maandag, september 15, 2014

Grener van Ashira van de Neptunus - Wij Zijn Bij Jullie! - 6 September 2014 / Linda Dillon


Grener van Ashira van de Neptunus
Wij Zijn Bij Jullie!
6 September 2014 / Linda Dillon
Groeten, Ik Ben Grener van Ashira van de Neptunus. Ja, de President van de Intergalactische Raad maar ook geliefde vriend, bondgenoot en de voormalige Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Nee, ik probeer niet om mijn zoon te overschaduwen, Ashira's geweldige prestaties. Toen ik deze rol aannam, als President, als het hoofd van deze Intergalactische Raad, welke ons gerepresenteerd heeft vanuit vele kwadranten waar jullie zelfs niet bewust van zijn en ja, wij noemen onszelf een raad, maar begrijp ook, mijn titel is eervol, wij zijn als een cirkel. Het is niet dat ik de macht enkelvoudig hanteer, want wij werken door samenwerking en gemeenschap, begrip, want dat is de manier van intergalactische vrede en vrede binnenin en buitenom op jullie planeet van deze prachtige Gaia of ver daaraan voorbij.
Wij zijn ijverig met jullie aan het werk geweest. Toen ik deze rol aannam, heb ik dat aldus gedaan, ik trad naar voren, zoals velen van jullie dat gedaan hebben, om de initiatie en de integratie van de Aarde te overzien, van Gaia, in/naar deze Raad, dat zij Haar volledige positie aan de tafel in zou nemen. Sommigen van jullie vergeten dat de afgevaardigde, de Hoofd Afgevaardigde voor Gaia in deze Raad Waka'na'taka is, en hij doet groot recht voor jullie planeet, zoals hij altijd gedaan heeft. Maar begrijp ook dat hij door velen van jullie bijgestaan wordt, die niet alleen handelen als de opzichters van Gaia's Vlam maar ook als afgevaardigden voor dit veelbelovende lichaam.
Waarom heb ik gevraagd om vandaag tegen jullie te spreken? Vaak, horen wij jullie kreten  -oh, ik zou het geen kritiek willen noemen, anderen zouden dat kunnen maar ik zal dat niet doen -  van, "Wat zijn onze sterren broeders en zusters aan het doen?", "Wat is onze sterrenfamilie aan het doen?", "Wat doen onze sterrenbondgenoten om ons te helpen?" Het is de gelijkaardige schreeuw die wij horen over, "Wat is de Raad van Liefde aan het doen?", "Wat is het Gezelschap van de Hemel aan het doen?", "Wat doen de Aartsengelen?", "Waar zijn in vredesnaam mijn gidsen?".
Veel van wat wij doen, in feite het grootste gedeelte van wat wij doen, is ongezien … laat mij zeer duidelijk zijn: niet ontastbaar … maar ongezien of onbekend voor het menselijke collectief. Niet omdat het een geheim is in termen van wat jullie hebben leren kennen, zullen wij zeggen, als achterdeur politiek of privé transacties. Maar omdat de aard, vaak van wat wij doen in dit ware moment, allereerst van het ondersteunen van Gaia is bij haar zeggenschap en volledige verankering in de 7de en dat omvat de koninkrijken en elk van jullie mijn geliefde vrienden en familie, maar ook omdat wij ijverig werken, ja met en voor Aartsengel Michael, Aartsengel Gabrielle, Jophiel, noem ze maar op … Sanat Kumara, bij het verankeren van vrede op Aarde.

Ja, wij sturen jullie iedere dag energie en het is nog steeds het zacht roze, om jullie harten te verlichten, niet louter in/naar Liefde maar ook in/naar overgave. Geen overgave aan wie dan ook maar aan jullie eigen heilige goddelijkheid. Wij zijn zeer druk, wij allemaal, alles waar jullie aan denken als de commando's, besturen de interventie ten behoeve van jullie planeet. Wij hebben jullie verteld en wij vertellen het jullie weer: er zijn bepaalde evenementen en ondernemingen die niet toegestaan zullen zijn op Gaia. Ja, iets dergelijks als de uitwisseling van nucleaire wapens, en wij werken op een preventieve manier om tussenbeide te komen, zelfs waar het noodzakelijk is, dat dit type van verwoesting en uitbreiding van de chaos niet plaatsvindt.
Nu is er een gradatie welke toegestaan werd om door te sijpelen zodat jullie, jullie allemaal, Michael en St. Germaine's uitspraak kunnen volgen van het verklaren van jullie bevrijding, jullie vrijheid. Wij wachten, wij zijn bij jullie.
En begrijp veel van onze interventie, onze korte tussenkomst is niet louter slechts voor jullie menselijke wezens maar ook voor jullie sterren broeders en zusters die ook op de grond, in dienstverlening verankerd zijn, bij de miljoenen en wij staan ook niet op het punt om hen terug naar het schip te roepen; het acclimatiseringproces was daarvoor te intensief en het is nog steeds gaande.
Onder onze raad, zijn daar diegenen net zoals jullie, die meer, zullen wij zeggen, planetaire opzichters zijn, net zoals jullie Aardeopzichters hebben wiens hoofdzakelijke zorg de gezondheid is, het welzijn, de restauratie, de reconstructie van Nova Aarde, Terra Gaia. En dan zijn daar diegenen die het meest begaan zijn voor de koninkrijken. Nee, niet dat wij wensen om op wat voor manier dan ook jullie hulpbronnen te ontginnen … dat is een zeer menselijke, oude 3de dimensionale manier van het doen van de dingen. Dus het is niet dat wij hongerig naar goud of olie of wat dan ook van dat zijn, wij zijn hongerig of die groep is specifiek geïnteresseerd in schone lucht, schoon water, levendige bossen, zoete bloemen … want velen van deze wezens zijn vanuit planetaire of zonnesystemen gereisd waar zo een diversiteit en schoonheid, ofwel vernietigd werd of dat het er nooit bestaan heeft.
Jullie planeet, onze geliefde Gaia, is een juweel. Het is waarlijk één van de bekronende glories van de Moeder en wij zullen alles doen om Haar te beschermen, te voeden/koesteren en te redden. Wij zullen nooit toestaan dat Gaia weer een plaats bereikt, waar zij zo uitgeput is dat zij nadenkt over Haar vertrek. De meerderheid van deze Intergalactische Raad -ja wij hebben vele zaken waar onze aandacht naar uitgaat- maar wij wenden werkelijk onze aandacht, de hoofdzakelijke focus van onze aandacht vanwege de goddelijke conjunctie die zich momenteel voordoet gedurende de tijdsduur van verscheidene maanden, de conjunctie van het Plan van de Moeder, met het Intergalactische Plan, met het Plan van Gaia, met het Plan van de mensen, met jullie Plan ….. het is de uitlijning.
Dus onze focus is om diegenen waar jullie aan gedacht hebben als de meest chaotische, de meest stijfhoofdige, de meest afwijzende, om hen te helpen bij niet alleen het neerleggen van hun wapens maar ook dat zij hun angsten, hun ego's neerleggen; nee, niet hun verrukkelijke persoonlijkheden, maar de idealen van hun ego welke niet vanuit waarheid of Liefde geboren zijn. Wij zijn toegewijd aan onze verplichting.
Dus het is niet louter de Geascendeerde Meesters en de Aartsengelen die zich focussen, zullen wij zeggen, op groepen zoals Isis of de chaos in de Oekraïne of Afrika. Er zijn legioenen aan schepen die zeer nabij zweven en diegenen van jullie die de volledigheid van jullie interdimensionaliteit aannemen zien ons steeds meer. Dus willen wij dat jullie van ons werk met jullie afweten. Nu zeggen jullie, sommigen van jullie zeggen, "Wel dan, waarom zie ik jullie niet duidelijker?" en ik bezoek deze kwestie van interdimensionaliteit. Wij zijn in staat geweest om te manifesteren of "binnen te dringen" ja binnendringen, in/naar, tussenbeide te komen in/naar de oude 3de en dat is waar iets van deze hulp die wij jullie nu aanbieden over gaat. Maar wij, zoals jullie, zijn interdimensionale wezens en wij leven in de frequentie van Liefde en dat is waar wij elkaar ontmoeten en samenkomen; het is in de hogere frequenties, waar jullie aan denken als de hogere dimensies.
Wij zouden een zeer moeilijke tijd hebben, het zou onze energie gebieden zeer snel uitputten om feitelijk in de chaos van de oude 3de te leven, specifiek nu waar er nergens een anker is. Dat maakt deel uit van de acclimatisering van onze wezens op de grond maar zij zijn goed afgeschermd en terwijl de frequentie van Gaia toegenomen is, terwijl het collectief toegenomen is, terwijl jullie in en uit en door de Ascentie portalen heen vliegen, is die gemeenschappelijkheid van grond substantieel toegenomen en het zorgt ervoor dat ons werk met jullie, ja en soms voor jullie, meer realiseerbaar, gemakkelijker is.
Dus, onze tijdlijn voor deze voltooiing en daarom dierbare harten, ook jullie tijdlijnen, zijn voorhanden. Het is niet de verre toekomst, het is het nu en dat is waarom Ik, uit naam van deze volledige Intergalactische Raad, gewenst en verzocht heb om tegen jullie, de mensen van de Aarde, over ons plannen en onze aanwezigheid te spreken. En ja, wij zullen bij jullie zijn in Lake Tahoe, of jullie nu in Praag zitten of in Wenen, Cape Town of Venezuela, wij zullen bij jullie zijn.
Ga met onze Liefde, ga met onze Zegeningen, wij zijn familie. Vaarwel.
Gechanneld door Linda Dillon sept-06-14

 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

© 2014 Council of Love
http://counciloflove.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten