zondag, september 21, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 18 September 2014


Een Uur met een Engel - 18 September 2014
De Goddelijke Moeder
De Tafel is Gedekt; Jullie zijn Gereed voor de Dans
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Graham Dewyea, en onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En, Graham, Jij en Suzy Maresca sluiten je bij ons aan in Lake Tahoe.
GD: Wat een traktatie! We hebben een zeer genereuze luisteraar en Lichtwerker die ons benaderde en ons gelukkig maakt. Dus ik weet dat ik ook voor Suzy spreek. We zijn gewoonweg compleet dankbaar, en het gaat weer prachtig worden om allemaal samen te komen.
SB: Ik wenste dat we de hele groep bijeen zouden kunnen krijgen! Maar volgend jaar zullen we dat voor zeker!
GD: Yeah.
SB: Ik kijk er echt naar uit, Graham. En Linda, voordat wij jou vragen om de Goddelijke Moeder toe te staan om via jou te spreken, zou ik Haar graag aan diegenen van onze luisteraars willen introduceren die niet bekend met Haar mogen zijn en zich af mogen vragen wie Zij precies is.
De Goddelijke Moeder en de Heilige Vader zijn twee aspecten, twee fasen van de Ene. De Vader is rustigheid en stilte. Dat is wat de Vader onderscheidt van de Moeder: leegte en beweging, maar gevuld met Liefde en wijsheid.
De Goddelijke Moeder is beweging en geluk, en dat is wat Haar onderscheidt - wel, onderscheid; het is moeilijk om dat woord te gebruiken - maar het onderscheidt Haar van de Vader. En zij is ook gevuld met Liefde en wijsheid. De Goddelijke Moeder creëert, houdt werelden, het leven, enzovoorts in stand en transformeert hen. De werelden worden gecreëerd om ons een school van ervaring te geven dat ons toestaat om onze identiteit als de Ene te onthullen. En iedere keer dat iemand dat doet, ontmoet God God. En voor deze ontmoeting werd al het leven gecreëerd.
Dus met deze introductie, wil ik graag de Goddelijke Moeder verwelkomen.
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou, geliefde. Ja, Ik Ben de Moeder - Moeder van één, Moeder van allen, Moeder van Liefde, en zoals jij zegt, lieve Steve, de essentie van Liefde, de essentie van beweging, en de essentie van het geluid.
En dus is het mijn vreugde om deze geluiden te maken, en een verbintenis aan te gaan in de beweging van het geluid, en zelfs wat jullie mogen beschouwen als hart en armen om jullie te omwikkelen, om jullie te omhelzen, om jullie eraan te herinneren dat jullie Eén zijn. Want er is werkelijk zeer weinig anders dat ik te zeggen heb. En ik zeg het in een miljoen Universums en op een miljoen aantal manieren, maar, geliefden van Gaia, van Arcturus, van Andromeda, van CeeCeeCee, jullie allemaal zijn Eén, verschillende expressies, verrukkelijke expressies, van ons, van de Ene, en van jullie.

Dit is de kern van waar jullie mee bezig zijn volledig te begrijpen, te bevatten, en te omhelzen in de wijsheid van jullie heilige Zelf, dat jullie een reflectie zijn, een spiegel; uniek; wonderbaarlijk in jullie glorie, jullie definitie van de Ene, van Liefde.
En terwijl de illusie vlug desintegreert dat jullie wat dan ook anders zijn, verankeren de dieptes van het begrip en de wijsheid binnenin jullie, niet louter dat jullie in dienstverlening aan de Ene zijn, niet louter jullie diepe affiniteit en Liefde voor Mij, maar jullie liefde van jullie heilige Zelf. Want hoe, hoe houden jullie van Mij? Hoe dienen jullie? Hoe creëren en worden jullie? Want jullie zijn ook een oneindige uitgebreidheid, lief hart. Dus hoe doe je dat als je niet verliefd bent, en de Liefde van wie je bent?
Ja, dit is een thema, een constante, een wisselvalligheid, een oneindigheid, een eeuwigheid, waar ik als Moeder naar neig om op te hameren. Want jullie zijn druk bezet in uiteenlopen werkelijkheden, steeds en steeds maar weer opnieuw, om deze ongelooflijke ervaring te hebben van het jezelf binnenin te ontmoeten en daarom je aan te sluiten bij, te vermengen met en te zijn bij ons in waar jullie aan kunnen denken als de buitenkant. Maar het is ook binnenin. Net zoals het Universum volledig binnenin u rust, aldus rusten jullie volledig binnenin ons.
Er is en er kan geen afscheiding zijn in wat voor Universum dan ook, op iedere planeet, in iedere dimensie. Dat is niet mogelijk, om afgescheiden te zijn. Nu, dat is een illusie welke gedesintegreerd is. Jullie oude Derde Dimensie is in feite uitgeroeid. Het was een menselijke creatie, de macht welke zeer zeker jullie schitterende faciliteit bij het scheppingswerk gedemonstreerd werd - en, als ik jullie voor de gek zou houden, zou ik zeggen miscreatie. Maar het heeft jullie naar dit punt van samenvoeging terug geleid en naar dit punt van vereniging en Liefde.
Dus hoe kan het als een misstap benoemd worden? Ja, er zijn vele avonturiers die hun vleugels en hun ego's willen strekken. Op sommige manieren, is het niet van belang, omdat die onjuiste identificatie slechts dat is. Vroeger of later, ontdekken jullie dat. En in die ontdekking, ontdekken jullie jezelf en ons opnieuw.
Welnu, in de laatste paar jaren - wel, in feite gedurende eonen, maar wij zullen over jullie jaren spreken omdat dat het raamwerk is waar jullie binnenin gewerkt hebben - zijn jullie tot het begrip gekomen, iedere dag dieper en dieper, ik zou zelfs kunnen suggereren iedere minuut, van niet alleen jullie waarde maar ook van jullie kracht, van jullie wil, van jullie verlangen. Deze zijn slechtst aspecten van jullie heilige wezen. En de beweging waar jullie in zijn is richting de vervulling van jullie verlangen/wens, van jullie missie en doel, en daarom van mijn missie en doel - als je er op deze manier over kunt denken.
Omdat ik 's ochtends niet opsta, of aan het begin van een nieuw leven sta, en eenvoudig zeg, waarom ben ik hier, en wat zal ik doen? Dat is een unieke vorm van onderneming. En waarom ik dit zeg is omdat daar deze ervaring is welke jullie hebben van een begin en een einde, en daarom op velen manieren worden jullie, en zijn jullie geprogrammeerd tot de één of andere mate om taakgedreven, missie- en doelgericht te zijn. Dit is een spirituele aansturing. Het is een hart gedrevenheid, om mij niet teleur te stellen. Het is onmogelijk om mij ooit teleur te stellen. Omdat daarin, daar diepgeworteld in, het gevoel van mislukking of afscheiding is. Wanneer je wankelt - ja, en ik heb je natuurlijk gevoeld - wanneer je wankelt, wanneer je twijfelt, breng ik je dichterbij. Ik wijs je nooit af of duw je weg.
Ben je vrij om te verkennen? Natuurlijk. Maar energetisch, zelfs in die verkenning breng ik je dichterbij. En terwijl je dichterbij jouw essentie komt, jouw Liefde, Mijn Liefde, onze Liefde. Wat vaak voorkomt, lieve engelen, is het dat het vraagstuk, het graafwerk - niet de wanhoop, maar het graafwerk in/naar de waarachtigste betekenis van jullie bestaan en van al het bestaan - dieper, meer diepgaand wordt.
De fysieke valstrikken van het leven, ongeacht waar je leeft/woont of wat jouw omstandigheden ook zijn - welke door jou in samenwerking met jouw gidsen en ikzelf vastgesteld werden - de externe valstrikken worden minder belangrijk, minder waarneembaar, en de reis, de push, de aandrijving, de terugkeer naar Liefde groeit, en het groeit zeer diep en zeer snel.
Nu, hebben wij, in dit wat wij zullen noemen de Ascentie fase, hebben wij energieën geschonken of toegevoegd om deze aandrijving en dit weten te verbeteren? Dat hebben wij zeer zeker gedaan. En het begon met mijn geschenk van de overzichtelijkheid. Te vaak, geliefden, wordt aan jullie een geschenk gegeven, tastbaar en ontastbaar, van iets zoals overzichtelijkheid. En jullie zullen ermee werken gedurende wat wij zien als een zeer korte tijd. En dan leggen jullie het terzijde alsof het een stukje kinderspeelgoed is dat jullie uitgeprobeerd hebben en waarmee jullie verveeld geraakt zijn. En nochtans wat wij doen is het opnieuw aansteken van de werkelijke Goddelijke Kwaliteiten die niet alleen jullie zullen helpen, maar jullie in het Ascentieproces, individueel en collectief, zullen katapulteren.
Ik hoor zo weinig van jullie tegen mij zeggen, "Moeder, ik doe vandaag een beroep op uw geschenk van overzichtelijkheid." Nu, het is al binnenin jullie ingebed, zoals zoveel andere dingen. Dus het is het eenvoudig omhoog in/naar jullie hart trekken - ja, in samenwerking met Mij, met de Ene, met de Rijken waar jullie zelfs niets vanaf weten - van te kiezen om er toegang tot te krijgen.
Ik heb jullie mijn geschenk van vergiffenis/gratie - genadigheid/genade gegeven, hetgeen de bekronende glorie is van alle Goddelijke Kwaliteiten, voor jullie om er eenvoudig een beroep op te doen. Jullie - en ik spreek in veralgemening tegen de mensen van de wereld - jullie geloven niet volledig dat jullie de belichaming van vergiffenis/gratie - genadigheid/genade zijn. En het spreekt nochtans tot een deel van jullie fragmentatie. Ja, jullie werken aan jullie integratie. Maar wat doe ik? Wat doen wij om dit weten te verbeteren, nogmaals, dit innerlijke en uiterlijke omhoogtrekken van vergiffenis/gratie - genadigheid/genade.
Wel ik heb mijn Tsunami van Liefde geïntensiveerd omdat terwijl het door jullie heen spoelt het niet alleen jullie met vergiffenis/gratie - genadigheid/genade doordrenkt. Er wordt van jullie vereist om een beroep te doen op de zuiverheid, de overzichtelijkheid, de vergiffenis/gratie - genadigheid/genade om er doorheen te komen. En het zal niet toestaan dat je verdrinkt of verstikt of dat je boot omslaat. Jullie zijn deze dag begonnen door te zeggen dat wij één zijn. Ik roep jullie niet naar huis. Ik roep jullie om te komen en te spelen, om te spelen in deze schitterende tuin van Gaia, welke feitelijk gemorfd werd naar een plaats voor jullie om te vervullen, een plaats voor jullie om te worden, om te creëren, en ja, om te herrijzen.
Dit is een waarheid waar wij niet vaak over spreken. Wij spreken over de herstructurering, de nieuwe richting; maar wij spreken vandaag over de wederopstandig in de meest ware betekenis van het woord. Jullie laten de waarheid van wie jullie zijn wederopstaan. Individueel en collectief, laten jullie mijn Plan voor deze planeet herrijzen.  
Jullie laten jullie verlangen herrijzen om Nova Aarde op te bouwen. Het is het waarom jullie in de allereerste plaats kwamen en het is het waarom jullie in de vorm kwamen, incarneerden, niet dat jullie vrij mogen vliegen en naar huis mogen vliegen, maar wat uniek is in al mijn Universums, dat jullie de Liefde in de vorm zullen zijn en zullen verankeren.
Of je nu een engel of een sterrenzaad bent, hybride of Aardeopzichter, jullie zijn allemaal als die oneindige en eeuwige vonk van Licht en Liefde begonnen. Dat verandert niet. Dus wat jullie aan het doen zijn is het te laten ontwaken, het te verankeren, de volledigheid te worden van jullie Multidimensionale Zelven, en iedere overtuiging los te laten, ieder kwestie die jullie van vreugde afgeschermd houdt.
Laat ons daar beginnen, lieve Steve, en ik zal jou je vragen laten stellen.
Steve Beckow: Dank u wel, Moeder. En u zei eerder, "In uw miljoen Universums." En ik denk dat er enige luisteraars mogen zijn die denken dat u daar metaforisch bent, maar ik denk niet dat u dat bent, bent u dat?
GM: Oh, nee, dat ben ik niet!
SB: [lacht] Wow!
Het schijnt mij zo toe dat wij een geheel nieuwe omgeving aan het creëren zijn. Wij noemen het de Vijfde Dimensie. De Vijfde Dimensie bestaat aan de andere zijde van het leven als het Mentale Vlak. Maar het lijkt dat wij een nieuwe omgeving creëren in de betekenis dat wij in onze fysieke lichamen zullen zijn, en aan de andere zijde van het leven, zijn zij niet in hun fysieke lichamen. Ten eerste, is dat waar? Maar ten tweede, hoe zullen wij met het Mentale Vlak communiceren, zoals het genoemd wordt aan de andere zijde van het leven, als wij in onze fysieke lichamen zijn en zij niet?
GM: Je geeft teveel geloof aan waar je aan denkt als strikte grenzen van zowel de fysieke als de niet-fysieke rijken en dimensionale rijken.
Er is een variëteit aan verklaringen voor dimensies, maar mijn wens - en daarom zal het zijn (1) - is om dit zeer eenvoudig te maken. Waar jullie aan gedacht hebben van in staat te zijn om er toegang tot te verkrijgen, zeg, met de andere zijde van het leven, waar jullie aan denken als de Vijfde of de Zesde of de Zevende Dimensie, een deel van de constructie van jullie oude Derde was, wel, ik moet sterven. En dat was op vele manieren de wortel, of de beloning, voor het verlaten van jullie vorm, verouderd of niet.
Maar dat is niet de absolute waarheid. Het was een constructie van begrip over hoe jullie oude systeem werkte. En wij weten, en dit is een deel van wat sommigen van jullie, mijn dierbaren, zien als verwarring, verdwaasdheid, in vraag stelling, omdat ja, jullie een nieuwe omgeving aan het creëren zijn, een omgeving welke nooit gekend werd in het rijk van de menselijke ervaring of op Gaia. Ja, het is een terugkeer naar het originele Plan, maar dat Plan ging zeer snel in het ware begin al verkeerd.
Wat is het Mentale Vlak? Het is een plaats van ideeën, van het management van verschuiven, onophoudelijke verandering: verandering van ideeën, verandering van geloof/overtuigingen, verandering van paradigma, verandering van hoe je de dingen ervaart. Wel, één van deze dingen dat het Mentale Vlak gedaan heeft is ervoor te zorgen dat jullie geloven dat jullie daar niet in de vorm kunnen zijn, en dat is eenvoudigweg niet zo!
In feite, velen van jullie - en jullie weten tegen wie ik op dit moment spreek - bestaan bijna volledig op het Mentale Vlak. En jullie hebben welzeker wisselwerkingen of conversaties met wezens, gezien en ongezien - en dit is in toenemende mate zo; en ik bedoel niet eenvoudig wezens die de menselijke gestalte gehad hebben en sindsdien verder gingen; ik bedoel het engelachtige rijk, jullie sterren broeders en zusters - telepathische communicatie met andere menselijke wezens in en uit de vorm.
Nu, jullie denken om in de fysieke werkelijkheid de Vijfde Dimensie te ervaren, en waar velen van jullie waarlijk van houden, is dat jullie zullen wensen om diegenen met jullie fysieke ogen te zien die vertrokken zijn, die hun fysieke vorm verlaten hebben, niet slechts met jullie derde en vierde oog - en jullie vijfde, tussen haakjes - wat is hoe de meerderheid van jullie ernaar neigen om dat rijk op het moment te zien.
Ik houd jullie niet tegen om dat te doen, van het zien waarvan jullie gedacht hebben dat het niet te zien is met jullie fysieke ogen. Wat jullie daarvan afschermt is tweevoudig.
Eerst, jullie geloven het niet. Dus dat is iets, zelfs terwijl wij vandaag spreken, waarvan ik graag zou willen dat jullie dat loslaten. Geef het aan mij, kind.
En het tweede gedeelte van die kwestie is dat jullie niet geloven dat diegenen zonder een vorm/gestalte niet gezien kunnen worden. Wederom, is dat een geloofsysteem.
Wij zullen dat adresseren omdat dat anders is dan, zeg, het zien van jullie sterren broeders en zusters, die in de fysieke gestalte zijn. Dus wij zullen hen buitensluiten.
Wanneer je niet in de vorm bent, mag/kan je verschijnen als een symbool, als een geluid, als een kleur, als een orb, als een schaduw, of met waar jullie aan zouden willen denken als een geestverschijning van jullie gewenste vorm. En dat is waarom jullie zovelen op de Aarde die de doden zien horen zeggen dat zij hen zagen maar dat zij eruit zagen als dat zij in hun twintiger of dertiger jaren waren, of op hun allerbest.
Omdat dat de keuze is welke die ziel gemaakt heeft in termen van de vormen. En zij kunnen vooruit en achteruit dansen van het zijn van een geestverschijning in de vorm, welke net zo solide kan zijn als waar je van houdt, of speldenpunt van Licht, of slechts een uniek geluid, of een geur. Dus dit is mogelijk. Het is niet alleen mogelijk, het is de manier zoals het is.
Nu, begrijp je wat ik zeg?
SB: Ja, Moeder, dat doe ik.
GM: Nu, is dit niet iets om naar uit te kijken?
SB: Zeer beslist. En ik ben er zeker van dat er veel meer is om naar uit te kijken en dat ik zelfs niet bedenken kan, of waar ik niet aan gedacht heb.
GM: Zoveel van wat jullie met het werk aan het doen zijn - en jullie allemaal - en ja, ik spreek tegen mijn geliefde legioenen, mijn Lichtwerkers: ja, ook die van Michael; mijn Liefde-houders - zoveel van wat jullie aan het doen zijn verankert waar jullie aan gedacht hebben als de toekomst in/naar jullie "Nu".
Jophiel, Uriel, Gabrielle, zij allemaal vertellen jullie dat de toekomst nu is. Dus nu vertel ik het jullie, zoveel van wat jullie deden neemt dat en brengt het binnenin de fysicaliteit. Is dit eenvoudig? Ja, en het is het meest ingewikkelde dat de menselijke wezens ooit gedaan hebben. Omdat jullie niet in de volledigheid van jullie verlichting of Ascentie zijn; jullie zijn in het proces, en het brengt letterlijk het onbekende in kaart.
Dat is waarom wij aan het proberen zijn, wij allemaal, om jullie zoveel mogelijk informatie, begeleiding te geven, waar jullie aan denken als "esoterische wijsheid", om jullie bij deze onderneming te helpen. Jullie zijn onze partners. Jullie neigen ernaar om te zeggen, "Ik ben in dienstverlening aan de Moeder." En Ik breng het tot uitdrukking als dat jullie mijn familie zijn, jullie zijn van Mij, jullie zijn mijn kinderen.
Sommigen van jullie houden er niet van wanneer ik jullie kind of kinderen noem, denkende - denkende! - dat dat op de één of andere manier jullie minder maakt en dat het ervoor zorgt dat jullie amateuristisch of nog steeds in het proces van leren te zijn. Maar wanneer ik dit zeg, dat ik van jullie houd, mijn kinderen, vertel ik jullie over onze band, over onze oneindige en eeuwige band; dat Ik van jullie Ben zoals jullie van Mij zijn; dat wij één familie zijn.
Dus, wat jullie ook zien en beginnen te ervaren in waar jullie aan denken als de Vijfde Dimensie - hetgeen een verrukkelijke plaats is, tussen haakjes, een staat van zijn - jullie zullen ook zien hoe de verschuiving - niet het proces van hoe het wordt, maar het resultaat, de uitkomst - dus jullie zien nieuwe relaties, nieuwe manieren van zijn/bestaan, nieuwe instituten, nieuwe steden van Licht, nieuwe gebouwen, schone Aarde, schone lucht.  
En terwijl jullie dit zien. Als jullie denken dat jullie het je verbeelden, breng het binnen en veranker het in je lichaam. Dus nu veranker ik de schone lucht; nu veranker ik een vreedzame maatschappij, omdat door dat aldus te doen, je het volledige collectief verschuift.
Jullie hebben niet zoveel nodig om dit proces te voltooien. Denk er op deze manier aan: wij spreken over het Mentale Vlak. Het nam zeer weinig, zoals jullie ertoe gekomen zijn om te begrijpen, om de ontheiligde Derde te creëren en te verankeren. Dit was geen collectieve beslissing of creatie. Het werd een collectieve illusie, maar het was nooit een eensgezindheid. En dat is waarom, wanneer er een eensgezindheid was, hoewel spiritueel - en emotioneel, tussen haakjes - het collectief in 2012 zei, "Wij wensen om dit te corrigeren en het als één te doen."
Dat op zichzelf was een wonder. En jullie oogsten de beloningen van dat wonder. Ja, het voelt niet altijd zo, nietwaar? Dat is waarom wij van de kans houden en deze verwelkomen om dit perspectief met jullie te delen, omdat zelfs de chaos, de vreselijke rotzooi die er op het oppervlak is voor reiniging, dat gewoon is.
Jullie zijn het, niet alleen wij, die jullie een grote hoeveelheid aan energie sturen. Jullie zijn het als een collectief dat zegt, "Wij willen die niet meer." Dus laat het ons naar boven brengen op dezelfde manier dat jullie zouden overgeven, omdat jullie wensen om van het vergif af te komen.
En mijn dierbare harten, jullie doen dat aldus. En jullie doen het zoveel sneller dan jullie geloofden, en jullie doen het aldus alleen. Het volledige Gezelschap van de Hemel helpt en doet wat zij het beste doen, iets ervan is ongezien, iets ervan is gezien in termen van het resultaat.
In deze tijd van mijn goddelijke samenhang, is er de bekwaamheid - de tijdlijnen, in jullie raamwerk, en in het eeuwige raamwerk, om eraan deel te nemen. Nu, mag ik deze uitlijning creëren en veranderen? Natuurlijk. Houd ik het oneindig open? Nee. En waarom is dat? Omdat ik jullie ken. Ik ken jullie, mijn geliefde kinderen.
En als ik tegen jullie zeg, - wat ik gedaan heb - dat jullie de oneindigheid hebben om deze taak te voltooien, dan is dat in feite wat jullie zullen doen. Het is niet, in onze termen, aldus een gevoel van urgentheid als in de rechtmatige uitlijning. Alle analogieën in het menselijke rijk waar jullie aan kunnen denken - de maan, de sterren; de tafel is gedekt; jullie zijn gereed voor de dans; het orkest is aan het spelen - dit alles is gereed.
Dus wat is er nodig, kortstondig mijn eenvoudige voortzetting om in jullie woonkamers tevoorschijn te komen? Wat ik zal doen. Het is jullie overgave, de complete overgave, liggend-op-de-vloer-zoals-een-slappe-noodle overgave jegens de waarheid van wie jullie zijn, hetgeen schitterend is, werkend, ja, binnen een menselijk raamwerk.
Maar verwar niet het zijn in een menselijk, fysiek raamwerk of werkelijkheid met beperkingen. Jullie zeggen, 'Wel, mijn lichaam, Moeder, is slechts tot zoveel in staat." En wat ik aan jullie suggereer is dat jullie nog maar net begonnen zijn met deze experimenten, en ik bedoel niet het klonen, enzovoorts. Jullie lichaam mag tot slechts zoveel in staat zijn, maar jullie spirit is tot zoveel meer in staat!
En jullie kozen - ik zeg dit niet om u te straffen - jullie kozen te geloven dat jullie slechts tot zoveel in staat zijn. En jullie zeggen, "Wel, ja, Moeder, dat geloof ik inderdaad, omdat ik denk dat ik voor eeuwig op deze deur gebonkt heb, en het gaat niet open." Maar de deur waarop jullie gebonkt hebben is de deur van het oude paradigma. Keer je ervan af. Laat ons de deur voor jullie openen. Laat ons jullie erdoorheen escorteren, Padvinders, Wegwijzers, Pilaren en Poortopzichters.
Er is een vertalende factor hier. En soms vragen jullie ons niet. Dus zeggen jullie tegen mij, "Prima, Moeder, laat het me zien. Ik zal met u meegaan door die deur, door dat portaal. Ik heb eeuwig gewacht. Dus laat het zo zijn. En tussen haakjes, ondertussen, kunt u er alstublieft voor zorgen dat mijn familie een dak boven hun hoofd hebben en voedsel op de tafel?"
Denken jullie dat ik dit niet weet? Natuurlijk doe ik dat. Er zijn twee dingen. Wanneer jij je overgeeft, en jezelf, en iedereen, waarlijk omhelst als Liefde, zal voor het fysieke gezorgd worden. Jullie kunnen dat paradigma doorbreken, en velen van jullie doen dat al.
Maar het tweede gedeelte daarvan, mijn lieve engelen, is zo vaak dat jullie zeggen, "Prima, ik zal het spirituele pad bewandelen, omdat dat is waar mijn vreugde is," maar jullie gaan door om, natuurlijk, bezorgd te zijn over het voeden van jullie familie en alle aardse uitdagingen. Vraag mij hoe, niet louter om het voor jullie te doen, want dat is de oude manier, toen wij de zeeën scheiden en het (manna) vanuit de hemel regende. Maar wanneer jullie op de manier van het partnerschap vragen, van de cocreatie van deze nieuwe wereld, "Hoe? Wat? Wanneer?", begrijpen wij deze woorden.
Dus een deel van wat jullie in deze nieuwe werkelijkheid creëren, en wat jij genoemd hebt, lieve Steve, de nieuwe omgeving, is niet louter mij of de hemel te verzoeken ervoor te zorgen. Het wordt in partnerschap voortgezet, in cocreatie. Omdat jullie mijn machtige kinderen zijn, en jullie weten hoe dit te doen.
Zal ik helpen? Ik ben nooit opgehouden met te helpen. Zal ik het allemaal voor jullie doen? Nee, omdat jullie kennis aan het vergaren zijn. Jullie leren en herinneren je deze kracht van creatie.
Zal ik jullie laten vallen, of verdrinken? Nee. Maar jullie zeggen, "Maar Moeder, er zijn er velen die vallen, in de oorlog en door mishandeling en honger." Ja, die zijn er. En deze zijn zielen die zeer duidelijk gezegd hebben dat zij dit zullen doen. Dit is hun missie en opoffering om het collectief door de deur te katapulteren.
Dus zij zijn verloren en worden in ere gehouden en worden gekoesterd net zo diep en net zo volledig boven als beneden. En het is niet van belang of zij de dader of het slachtoffer schijnen te zijn, omdat zij allemaal die Vonk van Licht dragen. Zij zijn allen geliefd.
Het zijn de daders, wanneer zij naar huis terugkeren, of naar de andere gebieden, die de grootste troost nodig zijn, het grootste mededogen - nee, geen schikking, geen sanctie, maar genezing. Dus oordeel niet. Maar jullie bezitten de nieuwe energie, welke de originele energie is.
Daar was nooit iets zoals de oorspronkelijke zonde. Het was oorspronkelijke goddelijkheid. En als er ooit iets was dat geconstrueerd zou moeten worden als zonde, was het dat dit vergeten was. Maar nu wordt het herinnerd. Ik wenk naar jullie, ik houd jullie dichter en dichterbij vast. Ik kom naar jullie en jullie komen naar mij. Dat doen wij allemaal. Laat ons dit gezamenlijk doen.
SB: Moeder, kan ik een vraag stellen?
GM: Ja.
SB: Wel, als eerste, er is zoveel waar ik met u over wil spreken, en een uur is gewoonweg niet voldoende aan tijd. Maar laat mij deze ene vraag stellen. U sprak over dat wij Lichtwerkers Nova Aarde aan het bouwen zijn, en wij creëren de nieuwe omgeving. Wij gaan spoedig, hopen wij, begenadigd worden met de Reval met aanzienlijke overvloed, en vele Lichtwerkers hebben de kans genomen om Zimbabwaanse dollars of de Vietnamese Dong te kopen. En zij zullen dan een deel daarvan gebruiken om Nova Aarde te creëren.
Kunt u alstublieft tegen ons spreken, kunt u ons een handvest geven van wat u graag zou willen om ons te zien doen met dat deel van het geld dat dat gaat doen, in de vijf resterende minuten, alstublieft?
GM: Allereerst zorgen jullie voor jullie zelf en jullie familie. Jullie weten dat al van mijn geliefde Michael.
SB: Ja.
GM: Er is een term die ik frequent met jullie allemaal gebruik, en het is vriendelijkheid en het is gratie. Dus wanneer ik zeg, "Zorg voor diegenen rondom jou heen, diegenen binnenin jou gemeenschap" - en ja, ik bedoel welzeker jullie Lichtwerker gemeenschap - die in behoefte zijn, en zorg dan voor dat wat jouw hart jou dicteert. Daar zijn sommigen van jullie die onmiddellijk gaan migreren om daar voor de mensen te zorgen, en er zijn sommigen van jullie die onmiddellijk gaan migreren om voor het land, de oceanen, of de zeeën, voor het herstel van Gaia te zorgen.
Er zijn sommigen van jullie die bewogen zijn om systemen, instituten, culturen die ethisch gedrag ondersteunen opnieuw aan te stellen. Dus doe dat, omdat het altijd in uitlijning is met je missie en met je doelstelling. Daar zijn sommigen van jullie die bewogen zijn om te zorgen voor de blaffende dieren omdat zij hongerig zijn.
Nu, in de nieuwe wereld, zullen vele rassen die uitgestorven zijn terugkeren. Jullie steden worden plaatsen van frisse lucht en spelen in de tuinen. En dus zullen sommigen van jullie wensen om daarvoor te zorgen en deel van die creatie uit te maken. Dus ga waar jouw hart jou naartoe trekt. Velen van jullie zijn gekomen om met jullie sterren broeders en zusters te werken, omdat, vergeet niet, wij weten dat de aandacht in/op het moment op de Ascentie is en de voltooiing van deze wonderbaarlijke, prachtige verankering van Liefde.
Maar de volgende fase, lief hart, is het rimpeleffect naar buiten in/naar mijn Universums. Zovelen van jullie zullen gefocust zijn op het samenwerken met jullie broeders en zusters en de volgende Ascentie. (2)
Ga met mijn Liefde. Vaarwel.
SB: Dank u wel, Moeder. Ik wenste dat we meer tijd hadden. Vaarwel.

Voetnoten
(1) Wat het ook is dat de Moeder wil, zal zijn. Haar wil is onweerstaanbaar.
(2) Alle werelden zijn aan het ascenderen. Gebaseerd op wat Aartsengel Michael tegen mij gezegd heeft, schijnt het ingepland te zijn voor over 200 jaren na nu:
SB: De volgende opdracht is in de Zevende Dimensie?
AEM: Je zult een keuze van planetaire systemen hebben en dit is slechts de opwarming voor de Ascentie. Het is om een verdere verhoging van de trilling naar diegenen door het gehele Universum heen te brengen. (Persoonlijke lezing met AE Michael en Steve Beckow 16 september 2011.)
Aartsengel Michael: Zoals ik tegen jou gezegd heb, Wanneer je deze missie voltooid, wordt jou toegestaan om 200 jaren vrij te hebben. Maar wat je daarmee doet is aan jou, dierbare! (Persoonlijke Lezing met Aartsengel Michael en Steve Beckow, 18 december 2012)

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten