woensdag, september 10, 2014

De Engelachtige Gidsen - Een Geheel Nieuwe Wereld: Een Blik Op wat Eraan Komt - 9 September 2014


De Engelachtige Gidsen
“Een Geheel Nieuwe Wereld: Een Blik Op wat Eraan Komt"
9 September 2014 / Taryn Crimi
Vandaag werd aan ons gevraagd om te bespreken wat wij gewaarworden als zijnde de meest waarschijnlijke "toekomstige" tijdlijn die jullie in deze tijd bezig zijn te manifesteren. Meer specifiek, werd ons gevraagd om ons perspectief mee te delen aangaande waar wij de menselijke collectieve energie gewaarworden op af te stevenen en welke veranderingen en vorderingen wij gewaarworden als zijnde de meest waarschijnlijke in deze tijd. Dit is zeker een zeer groot onderwerp en wij zullen ons best doen om enige belangrijke veranderingen die wij in jullie "nabije toekomst" gewaarworden te delen. Dus daarmee zouden wij verheugd zijn om ons perspectief mee te delen, dus laat ons beginnen.
Wij zullen beginnen door eerst ons perspectief mee te delen over het huidige nu moment en dan zullen wij in/naar jullie "toekomstige" tijdlijnen verschuiven. Zoals wij vele keren gezegd hebben, en het is het waard om het te herhalen, wij nemen geen enkel tijdstip waar in jullie "toekomst" of in het 'verleden" te zijn, eerder zien wij alle tijd gelijktijdig gebeuren. Het is alleen het tempo van de trilling en de frequentie die schijnbaar jullie ervaringen verdelen in/naar "andere tijdperiodes". Dat gezegd hebbende, laat ons beginnen.
Zoals velen van jullie opmerken, zitten jullie middenin van het maken van zeer grote overgangen in jullie levens. Voor sommigen voelt het behoorlijk chaotisch aan, alsof je middenin een ronddraaiende tornado zit en er niet het minste idee over hebt wanneer en waar je weer op solide grond neergezet zult worden. Hierop zeggen wij, gefeliciteerd! Want zie, velen van jullie zijn in het midden van het manifesteren van de vele veranderingen die jullie onophoudelijk gewenst, gedroomd en waarop jullie gehoopt hebben. Mensen genieten zelden van verandering, het is iets dat nogal verbijsterend voor diegenen van ons in de hogere rijken is aangezien het Universum altijd aan het veranderen is; het verschuift altijd om alles waar je mee resoneert terug te reflecteren. Echter, mensen vrezen verandering bijna nog meer dan wat voor andere angst dan ook die zij collectief vasthouden. Wij zouden jullie er wederom graag van willen verzekeren dat dit jaar een ieder van jullie een prachtige kans aangeboden heeft om werkelijk te demonstreren hoever jullie gekomen zijn, hoeveel jullie geleerd hebben en hoeveel jullie momenteel in staat zijn te vertrouwen dat alles precies zal zijn zoals het zou moeten. Een nogal moeilijke uitdaging voor sommigen van jullie hoewel wij jullie kunnen verzekeren dat deze overgang de inspanning waard zal zijn. Net zoals een ieder van jullie door jullie eigen overgangen heengaan, aldus ook doet jullie collectieve bewustzijn dat. De dingen die voorheen toegestaan werden om plaats te vinden op jullie wereld zullen weldra "iets" van het verleden zijn.
Wij hebben vaak gezegd dat in slechts 20-30 jaren van jullie tijd jullie meer snelle transformaties en vooruitgangen gemaakt zullen zien worden dan dat er geweest zijn in de laatste 2000 van jullie jaren. In ongeveer 25 jaren van jullie tijd, zal de wereld niet langer gelijkenis vertonen met de wereld die jullie momenteel bewonen. De technologie zal jullie drastisch voortstuwen in/naar een wereld waarin ruimte niet langer een barrière is. Wij refereren niet alleen maar naar de "buitenste ruimte" maar ook naar de ruimte op jullie planeet. Momenteel is jullie planeet een zeer grote plaats, waarin niet alle wezens de bekwaamheid hebben om naar iedere plaats te reizen die zij wensen te bezoeken. Dit zal veranderen. De grenzen van elk land worden momenteel in stand gehouden om invasies van anderen te voorkomen die wensen om binnen te dringen of anderen over te nemen. Doch dit zal niet langer meer de intentie van het collectief zijn. Jullie zijn aan het verschuiven in/naar een wereld welke vrij is van oorlog, vrij van grenzen, en vrij van angst. Hoewel vanuit ons perspectief jullie wereld in de tijd van een oogknipper aan het transformeren is, zal voor velen van jullie die nog steeds een vorm van lineaire tijd ervaren het lijken alsof het een snelle voortgang is in plaats van een "verandering in één nacht tijds".

Wij beseffen dat veel hiervan nogal onmogelijk toeschijnt, hoe zou zoveel kunnen veranderen in zo een korte hoeveelheid aan tijd? Hierover glimlachen wij, terwijl wij jullie een gelijksoortige analogie aanbieden. Hoe zouden jullie willen omschrijven hoe een invloed het internet geweest is op jullie wereld voor iemand die 30 jaren geleden op jullie Aarde verbleef? Velen van jullie zullen het er moeilijk mee hebben zich te herinnen hoe anders jullie wereld slechts 30 jaren geleden was. Wij kunnen jullie verzekeren dit is slechts het begin.
Veel van de technologie die jullie vandaag de dag hebben wordt met de hand vastgehouden, jullie kunnen het met jullie meenemen waar het ook is dat jullie gaan en de meesten van jullie zijn ertoe gekomen om echt te vertrouwen op of afhankelijk te zijn van jullie apparatuur om jullie op veelvoudige manieren te helpen. Hoewel in een korte tijd vele van deze apparaten als oude relikwieën zullen schijnen te zijn, aangezien jullie technologie weldra in staat zal zijn om met jullie geest te synchroniseren; een gedachte welke velen beangstigend of zelfs gevaarlijk vinden in deze tijd. Doch de angsten zullen verminderen en jullie zullen behoorlijk dol zijn op de technologische vooruitgangen die jullie toestaan om jullie bewustzijn te synchroniseren met jullie technologie. Terwijl het collectief doorgaat te ontwaken wat betreft de ingeboren harmonie, vrede en balans, hetgeen vastgesteld kan worden, zullen jullie de vele angsten loslaten die het collectief vasthoudt over macht, verovering en controle aangezien deze technologie gebruikt zal worden voor het verbeteren van jullie wereld.
De technologische vorderingen die zullen manifesteren binnenin jullie toekomstige tijdlijnen zullen volledig vernieuwen hoe een ieder van jullie leert. Velen van jullie zijn bekend met het downloaden van een "App" op jullie apparatuur om het apparaat toe te staan om een nieuwe functie uit te voeren. Dit zal aardig gelijk zijn aan hoe velen van jullie nieuwe vaardigheden en kennis in jullie toekomst zullen vergaren, het kan eenvoudigweg gedownload worden, bij gebrek aan een beter woord, in jullie geest. De explosie van de ontwikkelingsgang en vooruitgang binnenin het menselijke ras zal voor velen van jullie vandaag de dag behoorlijk onvoorstelbaar zijn. Iedere vaardigheid, taal, informatie die jullie wensen om te verwerven zal voor jullie toegankelijk zijn ongeveer zoals een App toegankelijk is voor jullie computers.
De technologie die trapsgewijs gedurende de jaren vrijgegeven zal worden zal jullie feitelijk assisteren om vele van de taken uit te voeren waar jullie geest in feite capabel toe is om te doen, echter jullie overtuigingen en begrippen ondersteunen de manifestatie er nog niet van. Dus jullie zien, dat jullie technologie zal handelen als een brug om jullie te helpen jullie taken uit te voeren die binnenin jullie allemaal ingeboren zijn doch waar jullie nog niet helemaal in staat toe zijn om hen al uit te voeren.
Een andere grote verandering zal zijn met hoe jullie de wereld rondreizen. Het transport zal nogal drastisch gaan veranderen. De huidige vormen van transport die jullie hebben zijn nogal beschadigend voor het milieu en zijn in feite tijd consumerend. Veel van de vorderingen zullen jullie toestaan om naar ieder punt van jullie wereld te reizen in een kwestie van een uur of twee op z'n meest. Aangezien steeds meer van jullie jullie "banen" verlaten en jullie passies volgen zullen jullie niet langer de behoefte hebben om aldus regelmatig te reizen aangezien jullie in staat zullen zijn om jullie diensten vanuit iedere locatie te verstrekken. De voertuigen, bij gebrek aan een beter woord, hoewel zij nauwelijks als zodanig beschouwd worden, zullen behoorlijk efficiënt zijn en op kristal energie lopen.
Een andere grote verschuiving die wij gewaarworden in jullie toekomstige tijdlijn is het verdwijnen van "geld" en het toenemende verlangen om goederen en dienstverleningen met elkaar uit te wisselen. Vele nieuwe systemen, ideeën en overtuigingen moeten geïncorporeerd zijn met het oog op de "noodzaak" van het geld om volledig verwijderd te worden. Jullie zullen beginnen om dienstverleningen uit te wisselen in plaats van "geld" uit te wisselen als een vorm van betaling voor jullie diensten. In feite zijn er al systemen zoals deze die ermee beginnen om geïmplementeerd te worden opm een veel kleinere schaal hetgeen zal handelen als sjablonen voor velen van jullie om voorwaarts te gaan om jullie toe te staan om alle vormen van geld los te laten. Velen van jullie nemen de transparantie van geld waar, aangezien het overheersend getoond wordt op digitale schermen en in plastic en papier verantwoord wordt. Dit zal veranderen aangezien jullie doorgaan je te ontwikkelen en te groeien, terwijl jullie niet langer de uitwisseling van geld nodig zijn.
Een andere grote verschuiving zal in jullie entertainment en nieuws uitlaatkleppen zijn. Momenteel, speelt jullie media in deze tijd een zeer grote rol bij het vormen van de gedachten, angsten en overtuigingen van het collectieve bewustzijn; dus wij zouden graag willen beginnen door dat wat wij zien mee te delen als de meest waarschijnlijke verschuiving op dit gebied. De media en jullie nieuws uitlaatkleppen rondom de wereld zijn op een bepaalde manier een reflectie van het collectief, van gedachten, angsten, overtuigingen en interesses. Het is op een manier een directe reflectie van waar jullie collectief voor kiest om diens aandacht op te vestigen. Momenteel, is jullie miedia hoogst gefocust op angst gebaseerd drama doch wij verzekeren jullie, dat dit zal veranderen. Meer en meer van jullie staan niet langer toe dat hun gedachten/geesten gevormd worden door de angsten van anderen, eerder ontwaken jullie tot een nieuw paradigma waarin jullie de harmonieuze levensstijlen creëren waarvan jullie wensen dat jullie wereld die reflecteert.
Terwijl steeds meer van jullie ontwaken tot de goddelijkheid binnenin, kiezen jullie ervoor om je te "ontpluggen" uit de reguliere media uitlaatkleppen en kiezen ervoor om te herverbinden met de natuur, jullie werkelijke interesses en vele uiteenlopende vormen van het vinden van vrede binnenin. Het is een wijdverspreide overtuiging van velen geweest dat zij "up-to-date" moeten blijven, en dat er van hen vereist wordt om te kijken naar de gruwelijke handelingen die op jullie televisieschermen getoond worden ongeacht hoe onaangenaam zij ook mogen zijn. Wij nemen echter de verschuiving onder velen van jullie waar. Terwijl een ieder van jullie meer selectief wordt aangaande wat jullie toestaan voor jullie geesten om zich op te focussen, worden jullie gewaar dat veel van de angst, de haat en de kwaadheid ten toon gespreid wordt op jullie televisies om uit de uitlijning te zijn. Wij beseffen dat veel van dat waar jullie rondom jullie wereld heen getuige van zijn verkeerd geïnterpreteerd kan worden als pure chaos, nochtans zijn wij hier om jullie te verzekeren dat alles dat moet veranderen voor allen naar het oppervlak moet komen om te zien. Alleen dan kunnen jullie bewust kiezen om een verandering te maken.
Hoewel het toeschijnt dat diegenen die aan de andere kant van jullie globe verblijven jullie levens niet beïnvloeden, kunnen wij jullie verzekeren, dat jullie allemaal verbonden zijn in een energetisch web dat niet gescheiden kan worden. De beslissingen die jullie in ieder moment maken beïnvloeden direct elk en iedereen van jullie. Jullie zullen zeker de vormen van entertainment drastisch gaan zien veranderen in de komende jaren, aangezien jullie niet langer meer "vastgelijmd" zullen zijn met het bekijken van shows die met drama, angst en afzondering gevuld zijn, jullie zullen eerder wensen om alleen jullie aandacht te focussen op de ervaringen, evenementen en gebeurtenissen die ervoor zorgen dat jullie je vredig voelen, in vreugde of in liefde. Jullie media zal ertoe komen om dat mettertijd te reflecteren.
De groei en vooruitgang die op jullie wereld waargenomen zal worden zal niets minder zijn buitengewoon zijn. Wij hebben slechts kort een paar belangrijke veranderingen behandeld die wij gewaarworden het meest waarschijnlijk te zijn. Wij herinneren jullie eraan dat jullie altijd jullie toekomstige evenementen in ieder gegeven moment aan het verschuiven, veranderen en aan het bijsturen zijn, en wij moedigen jullie aan om de veranderingen binnenin jullie eigen wereld te maken zodat jullie de wereld mogen creëren waar jullie in wensen te leven.
Wij hopen dat jullie deze boodschap aangenaam gevonden hebben en dat wij op de één of andere manier jullie van dienst zijn geweest.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten