zondag, september 21, 2014

El Morya - Het Maken van de Binnenwaartse Reis - 16 September 2014 / Julie Miller


El Morya
Het Maken van de Binnenwaartse Reis
16 September 2014 / Julie Miller
Hebben jullie ooit in overweging genomen dierbaren, wat er zou gebeuren als jullie jezelf plotseling verwijderden van alles waar jullie jezelf aan gehecht hebben, inclusief mensen, activiteiten, werk, hobby's, zelfs van de elektronische apparatuur waar jullie zo dol op geworden zijn? Verbeeld jezelf dat je dat allemaal doet. Wanneer jij jezelf alleen visualiseert, in de rustige stilte die je gecreëerd hebt, een heilige en prachtige eenzaamheid, op dat moment, kan je deze vraag beantwoorden, "Wie ben jij?"
Het is een hoofdbrekende vraag voor vele dierbare zielen, maar voor anderen die de kracht van eenzaamheid begrijpen, zij weten dat wie zij op dat moment van rustige eenzaamheid zijn hun ware zelf is. Dit innerlijke deel van je Zelf wordt vaak terzijde geduwd ten gunste van de drukte welke het leven eist. Zoveel geachte zielen die geconfronteerd worden met eenzaamheid worden bij zichzelf het gevoel gewaar van afgesneden te zijn, afgescheiden totdat zij leren om adem te halen, te ontspannen in het comfort van hun eigen ware Zelf. Zelfs in dit moderne Tijdperk zijn er veel individuen die nog steeds niet hun ware Zelf kennen, zij hebben er zelfs nog geen glimp van gehad, en zij zijn zich onbewust dat er een diepere waarheid is van wie zij werkelijk zijn. Een dergelijke reis welke onvergelijkbaar adembenemend is, brengt jou op een pad van diepe, diepgaande zelfontdekking, waar al jouw kennis alleen uit jou vandaan komt, de kennis hoe jouw hart te volgen, meer te luisteren naar jouw innerlijke stem en jouw ware Zelf toe te staan tevoorschijn te komen in alle gebieden van je leven.
Natuurlijk zijn er verscheidene redenen waarom vele individuen niet ontdekt hebben dat zij een dieper waarachtig Zelf binnenin zich hebben zitten die erop wacht om erkend te worden. Eén van de redenen achter deze onwetendheid is verschuldigd aan de structuur van de maatschappij. Hoewel er veel mensen zijn die een dergelijk avontuur aanmoedigen, zijn er net zovelen die het ontmoedigen. Jullie begrijpen dit zelf; als een jongeling volgde je zo goed als dat je kon de richtingen en verwachtingen van anderen … en deed je wat zij dachten dat het beste voor jou was. Je werd door jouw omgeving geconditioneerd, zelfs als degenen die jou dirigeerden de beste bedoelingen hadden; zij beseften zelf niet dat er meer voor een persoon om te leren is dan het theoretische dat helpt om jouw bekwaamheid om werk te vinden mogelijk te maken. Dit aspect van het verwerven van kennis werd vergeten, maar het is op een langzame, heuvelopwaarts gaande terugkomst.
Nadat je de verwachtingen van anderen gevolgd hebt, de diploma's en vereiste certificaten kreeg die jouw kwalificaties verklaarden, begon je jouw eigen identiteit te creëren, maar niet met wat voor echt besef dan ook aangaande wat die identiteit omvat. Je hebt voor jezelf een rol gecreëerd, eentje waar je in/naar geconditioneerd werd. Eenmaal in deze rol, wordt iedere kans welke jouw pad kruist en niet past in deze rol beschouwd als zijnde roekeloos en dat dit het niet waard is om nagestreefd te worden. Dromen worden niet opgevolgd en zij worden gevoeld als zijnde iets voor kinderen.

Een ieder van jullie heeft een rol, sommigen van jullie hebben vele rollen. Als je kijkt naar de verantwoordelijkheden van een elektricien, een moeder, vader, levenspartner, onderwijzer, buschauffeur, verkeersagent, enzovoorts, kan je soms het belang van deze rollen zien en hoe deze rollen andere mensen beïnvloeden. Je eigen leven is gevuld met rollen en zij demonstreren aanzienlijk veel over jouw levenssituatie en waar jouw tijd en energie aan gespendeerd wordt. Maar definiëren de rollen die je leeft jou als een persoon? Het wordt goed begrepen dierbaren, dat sommige van de rollen die jullie leven verplichting en toewijding, tijd en energie vereisen … zij zijn geen passieve rollen, maar rollen van belangrijkheid, integriteit en vaak illustreert het jullie bekwaamheid om van anderen te houden en voor hen te zorgen.
Kijk naar de rol van een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader als een voorbeeld. Overweeg de rol die zij moeten leiden om hun kinderen in een liefdevolle en meedogende omgeving op te voeden, naar het beste van hun vermogen en middelen van bestaan. De identiteit van de moeder of vader omringt de rol als ouder, en deze rol heeft prioriteit over de andere rollen totdat het kind groeit en verandert en in staat is om voor zichzelf te denken en te handelen.
Het leven gaat over vele dingen, maar het leven gaat aanzienlijk over verandering en rollen veranderen ook. Net zoals de rol van het zijn van een ouder, het verandert als het kind groeit en iedere identiteit die aan die rol gehecht is gaat ook door een transformatie heen, en dergelijke dramatische veranderingen laat mensen achter zich afvragend wat het volgende is, zich afvragend wie zij zijn nadat hun kinderen het huis verlaten hebben enzovoorts. Er is veel verontrusting betreffende de worsteling om het innerlijke, ware Zelf te leren kennen. Je bent aldus veel gedurende de jaren gegroeid, maar binnenin jou is een heilig deel dat met jou meegegroeid is, jouw waarachtige vorm van je Zelf.
Zelfs op het diepste niveau van jouw innerlijke zelf, krijgt dit deel van jou geen grote/belangrijke rol van jouw leven te spelen. Jouw innerlijke Zelf is niet wat jouw identiteit omschrijft, het is jouw kernwaardes, overtuigingen, wat jouw passie aanstuurt, hoe jij kiest om jezelf tot uitdrukking te brengen, of je open of gesloten bent, hoe jij jouw persoonlijke kracht demonstreert, breng jij jezelf vriendelijk of onvriendelijk tot uitdrukking … deze en meer helpen om een diepere verbinding af te dwingen met het innerlijke deel van jezelf, met jou ware Zelf en hoe meer je dit doet, hoe meer jouw ware Zelf naar voren komt en vele gebieden van jouw leven binnen filtert en binnenkomt.
Wij begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om te kiezen uit de vele afleidingen en verlokkingen om meer gefocust te raken aangaande het ontdekken van je Zelf. Heb je veel nagedacht over of in beschouwing genomen dat jouw externe leven een demonstratie is van jouw diepste waarden, jouw overtuigingen, of passies? Wanneer je dat doet, leef je en breng jij jezelf tot uitdrukking vanuit een plaats welke ongelooflijk goddelijk en kostbaar is. De ontdekking van jouw ware Zelf kan alleen door jou gevonden en verkend worden. Anderen kunnen suggesties aanbieden, maar jij bent het die de reis binnenwaarts moet maken en alles dat er is om te leren moet leren. En dit leren is niet iets dat in een paar weken gedaan kan worden zoals een opleidingsseminar. De verkenning en ontdekking van jezelf is een reis welke een levensspanne van zelfonderwijs, van veranderingen beloofd met betrekking tot jouw gewaarwordingen/inzichten op bepaalde intervallen om de nieuwe, frisse veranderingen en richting binnen te brengen wat afhangt van waar je in het leven bent. De ontdekking van jouw innerlijke Zelf en van jou is een nooit-eindigende reis.
Wij moedigen je aan om iedere dag tijd te vinden om te leren wie je achter de rollen bent die je aan het spelen bent. Begrijp waarom je de dingen doet die je doet, waar jouw gemanierdheid vandaan komt, als er iets behoefte heeft aan verandering of verbetering. Ontdek je ware Zelf en breng dit goddelijke aspect van je Zelf naar de oppervlakte van je eigen persoonlijke plan en blauwdruk voor het implementeren van veranderingen die jou zullen dirigeren naar het leven van een meer gelukkig en bevredigend leven. In plaats van je af te vragen wie je werkelijke bent, neem de dappere stap om binnenwaarts te gaan, verbind je met jouw innerlijke persoon, met jouw ware Zelf. Ontsluier vele mysteriën en leer jezelf van binnenuit kennen. Er is veel meer voor jou om te ontrafelen, veel meer voor jou van de wereld rondom jou heen te leren en van de verandering die je kunt maken, maar laat ons eerst met jou beginnen.
En zo zij het,

IK BEN Geascendeerde Meester, El Morya…
…via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten