maandag, september 29, 2014

Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduistering: Nieuwe Zonne Sjablonen - 28.09.2014 / Sandra Walter


Sandra Walter
Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduistering: Nieuwe Zonne Sjablonen
28 September 2014
Alles is veranderd - alweer.
De Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduisteringspassage brengt een verdieping van de Zonne Kosmische Christus, dat ietwat onverklaarbaar is in lineaire termen. Je moet het voelen om het te weten, nochtans zal ik mijn best doen om het hier te beschrijven. Voor de lineaire niveaus: Wij hebben vier Equinox-Bloedmaan passages in 2014-2015 hetgeen de intensiteit verhoogd als zij de Zonne Kosmische Christus verankeren. Zij raken meer acuut in hun doel, korter in hun tijdsduur. We zitten momenteel middenin eentje.
De Equinox brengt het balancerende punt voor de entree van Nieuw Licht (de precieze Equinox datum/tijd is gebaseerd op een punt van de planeet buiten in de ruimte om perfect met de Zon uit te lijnen); de Bloedmaan verduistering brengt een beëindiging, energie verankerend aan het einde van de toevloed van het Nieuwe Licht. De vensters voor 2014-2015 zijn:
2014:
Equinox Maart 20 – Bloedmaan Verduistering April 15 (25 dagen)
Equinox September 22 –  Bloedmaan Verduistering Oktober 8 (16 dagen)
2015:
Equinox Maart 20 – Bloedmaan Verduistering April 4 (15 dagen)
Equinox September 23 – Bloedmaan Verduistering September 28 (5 dagen)
De Verdeling van Werkelijkheden
Sinds het einde van 2012, zijn wij andere mensen. Lagen van de illusie vielen weg, de sluiers werden opgetild en velen van ons vertrokken - het oude Zelf ontbond. Ons collectieve inzicht, de collectieve creatie van de MENSheid op diens planeet, creëerde opnieuw wat vertrouwd was, herhaalde de oude licht creaties met een collectieve instemming. Sommigen diversifieerden van de norm, beseffend waar Ascentie, Wederopstanding, en de Verschuiving werkelijk over gingen. We keerden ons naar binnen en de waarheid werd aan ons geopenbaard.  
Sinds die tijd knalden we door de collectieve creatie, ons inzicht afstemmend op wat er zich voordeed. De collectieve oude-school-normale werkelijkheid loopt op oude licht energieën. Begrijp dat het is zoals een auto die zonder benzine komt te zitten; de brandstof is opgeraakt. MENSen zijn de Schepper-in-Carnatie, dus gaan we aan de slag om veelvoudige versies van werkelijkheid op een planeet te co-creëren, zolang als de energie onze creatie ondersteund. Bijvoorbeeld, als er niet voldoende licht in het collectieve bewustzijn is om een zuivere op licht gebaseerde creatie te ondersteunen, zoals reizen per lichtschip of een miraculeuze ogenblikkelijke genezing van een ziekte, zal het niet beschikbaar zijn om in de collectieve werkelijkheid te manifesteren. Dit principe werd breedschalig in ere gehouden voorafgaand aan de Verschuiving van 2012, en op vele manieren werd het op diens plaats gehouden door negatieve krachten welke velen niet begrepen. Hier is het moeilijke gedeelte voor het geaarde MENSelijke brein: Niets daarvan bestaat meer als een gekwalificeerde substantie. Met gekwalificeerde substantie bedoel ik acceptabel en duurzaam in de werkelijkheid van het Nieuwe Licht.

De Holografische Oude Aarde
Het Oude Aarde hologram spiegelt de collectieve keuzen van hetzelfde-oude, hetzelfde-oude totdat het zonder brandstof komt te zitten. Wat maakt de tank aangaande de collectieve oude werkelijkheid leeg? Fotonisch Licht. Onontkoombaar. We gingen de randen van de fotonengordel jaren geleden binnen. Er zijn gebieden van welke wij niet bereisd hebben en die ongelooflijk krachtig, indringend en autonoom in hun kracht zijn. Dit is een Verschuiving in Bewustzijn alsook fysieke voertuigen (planeet, lichaam, koninkrijken) om de interpretatie van dat Nieuwe Licht te ondersteunen. Oude structuren sterven af, dat is de evolutie. Het sterven is geen ascentie, noch een wederopstanding. Jou wordt op ieder moment toegestaan om te stoppen met het oude werkelijkheidshologram in het fysieke. Persoonlijk, is de transcendentie ervan naar een Nieuwe Licht werkelijkheid fascinerend en voor mij is het de reis zeer wel waard. Geduld. Houd je aandacht erbij. Dit alles is echt verbazingwekkend om te aanschouwen via het fysieke voertuig.
Het Parallelle Zonne Licht Sjabloon
Aan mij werd een krachtig visioen getoond van deze galaxy die zichzelf voltooide; de grote gouden ring uitgebreidheid met zuiver Bron Licht stroomde erin terug. Ogenschijnlijk hebben voldoende positieve factoren zich uitgelijnd met de nieuwe creatie van het nieuwe Universum, en onze Galaxy ontplooide zich met veel hogere werkelijkheden. Deze hogere werkelijkheden waren altijd aanwezig als mogelijkheden, wat het waarom is dat zovelen op bezoek konden gaan en de nieuwe Aarde, de Nieuwe Zon, enzovoorts, konden zien. Echter, een collectieve drempel werd eerder dit jaar ontmoet tijdens de Maart-April Equinox-Bloedmaan passage. Dit is waarom velen van ons diepe resets, heruitlijningen, openbaringen gehad hebben voor het overgrote deel van 2014; wij zijn onszelf aan het resetten (opnieuw instellen) in uitlijning met de hogere werkelijkheid.
Bekijk de Zon
Toen ik vorig jaar De Vermenging gebeurd in de Zon ontving, dacht is dat het betrekking had op het vermengen met de Goddelijke aspecten via het Zonnelicht van het hartcentrum. Nu zie ik dat onze Nieuwe Aarde creatie zwaar bewaakt werd door een holografische overdekking van de hoogste mogelijkheid. Wanneer grote wezens samenkomen om een grote verschuiving in de Galactische en Universele werkelijkheid te creëren - in opdracht van de Bron - zijn de mogelijke uitkomsten voor de hoogste interesses van alle betrokkenen zwaar gecodeerd in/naar uiteenlopende niveaus van bewustzijn. Hogere Zelf, Gechristende Zelf, Meester, Engelachtig, Schepper niveaus, Gemanifesteerde niveaus, zij allemaal dragen de creatie in ons multidimensionale bewustzijn. Dus in feite, was het niet echt mogelijk om dit plan te kapen en het in/naar vernietiging te sturen. Op een manier, heb ik het gevoel dat dat verhaal de angst/drama tactieken gebruikt mag hebben om Lichtwerkers in/naar actie te schokken. Wat het ook is dat werkte, alles is goed.
Echter, laat ons de parallelle, onveranderde, onaangeraakte werkelijkheid in beschouwing nemen die de lager-trillende mensen misten om te manipuleren. Dit is briljant, blijf voor een moment bij me. De dramaplaneet - onze oude collectieve werkelijkheid van vervormde chaotische zelfmoordneigingen, werd uitgespeeld vanwege al het drama wat dit rijk moest verlaten. Net zoals oude-school emotionele opruiming, moest je het voelen om het los te kunnen laten. Moesten wij zoveel oorlog, onzin en oordeel voelen? Ja - en sommigen wensen het nog steeds, zeer waarschijnlijk omdat zij niet bewust zijn van of bang zijn voor andere keuzes.
Geloofsystemen werden toegestaan om de fotonische orde in het verleden te verbrijzelen, omdat hier niet voldoende licht was. Dat is veranderd - volledig - sinds het einde van 2012. Velen van ons verankerden zichzelf aan de 12-12-12 aan het gecocreëerde Nieuwe Zonnesysteem.
Je mag de oude geruchten gehoord hebben van een doodszaad dat in de Zon geplant werd, dat de Zon stervende is, dat de Zon ons zal doden, enzovoorts. Deze zijn metaforen voor de ineenstorting van oude manipulaties aangaande een holografische projectie, welke een zuivere creatie van een Spirituele Centrale Zon en een Nieuwe Aarde niet zouden kunnen en niet zouden beïnvloeden. De dood voor het oude holografische speelterrein; het Nieuwe compleet onaangetast door de grote galactische karmische reiniging. Wat een grootse schaakmat beweging het geweest is.
Mij werd verteld om een oogje op de Zon te houden. Ik heb nog steeds tegenzin om datums te gebruiken omdat het aldus lineair aanvoelt, en mijn Team verklaarde het belang van triggers en kosmische gebeurtenissen in een paar artikelen geleden. Jullie zijn vrij om de Zonne en energetische kaarten voor het jaar na te trekken en te zien hoe zij met toegangspoorten coördineren. Het nieuwe Zonnelicht - de geboorte van de Spirituele Centrale Zon - doet zich voor tijdens deze Equinox - Bloedmaan verduisteringen. En allemaal tegelijkertijd zou de Zonne Verschuiving een kolossale instabiliteit creëren in de elektromagnetische gebieden, welke verbonden zijn aan de Nieuwe Aarde overdekkingen via de tube torus toegangspoorten. Het zou ook onze lichamelijke voertuigen uiteen rijten omdat zij deel uit maken van de fysieke materie dat beïnvloed is door dit magnetisme. Herinner je het lichaam behoort Gaia toe, en wij zijn het aan het transformeren om de Nieuwe Gaia te accommoderen.
Zonnestaarders, jullie zien de nieuwe geometrieën tevoorschijn komen als de parallelle versie van de tevoorschijn komende Zon. Zelfs de meer ondoordringbare mensen kunnen de intensiteit van het Zonlicht voelen wat verschuldigd is aan de afname in de magnetosfeer. De intensiteit van de codes, activeringen, het Gechristende Licht is gewoonweg fenomenaal terwijl de Zon door deze transformatie heengaat naar een Centrale Zon. Het roept ook voort het Nieuwe Aarde hologram - de holografische mogelijkheid die gereed, bereid en in staat is om jouw bewustzijn te ontvangen als je bereid bent om eraan deel te nemen.
Een laatste terugblik voor de Nieuwelingen: Dit betekent ook dat ieder geloofsysteem die in de oude licht energieën opgebouwd werden uiteen zullen vliegen als de parallelle Zon ermee begint het over te nemen. Opmerking: Dit gaat niet over de bruine dwerg binaire ster, of een andere planeet die passeert, of iedere andere metafoor van het oude licht. Al deze manifestaties zijn ineen gestort. Veel objecten in de lucht zijn nu waarneembaar wat verschuldigd is aan het omlaag vallen van de sluiers, de gereduceerde magnetosfeer. Het betekent ook dat wij niet afgeschermd zijn van stenen, stof, plasma, meteorieten, of dingen die wij gewoonlijk labelden als vallende sterren, lichtschepen, UFO's; Dat alles is nu hier, en maakt deel uit van onze ervaring. Denk eraan, het ziet er dicht/intimiderend uit voor de dichtere fysieke gewaarwording/waarneming - de hogere expressie is altijd doelgericht, goddelijk, en helpt de Verschuiving. Uiteindelijk mogen er drie sterren in ons zonnesysteem zijn als wij in/naar meer intense gebieden van de galaxy verhuizen. Dat is nog ver weg, iets om je helemaal geen zorgen over te maken. Feitelijk, is niets hiervan een ongerustheid - het is slechts informatie om de reis te helpen van diegenen op het pad van ascentie/wederopstanding. Er is heel veel informatie wat niet meegedeeld wordt; iets ervan is geschikt of behulpzaam.  
Is het behulpzaam om bewust te zijn van de overdekking van het nieuwe ZonneLicht?
Voor mij, verklaart het de volledige ontkoppeling dat ik in mijn dagelijkse werk hier voel. Ik ervaar vele holografische werkelijkheden tegelijkertijd tijdens mijn meditaties/trainingssessies. Het is moeilijk om hen als sessies te labelen; soms springen zij onaangekondigd tevoorschijn, soms roep ik hen binnen als meer gefocuste, opzettelijke sessies met mijn Hogere Niveaus. De voorloper is energetisch - ik zal de verschuiving van mijn energiegebieden zien of voelen, zij versnellen voordat zij gebeuren.
Ik voel me de laatste tijd meer buiten het lichaam dan in het lichaam. En toch, BEN IK opmerkelijk geaard - ik voel waarlijk het Gechristende Zelf naar binnen stappen, zoals een walk-in sensatie, alleen dan het zuivere Zelf in plaats van een vreemde entiteit. We leren onze Zelven waarlijk kennen na een lange scheiding van vergeetachtigheid. Mijn focus kan zich lang genoeg aan oude licht dynamieken vastklampen voor een praatje, een geaarde taak, een bezoek bij een vriend. Het neemt weinig inspanning om de hogere dimensies te openen. Dat ben ik - mijn eigen Zelf - herverbonden door mijn DNA als ik de helix herbundel en het herverbind. Ik laat de dimensies herverbinden door wilskracht aangezien deze ervaringen het lichaam in slaap brengen na een multidimensionale ontmoeting, specifiek wanneer het meer dan negen aspecten tegelijkertijd zijn. Het meeste van dat werk wordt 's nachts gedaan, of wanneer er tijd voor een dutje beschikbaar is in de dag, dus naderhand mag in slaap vallen.
Reizen tussen Holodecks
Parallelle werkelijkheden voelen aan zoals grote holodecks (een soort van holografisch platform). Dit sjabloon dat de Zon omringt is hemels en ik gebruik die benaming onomwonden. Het is hier, overal om ons heen, wat het waarom is dat zovelen het aldus aandachtig voelen - en zij voelen zichzelf er in/naar ontbinden. Wij kiezen de tijdlijn van het hogere licht, de hogere ervaring, en nu verstrekt ieder beetje van onze multidimensionale zelf aaneenschakelingen om die ervaring te stimuleren. Het voelt alsof het oude Zelf verdwenen is, mijn herinneringen vliegen uiteen.
Vorige week ervoer ik het sterven van een oude vriend uit Chicago. Vreemd genoeg, presenteerde Chicago zich sterk voordat dat zich voordeed - ik plande bijna een trip daar naartoe omdat het zo sterk was. Chicago is een krachtige knoop voor het nieuwe Amerika, je mag je diens verbinding met de IK BEN boeken en kanaal Guy Ballard herinneren; de leylijn convergentie, de Grote Meren Rasters, enzovoorts. Het diende twee keer in deze reis als mijn thuis, en vele levensspannen eerder. In deze toepassing, rees Chicago naar het oppervlak van mijn besef terwijl oude sjablonen zich met mij verbonden tijdens de Equinox. Ik was naar Medicine Lake gegidst, aan de afgelegen oostelijke kant van Shasta, waar een diepgaande verschuiving binnenin mij werd gemaakt - alweer. Ik kruiste het pad met enige reizende Lichtwerkers uit Tijuana, opende een toegangspoort, bespeelde mijn medicijn trommel en verscheidene gouden adelaars kwamen te voorschijn. Zij vlogen in cirkels boven me met een paar visarenden gedurende verscheidene minuten, toen verdwenen zij over het meer. Ik hoorde de Dans van de Negen Adelaars. Sommige van de uitwisselingen met de koninkrijken zijn onverklaarbaar - voel hen gewoon wanneer zij tevoorschijn komen; het is het beste om niet te vragen hoe, waarom en wat er gebeurde.
Het was een grote bevrijding van het oude Zelf, gereflecteerd in de vogelstam en het sterven van een vriend in Chicago; de bevrijding van oude identiteiten, en de opkomst van meer van mijn ware Zelf. Het is meer van die rode lijn waar ik over blijf spreken; het hogere doel van het Hogere interdimensionale Zelf. Chicago is een kracht-knoopt, en sterk verbonden aan de sjablonen van Shasta en diegenen rondom de Grote Meren. Als alles dat je rondom Chicago kunt zien slecht of duister is - herinner je dan dat gebieden welke onderdrukt of gecontroleerd lijken te zijn in het oude licht, aldus met opzet gedaan werd. Het geeft gewoonlijk een plaats aan waar hoge licht sjablonen verankerd werden voor toekomstig gebruik. Herinner je ook dat vanuit het perspectief van het Nieuwe licht Zonne sjabloon, alles van die ogenschijnlijke aantasting gedaan werd betreffende een holografische representatie; De Maya, het Maia overtrek, de illusie. Heel veel van het galactische karma werd getransmuteerd in dit grootse experiment van de zondeval. En nu is het voorbij. Volledig. Alle mankracht op het nieuwe holodeck, alsjeblieft.
De holografische werkelijkheden/sjablonen verbinden zich via tube tores energiegebieden, net zoals toegangspoort portalen. Al dit werk met de toegangspoorten heeft mijn inzicht/gewaarwording en begrip van deze gelaagde werkelijkheden geopend, en hoe tussen hen in mijn bewustzijn te reizen. Er zijn krachtige momenten geweest - sommigen onbeschrijflijk - van gigantische toegangspoorten die het plafond van mijn bewustzijn openscheurden en het nieuwe Galactische systeem onthulden. En de hoe-te kennis flitst binnen met deze sterrenpoort-type ervaringen. Voor het moment, laat ik het ontsluitende gedeelte van de download zich zoals nodig ontvouwen. Ik raakte uitgeput door de verschuivingen in mijn bewustzijn - sta open voor meer, doch moet dieper dan voorheen integreren.
Wat met het oude Zelf te doen
Niets. Doe de lineaire taken om het lichaam te beschermen - voedsel en beschutting - en breng meer tijd door met het creëren van het nieuwe dan het on-creëren van het oude. Het Nieuwe Licht, specifiek tijdens de Equinox-Bloedmaan passages, zijn specifiek gefocust op het ondersteunen van Nieuwe Licht creaties. Dit geeft geen gigantische inspanning met veel planning aan - het is het eenvoudig opnieuw bouwen van Zelf dat momenteel nodig is. Dit is het jaar daarvoor, neem je voordeel van de zeer-eenvoudige-lessen die beschikbaar zijn. We hadden een tuimeling van energie hetgeen assisteert bij (onjuiste) geloofsystemen in de Lichtstam - het ontwaakte collectief - om de patronen af te breken van het wachten op externe strijdkrachten om verandering aan te leveren. Gebruik deze frequenties om van de oude licht gewaarwordingen/inzichten te ontkoppelen. Wederopstandig zal niet gebeuren in jouw levensstroom als het afhankelijk is van een extern element van redding. Wij verenigen met het Universum door onze eigen Zonne Hart Centrum; op het moment betekent dit het uitlijnen van jouw licht met de hoogste Goddelijke Wil.
Martel de geest niet met vragen en overtuigingen - laat het los, zit in de natuur en slurp de fotonen op. Iedere keer dat er een verheven elektronen telling is, ga naar buiten en verwelkom hen in jouw energiegebieden, fysieke en kristallijne structuren. Je verstand zal er geen zin van kunnen maken, houd alsjeblieft op te proberen om het nieuwe licht met oude ogen waar te nemen. Het zal gewoonweg niet werken. Het zou angstig aan kunnen voelen om zoveel vertrouwen te hebben, echter, wanneer je het voelt, het ziet, ken het nieuwe echte Zelf, al het andere begint te ontbinden. Tegenwerking is onaangenaam, laat wat er ook binnenin je hart is alles zijn dat precies hier en nu gebeurt. Haal adem.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten