donderdag, september 25, 2014

El Morya - Je Eigen Kracht/Macht Omhelzen - 23 September 2014


El Morya
Je Eigen Kracht/Macht Omhelzen
23 September 2014 / Julie Miller


Wanneer je volledig in staat bent om je eigen persoonlijke kracht/macht te omhelzen en te cultiveren, dan begin je te creëren wat het neemt om langdurige voorspoed te creëren. Wat is persoonlijk kracht/macht? Het is jouw bekwaamheid om anderen te overmeesteren, om anderen te dwingen, of het is om iets dieps en diepgaands binnenin jou te overwinnen … misschien een Universele kracht, jouw drang/aandrift, jouw hart?
Wanneer je werkelijk de intrinsieke kracht/macht van je innerlijke persoon ontwikkeld hebt, kom je meer in contact met je ware zelf en met alles dat je bent. Dit wordt vaak als een diep, innerlijk weten gevoeld dat alles oké is precies zoals de dingen zijn, waar je in dit huidige moment bent en waarin jij je zeker voelt aangezien je geloof en vertrouwen hebt dat alles in overeenstemming gaat met jouw levensplan en doel, zelfs als je alle details niet kent. Je bent tevreden met slechts te weten dat jij je ontwikkelt, en wanneer jij je ontwikkelt je eraan meehelpt om verandering naar de wereld te brengen.
Wanneer je in contact staat met je persoonlijke kracht/macht en vrede hebt met alles dat je bent, weet je wat je wilt, wat je nodig hebt en je maakt plannen, onderneemt stappen die efficiënt en effectief zijn en die jou, op jouw eigen tempo, naar het bereiken van hen zullen brengen. Je begrijpt dat jij verantwoordelijk bent voor wat er in jouw leven gaande is en waar je op afstevent. Jij bent verantwoordelijk voor hoe jij ergens aan beantwoord en hoe jij reageert als je begrijpt dat door jouw reacties toe te staan om macht te hebben, jouw richting en doel ontspoord zullen raken. Geachte zielen die volledig hun persoonlijke kracht/macht gecultiveerd hebben zijn niet overdreven bezorgd met het verleden, noch maken zij zich ongerust over de toekomst; zij zijn in het hier en nu gefocust.
Wat wij vaak waarnemen is dat diegenen die positief vanuit hun persoonlijke kracht werken in staat zijn om anderen zonder al te veel inspanning te beïnvloeden, zij hebben de aangeboren bekwaamheid om anderen te bekrachtigen; zij hebben geen behoefte aan controle.

Iedere geachte ziel heeft diens eigen unieke persoonlijk macht, helaas maken te weinig mensen hier gebruik van omdat zij de kracht ervan vrezen. Waarom vrezen zoveel geachte zielen het gebruik van hun eigen macht? Zij zijn bezorgd dat zij over zullen komen als zijnde controlerend, overdreven assertief, bazig en misschien zelfs zelfingenomen. Denk eraan dierbaren, wanneer jij je persoonlijke kracht/macht omhelst, accepteer je ook de verantwoordelijkheid voor je leven … alles ervan. Dat betekent wanneer je spreekt jij je bewust bent van waar jij op voorhand aan denkt en zorgvuldig de gepaste woorden kiest die overeenkomen met de lichaamstaal, toon van de stem en een vriendelijk geduld en oprechtheid dat gevoeld kan worden door de woorden die je tot uitdrukking brengt. Jouw gedachten en gevoelens zijn niet gevuld met vijandigheid of disharmonie; zij zijn begrijpend en discreet. En als toevallig een onderwerp of conversatie jou overstuur begint te maken, ben je in staat om de emoties te overwinnen, boven hen uit te stijgen en hen los te laten, in plaats van hen toe te staan jouw vreugde van het omgaan met anderen te ruïneren.
Er zijn tijden geweest dat jij je persoonlijke macht weggegeven hebt. Hoe vaak was jij je er tijdens wisselwerkingen in het verleden bewust van dat jij je persoonlijke macht aan een ander gaf? Hoe snel was jij om vast te stellen, na het feit, dat deze uitwisseling van macht zich voorgedaan had? Een grote manier om vast te stellen of jij je persoonlijke macht aan anderen gegeven hebt is om te bepalen of je het soort van persoon bent die de begeleiding of het advies van anderen opvolgt om er alleen maar tussen te passen/bij te horen, of misschien vertelden zij het jou maar wilde jij niet echt of wilde je niet volledig instemmen met dat waar zij jou mee overhaalden. Ben je in staat om jezelf te vertrouwen om goede beslissingen te maken, en als je dat niet bent, waarom niet?
Maak jij je bezorgd over het veroorzaken van een verstoring onder jouw gelijken door te doen wat je wilt, of om vaker vanuit je hart te spreken? Wanneer je een beslissing maakt is het dan hoofdzakelijk gebaseerd op de ongerustheid of de bezorgdheid dat je iemand pijn zou kunnen doen, of dat zij je minder aardig vinden? Er zijn heel veel andere belangrijke vragen die jij jezelf kunt stellen die oprechtheid en waarheidsgetrouwheid vereisen dierbaren, de antwoorden mogen je verrassen en de motivatie is om de veranderingen te creëren die nodig zijn om je eigen persoonlijke macht/kracht te omhelzen.
Het kan soms moeilijk zijn om je bezig te houden met anderen die een agressieve manier van zijn schijnen te hebben, maar het is belangrijk dierbaren om anderen niet toe te staan jou te kleineren of te manipuleren om iets te doen waarvan je weet dat het niet juist is of dat het niet met jouw hart resoneert. Jij bent een volwassene, en in staat om je eigen beslissingen te maken en als je een vergissing maakt, geef het niet op … leer van die vergissing. Zie de vergissing als een staptegel naar het succes. Sta de kritiek van anderen niet toe om jou je als een klein kind te laten voelen. Geloof in jezelf, vertrouw op de kracht van je hart welke de kracht van jou is.
Om je eigen persoonlijke kracht/macht te omhelzen en te cultiveren, zijn er bepaalde bekwaamheden en talenten die verbeterd dienen te worden. Je moet leren om nee te zeggen en het te menen. Nee is een zeer krachtig woord. Zeg geen nee wanneer je diep binnenin ja bedoelt en andersom. Zeg wat je bedoelt, maar zeg wat je bedoelt met tact en charme. Vogel uit wat jouw grenzen zijn in alle gebieden van je leven en bepaal waar de streep opnieuw getrokken moet worden. Ga alleen voorbij jouw comfortzones omdat je daar gereed voor bent en omdat je het wilt, niet omdat iemand jou slim daartoe dwong.
Wordt positiever en assertiever wanneer het aankomt om met anderen te delen; maak bekend wat je wensen en behoeften zijn terwijl je in het hier en nu gefocust blijft. Wordt proactiever in plaats van passief. Koester je in de vreugde van het ontdekken hoeveel meer jouw wereld is wanneer het door je eigen ogen gezien wordt. Wij moedigen je aan, als het mogelijk is, om enige tijden door te brengen met een kind of met kinderen en naar hen te kijken, samen met hen te verkennen. Zij hebben de natuurlijke capaciteit om de wereld als zijnde stralend, prachtig en vol verandering en avontuur te zien … wij moedigen dit aan omdat een kind jou niet wil veranderen of dat je op een geforceerde manier de dingen ziet, zij delen mee wat zij zien dat simpel en niet overwonnen is met complexiteiten of egoïstische begrippen/inzichten. Zij zien gewoon zoals de dingen zijn; onomwonden, eenvoudig, prachtig en opwindend.
Het cultiveren en meedelen van jouw persoonlijke kracht/macht neemt tijd, je moet eerst jezelf verkennen, ontdekken wie je bent en wat je wilt implementeren. Je zult geen snelle fiks vinden, of een één nacht durende cursus. Om jouw persoonlijke kracht/macht te omhelzen, zal jij je moeten verplichten aan de benodigde veranderingen om deze, hoe lang het ook neemt, te maken en als je de noodzakelijke veranderingen maakt die gebaseerd zijn op Licht en Liefde zal je voorspoedige groei in meer dan één gebied van jouw leven ervaren.
Als je vaststelt hoe jij je persoonlijke kracht/macht weggegeven hebt, maak dan een lijst van alle verschillende manieren waarop je dit in het verleden gedaan hebt, of momenteel doet. Word je bewust van je zelf-spraak. Ben je op zoek naar iemand om je altijd uit een beproevende/uitdagende situatie te redden? Vul jij je gedachten met kritische gedachtevormen? Heb je achteraf altijd oordeel/kritiek op jezelf? Wordt je bij jezelf gewaar over het leven dat je hebt te klagen, voel jij je gevuld met ergernis/verdriet … een zwaar hart? Als je in staat bent om op deze vragen ja te antwoorden en in staat bent om je eigen gelijksoortige vragen te creëren die duidelijk verraden dat jij je persoonlijke macht/kracht opgeeft, dan weet je dierbare dat er werk te doen is.
Wij willen niet dat jij je persoonlijke kracht/macht weggeeft. Wij moedigen je aan om jouw persoonlijke kracht/macht te herkrijgen door meer in jouw gehele zelf en bekwaamheden te geloven. Wat het ook is dat je zwak vindt in jezelf, verbeter het. Wees niet bevreesd om sterk en assertief te worden. Jullie hebben het recht dierbaren om jezelf duidelijk en kernachtig tot uitdrukking te brengen, op een manier welke tact en charme demonstreert. Het cultiveren van jouw persoonlijke macht/kracht is niet egoïstisch en het is geen vertoon van respectloosheid jegens wie dan ook; het is meer een vertoon van respect voor jezelf.
Vermijd je persoonlijke kracht/macht niet vanwege de vrees aangaande wat anderen denken. Jij bent niet verantwoordelijk voor hun gedachten of manieren, jij bent voor jou verantwoordelijk, voor je groei, voor je ontwikkeling, voor je bekwaamheid om jouw levensdoel te volgen en om alles te worden dat je volledig en goed weet dat iedere dag een nieuwe dag is om een klein beetje meer te veranderen, en een klein beetje meer te groeien en om meer je ware zelf te zijn.
Je hebt welzeker de bekwaamheid om jezelf een leven te geven dat vervullend en gelukkig is. Het begint allemaal bij jou.
En zo zij het,

IK BEN Geascendeerde Meester, El Morya…
…via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten