zaterdag, september 27, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 425


Het Manuscript van Overleving - Deel 425
Jij Bent de Enige die Kan Gaan waar Geen Enkel Mens Ooit Eerder Gegaan Is
26 September 2014 / Aisha North
Deze boodschap zal misschien een paar van deze oude misvattingen opschudden die nog steeds overleven zelfs in sommige van de verlichte cirkels. Want zie, dit heeft zeer veel te maken met de werkelijke natuur van de dingen, wanneer wij zeggen dat wij feitelijk refereren naar de staat welke ervoor zorgt dat alles gaat gebeuren, of eerder in/naar het bestaan komt, op een manier zodat jullie in staat zijn om hen gewaar te worden. Want het bestaan en de definitie ervan is inderdaad een zeer ingewikkeld onderwerp, aangezien wat er voor een mens schijnt te bestaan, slechts het piepkleinste topje is van de spreekwoordelijke ijsberg in vergelijk met wat er werkelijk daarbuiten is. Want zie, of eerder, jullie kunnen niet zoveel zien van wat werkelijk IS, en zelfs met het meest vooruitstrevende van jullie instrumenten, zijn jullie alleen nog maar begonnen om aan het oppervlak van de Schepping te krabben. Of misschien zouden wij moeten zeggen dat jullie slechts één piepklein laagje zien van die enorme grote en ingewikkelde structuur. En dus, gaat de mensheid met enige zeer verstarde begrippen in hun geesten om van wat IS en wat inderdaad mogelijk is, en dus gaan jullie door met alles te zien vanuit een extreem bekrompen perspectief.
Wij weten dat dit ervoor zal zorgen dat velen van jullie instemmend met jullie hoofden knikken, want welbeschouwd, zijn jullie degenen die aanhoudend gezocht hebben buiten deze bekrompen grenzen gedurende een zeer lange tijd nu. Doch, jullie hebben het nog steeds niet klaargespeeld om zeer ver uit dat ietwat bescheiden begin vandaan te komen van waaruit jullie je zoektocht begonnen. En nee, dit wordt niet gezegd om jullie op wat voor manier dan ook op stang te jagen, of voor ons om wat voor soort van superioriteit dan ook te proberen aan jullie op te leggen. Verre van dat, dit is eenvoudig bedoeld als een herinnering dat jullie dus nog steeds veel te zoeken hebben, op deze zoektocht naar antwoorden. En ja, dit mag jullie zonder enig doel frustreren, want wat jullie kunnen bespeuren als jullie werkelijk jullie zintuigen spitsen is een gebied zo groot, dat het ervoor zorgt dat het bij tijden bijna ondraaglijk irritant is om niet in staat te zijn het duidelijker te zien. En dus, mag je in wanhoop uithalen of je mag eenvoudig je voelsprieten terugtrekken en jezelf tevreden stellen met het gebied te verkennen dat je eerder al overgestoken bent. Maar door dat te doen, sta jij jezelf feitelijk toe om je eigen gebied van potentieel op een zeer tastbare manier te beperken. Want zie, jij bent de enige die kan gaan waar geen enkel mens ooit eerder gegaan is, en als je die prikkelende geur van kennis jouw verder laat leiden, zal je slechts dienen om niet alleen jezelf te vertragen maar ook de gehele mensheid.

Nogmaals, dit is geen enkele vorm van kritiek, eerder is het een belangrijke herinnering voor jullie allemaal om door te gaan door deze grenzen heen te duwen die jullie nog steeds hebben wanneer het aankomt op jullie eigen bekwaamheden om perfectie na te streven. En wanneer wij zeggen perfectie, bedoelen wij dat niet op wat voor oppervlakkige manier dan ook, eerder, is het om jullie allemaal te herinneren aan jullie eigen grootsheid. Want jullie zijn al deze dingen al waarvan jullie niet eens kunnen beginnen te geloven dat zij waar zijn, maar toch, moeten jullie je toch nog die grootsheid eigen maken, om het wederom volledig in bezit te nemen. Want dit kan door niemand anders gedaan worden dan door jou zelf, en door dat te doen, zal je helpen om de deur voor ieder ander te openen die de moed zou kunnen vinden om diezelfde hal binnen te gaan waar jullie aldus stoutmoedig naar binnen traden. Want zie, iemand moet die eerste stap nemen, maar tot dusverre, hebben zovelen van jullie bij die waarachtige drempel geaarzeld, en voor de één of andere reden, hebben jullie gekozen om terug te treden in de hoop dat iemand anders de leiding mag nemen. Maar nu is het onze taak om elk en iedereen van jullie te herinneren aan jullie eigen verantwoordelijkheid in deze gehele operatie. Want wij hebben jullie steeds maar weer opnieuw verteld, dat wat jullie doen, jullie voor iedereen doen, aldus ook wat dit betreft.
Met andere woorden, hoe meer je ervoor kiest om jezelf terug te houden, hoe meer je feitelijk zult dienen om het proces voor al diegenen die in jouw voetstappen volgen te vertragen. Denk eraan, jullie zijn de Wegwijzers in iedere betekenis van het woord, want jullie handelen als de voorhoede voor een gehele schare van anderen, en dus, wanneer het ook is dat jullie van jullie zelf denken niet in staat te zijn een volgende stap op deze reis te voltooien, vertraag jij en aldus doen al diegenen die achter jou zijn dat ook. Want jullie zijn inderdaad wegbereiders in de juiste betekenis van het woord, en dat is waarom jullie hier zijn, om een manier te vinden om jullie eigen remmingen te overwinnen. Want jullie kunnen al vliegen, maar gedurende jullie gehele levens hebben jullie niets anders gedaan dan op z'n minst op topsnelheid te rennen. Want zie, jullie zijn zoveel vrijer dan dat jullie nog steeds schijnen te denken, en voor velen van jullie, is het oude ongeloof in jullie eigen bekwaamheden nog steeds zeer stevig in die oude manier van denken en handelen verankert. En dus, kijk hiernaar als een soort van schudden van de boom, een stimulatie om aan jezelf die extra duw te geven die je nodig bent om jezelf van die tak af te duwen waar jij je aldus gedurende zo een lange tijd nu koppig aan vastgeklampt hebt.
Want jullie zijn meer dan gereed om te vliegen dierbaren, maar zoals een schuchter vogeltje, zit je daar wachtend op de juiste kans om het aldus te doen. Wel, het venster van mogelijkheid heeft wijd opengestaan voor een behoorlijke tijd nu, de hemel is helder en de wind is inderdaad gunstig, dus waarom niet een stevige beslissing maken om het voor eens en altijd af te schudden? Want zie, je zult niet crashen noch falen, want jouw vleugels werden geconstrueerd om een veel zwaarder gewicht dan jij zelf te dragen. Want je zult zoveel meer in/naar de lucht met je meebrengen wanneer je eindelijk durft om hoog te vliegen, want wanneer je opstijgt, zal de gehele mensheid bij zichzelf voelen dat zij in jullie kielzog meegetrokken worden. Dus wederom zeggen wij om jezelf niet kleiner te maken dan dat je waarlijk bent, en stop ermee om jezelf tegen te houden door je eigen inherente kwaliteiten in vraag te stellen. Want jullie zijn allemaal stralende voorbeelden van zielen die helemaal geen grenzen kennen - in iedere betekenis van het woord, maar toch, hebben jullie een bekwaamheid om die waarheid te overschrijven met enige zorgvuldig gekozen woorden van ontmoediging wanneer het ook is dat de kans om werkelijk jullie Licht uit te stralen naar boven komt.
Dit betekent niet dat jullie loutere schaduwen van jullie zelf zijn, te allen tijde in de hoeken verborgen, verre van dat. Want jullie hebben jezelf en deze wereld een verre schreeuw vanuit die oude en vreselijke staat opgetild waar jullie het gewoon waren om in te vertoeven, en met iedere stap die jullie nemen, gaan jullie door om dat innerlijke Licht van jullie ver dwars over het land heen te verspreiden. Maar toch, is er iets binnenin jullie dat doorgaat om jullie licht precies zoveel dimmer te houden dan dat het werkelijk is, en nu is de tijd voor jullie allemaal gekomen om jullie wattverbruik aan te passen, als wij een dergelijke expressie mogen gebruiken. Want zie, het ontbreekt jullie helemaal aan niets, behalve misschien de moed om werkelijk zo helder als jullie feitelijk kunnen te stralen. Dus nu, hopen wij welzeker dat jullie je allemaal zullen herinneren om enige tijd te nemen om naar jullie eigen Licht te kijken in het Licht van deze Waarheid, en wij wagen het te veronderstellen dat wat jullie zien als jullie werkelijk jullie innerlijke grootsheid erkennen, een verre schreeuw zal zijn vanuit de magere voorraad van licht dat in feite de buitenzijde bereikt. Niet dat het veel te klein is om een effect te hebben, maar het is eenvoudig een kleine smaak van wat jullie jezelf op de manier van verlichting aan te bieden hebben. En wanneer jullie durven om jullie eigen innerlijke Licht vrijelijk aan jullie zelf aan te bieden, dan zullen jullie ook automatisch beginnen om die immense krachtcentrale met de rest van de mensheid te delen, want deze planeet werd achtergelaten om op de schamelste snippers van Licht, voor een veel te lange tijd nu, te overleven. Maar nu, dankzij jullie bekwaamheid om je wederom met de Bron te verbinden, is er geen gebrek meer aan hulpmiddelen op deze planeet, zolang als jullie allemaal jezelf toestaan om waarlijk op jullie aller-helderst te stralen.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten