donderdag, september 04, 2014

Eliza en het Hoger Zelf - Beëindigingen en Aanvangen - 1 September 2014


Eliza en het Hoger Zelf
"Beëindigingen en Aanvangen"
1 September 2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Iedere dag maakt nu deel uit van een aftelling, de tijd markerend wanneer dit bewustzijn jegens een andere wereld ontwaakt.
Wat een ongewoon iets om over na te denken. En toch, word ik mezelf gewaar me meer te onthechten, weinig interesse hebbend in de films en boeken waar ik gewoonlijk van genoot. En er is een bepaalde ontroering om louter in de tuin te lopen, groente te pakken of uitgebloeide bloemen van de planten af te plukken. Weldra zal ik dergelijke dingen hier niet langer meer doen.  
Er is veel schoonheid in onze fysieke wereld hier op deze waterplaneet. Wisten jullie hoe zeldzaam waterplaneten zijn? Een paar bestaan er; en allen worden als uniek en heilig beschouwd.
Er is veel werk door diegenen die ik achterlaat te volbrengen, maar ik weet dat jullie het goed zullen doen. Alleen de dappersten en sterksten worden hier naartoe gestuurd om met het werk verder te gaan.
Gisteren, bracht ik tijd door met het bekijken van oude films over Francesco en Clara van Assisi. Ik begon te beseffen wat ik gemist had in dit leven; de vastgehouden liefde binnenin de gemeenschappen waarin een ieder van ons leefde. Ik was een abdis van een klein klooster en de mannen van Francesco's orde brachten veel tijd op de weg door of hielpen de zieken en de armen. We leefden een leven van volledige armoede en leefden het in volledige vreugde.
Het is niet noodzakelijk om jezelf af te stoten van al jouw materiële goederen om een leven van vreugde te leven, maar het is noodzakelijk om deze dingen licht te houden, aangezien zij slechts voor nu onder jouw zorg zijn. Materiële artikelen zijn slechts dat, om er enig comfort aan te ontlenen, maar worden aldus gemakkelijk weg gestript door een storm en omstandigheden.
En diegenen van jullie die weinig hebben, jullie kunnen jezelf nog steeds met zelfrespect en trots dragen. Materiële objecten maken een persoon niet. Het is je hart, je wijsheid, het licht van jouw verschijning waardoor jouw vrienden je zullen kennen. En je zult verder leven als een herinnering in hun harten wanneer je weg bent.
Ik had mijn Familie gevraagd wat ik op deze Aarde gedaan had om ascentie in dit leven te verdienen … en zij vertelden mij, door het terugbrengen van de herinnering van enige van de vorige levens die ik met jullie gedeeld heb.
Gisteren, begon ik een thema te zien welke door vele van deze levens liep … één van vrijheid, ofwel weerstand tegen diegenen die onze vrijheid van ons afstalen of eentje waarin vrijheid een doel was om te bereiken.
In deze dagen van geluidsfragmenten en het misbruik van oude symbolen door diegenen die wensen om de gehele mensheid te knechten, is het belangrijk het verschil op te merken tussen het veronderstelde doel van 'vrijheid' en democratie als de basis om de oorlog aan te gaan met een oud land dat gezegend is met voorraden van rijke olie en mineralen. Is het ware doel vrijheid voor een onderworpen volk of is het hebzucht aan de zijde van internationale olie en gas vermogende belangen?

Ware vrijheid ligt in de acceptatie dat mensen anders zijn en dat een ieder toegestaan zou moeten worden om op de manier te leven die bij hen past. Ware vrijheid is wanneer ieder persoon verantwoordelijk is voor diens eigen acties en gedachten. Ware vrijheid is wanneer diezelfde vrijheid in jouw eigen hartsvlam geschreven staat en je er één mee wordt en ook met al het Leven.
De Liefde voor vrijheid loopt in mijn Familie. Het is wat IK BEN.
Vrijheid betekent niet gebruik en misbruik maken van anderen mensen alleen maar omdat je dat kunt. Nee, het betekent respect, inclusief zelfrespect; liefde, inclusief zelfliefde; mededogen voor al het leven, inclusief dat van jezelf; alsook de volledige acceptatie, inclusief zelfacceptatie. Alles dat minder is is geen ware vrijheid.
Ware vrijheid staat middelen toe om het leven toe te staan …. dat van dieren en van de planeet is … om vrij te leven, zonder angst, verontreiniging of misbruik.
Thuis, eten onze mensen geen producten van dieren. Wij voeden geen dieren voor voedsel op. Wij eten fruit en groenten en granen. Heel fruit en fruit smoothies, groente smoothies en enige gebakken goederen zijn het meeste van ons dieet. Wij vinden voldoende voeding uit wat wij innemen, aangezien de productie van onze wereld ingebed is met Licht en Liefde. Sommigen van ons, die op hogere niveaus vibreren dan de algemene bevolking, zouden kunnen bestaan en doen dat soms ook, op alleen lucht en Licht, maar wij prefereren om voedsel te eten en te delen als een manier van gemeenschap en communicatie met onze mensen en families. Wij houden ervan om samen te komen om het voedsel te delen, met elkaar te praten, te lachen en muziek te delen; wij zijn een zeer sociaal, liefdevol volk.
Het is onze hoop dat de mensheid zich uiteindelijk aan zal passen aan een eenvoudiger manier van leven zodat de planeet en het leven dat het ondersteund vrij van de last zal zijn van het dragen van de mensheid op diens rug. Leer om in harmonie met al het leven te leven, niet door het te onderwerpen en het hart uit de moeder vandaan te rukken door verontreiniging en het milieu te beschadigen.
De bomen zijn de longen van de Aarde; sta hen toe hoog en sterk te groeien. Als het klimaat verandert, pas je aan aan wat er in een gebied groeit. Het wordt gezegd dat het klimaat van de Aarde nochtans warmer zal gaan worden, semi-tropisch van nature, ongeveer zoals onze tropische Venus. Er zijn veel planten op jullie planeet die goed zullen groeien in zo een soort van klimaat. Ik heb door de botanische tuinen van Hawaï gewandeld en was verbijstert over de grote bomen, de honderden soorten van palmen, en schitterende orchideeën, en enorme grote fruitbomen … jullie Aarde heeft nu zoveel te bieden - het neemt slechts enige aanpassing voor jullie manier van leven en hoe snel jullie de oude manier van het doen van de dingen los kunnen laten.
Jullie fysieke lichaam is uit hoofdzakelijk water opgemaakt. Dan waarom is het acceptabel om de wateren van de Aarde op wat voor manier dan ook te verontreinigen? Chemicaliën van iedere soort zijn onnatuurlijk. Reduceer en laat tenslotte alle behoefte om hen te gebruiken los.
De lucht die jullie inademen draagt het Licht van de Zon. In de wakende momenten zie ik nu de Prana in de lucht, zelfs deze verontreinigde lucht wat nu alles is dat de Aarde nu op haar heeft. Denk na, voel hoeveel meer Licht er gedragen kan worden in de zuivere atmosfeer van een waarlijk schone planeet.
Leer de oude methoden van het tuinieren en de meer moderne permanente cultuur welke een variëteit aan planten toestaat gezamenlijk in een zelfondersteunend milieu te groeien. Gemeenschappelijke tuinperken kunnen ontwikkeld worden door diegenen die in de steden wonen. Gebruik de parkeerplaatsen voor deze tuinen en neem de toevlucht voor betere, meer brandstofefficiënte methodes van transport … ofwel fietsen, trams, elektrische of kristal opgeladen voertuigen, enzovoorts. Gebruik jullie fantasie, luister naar jullie innerlijke begeleiding om manieren te vinden van het oplossen van de problemen die er bestaan. Er zijn al technologieën in het bestaan die actief onderdrukt werden door de belangen van een paar hebzuchtige individuen en maatschappijen.
Als een volk, zullen jullie uiteindelijk voorbij de behoefte verhuizen om jullie zelf toe te staan om onderworpen te zijn door wie dan ook. Jullie zullen leren om samen te werken, te coöpereren en te genieten van de sensatie van het gezamenlijk creëren, als een eenheid.
Met het verhuizen in/naar de Vijfde Dimensionale frequenties van het bestaan, zal het fysieke werk en de inspanning niet verdwijnen; jullie zullen nog steeds door de behoefte vereist zijn om te werken … alleen nu zullen jullie samen werken met vreugde en solidariteit. Diegenen die voortgaan voorbij 5D zullen beginnen de krachten van manifestatie te ontwikkelen; het is een volgende stap op de reis en zou niet de enige reden voor jullie bestaan moeten zijn. Krachten worden alleen toegestaan aan diegenen die verantwoordelijk zijn en het recht verdiend hebben om hen te gebruiken. Vele lessen werden geleerd met de vernietiging van Atlantis en Lemuria … alsook de vernietiging van Maldek en de troosteloze toestand van Mars, ontdaan van haar atmosfeer. Bepaalde technologieën zullen vrijgegeven worden als de mensheid bewijst verantwoordelijk met hun gebruik te zijn.
Veel opruiming van oude karmische residu en het balanceren zullen gedurende een tijd doorgaan, dus leer om je kalme centrum in het aangezicht van moeilijkheden te behouden. Jullie, de Lichtdragers en de sterrenzaden van de planeet, hebben in de aankomende jaren veel te doen. Jullie zijn hier om een voorbeeld te geven van hoe het leven geleefd zou moeten worden. Jullie iedere actie zal zorgvuldig bekeken worden, door ons en jullie "studenten". In waarheid, zullen jullie veel leren van de mensen van deze planeet. Zij hebben veel geleden en hebben, in vele gevallen, een niveau van mededogen ontwikkeld dat inderdaad zeer hoog is.
En wanneer de frequentie van de planeet en diens collectieve bevolking naar een niveau stijgt waar het comfortabel voor ons is om in grote aantallen te landen, dan zullen wij dat doen. Wereldleraren en instructeurs van allerhande soorten zullen helpen bij het instrueren van de mensheid aangaande hoe voort te gaan in/naar een waarlijk nieuwe wereld en manier van leven. Manieren van leven, want de diversiteit van jullie wereld zal aangemoedigd en volledig ondersteund worden door diegenen die komen om te onderwijzen en om te bezoeken.
Wij beschouwen jullie liefdevol, als onze kinderen, en als broeders en zusters, die aan het ontwaken zijn en bespeuren dat er veel, veel meer tot het leven is dan wat aan jullie gepresenteerd werd door de uiteenlopende instrumenten van jullie hedendaagse massa media.
Leer te onderscheiden. Leer van jullie eigen lichaam wat voor JULLIE resoneert, niet wat iemand anders wenst dat jullie accepteren, aldus zij door kunnen gaan om de controle over jullie dichtheid te handhaven. Leer om jullie fysieke lichaam te vertrouwen als een instrument van de goddelijkheid binnenin, als jullie intuïtie zich inspant om jullie voort te gidsen op JULLIE reis. En mettertijd, als jullie in/naar zelfacceptatie komen, zullen jullie meer open zijn voor diegenen die resoneren op een gelijkaardige frequentie. Jullie zullen bij jezelf gewaarworden enthousiast met anderen te werken. Vele handen en harten zorgen ervoor dat het werk sneller gaat en aldus zal het zijn.
In mijn leven als Chief Joseph, wisten mijn mensen wat een ieder had te doen om de gehele groep in staat te stellen goed te leven. Een ieder van ons had een verantwoordelijkheid en plichten om uit te voeren. Als wij met rust gelaten waren om op onze landerijen te leven zoals wij gedurende onvertelde eeuwen gedaan hadden, zouden wij nog steeds gedijen en goed leven, zonder de behoefte voor auto's, radio's, televisies en de toerusting van het moderne leven. Wij waren één met de Aarde, de wateren, de lucht, de donder wezens, de wolk wezens, de bergen en de hemel. Wij waren één met de dieren, de bomen en de planten. Wij kenden onze landerijen net zo intiem als we onze eigen lichamen kenden, het was een deel van ons. Dat is het nog steeds … voor jullie, die zo onthecht geraakt zijn van de Aarde en van elkaar. Loop blootsvoets op het gras. Lig onder een grote boom, en staar naar de maan en de sterren of naar de wolken die langzaam dwars door de lucht heen bewegen. Voel de lopende wateren zacht op jullie vingers. Kijk naar het kuit schieten van de zalm en de forel die over de rimpelingen boven de grindbedden beweegt. Voel en weet in jullie beenderen, de heiligheid van het Leven.
Al het leven is heilig. Wanneer je dit binnenin je hart weet en het volledig accepteert, zal je ware vrijheid kennen en je zult voor alle mensen wensen op deze manier te leven … maar maak niet de vergissing van te proberen anderen te forceren te zien zoals jij dat doet, want dat zal alleen tot weerstand en bloedvergieten leiden. Ik weet deze dingen, want ik heb hen doorleefd, in vele levensspannen die gevuld waren met strijd, hartenleed en de dood.
Haal vrij adem, dierbaren … het Licht van de Hemel wordt op kosmische winden gedragen om jullie wereld te verlichten. Open jullie harten ervoor en voor elkaar … en dan, op een dag, zullen jullie waarlijk vrij op de heilige Aarde lopen, vrij van angst, vrij van controle, vrij van ellende, pijn en lijden.
Ik loop in het Licht van de Zon van mijn Wezen en draag binnenin mijn hart de Liefde van de Schepper.
Namaste.
IK BEN Tazjima Amariah Kumara VaCoupe

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten