dinsdag, september 23, 2014

De Arcturianen - Staten van Bewustzijn - 22 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Transmissie van de Arcturianen
Staten van Bewustzijn
22 September 2014 /  Dr. Suzanne Lie

Wij vragen jullie allemaal om in/naar de Kern van jullie fysieke gestalte te gaan, wat zal veranderen in overeenstemming met jullie lichamelijke behoeften. Jullie aardse voertuigen beginnen nu in alle ernst te transmuteren. Daarom, zal jullie aardse voertuig de aandacht nodig zijn van jullie altijd-uitbreidende bewustzijn. Want zie, het heeft een lange 'tijd' voor jullie lichaam genomen om voldoende vertrouwd te raken met dit hogere energiegebied zodat het ermee kon beginnen om deze frequentie van Licht als heilzaam in tegenstelling tot schadelijk te accepteren.
Deze ervaring is ongeveer zoals het stappen in koud water of een heet bad. In het begin is de "temperatuur" oncomfortabel, maar terwijl jouw lichaam zich aanpast aan de nieuwe temperatuur, wordt het meer "normaal". Het is hetzelfde met de temperatuur/frequentie van het Licht dat in toenemende mate het lichaam van Gaia en AL Haar bewoners penetreert.
Net zoals je enige "tijd" moet nemen voordat je gewend raakt aan het water dat te heet of te koud was, moeten jouw bewustzijn en lichaam "enige tijd nemen" voordat je volledig deze hogere frequentie van Licht kunt accepteren. De leden van ons uitzendteam die ontwaakt zijn aangaande hun Missie zijn de eersten geweest om openlijk het proces van transmutatie dat dit hogere Licht aanbiedt te accepteren en zich eraan over te geven.
Voor onze vrijwilligers, is dit Licht gelijkaardig aan een "herinnering van Thuis" waarin de werkelijkheid helderder was, meer transparant en gemakkelijk transmuteerde via hun gedachten en emoties. Diegenen van jullie die aardse voertuigen dragen, mensen of anderszins, die zich hun ware ZELF kunnen herinneren zijn niet angstig voor dit Licht. Daarom, weersta je het niet. In plaats daarvan, kan jij je herinneren om je eraan over te geven.
De herinnering van jouw hogere dimensionale expressies van ZELF herinnert de expressie van JOU eraan, jij die een aards voertuig draagt, dat dit hogere Licht vertrouwd is. Eerst weerstaat jouw menselijke bewustzijn het Licht omdat het onbekend aanvoelt, en aangezien dat "wat je weerstaat volhardt," identificeer jij jouw gevoelens als meer "oncomfortabel" en zal je hen weerstaan. Dan, zal het gevoel van ongemak aanhouden.
Aan de andere kant, als je een onophoudelijke verbinding handhaaft met jouw hogere staten van bewustzijn, zal jij je het "gevoel" van je Lichtlichaam herinneren. Dan, zal jij je herinneren dat deze hogere frequentie van Licht een herinnering van Thuis is, en je zult in staat zijn om je over te geven aan de sensaties van jouw lichaam dat in/naar een hogere frequentie transmuteert.

Eén van de voornaamste symptomen van transmutatie is uitputting. In feite, terwijl je slechts stil zit of je ontspant, "werkt" jouw lichaam net zo hard als wanneer je een race aan het rennen zou zijn. Op een bepaalde manier, ben je een race aan het rennen om je eraan te herinneren wie je bent zodat JIJ je kunt overgeven aan dit proces. Wij herinneren jullie eraan dat verschillende componenten van jullie fysieke voertuig op verschillende "tijden" zullen transmuteren.
Jullie aardse voertuig is nog steeds een "voertuig van de tijd," hetgeen betekent dat het een voertuig is dat in de tijd verstrikt zit. Aangezien dit voertuig in de tijd verstrikt zit wordt het ouder, raakt vermoeid, moet op een routinematige basis eten en raakt overweldigd door alles dat het moet DOEN binnenin aangegeven tijdlijnen. Bovenop al deze inperkingen van de tijd, ondergaat jullie lichaam een grote/belangrijke transmutatie terwijl jullie tegelijkertijd jullie extreem beperkte en altijd-veranderende aardse voertuig moeten gebruiken, ervoor moeten zorgen en er binnenin moeten leven.
Begrijpen jullie nu waarom jullie dus vaak oncomfortabel zijn? Jullie zitten "ertussenin". Velen van jullie hebben zich nog niet volledig jullie ware Multidimensionale ZELF herinnerd. Vandaar dat jullie, jullie primaire staat van bewustzijn niet binnenin de vijfdimensionale band van jullie multidimensionale bewustzijn kunnen behouden.
Terwijl jullie nog steeds een aards voertuig dragen adviseren wij dat jullie primaire bewustzijn binnenin jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam blijft, aangezien jullie zesde dimensionale "lichaam van Licht" jullie fysieke gestalte door zou branden. Met andere woorden, die staat van bewustzijn zou zijn zoals het lopend hebben van geavanceerde software op een oude DOS computer.
Vandaar dat, wanneer je via jouw bewustzijn interdimensionaal reist, je een innerlijke vijfdimensionale bewaker achterlaat om voor jouw aardse voertuig te zorgen. De Geascendeerde Meesters hadden fysieke mensen om over hun aardse voertuig te waken terwijl zij naar Huis terugkeerden om op bezoek te gaan en om nieuwe informatie te ontvangen.
In jullie huidige dag, zullen jullie een innerlijke expressie van jullie ZELF aan moeten wijzen om jullie aardse voertuig te bewaken totdat jullie je volledig de kunst van bi-locatie herinnerd hebben. Wanneer jij je eenmaal bewust herinnert hoe te bi-localiseren, ben JIJ de innerlijke bewaker terwijl je ook interdimensionaal reist. Op deze manier, ben JIJ zowel de bewaker als degene die reizende is.
Echter, jouw fysieke brein, welk ongeveer zoals een oude DOS computer is, kan die informatie niet verwerken en zal in/naar een adrenaline alert gaan. Deze adrenaline alert kan schadelijk zijn voor jouw aardse voertuig omdat de hormonen van een "vecht/vlucht" reactie gevaarlijk kunnen zijn tenzij jouw lichaam actief is en de adrenaline op de juiste wijze circuleert.
Daarom, moet jij jouw multidimensionale bewustzijn activeren zodat jouw hogere dimensionale bewustzijn jouw derde dimensionale bewustzijn kan overlichten en beschermen. Op deze manier, kan jouw Multidimensionale ZELF jou leren om "de limieten uit te strekken" van jouw bewustzijn om de hogere dimensies te omvatten.
Je mag je wel of niet bewust zijn van de ontelbare "test runs" in/naar de hogere dimensies die je iedere dag onderneemt. Je mag je zelfs afvragen,"Waarom ben ik zo moe? Het lijkt er helemaal niet op dat ik veel gedaan heb. Ik was het gewoon om in staat te zijn om deze dingen zonder uitgeput te raken te doen. Word ik ouder?"
Ons antwoord is, "Nee! Geachte vrijwilligers voor Gaia's Ascentie, jullie zijn bezig de tijd te verlaten. Aangezien jullie lichaam een voertuig van de tijd is, raakt het zeer verward en ontregeld zonder een fysiek waarneembaar tijdsgebonden schema van activiteiten."
"Maar wat kan ik daaraan doen?" vragen jullie. "Ik wil naar Huis terugkeren, maar ik moet nog steeds wel hier op 3D Aarde functioneren. Moet ik dat niet dan?"
"Ja," antwoorden wij, "Jullie hebben het juist dat jullie nog steeds op de Aarde moeten functioneren, aangezien jullie missie nog niet voltooid is. In feite, voor de gewaarwording van jullie 3D aardse voertuig, is het multidimensionale element van jullie missie nog maar net begonnen. Gelukkig, zijn de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF vrij van alle beperkingen van de tijd.
"Eenmaal vrij van de afscheiding van de beperking van jouw 3D tijd/ruimte bewustzijn, kan je terugkeren naar jouw sterrenschip of thuiswereld en/of ontelbare werkelijkheden bezoeken, dan terugkeren naar jouw aardse voertuig een seconde nadat je vertrokken bent."
Wij zien dat velen van jullie deze "scheurtjes in de tijd" ervaren. Je loopt een andere kamer binnen, of gaat op een andere stoel zitten, en je vroeg jezelf af waarom je ervoor koos om dat te doen en waarom jij je zo gedesoriënteerd voelt. Sta ons toe om het uit te leggen.
Aangezien jullie derde dimensionale brein nog niet volledig vermengd is met jullie multidimensionale geest, is er een "overslaan/sprong in de tijd". Toen JIJ jouw lichaam verliet, jouw innerlijke bewaker met de leiding achterlatend, sprong JIJ uit jouw groots gelimiteerde driedimensionale brein en in/naar jouw tijdloze en grenzeloze multidimensionale geest.
Jouw driedimensionale brein kan alleen een korte ervaring gewaarworden van het 'verlaten van de tijd". Dan, in wat jouw driedimensionale, Beta golf bewustzijn verwerkt als een seconde later, keer je terug in/naar jouw voertuig van de tijd. Wanneer je eenmaal volledig vermengd bent met jouw multidimensionale geest, zal je in staat zijn om de boodschappen, de ervaringen en de avonturen van jouw Multidimensionale ZELF te herinneren. Deze herinneringen zijn de draaggolf van het Theta golf bewustzijn nodig. Theta golf bewustzijn werd het "Sjamanen Bewustzijn" genoemd, aangezien het een bewuste ervaring toestaat van jouw interdimensionale reizen. Alfa golf bewustzijn helpt jou om je jouw vierde dimensionale dromen te herinneren en jouw Delta golf bewustzijn staat jou toe om je jouw excursies in/naar de hoogste dimensionale vormeloze werelden te herinneren.
Wij spreken nu een moment over jullie hersengolven en staten van bewustzijn:
Hersengolven, zoals alle golven, worden op twee manieren afgemeten. De eerste is de frequentie, of de snelheid van de elektrische pulsen. Frequentie kan in cyclussen per seconde gemeten worden (cps of HZ), gerangschikt van 5cps (cyclussen per seconde) naar 38cps. De tweede meting is de omvang, of hoe sterk de hersengolf is. Er zijn vier categorieën van hersengolven: Beta, Alfa, Theta en Delta. Wanneer je toegang tot jouw Multidimensionale ZELF hebt, ben je in staat om een combinatie van alle vier de hersengolven te gebruiken.

Beta Hersengolven representeren jouw bekwaamheid om jouw gedachten bewust te verwerken. Je spendeert het meeste van jouw wakende momenten in Beta golf bewustzijn, waarin jouw hersengolven pulseren tussen 13 en 39 cyclussen per seconde. In deze staat, is jouw aandacht gefocust op de dagelijkse buitenwereld.  
Terwijl je in deze staat van bewustzijn bent, ben je grotendeels gefocust op de logische, opeenvolgende activiteit van de linker hemisfeer, terwijl het brein druk bezig is met de verwerking van veelvoudige informatie dat gearriveerd is via jouw vijf fysieke zintuigen.
Met deze hersengolven, is jouw primaire staat van bewustzijn binnenin jouw derde dimensionale fysieke lichaam en werkelijkheid.
Alfa Hersengolven hebben een overbruggende capaciteit tussen jouw bewuste en/of jouw onbewuste of superbewuste geest. Alfa golven creëren vaak heldere beelden en een ontspannen, onthecht besef. Wanneer jij je volledig ontspant, verschuif je in/naar Alfa golven, welke tussen 8 en 12 cps zijn. Alfa golven zijn langzamer in frequentie dan Beta golven, maar hebben een grotere omvang.
Een persoon die tijd voor zichzelf neemt om te reflecteren, mediteren of een onderbreking neemt van de dagelijkse activiteiten gaat vaak in/naar de Alfa staat van bewustzijn. Terwijl je in het Alfa bewustzijn bent, ben jij je bewust van zowel jouw rechter als jouw linker brein. Daarom, kan je het "gehele brein denken" ervaren, hetgeen jou toestaat om creatieve ideeën te hebben terwijl jij hen, ook, documenteert en/of hen in actie zet.
Met deze hersengolven, is jouw primaire staat van bewustzijn gewoonlijk in de vierde dimensie en/of ben je volledig gefocust op een creatieve onderneming.
Theta Hersengolven zijn jouw onbewuste creativiteit, inspiratie en spirituele verbinding. Theta golven, 4 tot 7 cps, worden geassocieerd met de diepste ervaringen van meditatie en creativiteit. Theta golven zijn zelfs langzamer dan Beta of Alfa en zijn typisch van een zelfs grotere omvang. Wanneer jij je focus hoofdzakelijk vernauwt naar jouw innerlijke zelf, kan je in/naar Theta golven gaan.
In deze staat is het moeilijk voor jouw derde dimensionale besef om bewust contact te handhaven met jouw fysieke lichaam, alsook met de buitenwereld. Om deze staat van bewustzijn te handhaven moet jij je lichaam stil/rustig houden. Je bent zo op jouw binnenwereld gefocust, dat het niet veilig zou zijn om in de fysieke wereld rond te bewegen/bezig te zijn. Terwijl je in deze staat van bewustzijn bent, ben je in staat om jouw derde dimensionale brein te vermengen met jouw multidimensionale geest.
Met deze hersengolven, is jouw primaire staat van bewustzijn gewoonlijk met jouw vijfde dimensionale Lichtlichaam.
Delta Hersengolven zijn jouw superbewuste empathie (inlevingsvermogen), wisselwerking en volledige verbinding met de gewaarwordingen van jouw Multidimensionale ZELF. Delta golven zijn van de grootste omvang en de langzaamste frequentie. Zij bereiken gewoonlijk 0.5 of 4 cps. Als jouw hersengolven omlaag naar nul gaan, zou je waarschijnlijk gediagnosticeerd worden als hersendood. Echter, geoefende yogi's kunnen deze staat van bewustzijn bewust bereiken.
In deze staat van bewustzijn zijn jullie lichamen in de winterslaap modus. In feite, worden Delta hersengolven vaak geassocieerd met iemand zijnde in een coma. Terwijl je in het Delta hersengolf bewustzijn bent kan jij jouw lichaamstemperatuur en de snelheid van de hartslag reguleren. Je mag zelfs dood schijnen te zijn, maar je bent in staat om jezelf tot leven te wekken.
Jullie hebben deze grote bekwaamheden omdat jullie primaire staat van bewustzijn binnen het spectrum is van jullie Multidimensionale ZELF.
(Voor meer over de staten van het bewustzijn klik op de volgende link: http://www.multidimensions.com/the-conscious/physical-body-door/states-of-consciousness/ ) Let op! Dit is Engelstalig!
Wij besluiten onze transmissie voor vandaag met het geheugensteuntje dat JIJ de schepper van jouw staat van bewustzijn bent. Verder, dicteert jouw staat van bewustzijn grotendeels de werkelijkheid die JIJ aan het creëren bent.
Zegeningen aan jullie allemaal! Wij zullen terugkeren, want wij zullen NOOIT weggaan.
Jullie Arcturiaanse Familie

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten