woensdag, september 17, 2014

De Arcturianen - De Vrijwilligers - 14 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van de Arcturianen
De Vrijwilligers
14 September 2014 / Dr. Suzanne Lie
(Opmerking van Sue - Ik werd vanochtend wakker met de volgende droom/boodschap.)
Wij zijn de Arcturianen, tegen jullie sprekend vanuit het NU van 1946,
We zijn in wat bekend is als een "ziekenhuis" in afwachting van de geboorte van de vrouwelijke mens die wij zullen gaan overlichten. Het jaar is 1946 en de Aarde is weer in groot gevaar, en nog steeds. Gaia heeft een volgende oproep uitgestuurd naar het Ashtar Commando en de Galactische Federatie om Haar te helpen. Zij heeft enige mensen nodig die een genetische combinatie van Galactische en Hemelse wezens kunnen zijn om Haar te helpen in de gevaarlijke tijd die er in het verschiet ligt.
Het testen en het laten vallen van atoombommen hebben Haar lichaam helemaal in/naar haar vierde dimensionale expressie verwond. Het lijkt erop dat de Draconianen die menselijke gestalten dragen deze laatste Wereldoorlog verloren hebben, maar in werkelijk hebben zij veel van de geallieerde strijdmachten die gewonnen schijnen te hebben geïnfiltreerd.
Deze strijdkrachten zijn nu ondergronds gegaan, zowel letterlijk via hun vele ondergrondse steden, als fysiek in die zin dat vele Draconianen een aards voertuig genomen hebben om hun ware aard te vermommen. Om deze manoeuvre tegen te werken, dragen wij van de Galactische Federatie onze genetica bij aan bepaalde mensen die zich vrijwillig aangemeld hebben voor deze Missie.  
Wij zullen hen dan overlichten gedurende hun gehele levensspanne. "Wij," bedoelend de Arcturianen, hebben onze genetica aangesloten bij de Pleiadianen, Antarianen en Siriurs van Sirius B, hetgeen één van onze Galactische Regionale Centrums is. De bijdrage van deze genetische combinatie zal geïmplanteerd worden in onze galactische familieleden die zich vrijwillig aangemeld hebben om een menselijk voertuig te nemen gedurende dit NU.
Het voornaamste gebied waarin deze beslissingen en acties zich voordoen zijn op het Arcturiaanse Moederschip. Ons Moederschip dat dierbare Gaia overlicht heeft tijdens de gruwelijke verwoestingen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vanuit ons Nuheid op het Moederschip kunnen wij zien dat er vele mogelijke werkelijkheden zijn waar de Aarde vernietigd is door nochtans een volgende Wereldoorlog. In feite, zijn de zaden voor deze derde wereldoorlog al geplant.
Wij zien dat de Zeta Reticuli die samengewerkt hebben met de Nazi's aan hun plan om een "superieur ras" te creëren op het punt staan om hun aandacht naar de Verenigde Staten te verschuiven. De Verenigde Staten hebben velen van de Duitse Meesterbreinen in hun wetenschappelijke gemeenschap opgenomen. Ook, hebben de Draconianen in de menselijke vermomming die de Nazi's ondersteunden tijdens de eerste twee wereldoorlogen hun interesses verschoven naar de Verenigde Staten.

Vanuit het perspectief van de Draconianen van de vierde dimensie, zijn zij in staat geweest om de mogelijke werkelijkheid te zien van hun nederlaag tijdens de Tweede Wereldoorlog en plannen zij al een volgende wereldoorlog, met hun basis in de Verenigde Staten.
Omdat de Draconiaanse tijdlijn uit fase is met de derde dimensionale Aarde tijd, zijn zij in staat om hun genetische codes in velen van de vaderen van de oprichting van de Verenigde Staten te implanteren. Zij hebben de Vrijmetselaars al overgenomen, die de bezitters van de Atlantische technologie en informatie geweest zijn sinds Julius Caesar de grote bibliotheek in Alexandria, Egypte vernietigde.
Om te bestrijden wat de Draconianen gedaan hebben, alsook dat wat wij zien dat de Verenigde Staten de Zeta's toe zullen staan om te doen, hebben wij besloten dat wij veel van ons genetische materiaal in mensen moeten implanteren die vanaf dit NU van 1946 en voorwaarts geboren worden.
Deze mensen zullen een grotere kans hebben van het ontvangen en activeren van de 97% ascentie genen die in de mensheid uitgezet werden, totdat het vijfdimensionale Licht hen kan activeren. Degenen die net na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn zullen volgroeide volwassenen zijn tijdens de mogelijke tijdlijnen van Gaia's ascentie.
Daarom, dragen wij ons genetisch materiaal bij, alsook onze onophoudelijke hogere begeleiding, aan zoveel van deze mensen als maar mogelijk is. Op deze manier, anticiperen wij dat sommigen van hen in staat zullen zijn om in de één of andere graad van contact te blijven met hun hogere expressies van ZELF. Wij hopen ook dat dit multidimensionale contact hen zal helpen zich te herinneren om het hogere Licht in hun bewustzijn te accepteren zodat het hun 97% Galactische DNA kan activeren.
Deze mensen zullen de bekwaamheid bezitten om zich hun ware, multidimensionale aard te herinneren en zullen in staat zijn om met hun Pleiadische, Sirische en Arcturiaanse hogere expressies van hun Multidimensionale ZELF te communiceren. Aangezien deze galactische wezens onder diegenen waren die aanvankelijk het menselijke ras inzaaiden, werden wij uitgekozen om Gaia te helpen bij het helpen van Haar mensen.
Vanuit onze locatie in het vijfde dimensionale NU kunnen wij alle mogelijke "toekomstige" werkelijkheden zien. Daarom weten wij dat, hoewel Gaia's plannen voor planetaire ascentie aanzienlijk verstoord werden door de Draconiaanse mensen, ontspruitend vanuit deze1946 tijdlijn er nog steeds een mogelijke werkelijkheid is waarin Gaia welzeker, inderdaad, ascendeert.
Daarom, hebben wij besloten om genetische bepaalde leden van het menselijke ras op te waarderen. Wij hopen dat deze opwaardering, alsook onze onophoudelijke overlichting van deze vrijwilligers, een ondersteunend systeem voor Gaia's plan zullen creëren om Haar derde dimensionale schelp terug in/naar Haar ware vijfde dimensionale Lichtplaneet te transmuteren.
Als wij vooruit kijken naar die toekomstige "tijd" van 2014 en daaraan voorbij, zien wij een sterke mogelijke werkelijkheid waarin voldoende mensen hun derde dimensionale fysiek lichaam kunnen transmuteren in/naar hun vijfde dimensionale Lichtlichaam. Wij weten dat Gaia gereed zal zijn, Haar mineralen, planten en dieren zullen gereed zijn, maar vele mensen zullen nog steeds verstrikt zijn in de duisternis van de 3D illusie. Het is om deze reden dat wij besloten hebben om onze genetica en onophoudelijke begeleiding bij te dragen.
Oh! Wij bespeuren dat het fysieke wezen dat wij overlichten op het punt staat om geboren te worden, maar er schijnt een probleem te zijn. Wij zullen haar moeten overlichten van binnenuit de operatiekamer. In deze tijdlijn wordt de moeder vaak in slaap gebracht aldus zij geen pijn lijdt vanwege de bevalling. Echter, de bevalling is lang geweest en de moeder kan niet bij het geboorteproces helpen terwijl zij bewusteloos is.
Onmiddellijk, zijn wij in de operatiekamer. Wij zien het Lichtlichaam van degene die weldra geboren wordt boven het inerte lichaam van de moeder. Wij zullen haar fysieke gestalte binnen moeten gaan nog voor de geboorte, of zij zal het niet overleven. Aldus, sturen wij een fragment van ons collectieve ZELF in de moeder, en dan in het ongeboren kind.
De moeder is wakker aangaande haar fysieke gestalte, hetgeen haar toestaat om onze assistentie vanuit haar etherische zelf gewaar te worden. Op deze manier, zijn wij in staat om bij de bevalling te helpen. Echter, de moeder is te lang onder de ether geweest, en haar levenssignalen alarmeert de arts en ook de zusters. Vandaar dat, de pasgeborene ietwat in de steek gelaten wordt op een metalen weegtafel terwijl iedereen voor de moeder zorgt.
Dit moment van verlating zal in haar psyche herhaald worden tot aan haar volledige ontwaking. Aan de andere kant, een pasgeborene zijnde, is zij in staat om ons energie gebied gewaar te worden, welke haar liefdevol omringt terwijl de anderen de moeder verzorgen. Deze vroege versmelting van bewustzijn, wat toescheen zich als een 'vergissing" voor te doen, zal feitelijk haar gewaarwordingen van ons door haar gehele leven heen helpen.
Het is op deze manier dat wij, haar hogere expressies van ZELF, de dichtheid en de chaos van de derde dimensie herinneren. Net zoals zij en de anderen die zich vrijwillig aangemeld hebben voor deze opdracht aanzienlijk voordeel zullen hebben van onze begeleiding, zullen wij via hen leren hoe het beste de mensheid te begeleiden.
Al diegenen die zich vrijwillig aangemeld hebben om deze "uitzend missie" aan te nemen zullen een aards voertuig dragen dat ingezaaid werd met galactisch DNA. Wij zijn hoopvol dat dit hogere dimensionale DNA hen zal helpen de hogere expressies van hun Multidimensionale ZELF te activeren en ermee te vermengen op een vroege leeftijd. Het moeilijke component voor onze vrijwilligers zal de grote eenzaamheid voor "Thuis" zijn waar zij van te lijden zullen hebben.
Wij gaan nu voorwaarts in/naar de tijdlijn van de 1950er jaren doorheen de vroege 1990er jaren waarin de Zeta Reticuli menselijk DNA gebruiken om hun eigen overdreven-gerepliceerde DNA te verruimen. Vanwege hun lange oorlog met de Draconianen, alsook hun eigen mishandeling van het planetaire oppervlak, moesten de Zeta's zich terugtrekken in/naar de innerlijke grotten van hun planeet.
Voordat zij het beseften waren zij steriel geworden en moesten zij zichzelf via het klonen repliceren. Aangezien zij de emoties eruit vandaan kloonden, waar zij zich niet bewust van de angst die zij veroorzaakten in hun menselijke onderwerpen. De Zeta's, samen met hun Draconiaanse kompanen, kwamen naar de Aarde om DNA monsters te nemen van degenen die zij ontvoerd hadden.
Zij waren specifiek geïnteresseerd in de mensen die zich vrijwillig aangemeld hadden om ons "uitzendteam op de Aarde" te zijn, omdat zij een onophoudelijke genetische verbinding met ons bezaten, de leden van de Galactische Federatie. De Verenigde Staten kwamen overeen met de Zeta's om menselijk DNA uit te wisselen voor de Zeta geavanceerde technologie. (Zoals te zien was in de X-file Series) Deze technologie werd vastgehouden door de Illuminatie, Draconianen in menselijke voertuigen, en werd nooit met de massa's van de mensen gedeeld.
Het "uitzendteam" van onze Galactische en Hemelse wezens in menselijke voertuigen moesten stilzwijgend weten wat gedurende vele decennia niet besproken kon worden. Zij kenden de waarheid van wat er zich voordeed omdat wij het hen vertelden. Wij vertelden hen alles in hun dromen en meditaties en gidsten hen naar informatie wanneer wij zagen dat zij gereed waren.
Velen van ons uitzendteam voelden zich anders, geïsoleerd en alleen met een innerlijk geheim dat zij niet volledig begrepen en niet zouden durven met wie dan ook te delen. Daarom, raakten zij eenzaam, depressief en vaak gingen zij "weg in/naar hun fantasie."
Echter, wanneer anderen dachten dat zij slechts aan het 'dagdromen' waren, communiceerden zij in feite met ons. Helaas, wanneer hun bewustzijn eenmaal teruggekeerd was naar het 3D leven, vergaten zij gewoonlijk wat er zich voorgedaan had in hun hogere dimensionale zelven.
Met deze korte geschiedenisles, keren wij, de Arcturianen, terug naar jullie NU van volledige ontwaking. Vanwege alles dat wij omschreven hebben, vergaten velen van ons uitzendteam zich hun hogere dimensionale expressies te herinneren. Zij, jullie, werden vaak opgejaagd door dromen en verbeelding, welke in feite de werkelijke werkelijkheid was. Daarbovenop, was het hersenspoelen van de derde dimensie veel erger dan wij voorspeld hadden.
Daarom, vergaten vele leden van ons uitzendteam in de menselijke gestalte over de hogere expressies van hun Multidimensionale ZELF dat hen feitelijk verbond met hun Thuis waarnaar zij aldus verlangden. En sommigen van ons uitzendteam waren hoofdzakelijk geassocieerd met het hemelse, engelachtige koninkrijk. Aan de andere kant, waren sommigen van hen hoofdzakelijk geassocieerd met de leden van de Galactische Federatie en/of het Ashtar Commando.
Dus, sommigen van jullie hebben meer "engelachtige karakteristieken' en anderen hebben meer "galactische karakteristieken". Echter, wanneer jullie besef zich eenmaal uitbreidt in/naar jullie hogere vierde en vijfde dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF, zal jullie werkelijkheid in toenemende mate gebaseerd zijn op eenheid met al het leven. Dan zal het "verschil" tussen engelachtig en galactisch vermengen in/naar de werkelijke eenheid van de ENE.
In de hogere dimensies, Engelen, Galactische Federatie leden, Geascendeerde Meesters en Elohim, die de bouwers en vasthouders van de vorm zijn, vermengen allemaal in/naar de ENE van het NU. Dan, terwijl je bewustzijn in toenemende mate vermengd met de hogere expressies van jouw Multidimensionale ZELF, zal jouw menselijke graduatie van het derde dimensionale individuele bewustzijn transmuteren in/naar het hogere dimensionale eenheidsbewustzijn met al het leven.
Wij, jullie hogere dimensionale expressies, zijn HIER in het altijd-aanwezige NU om met onze dappere vertegenwoordigers op de Aarde te vermengen. Wij zien dat jullie allemaal veel geleden hebben, maar niet jullie eigen innerlijke richtlijnen opgaven. Wij prijzen jullie allemaal voor het je op de één of andere manier ons te herinneren, die hogere expressies van jullie ZELF zijn, ondanks de immense derde dimensionale campagne om jullie allemaal te dwingen in angst te leven en dat wat buiten jullie is te volgen.
JULLIE, onze dierbare vrijwilligers die ervoor kozen om een aards voertuig te dragen tijdens deze tijd van grote persoonlijke en planetaire transmutatie, zijn ALTIJD bij ons. Wij zijn bij jullie en observeren hoe jullie zelfs wanneer jullie moe, angstig of kwaad zijn doorgaan. Op de één of andere manier, hebben jullie je herinnerd om jullie ZELF te herinneren.
Vanwege jullie moed en volharding, kunnen wij openlijk met jullie in jullie NU communiceren. Wij danken jullie voor het herinneren van jullie ware, Multidimensionale ZELF en prijzen jullie liefdevol aangaande jullie grote opoffering en moed. Ondanks alle barrières waarmee jullie geconfronteerd werden, zien wij dat jullie nog steeds in staat zijn om onze oproep tot actie te horen!
Denk eraan dat WIJ JULLIE zijn, NU!
Gezamenlijk dienen wij Gaia bij Haar taak van planetaire ascentie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten