zondag, september 14, 2014

Grenzen Instellen - 13 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"Grenzen Instellen"
13 Augustus 2014 / Jamye Price
Vrijheid heeft vele vormen. Op Aarde, neemt de vrijheid de vorm aan van innerlijke keuze boven jullie innerlijke ervaring. Het is bij tijden ongrijpbaar, doch beschikbaar. Voor de meesten is het een aangeleerde vaardigheid terwijl jullie je opnieuw uitlijnen vanuit een maatschappelijke ervaring van overheersing. Overheersing neemt ook vele vormen aan. Het is een deuropening naar innerlijke vrijheid, hoewel het niet de enige entree is. Iemand die zich meester maakt van diens innerlijke wereld wordt vrij, en die vrijheid spreekt volumes over het grote ongeziene rijk waar jullie binnenin verblijven. Vrijheid is een uitgebreidheid, onzichtbaar en ongedefinieerd; nochtans leven jullie op de Aarde binnenin condities. Dus vrijheid is een uitgebreidheid voorbij de beperking, doch niet grenzeloos binnenin de vorm.
Hier zijn we dan, met Ingestelde Grenzen. Hoe wisselwerkt dit met Vrijheid? Grenzen zijn een verfijner van de vorm, en jullie zijn vorm, altijd vormend - de Ik Ben wordt dat wat Ik aan het worden Ben. Beweging is een constante, Vrijheid is een uitgebreidheid binnenin beweging en Ingestelde Grenzen verfijnt de uitbreiding op een manier die de fysieke beperkingen ondersteund. Net zoals een plant wortelen groeit voordat je het ziet ontkiemen, vestigen jullie aldus een fundering voordat de fysieke vorm gezien wordt. Grenzen vestigen jullie kracht om diep en uitgebreid te wortelen. Het is een innerlijk proces dat je alleen voor jezelf kunt kiezen. Het leven zal je helpen om sterker te worden als je de uitdaging van het diep in het Leven te reiken om jouw kracht te zoeken niet weerstaat.
Het Instellen van Grenzen vanuit een menselijk standpunt is minder zwart en wit als een wortelende plant, je moet vanuit het volle spectrum van informatie trekken om voor jouw moment te kiezen. In één situatie, zegt wijsheid niets. In een andere, laat wijsheid diens stem horen. In weer een andere situatie wacht het geduldig voor een vriendelijker moment. En in nog weer een ander situatie, barst het uit met een snelle reactie. Wat voor ongemak dan ook leidt de weg naar kracht en vrijheid als je het toestaat om te stromen in de perfectie van de fysieke beperkingen die de weg vrijgeven naar de volgende fysieke uitgebreidheid. Je bent binnenin een tijd, Lichtwerker, waar de informatie en energie die voor jou beschikbaar zijn op een dusdanige manier toegenomen zijn dat je ondersteund wordt voor een snelle groei zou je dat aldus kiezen. Net zoals een plant beter in bepaalde seizoenen groeit, is dit jullie seizoen van groei, de Ascentie van de Mensheid - diens soevereine kracht en diens verenigde kracht her/erkennend, de paradox van de dualiteit vermengt zich binnenin een ieder.

Als jij je Grenzen vasthoudt, tegen dit of dat ja of nee zeggend, ondersteund het Leven jou. Met een perspectief van Liefde welke breed voorbij jou visie is, ondersteund het Leven jou. Je magnetiseert een Engel in de menselijke vorm om jou aan te moedigen of om jou tegen te werken, dit alles ondersteunt. Je magnetiseert ervaringen, informatie, ideeën en oplossingen. Als jij je Grenzen vasthoudt, Lichtwerker, onderwijs je niet alleen door het zijn van een voorbeeld, maar veranker je ook informatie door focus. Net zoals een plant zonlicht in de bloeiende vorm verankert, veranker jij de levenskracht in de creatieve vorm. Hoevelen zul jij leiden naar de volgende uitgebreidheid van vrijheid? Zij moeten vrijelijk komen, want het is niet jouw werk om hen te redden, maar om hen te laten zien wat zij kunnen kiezen als zij uit de informatie van hun spectrum van het leven trekken.
Terwijl wij zitten om Grenzen Instellen voort te branden, kijken wij achter het zichtbare in/naar de grenzeloze beschikbare informatie om te creëren. Wij waarderen de reis terwijl iedere stap naar een nieuwe reeks van creatieve paden leidt. Wij waarderen de groeiende kracht terwijl een ieder een fundering van wortelen bouwt welke de groei voeden. Wij zien de ondersteuning in alle ervaringen en nemen de sprong van de aangeboden evolutie. Wij zijn de Wegwijzers, de verandering zijnde van persoonlijke bekrachtiging die de bekrachtiging van Al het Leven ondersteunt.
Explodeer het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten