zondag, september 28, 2014

Het Toekomstige Visioen en de Ontwaakte Tijdlijnen van de Nieuwe Aarde - 28 September 2014 / DL Zeta


Het Toekomstige Visioen en de Ontwaakte Tijdlijnen van de Nieuwe Aarde
28 September 2014 / DL Zeta
Wij staan in de toegangspoort naar een krachtige tijd wanneer er aan ons gevraagd wordt om voorbij die dingen te stappen die ons voorheen terughielden. De energieën van de verduisteringen van oktober wervelen al rondom ons heen, ons inspirerend om oude identiteiten te transcenderen en meer volledig in/naar de ontwaakte tijdlijnen van de Nieuwe Aarde te treden.
Wakende en nachtelijke dromen bereiden je voor om meer volledig je werkelijke identiteit te omhelzen als een oneindig en goddelijk wezen. Werken met droomstaten helpt je nu om een toekomstig visioen te ontwikkelen, een gereedschap dat jou kan helpen om je koers in/naar de vijfde dimensionale levenssporen in kaart te brengen. Het helpt je om naar een situatie te kijken en er recht doorheen te zien naar de intentie welke het creëerde. Het kijken naar potentiëlen voordat zij manifesteren, staat toe voor koerscorrecties en de fijnafstemming van intenties en visualisaties. Je openstellen voor een toekomstig visioen maakt het gemakkelijker om "in te pluggen" aangaande de uitbreidende energieën die nu overvloedig op het Aardse vlak aanwezig zijn. Deze energieën helpen een immer toenemend aantal van wezens momenten te ervaren van een uitgebreid visioen.
Het Toekomstige Visioen onthult de Gelijktijdige Aard van de Tijd
Het toekomstige visioen opent een venster in/naar de innerlijke werkingen van het bewustzijn. Door dit venster zijn wij in staat om de gelijktijdige aard van waar wij aan denken als de tijd te ervaren. Het toekomstige visioen vindt plaats wanneer wij onze trilling, intentie en focus naar een synchronistische intersectie brengen die ons toestaat om toegang te verkrijgen tot visioenen van onze toekomst. De toekomstige momenten die wij bekijken corresponderen met focus van ons huidige moment, onze intenties voor de toekomst, en de graad waarin wij bewust zijn van en open staan voor ons gebied van mogelijkheden. Eén manier waarop de toekomst het huidige moment creëert is door glimpen te geven van toekomstige potentiëlen. 

Het Toekomstige Visioen brengt Verheven Staten van Verhoogde Gewaarwording
Het toekomstige visioen staat ons toe om door alles heen te kijken dat de werkelijke essentie van ons wezen belemmerd. Het is niet moeilijk om momenten van een toekomstig visioen te herkennen. Zij gaan vergezeld met een verhoogd gevoel van gewaarwording en verheven gevoelsstaten. Zij mogen slechts een paar seconden duren, maar binnenin iedere seconde, wordt de gehele eeuwigheid geopenbaard. Op deze manier, wordt de tijd anders ervaren; één seconde kan gelijk staan aan dagen, maanden en zelfs jaren van lineaire ervaring.
Het Toekomstige Visioen brengt Besef van Zielcontracten
Door deze lens, wordt ons doel ontsluierd; de toekomst van het leven op Aarde alsook de volgende stap op ons spirituele pad wordt duidelijk. Het toekomstige visioen scherpt ook onze bekwaamheid aan om vrienden vanuit andere levensspannen te herkennen en het brengt besef aangaande de zielcontracten die wij met anderen delen. Oudere zielen die vele levensspannen gezamenlijk doorgebracht hebben zijn nu hier om elkaar wederom in een "herenigend leven" te ontmoeten. Voorheen, werd kennis gemaakt met vroegere vrienden vanuit dichtere levensspannen aldus misvattingen hersteld/genezen konden worden. Later in het leven, komen vrienden vanuit meer ontwaakte levensspannen opdagen om hun Licht bij dat van jou aan te sluiten en vervullen jullie het wederzijdse doel van het verankeren van nieuwe golven van energie op de planeet.
Dromen en Dimensionale Doorbloedingen zijn Hoofdzakelijk Bronnen van het Toekomstige Visioen
Dromen zijn een primaire bron van het toekomstige visioen. Beelden van toekomstige levenssporen kunnen gemakkelijker in/naar jouw bewustzijn gedownload worden tijdens de slaapstaten. Deze beelden druppelen met goddelijke timing in/naar jouw wakende geest. Er zijn andere bronnen van het toekomstige visioen. Je hogere zelf download regelmatig toekomstig inzicht in/naar jouw bewustzijn. Een andere bron van het toekomstige visioen komt door de vloeibare aard van de tijd, hetgeen kan resulteren in "dimensionale doorbloedingen" die ons toestaan om met verleden en toekomstige aspecten van andere levensspannen te communiceren, alsook met aspecten vanuit ons verleden en onze toekomst binnenin dit leven. Dimensionale doorbloedingen zijn energetische portalen die opengaan wanneer er voldoende resonantie is tussen de levenssporen.
Het toekomstige visioen is mogelijk omdat ieder wezen veelzijdig, multidimensionaal en multiverbonden is. Wanneer jij je opent om bewust de veel-gelaagde Aarde van jouw wezen te omhelzen, ben je in staat om op een veel breder en dieper bereik van bewuste gewaarwording in te tappen. Alle momenten bestaan parallel voor ons heden en worden toegankelijk voor ons wanneer wij het vijfde dimensionale bewustzijn binnengaan.
Het Toekomstige Visioen is een Gereedschap voor het Vormen van Nieuwe Werkelijkheden
Het toekomstige visioen is een waardevol gereedschap voor het navigeren van potentiële tijdlijnen omdat het een subtiele ervaring van potentiëlen brengt die beginnen te kristalliseren in jouw toekomst. Als je alert en wakker blijft voor deze subtiele verschuivingen, ben je in staat om deze feedback te gebruiken om de toekomsten die je aan het creëren bent fijn af te stemmen.
Energie stroomt in alle richtingen, dus gebeurtenissen die in jouw nabije toekomst kristalliseren sturen altijd golven van energie uit die een sfeer van invloed afwerpen welke uitbreidend is in beide richtingen - verleden en toekomst. Toekomstige gebeurtenissen beïnvloeden je leven en besef net zoveel als vroegere gebeurtenissen dat doen. In sommige gevallen, ben je meer beïnvloed door toekomstige gebeurtenissen omdat zij in jouw onderbewuste bestaan en niet altijd toegankelijk zijn op de manier waarop je in staat bent om vroegere tijden "omhoog te trekken" en de invloed begrijpt die zij uitoefenen op jouw heden.
Kwantum Ontwaking en de Tijdlijnen van de Nieuwe Aarde
Het is door het je open te stellen voor momenten van een toekomstig visioen dat je in staat bent om je uit te lijnen met de uitbreidende tijdlijnen van de Nieuwe Aarde. Jouw krachten van gewaarwording en voorkennis zijn belangrijke gereedschappen voor het navigeren van de toekomstige levenssporen waar de technologieën van de menselijke geest breder bekend en beoefend worden. Wanneer deze technologieën ontwaakt zijn, zullen wij gemakkelijker door alles heen kijken dat ons teruggehouden heeft - wegvernauwingen van onverwerkte emoties, parasitische gedachtevirussen, beperkende geloofsystemen en meer. De kwantum ontwaking van veel geïncarneerde wezens zal een diepere ervaring van de tijdlijnen van de Nieuwe Aarde tot actie aanzetten waar Onvoorwaardelijke Liefde en innerlijke vrede primaire frequenties zijn.
Dit en veel meer is voor ons beschikbaar wanneer wij ervoor kiezen om in de waarheid te staan van ons goddelijke wezen. Wanneer jij je focus naar de beelden van een toekomstig visioen brengt, ben je in staat om gebeurtenissen gewaar te woorden die in jouw huidige moment opgezet zijn en hun ontwikkeling door de tijd heen te volgen om de vorm van de Nieuwe Aarde te bekijken. Wanneer je beter de veranderingen begrijpt die momenteel vorm aannemen zal je jouw rol en doel binnenin de overgangstijden die er in het verschiet liggen begrijpen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2014 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen