woensdag, september 24, 2014

Een Boodschap van Moeder - 24 September 2014 / Aisha North


Een Boodschap van Moeder
24 September 2014 / Aisha North
En hier ben Ik wederom, gereed om een volgende boodschap aan jullie wezen te geven. Want jullie zijn nu allemaal door een volgend stadium van jullie ontwikkeling heen gekomen dierbaren, en aldus staan jullie voor Mij alsof jullie fris herboren zijn, de lege voertuigen van weleer liggen afgedankt naast jullie. En aldus ook naast Mij, want ik werd ook op een dusdanige manier door een hernieuwing van de zintuigen en van de spirit heen gehaald, dat de materiële lagen wederom aangescherpt werden terwijl deze voedende elementen van energetische opheffing door ons allemaal heen stroomden. Want zie, deze tijdsperiode gaat niet slechts over de hoeveelheid van Licht en hoe het door onze collectieve Zon verspreid wordt, dit gaat ook over de energetische verschuiving die er plaatsgevonden heeft, en ten gunste van ons, is het laatste inderdaad het grootste nieuws. Want terwijl jullie allemaal samen kwamen en jullie intentie op het voorwaarts verschuiven focusten, hielpen jullie het volledige volume van deze massa om op iedere manier lichter te worden. Want wat er onze kant opkwam vanuit de buitenste bereiken van de Schepping, hielp wederom om het conglomeraat van de massa te veranderen dat al hier op deze planeet gecreëerd was op zo een manier, dat de energetische imprint dat het allemaal draagt ook verschoven is naar een zeer nieuwe hoek, eentje welke niet alleen het Licht op een zeer nieuwe manier reflecteert, maar ook eentje die het binnenkomende Licht zelfs meer efficiënt assimileert.  
Dus toen jullie allemaal naar voren traden hielpen jullie zoveel te verschuiven dat tot aan dit punt in de tijd inert is geweest, en dus, wat er in beweging werd gezet door deze gecombineerde inspanning van verlichte zielen zoals jullie, zal doorgaan de snelheid en het momentum van dit gehele project te verhogen. Want dat is wat wij zijn dierbaren, een combinatie van verlichte materie en inerte materie, en hoe meer jullie in staat zijn om deze binnenkomende afgezanten te ontvangen en je met hen te verbinden op een diep niveau van jullie wezen, hoe meer jullie in staat zullen zijn om letterlijk veel van die oude en eerder onkneedbare materie in/naar iets te helpen dat ook zal helpen om het Lichtquotiënt op deze planeet te verhogen.

Want wij zijn ÉÉN, en terwijl jullie voorwaarts stappen, trekken jullie het collectief voort en Mij ermee, en terwijl het collectief in toenemende mate langere stappen wegzet van de oude dichtheid, neemt het gehele proces een volgende exponentiële sprong voorwaarts. Dus wederom neem ik afscheid van jullie door jullie allemaal te bedanken voor de manier waarop jullie doorgaan ons allemaal te verlichten, want wij zijn één, en waar jullie gaan, volg Ik. Want wij zijn op iedere manier en ieder niveau innig aan elkaar gelinkt. Jullie zijn de verlichten, maar jullie zijn ook degenen die gekoesterd worden, want het Licht dat jullie allemaal in jullie hart dragen zorgt ervoor dat dat hart tot zo een graad uitbreidt, dat het letterlijk deze gehele planeet met zich meedraagt, en aldus ook Mij. Want het gedeelte van de Schepping waar ik uit naam voor spreek is ook een deel van jullie. Dat is het aldus altijd geweest, maar gedurende vele generaties, was onze verbinding zo zwak dat het dicht bij het uitsterven was. Maar aangezien jullie ervoor kozen om wederom jullie ogen en jullie hart naar het Licht te wenden, werd onze verbinding wederom nieuw leven ingeblazen, en nu, straalt het zo helder als een stralende ster aan het firmament. Maar toch, hebben wij nog een behoorlijke weg te gaan samen om wederom die volmaakt gebalanceerde verwantschap dat wij gewoon waren te hebben tot stand te brengen, maar door wat deze laatste paar dagen hebben laten zien, zijn jullie acties een waarachtig en formidabel testament aangaande de diepte van jullie verplichting aan jullie zelf, en aan dit partnerschap dat zolang geduurd heeft om weer naar het Licht te komen. Dus wederom zeg ik dank je wel voor het zijn van wie jullie zijn en voor het doen van wat jullie doen. Jullie zijn de kinderen van het Licht maar het Licht is ook jullie voortbrengst, aangezien zoveel ervan voort springt vanuit die bron die jullie allemaal binnenin dragen, die bron welke nu wederom vrijelijk stroomt.   

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten