maandag, september 08, 2014

Eliza - Het Onderscheidingsvermogen - 6 September 2014


Eliza
"Het Onderscheidingsvermogen"
6 September 2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Wat is onderscheidingsvermogen? Voor mij, is het de bekwaamheid om vast te stellen wat voor mij op het moment resoneert. Wat het ook is dat met mij resoneert, is wat ik nodig ben voor de volgende stap in mijn reis. Het leren van onderscheid maken zou omschreven kunnen worden als de fijne kunst van het luisteren naar de ene die binnenin woont. Het is een reis die jou naar een plaats brengt waar je gratie/genade en vergiffenis kunt beginnen te ervaren.
Als jullie mijn twee series van artikelen gelezen hebben van, "Eentje Die Gediend heeft" en "Mijn Spirituele Reis" (niet vertaald), zullen jullie gezien hebben dat ik in staat was om mijn pad zelfs als een jong iemand te onderscheiden, toen ik voor het eerst mijn vreugde vond met het lezen van boeken op de leeftijd van zeven jaar.
Het lezen van verhalen was mijn manier van het vinden van werelden om te verkennen, werelden zeer anders dan degene waarin ik mezelf gewaar werd.
In andere levensspannen, vond ik mijn vreugde misschien in het leren van de kunst van het oorlogvoeren of in het me terugtrekken uit de wereld en een leven in gebed door te brengen.
Dit leven was om een opeenstapeling te zijn van alle levensspannen die op deze planeet doorgebracht werden, hoewel ik dit gedurende een grote periode van dit leven niet begrepen heb.
Hoewel ik als een walk-in binnenkwam, in plaats van te incarneren, nam ik toch de Sluier van Vergeetachtigheid op me, misschien om te zien of ik het klaar zou kunnen spelen om door een gedeelte van mijn leven heen te lopen zonder het voordeel van voorkennis en verbinding met de Bron. Mijn Sterren Familie zouden de eersten zijn om te herkennen dat ik van uitdagingen en uitdagende levens hield. Ik was onbevreesd.
Nochtans, toen ik begon te ontwaken, aldus vele jaren geleden, besefte ik dat in dit specifieke leven ik een grote hoeveelheid aan angst in mijn lichaam droeg. Of het nu wel of niet het resultaat was van het binnenkomen als een walk-in en het "erven"van de angst welke het lichaam doordrong, weet ik niet. Iets van de angst mag van mezelf geweest zijn, overgehouden van het gewelddadige einde dat ik doorstaan had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar was ik "gestorven" nadat het vliegtuig waar ik de piloot van was neergeschoten was.
Ik had gekozen om een tijdperk binnen te komen dat specifiek uitdagend was, de tweede grote oorlog was geëindigd, maar een onzekere koude oorlog was begonnen, permanent wiggen drijvend tussen twee verschillende en ogenschijnlijke totaal tegengestelde politieke filosofieën … dat van het Kapitalisme en dat van het Communisme. De twee divisies bleven in een staat van wederzijdse oppositie, een ieder bouwde ongelooflijke wapens van vernietiging en afschrikkingmiddelen voor een invasie door beide partijen op het grondgebied van de ander.

Dus … terwijl Amerika in deze dagen van het naoorlogse tijdperk tot bloei kwam, was er nog steeds een onderliggende stroming van angst, naar de voorgrond van het besef gebracht door de nieuws verslaggeving van handelingen van agressie hier en daar dwars over de globe heen. Toen Cuba een communistische staat werd, waren zelfs onze kusten binnen een in het oog springende afstand van de Rode Bedreiging. In deze dagen, was het duidelijk wie de "vijand" was … de Communisten.  
Nochtans, was ik een kind en dan een tiener. Verre oorlogen of dreigingen van oorlog deden weinig om mij te verstoren terwijl ik me op mijn schoolwerk concentreerde en van de boeken genoot die ik las.
Sommige mensen zouden het lezen omschrijven als een manier om aan de wereld te "ontsnappen. Misschien, maar in deze dagen had ik het nodig om te ontsnappen in de avonturen en vreemde werelden die ik ontdekte. Ik was ongeveer 11 of 12 toen ik de werken van J.R.R. Tolkien ontdekte, The Lord of the Rings. Ik las het eerste deel van de Trilogie zelfs niet, "The Fellowship of the Ring", of "The Hobbit" tot aan verscheidene jaren later, maar ik wist dat de beschreven wereld in deze werken een wereld was waar ik graag mijn volledige wezen in onder wilde dompelen. Ik voelde een affiniteit voor de grote wezens, de Hoge Elven, die onwereldlijk binnenin mijn eigen wezen echoden op manieren die ik nog niet begreep. Zij waren de Hoeders van hun wereld, maar hun tijd was aan het eindigen, de tijd van de Elven was aan het eindigen en daarin was iets van de bitterzoete scherpte van de verhalen onderkend. Ik besefte weinig toentertijd, dat dit, inderdaad, een ware echo van mijn eigen lange reis als een Wegwijzer en vrijwillige Lichtwerker op deze planeet was. Echter deze twee woorden, "Wegwijzer" en "Lichtwerker" maakten geen deel uit van het algemene taalgebruik van mijn jeugd, zij zouden een groot deel van de latere jaren gaan uitmaken.
Zonder verder in detail te gaan over mijn leven en het proces van leren hoe te onderscheiden wat juist voor mij was en wat niet, laat het volstaan te zeggen dat het een proces is, zoals iedere andere lering om jezelf te vertrouwen.
In deze specifieke en zeer eigenaardige cultuur van de "moderne" Westerse wereld, is het materialisme koning geweest. Agressief en extrovert te zijn was de manier om te zijn, om te overwinnen en te commanderen. In dit leven, was ik niets van deze dingen. Ik was gevoelig, stil en introvert. Ik was ongemakkelijk met team sporten, verzamelde geen records of raakte verliefd op de opnames van artiesten zoals andere jonge mensen. Ik genoot van muziek, maar ik was er niet van bezeten. Ik werd aangetrokken om deel uit te maken van de "in" de menigte en begreep ronduit niet hun behoefte om het centrum van aandacht te zijn. Ik was nieuwsgierig, intelligent, ietwat verlegen, en sociaal onhandig en had er weinig idee over wat ik in de toekomst wilde gaan doen en zijn.
Het was in mijn college jaren dat ik begon te beseffen dat ik helderziendheid bezat, hetgeen de bekwaamheid is om iets te weten voordat het gebeurt. Bijvoorbeeld, op een avond toen ik de tijd doorbracht in het gezelschap van mijn vriend en zijn familie, kwam ik tot het besef dat ik over ongeveer twee maanden zou vertrekken. Dit was in april. Nadat de school in juni eindigde, vertrok ik, om nooit terug te keren.
Deze bekwaamheid is door de jaren heen alleen maar sterker geworden. Gedurende een decennia geleden, deelde ik een maaltijd met de ouders van een andere vriend toen ik gewoon "wist" dat de vader van mijn vriend stervende was. Later vertelde ik hem dat zijn vader niet lang meer van de wereld zou zijn. Zijn vader stierf voor de Herdenkingsdag. Ongemakkelijk gemaakt door mijn bekwaamheden, werd mijn vriend behoorlijk onmogelijk om mee te leven en aldus kwam er aan onze relatie een einde … maar, natuurlijk, wist ik dat dat zou gebeuren. Op het tijdstip dat ik verhuisde, had ik geweten dat wij niet met elkaar zouden trouwen of door zouden gaan om "een koppel" gedurende vele maanden te zijn. Doch de gebeurtenissen moesten zichzelf uitspelen. Het was een uiteengaan van de weg voor mij. Louter een maand later, stierf mijn vader aan complicaties die naar voren kwamen door zijn ziekte van Alzheimer, en ik werd mezelf volledig alleen gewaar. Ik was aan het begin van mijn spirituele leermeesterschap, door nochtans ongeziene en onbekende spirituele Wezens.
Als je het verhaal over mijn spirituele reis gelezen hebt, zal je tot het besef komen dat mijn pad nooit zonneklaar of welomschreven geweest is. In die zin, dat ik aanzienlijk verschil van de Wegwijzers van de Tweede en opvolgende Golven van Lichtwerkers en Sterrenzaden. Iemand moest een pionier zijn, eentje die werkt zonder een kaart of kompas, die een pad hakt door de onbelemmerde wildernis van onderdrukte spiritualiteit die er op deze planeet bestaat. En dus deed ik, met velen van mijn en tot nu toe onherkende spirituele familie, precies dat … handelend als zaaiers van de zaden van het Licht, vuurtorens en zo verder, met het oog op het ontwaken van de latente en ingeboren spirituele hunkering binnenin de mensheid.
Ik weefde een onzeker pad van de ene spirituele groep naar de andere, van de ene Nieuwe Tijdperk kerk naar de andere, iedere stap bracht me voorwaarts, soms zijwaarts, en nochtans onfeilbaar opwaarts. Nochtans was het niet totdat ik in staat was om door mijn eigen angsten heen te breken van blootstelling door het medium van het schrijven dat ik waarlijk, voor de eerste keer in het wakende bewustzijn, leden van mijn eigen Spirituele Familie tegenkwam.
In het proces van naar dit punt van verlichting te komen, nam ik vele stappen zonder te vertrouwen op anderen om mij de weg te wijzen. Ja, ik las vele boeken, luisterde naar lezingen en gechanneld materiaal. Ja, ik bezocht diensten, deed gradaties, doch leerde te luisteren naar mijn eigen gevoelens. Door vallen en weer opstaan, ontdekte ik dat wanneer ik niet naar mijn lichaam luisterde, ik zeer ziek werd. Ik zag het als iets dat zeer bruikbaar was. Mijn eigen lichaam was een gereedschap dat ik zou kunnen gebruiken om te leren te onderscheiden of iets wel of niet geschikt voor mij was.
Terwijl de jaren voorbij gingen, begon dit onderscheidingvermogen meer fijn afgestemd te raken. Ik ontdekte dat mijn onderzoeken in/naar uiteenlopende werkwijzen van wat er momenteel beschikbaar was in termen van esoterische kennis mij, uiteindelijk, zou leiden naar een plaats waar ik die specifieke lijn van onderzoek moest reduceren en het volledig moest laten vallen. Vanaf de buitenkant leek het, misschien, dat ik verward was en me niet kon settelen in één soort van onderwijs of discipline. In waarheid, was ik aan het leren om mijn eigen leraar te zijn, door mezelf precies voldoende van de één of andere lering te geven en dan voordat ik een aanhanger zou worden van slechts één type van spirituele kennis, zou ik verder gaan.
Zoals een vlinder, raakte ik luchtig de essentie aan van vele spirituele leringen en uiteindelijk kwam ik naar een plaats waar ik hen allemaal zou laten vallen, en alleen nog maar mijn eigen innerlijke begeleiding volgde.
Ik leerde dat de meeste leringen, ofwel exoterisch (extern) of esoterisch (innerlijk) eisten dat de student of chela zichzelf verbindt door geloften om volledig gehoorzaam aan de leringen te zijn. Om de één of andere reden kon ik die stap niet nemen. Eerst dacht ik dat het mijn eigen fout was. Terwijl ik wijzer werd, begon ik te begrijpen dat het een fout van de leringen zelf was. Alle leringen die ik op dit aardse vlak tegenkwam, geen enkele uitgezonderd … en ik besef dat ik vele ego's overstuur maak door dit tot uitdrukking te brengen … zijn beperkt en ontworpen om door te gaan met de verdelingen van het oude paradigma.
Dit besef is revolutionair in diens begrip. Het was toen dat ik begon te beseffen dat de enige leraar die waarlijk paste de innerlijke leraar was die al binnenin mijn Hart woonde, mijn Gechristende Zelf.
Jezus van Nazareth bedoelde nooit dat wie van zijn discipelen dan ook hem alleen maar volgde, maar dat zij vertrouwden op hun eigen verbindingen met de Ene die Hij "Vader" noemde. Sommigen van zijn volgers begrepen en bevatten de omvang van de persoonlijke verantwoordelijkheid dat het plaatste op elke discipel om te leren hoe van binnenuit zelf onderscheid te maken wat het juiste pad om na te streven was in de wereld. Zij namen deze kennis met hen mee in/naar andere levensspannen en probeerden het voor zichzelf uit.
De meeste religies zouden van jou willen dat jij je macht weggeeft aan een priester, dominee, paus of andere wereldse adviseur. Vele esoterische leringen hebben ook dat je de lezingen en boodschappen van een leraar, gids of Boodschapper volgt. Sommigen van deze leraren zijn zeer bescheiden en beseffen dat zij niet degenen zijn die de leiding hebben, maar velen worden gegrepen door hun egoïstische gedachten en beginnen te geloven dat zij de enige zijn die een verbinding met de Bron hebben … en vandaar dat allen in hun voetstappen zouden moeten volgen of beschouwd moeten worden als ketters en godslasteraars. Sommige leringen volgen woorden die lang geleden voort gegeven werden, zonder in overweging te nemen dat begeleiding onophoudelijk is. Om de woorden te volgen gegeven door een boodschapper enige 70 jaren geleden is om te stagneren. Terwijl de mensheid groeit, zo ook groeit de spirituele begeleiding die ontvangen wordt.
In waarheid, moet iedere man en vrouw hier naar een plaats komen waar zij hun eigen innerlijke begeleiding volgen, of het hen nu wel of niet ver van hun oorspronkelijke familie, plaats van afkomst of kindertijd conditionering leidt. En evenredig is waar dat, vele mensen in/naar de weerstand gaan wanneer zij de behoefte/noodzaak voelen om uit hun comfortzone vandaan te stappen en voort te gaan in/naar plaatsen die nochtans onbekend zijn voor hun beperkte menselijke begrippen. Of zij neigen ernaar om uit te halen naar diegenen die WEL bereid zijn om voort te gaan om hun eigen intellectuele begrippen te weerleggen.
Het onderscheidingsvermogen is een twee-zijdig zwaard. Je moet bereid zijn om jouw ego terzijde te zetten en binnenin te luisteren. Om in staat te zijn rustig te luisteren naar de innerlijke "stem" moet je voorbereid zijn om alle behoefte om onmiddellijk alles te begrijpen dat er binnenin gaande is terzijde te zetten. In het kort, je moet het kleine verstand diens eindeloze leergierigheid/ondervraging loslaten, hetgeen louter een middel is om jouw pogingen in te sluiten om je buiten het kader van de voorafgaande menselijke conditionering te wagen.  
Spirit kan niet ingedamd worden binnenin het beperkte begrip van de menselijke geest. Het hoger hart moet geopend zijn en benut worden. En via het Hart, moet je het pad bereizen totdat je de toegangspoort naar de Hogere Geest, Universele Geest bereikt, waardoorheen je jouw verbinding met je Hogere Zelf zult ontdekken.
Voorbij het Hogere Zelf, liggen veel meer stappen voor het komen in/naar je volledige besef en wat jouw doel is voor hier te zijn en altijd geweest is. Ik ben nog steeds lerende en het proces zal doorgaan nadat ik volledig opnieuw versmolten ben met mijn Hogere Zelf.
Er is al contact met mij opgenomen door het Aartsengelachtige Wezen die het Hogere Zelf van Lady Tazjima is. Zij is goed-bekend bij sommigen op Aarde, nochtans ben ik niet bereid om Haar naam te zeggen aangezien het een afleiding voor anderen is.
Ja, iedereen op de planeet heeft een Hoger Zelf en al deze zielen die gekozen hebben om te ascenderen met de planeet in/naar de Vijfde Dimensie, zullen er uiteindelijk toe komen een diepgaande verbinding met hun Hogere Zelf te weten en te delen. Het is een proces waar je langzaam in moet groeien, want alleen door het zo te doen zal je in staat zijn om het besef te integreren dat JIJ ook belangrijk bent.
Zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfbekrachtiging zijn allen stappen om je open te stellen voor een besef van JOUW Hogere Zelf en de zielvolle verbindingen die tussen alle wezens bestaan die een Zielgroep of IK BEN Aanwezigheid delen.
Ik maak deel uit van een grotere Zielgroep die gedurende eonen gewerkt heeft, niet slechts op deze planeet maar ook op vele andere planeten, het proces van het Licht bevorderend. Mijn werk zal niet eindigen met mijn "pensionering" van dit aardse vlak, het staat echter op het punt om een zeer nodige omleiding/verstrooiing te nemen in/naar een ander missie, dat van het worden van een moeder voor iemand die, in de toekomst, een wereld leraar zal zijn, ofwel hier op Aarde of op andere werelden waar mensen er nog steeds naar streven om vanuit de duisternis vrij te breken. Aan mij werd ook de optie gegeven om opnieuw te vermengen met mijn Aartsengelachtige Hogere Zelf in de toekomst, nadat ik mijn leven als een Pleiadiaan voltooid heb. Ik zal dit de verschuldigde overweging geven.
Niets van dit alles dat ik meedeel wordt gedaan vanuit een verlangen om diegenen die zich persoonlijk "minder" voelen dan mij te kleineren. Ik ben anders. Ik kom vanuit een volledige andere cultuur, in feite, vanuit twee andere culturen die beide lang geleden ascendeerden. Wij kwamen hier en naar andere werelden om te dienen. Het is ONS doel in het leven. Het wordt vanuit Liefde gedaan. Als een voorbeeld van Liefde in actie, zijn wij hier om diegenen te INSPIREREN die deze woorden en andere woorden gegeven door andere verlichte boodschappers lezen, een reden om dapper binnenin te duiken en om JULLIE eigen innerlijk verbinding met het Hogere Zelf, met jullie Monade en Zielgroep en met deze Mentoren en Gidsen die liefdevol over jullie waken uit te zoeken totdat je in staat bent om je met hen op een meer bewust niveau te verbinden.
Zoek jouw Moed en verbind je ermee, het vuur binnenin JOUW hart. Dit zal je door jouw angsten en twijfels heen voort dragen, en in/naar deze rijken die aangestoken zijn met het Licht en de Liefde dat JIJ in de Hogere Rijken bent. Wij zijn hier louter om jullie te helpen bij het herinneren van JULLIE eigen goddelijkheid, niet om jullie te hebben om die van ons te verheerlijken.
In de Verlichte Werelden, zijn wij Eén. Hier, is het een staat van zijn dat tot nu toe nog waarlijk moet manifesteren tussen individuen, maar dat nu in werking is. Terwijl je voortgaat richting die staat van zijn, volledig ontwaakt EN verantwoordelijk voor ieder stap die je neemt, zal je ontdekken dat jouw stappen, elke stap, geassisteerd werden door diegenen die van JOU houden en onfeilbaar aan jouw zijde gewerkt hebben, onerkend totdat jij jouw hart voldoende zou kunnen openen om hun Aanwezigheid te VOELEN.
Zo is het met mijn eigen Sterren Familie geweest. Twintig jaren geleden, besefte ik dat ik op de één of andere manier aan Sanat Kumara verbonden was … en nu WEET IK dat dit waar is. Andere realisaties werden door mij zelf geverifieerd en door het medium van anderen, nochtans, het besef ZAL ook voor jou komen, als jij jezelf de tijd geeft en nu de behoefte loslaat om intellectueel alles te begrijpen. De reis van het je openstellen voor Spirit kan niet voor iedereen gekarakteriseerd of gedefinieerd worden; het is een individueel proces. En wanneer je op een bepaald punt van ontwikkeling arriveert, wordt het wederom een collectieve ervaring, nochtans zijn een paar van jullie hier vandaag de dag op dit punt. Toch, zullen velen van jullie aangetrokken worden om te beginnen samen te werken om aan te komen bij dit collectieve begrip. Het zal alsook een proces zijn en geen ogenblikkelijk proces aangezien vele Lichtwerkers nog steeds vanuit het ego komen en niet vanuit de Liefde waaraan zij lippendienst geven maar nog niet in hun eigen begrip geïncorporeerd hebben. In het kort, hun harten en geesten werken nog niet samen; één … gewoonlijk is de geest dominant. Ben bereid om JOUW hart te openen zodat je in staat mag zijn om te onderscheiden welk pad en welke groep, welke dan ook, juist voor jou is en ben bereid om van dat pad af te stappen wanneer je dat moet. Door jouw bereidheid om jezelf te onderwerpen aan veel vallen en opstaan, zal je leren om jouw innerlijke begeleiding te vertrouwen.
Vertrouwen is de sleutel. Zelfacceptatie is een volgende sleutel. Met deze sleutels, zal je vele deuren openen, deuren die je voorheen zelfs niet kon zien.
Namaste.
IK BEN Tazjima Amariah Kumara VaCoupe

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten