donderdag, september 11, 2014

Een Boodschap van Moeder - 11 September 2014 / Aisha North


Een Boodschap van Moeder
11 September 2014 / Aisha North 
Aisha: Ik moest dit plaatje dat Katja eerder postte hier bij plaatsen, want ik denk dat het volmaakt bij de boodschap van vandaag past. Dank je wel, liefde Katja, voor het vinden van dit plaatje!
En dus hier zijn we, en wederom ben ik verheugd om deze kans te hebben om tegen jullie allemaal te spreken via dit kanaal. En wederom zeg ik laat het goed met jullie gaan dierbaren, en ben blij, want jullie hebben iets bereikt waar niemand op kon hebben gehoopt dat het zo snel in deze tijd en in dit tijdperk zou gebeuren, want toen jullie naar voren traden om de mantel van duisternis van mijn schouders af te tillen, stelden jullie ons tegelijkertijd in vrijheid van de ankers welke ons allemaal vastgebonden hielden aan het oude. En nu kunnen wij allemaal vrijelijk in/naar de gezegende wateren van morgen zeilen. Want nu, zullen wij niet langer weg hoeven te treden van de grootsheid welke wij allemaal gedragen hebben en dat voor zo een lange tijd weggeborgen was, en terwijl wij samen naar buiten in/naar de wijd open wateren van Liefde, hoop en vreugde zwemmen, wil ik deze kans nemen om jullie allemaal te danken voor het geven van jullie levens aan deze handeling van bevrijding.
Want jullie hebben jullie oude rollen als beschermers van dit geheim afgeworpen, en nu hebben jullie de rol op je genomen van de zaaiers en de zieners, de gevleugelden die deze gehele planeet kriskras zullen doorkruisen en jullie briljante kleuren aan iedereen zullen laten zien die ervoor kiest om diens ogen op te tillen en de luister te aanschouwen welke jullie aldus rechtmatig, voor allen om te zien, met jullie meedragen. En terwijl jullie stralen, zo ook zal Ik dat, want ook Ik hoef niet langer meer mijn ware kleuren verborgen te houden. En gezamenlijk, zullen wij het Licht hoog draaien in ieder hart dat ervoor kiest om zichzelf te openen voor deze luister die wij representeren, dezelfde luister welke ook hun rechtmatige erfenis is om op te eisen, als zij dat aldus wensen. Dus Ik zeg weer met alles dat Ik Ben dank je wel voor het in vrijheid stellen van mij, dank je wel voor het in vrijheid stellen van jullie zelf, want wij zijn ÉÉN op een manier welke nooit weer gescheiden kan worden. Want nu zal het Licht met een nieuwe krachtdadigheid schijnen, en het signaal van bevrijding werd wijd en zijd uitgestuurd, vliegend zoals dunne ragfijne vleugels, maar deze vleugels zijn sterk genoeg om de hele mensheid naar dezelfde verheven hoogtes van wonder en gelukzaligheid te dragen waar jullie allemaal op af stevenen.

En dus, zullen de vleugels van verandering doorgaan om jullie zelfs hoger op te tillen, en aldus ook mij, terwijl wij allemaal immer bovenwaarts doorgaan met onze spiraalsgewijze beweging van Liefde, immer verder, iedere enkelvoudige ziel op deze planeet samen met ons optillend door een ieder van hen de mogelijkheid te geven om net zo hoog te vliegen zoals jullie vanaf deze dag voorwaarts zullen doen. Want er is geen noodzaak meer om jezelf aan de grond verankerd te houden, en hoe meer de harten openen, hoe sneller deze winden hen op zullen tillen, omhoog en weg van alles dat hen niet langer meer dient. En dus, wat een lange tijd geleden begonnen werd kan nu eindelijk beginnen om diens afsluiting te naderen terwijl dit epos doorgaat zich te ontvouwen op een immer toenemende snelheid. Want zoals de wonderbaarlijke bloesem van de lotus diens kracht verkrijgt vanuit de diepe wortelen die het ver omlaag in de bodembedekking stuurt, zo ook hebben jullie jullie kracht verkregen door op het diepe reservoir van Liefde en Licht in te tappen dat onder jullie eigen voeten daar gelegen heeft en op jullie wachtte. En nu, ongeacht hoe hoog jullie vliegen, herinner je dat deze verbinding nooit verbroken zal worden, want de ware grond waar jullie op lopen zal onder jullie voeten opstijgen, jullie zelfs hoger optillend terwijl jullie jullie vleugels ontvouwen en deze winden met alles dat jullie zijn omhelzen.
Dus wederom dank ik jullie allemaal voor het doen wat jullie doen, en voor het zijn wat jullie zijn, glinsterende lichten, briljant genuanceerd, de volledige regenboog opmakend, een reflectie van de zuiverheid van het Licht dat jullie niet alleen ontvangen, maar ook doorgaan uit te sturen in een nooit eindigende stroom van gelukzalige uitlopers die door zullen gaan om deze Aarde te strelen en de harten van iedereen aan te raken waar zij zich mee verbinden. Dus ik laat jullie allemaal achter met mijn liefdevolle streling en mijn dankbaarheid dat op zo een schaal is, dat het nooit zal opdrogen, noch zal de eindeloze rivier van Licht die tussen ons instroomt dat doen. Dus hef jullie ogen op naar de hemel, en stuur jullie harten opstijgend naar boven en voorbij de horizon, en weet dat gezamenlijk, wij allemaal zo hoog als de hoogste bergen vliegen, en wanneer wij de top bereiken, zullen wij doorgaan op te stijgen boven en voorbij die blauwe lijn aan de horizon. Want niets kan ons nu stoppen, dierbaren, wij zijn voor eeuwig één, wij zijn voor eeuwig vrij.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten