zondag, september 21, 2014

Hilarion: September 21-28, 2014Hilarion
Vreedzame Harten in het Aangezicht van Grote Uitdagingen Creëren een Betere Wereld
September 21-28, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
Diegenen die in staat zijn om voorbij de huidige afleidingen te gaan komen in focus samen voor een wereld van vrede. Deze energie wordt vergroot en versterkt door de hogere dimensies, want zoals eerder aangegeven, waar het ook is dat er twee of meer samenkomen daar is ook het Christus Bewustzijn. De strijdkrachten van Licht en Liefde nemen grote vreugde in het zich verbinden met de individuen die deelnemen aan een wereldwijde focus om de hoogste uitkomst voor de Aarde en de gehele Mensheid binnen te brengen. Door de inspanningen van deze verenigde strijdkrachten van het Licht, vinden er vele positieve en goedgunstige veranderingen in de wereld plaats. Het is heilig en gewijd werk dat uitgevoerd wordt met Liefde en eerbied door diegenen die naar de oproep luisteren. Verlichte zielen over de gehele wereld keren zich naar binnen om hun diepste en meest oprechte wensen aan de Schepper van Alles Dat Is aan te bieden in Geloof en Vertrouwen en met een dieper begrip dat zij ieder een Goddelijke Vonk zijn van de Goddelijkheid die zich op de Aarde manifesteert.
Zij wenden zich dan naar het overdenken van de schoonheid van de wereld rondom hen heen en vieren de wonderen van de natuur, de ongelooflijke zonsopkomst en zonsondergang, de veelvoudige piepkleine schepselen die hen omringen, een ieder uniek en ongelooflijk in hun onvergelijkbare bijzonderheid. Zij drinken de kleuren van de bloemen in en merken op hoe ieder bloemblaadje van binnenuit licht uit schijnt te stralen. Zij verbinden zich met de bomen en luisteren naar hun tijdloze boodschappen van kameraadschap, verzorging/voeding en ondersteuning. Zij beginnen te beseffen dat het leven op hun planeet floreert en dat het allemaal verbonden is aan Alles Dat Is en dat zij ook een natuurlijk onderdeel ervan uitmaken. Zij bespeuren dat ieder moment die zij doorbrengen met na te denken en de wonderen van de wereld waarop zij leven te bewonderen een bevestiging en erkenning van dankbaarheid is voor de overvloed welke voor hun genot gecreëerd werd. Het is op deze manier, beseffen zij, dat het Universum reageert door hen meer van dat te brengen wat hun harten met vreugde vult.

Vrede in de wereld wordt met één bewustzijn per keer gecreëerd en wanneer dit bewustzijn binnenin ieder persoon begrijpt dat door eerbetoon te geven aan alles dat goed is in hun levens, zelfs als dat niet veel schijnt te zijn in de ogen van anderen, het de stroom van goedgunstigheid, welwillendheid en positieve energie vasthoudt als een constante onderliggende kracht voor het werk in hun levens. De deur naar het hogere bewustzijn, naar ascentie, ligt in de constante en onophoudelijke gevoelens van verheven staten van vreugde, gelukzaligheid en dankbaarheid. Het beoefenen en voelen van deze staten verbindt mensen met de hogere rijken van gewaarwording en wanneer deze hogere rijken eenmaal binnenin gerealiseerd zijn, kan het teruggaan naar de oude manieren zelfs niet overdacht worden.
De taak is dan om te streven om deze staten van zijn en voelen te bereiken. Te leren om oude gedachten die schijnbaar als uit het niets naar boven komen te herkennen, om jezelf waar te nemen deze gedachten te hebben die naar boven komen, en om te zien dat het oude energie is welke niet langer bruikbaar meer is in je leven en om het slechts los te laten zonder je te verbinden met die oude energie door het aan iets hedendaags in je leven te hechten, om snel die oude gedachte te vervangen met een nieuwe bekrachtigende gedachte. Terwijl dit uitgeoefend wordt, wordt het steeds gemakkelijker om in de verheven staten van vreugde en gelukzaligheid te blijven wat automatisch gevoelens van dankbaarheid genereert. Hoe meer mensen deze staten van zijn beginnen te belichamen, hoe meer de wereld en de mensen rondom de wereld op hen reageren met corresponderende goedhartige energie. Wanneer ieder persoon ermee begint om diens zuster en diens broeder te eren zoals zij zichzelf in ere houden, is vrede een natuurlijke en elegante uitkomst.
Het zijn diegenen wiens harten vreedzaam zijn in het aangezicht van de grote uitdagingen die een betere wereld voor zichzelf en voor anderen creëren. Het zijn diegenen die begrijpen dat door het loslaten van rancune, kwaadheid en de behoefte voor wraak die alles en iedereen binnenin hun volledige invloedssfeer in stand houden en verheffen. Je hoeft slechts te kijken naar de geschiedenis op jullie wereld om deze briljant stralende Lichten te herkennen, deze mensen die in hun Licht stonden, in hun doorgaande vertrouwen en geloof met het in stand houden van de goddelijke concepten van Vrede, Vergiffenis en Eenheid met de allerhoogste moed en het allerhoogste doorzettingsvermogen in het aangezicht van gevaar, en te begrijpen dat ook jij één van hen kunt zijn. Sta sterk en stevig in de Eensgezindheid van de Goddelijkheid en alles zal goed zijn.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten