woensdag, september 17, 2014

De Raad - De Noodzaak om te Vergeven… - 16 September 2014 / Ron Head


De Raad
De Noodzaak om te Vergeven…
16 September 2014 / Ron Head
Er is één overheersend iets wat geadresseerd moet worden door elk en iedereen van jullie. Het is een probleem waar niemand van jullie vrijgesteld van is tenzij en totdat je het pad volbracht hebt welke jullie momenteel ascentie noemen. Het zou de grote finale van onze boodschappen zijn, maar in plaats van een grote finale, laat ons er nu naartoe gaan en jullie laten begrijpen dat al het andere hier naartoe leidt en jullie hebben de noodwendigheid het onophoudelijk te adresseren totdat het werkelijk voltooid is.
Waar wij over spreken is de noodzaak voor jullie om te vergeven. Je moet anderen vergeven. Je moet vergeven wie het ook is waarvan je begrijpt een Allerhoogst Wezen te zijn. En ten laatste, maar zeer belangrijk, moeten jullie jezelf vergeven.
Nu, anderen vergeven begrijpen jullie welzeker, hoewel jullie hen be/veroordeeld hebben en daarom het bijna onmogelijk vinden om het in vele gevallen te doen. Wat wij net zo goed nu kunnen adresseren. Stop. Wat je aan het doen bent is dat je dingen naar anderen projecteert die jij minder dan wenselijk acht, terwijl je aanneemt dat jouw inschatting van hen correct is, en dan sta jij jezelf toe om vanwege dat minder over hen te denken. Er komt nog meer bij kijken dan dat natuurlijk, maar die verklaring is voldoende om jullie te laten zien dat wat je doet feitelijk schadelijk voor jezelf is. Het naar het perspectief van het AL brengend, oordeel je in feite de Ene waarvan je een deel bent, net zoals de ander ook een deel is die je be/veroordeelt.

Begrijp alsjeblieft, hetzelfde is waar wanneer jij jezelf be/veroordeelt. Je beteugelt Liefde voor jezelf. Je beteugelt vergiffenis voor jezelf, en jouw Zelf is een integraal deel van het AL. Ook, zeg je in feite dat jouw Schepper een vreselijke vergissing gemaakt heeft door jou te creëren. Wel, dat is niet het geval.   
Wat betreft het Allerhoogste Wezen te vergeven, hoe het ook is dat jou geleerd werd het te noemen, aan jullie allemaal werd gedurende vele levensspannen onderwezen dat een almachtig wezen over jou zal oordelen en jou zal straffen voor gedachten, daden, en woorden. Je bent bang van dat wezen zelfs als jij jezelf vertelt dat Zij van je houdt. Is het niet zo? Er ligt een enorm groot conflict in geloof/overtuiging hierin ingekapseld. God is Liefde. Hij zal mij wegsturen om voor eeuwig te lijden voor wat ik wel of niet gedaan heb. Wel, dit is gewoon niet zo, en de beredenering die hier achter ligt kunnen wij langdurig op een ander tijdstip bespreken. Maar je mag wensen om dat wezen te vergeven voor wat je abusievelijk geloofde dat Zij was. Je zult gewaarworden dat jouw lading veel gemakkelijker te dragen zal zijn.  
Nu kunnen wij jullie een manier aanbieden, als jullie willen, om het op de hals halen van de nadelige gevolgen van oordeel te stoppen. Het is voor jullie noodzakelijk te leren wat wenselijk is en wat niet. En niemand vertelt jullie dat het wenselijk is om te verkrachten, moorden, plunderen, stelen, vals te spelen enzovoort, enzovoorts. Maar het is één ding om te her/erkennen dat een actie niet wenselijk is, en nogal een andere om degene te veroordelen die het doet. Alles dat je hoeft te doen is te stoppen wezens te be/veroordelen. Jullie Schepper doet het niet.
Is dit voldoende voor jullie om vandaag over na te denken? Wij denken van wel. Als het dat is, inviteren wij jullie terug om de volgende boodschap te lezen welke zal gaan over waarom deze met jullie resoneren, als zij dat doen, en waar dat jullie naartoe mag leiden.
Ben vredig binnenin jullie zelf, dierbare vrienden. Jullie zijn niet gebroken. Jullie hebben het niet nodig om gemaakt te worden. En jullie zijn geliefd.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten