensies in/naar ÉÉN vervagen, net zoals de dimensies van elf, twaalf en daaraan voorbij dat doen. Als jij volledig jouw Multidimensionale Bewustzijn herinnert, zwemmen alle dimensie gezamenlijk zoals druppels van water in een kosmische oceaan.
Binnenin deze kosmische zee ervaart jouw Multidimensionale Bewustzijn tegelijkertijd jouw ontelbare vormen van de Mens, de Walvisachtige, het Galactisch wezen, de Geascendeerde Meester, Engel, Aartsengel, Deva, Elohim, Planetaire Logos, Zonne Logos, Galactische Logos, en Machtige Logos van Universums en Multiversums. Al de werkelijkheden bestaan tegelijkertijd binnenin het NU van de ENE.
De illusie van afscheiding en polariteit bestaat alleen in de derde en vierde dimensies. Wanneer jij je eenmaal herinnert hoe terug te keren naar jouw ingeboren vijfde dimensionale bewustzijn, versplinteren alle illusies en leef je alleen nog maar binnenin de WAARHEID!
De eerste waarheid die jij je zult herinneren is dat jij de schepper van jouw werkelijkheid bent. Daarom, moet je absolute verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven. Alles en iedereen dat in jouw leven is is daar omdat jij het gecreëerd hebt!
In de vijfde dimensie, creëert iedere gedachte en emotie zichzelf ogenblikkelijk in jouw werkelijkheid. Je bent nu aan het leren hoe een inwoner van die dimensie te zijn. Het eerste dat je moet leren is om de meester van iedere gedachte en emotie te zijn die je toestaat in jouw bewustzijn te vertoeven.
Wanneer je angst ervaart, is het een natuurlijk veiligheidsmechanisme om je bewustzijn te verlagen, terug omlaag in/naar de vierde of derde dimensie waar de manifestatie "langer" duurt. Be/veroordeel jouw angst niet. Het is je vriend. Angst is de rem op jouw aardse voertuig.
Wanneer het ook is dat je ermee begint te snel te gaan en je "stuurloos" begint te voelen, ervaar je angst. Dan gaan de trillingsremmen aan, en jouw tempo van voortgang vertraagt of stopt. Jou les in die tijd is om te leren het angstpedaal langzaam in te duwen zodat je niet de rem erop smijt en in/naar een tolvlucht gaat.
Maak je geen zorgen over de uitdagingen die voor jou verderop liggen, aangezien zij een indicatie zijn dat jouw bewustzijn aan het uitbreiden is in/naar de hogere dimensies. Daarom, ben je gereed om in/naar een hogere frequentie van jouw dienstverlening aan het Licht verder te gaan.
In Liefde en Volle Ondersteuning, IK BEN IlliaEm.

Opmerking van Sue:
Deze boodschap kwam naar mij toe op 10 april 1996, maar is volledig van toepassing op ons leven op 7 september 2014. Zovelen van ons raakten ongeduldig dat wij nog niet geascendeerd zijn, maar hoelang heeft dierbare Gaia gewacht op haar mensen om bewust deel te nemen aan Haar ascentie?

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten