maandag, september 15, 2014

De Arcturianen - De Trap van Eenheidsbewustzijn - 11 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van de Arcturianen
De Trap van Eenheidsbewustzijn
11 September 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Wij zijn altijd gereed om een conversatie te hebben, met jullie te communiceren. In feite, converseren/communiceren wij onophoudelijk met jullie, aangezien wij ÉÉN zijn. Terwijl jullie je fysieke voertuig dragen, mogen jullie ervaren dat er tijden zijn dat wij ÉÉN zijn en tijden dat wij dat niet zijn. Echter, aangezien wij resoneren voorbij de frequentie van de tijd, zijn wij altijd ÉÉN met jullie NU.  
Eén van de meest moeilijke aanpassingen voor jullie vijfde dimensionale ZELF zal de loslating zijn van de illusie van de tijd. Deze uitdaging is buitengewoon moeilijk voor onze Meesters in de grotere steden, welke door de tijd geregeerd worden. Aan de andere kant, zullen maatschappijen die met het land werken die moeilijkheid niet hebben aangezien zij al binnenin de stroom van Gaia's NU leven.
Daarom, verzoeken wij dat jullie je diep met Gaia verbinden. Deze winter zullen de landingen in alle ernst beginnen. De landingen zullen niet in gebieden zijn, maar in mensen. Met andere woorden, mensen zullen gemakkelijker beginnen in/naar het NU te stromen.
Eenmaal in het NU, hetgeen een vijfdimensionale staat van bewustzijn is en daaraan voorbij, zullen jullie beginnen jullie galactische en hemelse bewustzijn te herinneren, en dus jullie galactische en hemelse herinneringen. Met andere woorden, jullie zullen beginnen te ontwaken met betrekking tot jullie ware ZELF.
Jullie allemaal kozen ervoor om een fragment van de essentie van jullie galactische en/of hemelse bewustzijn, genetische codering, en dus, herinnering uit te sturen in/naar het hogere bewustzijn van jullie aardse voertuig. Als jouw bewustzijn in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij uitbreidt, zal jij je in toenemende mate herinneren dat jouw galactische/hemelse ZELF een hoger dimensionaal component van jouw fysieke zelf is.
Sommigen van jullie representeren voornamelijk het Engelachtige Koninkrijk en anderen representeren voornamelijk de Galactische Federatie. De Galactische en Hemelse wezens werken als ÉÉN binnenin de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Daarom, zal de binding van de Aarde-gebonden galactische en hemelse afgevaardigden Gaia aanzienlijk helpen.
Wanneer ons "uitzendteam" naar de Aarde zich eenmaal verenigd met hun eigen hogere expressies van ZELF, kunnen zijn de eenheid delen van dat Multidimensionale bewustzijn met andere gegrondvestigde Hemelse en Galactische wezens. Op deze manier zullen jullie een zeer krachtig multidimensionaal energiegebied creëren. Door dit energie gebied te verenigen met de fysieke Aarde, helpen jullie Gaia aanzienlijk.

Jullie zijn jullie "trap van eenheidsbewustzijn" aan het creëren door:
• Je te verbinden met de Kern van jouw Galactische en/of Hemelse ZELF
• In voortdurend contact te blijven met jouw Galactische/Hemelse ZELF
• Diegenen te verenigen die zich vermengd hebben met hun Galactische/Hemelse ZELF
• Je te verenigen met Gaia's planeet Aarde
De volgorde van deze expressies van eenheid is niet belangrijk, aangezien "volgorde" een derde dimensionale benaming is. Als jullie bewustzijn steeds meer met de vijfde dimensie resoneert, worden jullie gewaar dat vele fysieke concepten overbodig worden. Op deze manier, is er een trap van Eenheidsbewustzijn. Deze trap begint door je te herinneren dat je een Multidimensionaal Wezen bent die gereed is om zich te verbinden met de altijd-uitbreidende expressies van Je ZELF.
Deze beslissing om bewust te verenigen met jouw galactische en/of hemelse energieën, en om dat uitgebreide energie gebied in het lichaam van Gaia te aarden is de eerste stap naar het helpen van Gaia met Haar Ascentie. Denk eraan, wat het ook is dat Gaia's wezens ervaren beïnvloed de volledige planeet aanzienlijk. Veel van de mensheid is vergeten dat Gaia een levend wezen is die zich vrijwillig aangemeld heeft om de "school voor Ascentie" te zijn voor jullie sector van de ruimte.
Gaia, zoals jullie zelf, maakte beloften vanuit de hogere dimensies van werkelijkheid zonder te beseffen hoe uitermate moeilijk het zou zijn om deze beloften in de lagere frequenties van het fysieke vlak uit te voeren. Verder, deze beloften werden lang voordat Haar planetaire frequentie zo ernstig omlaag viel na de verwoesting van Atlantis gemaakt.
Vanwege Gaia's val in/naar de lagere derde dimensie, konden de strijdmachten van de duisternis een sterk houvast nemen op Haar planeet. Om dierbare Gaia te helpen, melden jullie galactische en hemelse zelven zich vrijwillig aan om een gestalte op Haar lichaam te nemen om bij het verhogen van Haar frequentie te helpen.
Velen van jullie namen jullie eerste aardse voertuig ten tijde van de ondergang van Atlantis, niet beseffend dat jullie door zouden moeten gaan te reïncarneren op haar planeet voor de tijdsduur van Haar derde dimensionale vorm. Dierbare Dapperen, wij de Galactische/Hemelse Wezens en Geascendeerd Meesters die jullie door vele van jullie incarnaties heen begeleid hebben, zijn blij om jullie te vertellen dat het Klaroen Geschal weergalmd heeft.
Het "Klaroen Geschal" is een sterke tot uitdrukking gebrachte eis of verzoek voor actie. Om effectief aan deze oproep te beantwoorden om Gaia te helpen, moeten diegenen die zich hun Multidimensionale ZELF kunnen herinneren zich samenvoegen in Vrede en Liefde. De strijdmachten van de duisternis zijn zeer sterk geweest, maar de "tijd" is NU.
Gaia heeft lang genoeg gewacht voor diegenen die Haar misbruikt hebben om hun innerlijke Licht te vinden. Zij kan niet langer wachten, aangezien het het NU is. Binnenin het NU, Moet Gaia Haar Klaroen Geschal beantwoorden om naar de hogere frequenties van Haar planetaire expressie van ZELF terug te keren. De beste manier om Gaia te helpen is door te verenigen met de hogere frequenties van jullie Multidimensionale ZELF. Dan zullen jullie in staat zijn om Gaia's altijd-uitbreidende hogere Licht waar te nemen om jullie bij Haar aan te sluiten in het glorieuze NU van de planetaire expressie.
Wij moeten jullie eraan herinneren, onze dierbaren die een menselijk voertuig dragen, dat jullie NIET het voertuig zijn dat jullie dragen. JULLIE zijn een schitterend multidimensionaal wezen dat zich vrijwillig aangemeld heeft om een voertuig te dragen door jullie bewustzijn in/naar jullie menselijke lichaam te implanteren. Het zaad van jullie Multidimensionale ZELF heeft in verschillende stadiums van wachttijd sluimerend gelegen binnenin de menselijke gestalte die jullie dragen.
Geliefde vrijwilligers, het Klaroen Geschal heeft binnenin JULLIE weerklonken. Vandaar dat het, het NU voor jullie is om volledig te ontwaken aangaande de oneindige wijsheid, Multidimensionale kracht en Onvoorwaardelijke Liefde van jullie ware, hogere dimensionale ZELF.
Met "Volledig Ontwaken" bedoelen wij dat jullie:
1) Je ALLES herinneren over wie JULLIE zijn.
2) Je herinneren hoe in voortdurend contact met die "JIJ" te leven.

3) Je vele "repeterende" levens te herinneren.
4) Je de Missie herinneren waarvoor JULLIE je vrijwillig aanmelden om te vervullen.
5) Te herinneren dat jullie Missie NU begint.
We zullen nu diepgaand spreken over alle bovenstaande punten:
1) ALLES herinneren over wie JULLIE zijn.
Deze herinnering is niet zo moeilijk als het mag schijnen te zijn, aangezien je innerlijke kind van grote hulp zal zijn. Daarom, ga in/naar je onderbewuste om je met jouw innerlijke kind te verbinden die zich nog steeds vele van de versies van jouw Multidimensionale ZELF herinnert. Met de hulp van jouw innerlijke kind, kan jij je de spelletjes herinneren die je speelde, de gedachten die je had en waar jouw fantasie jou mee naartoe nam.
Dit herinneren van jou kind zelf zal een puzzel van herinneringen achterlaten die je als een volwassene in elkaar kunt leggen. Als je het spoor volgt van de herinneringen uit jouw kindertijd, zou jij je kunnen herinneren waar je aan denkt als "vorige levens". Deze herinneringen zijn feitelijk parallelle en/of afwisselende levens die zich allen voordoen binnenin het NU van de ENE.
Wanneer jij je eenmaal met deze versies van jouw derde dimensionale zelf verbindt, zullen zij een trap creëren die naar hun hogere expressies van jouw Multidimensionale ZELF leidt. Want zie, je hebt vele levens aangenomen, sommige van hen parallel of in lichtelijk andere frequenties waarin je oefende voor het NU van de persoonlijke en planetaire ascentie.
2) Herinner je om in Voortdurend Contact met die "JIJ" te ZIJN
Denk eraan dat JIJ je best vriend bent. Terwijl je luistert naar jouw werkelijkheden in de hogere dimensies en deze visualiseert en/of verbeeld, zal je geleidelijk beginnen een Galactisch of Hemels wezen van Licht te horen, te zien en/of te verbeelden die nu bij jou is, en dat altijd geweest is. Je kunt jouw kind vragen om bevestiging.
Dan moet jij je ego loslaten en jouw verbeeldingskracht vertrouwen. Jouw goed-getrainde, driedimensionale ego zal waarschijnlijk zeggen, 'Oh, je wordt hooghartig te denken dat dat hogere wezen feitelijk jou zou kunnen zijn." Velen van onze dappere vrijwilligers die een Aards Voertuig binnen gingen werden overtuigd door de "duisteren" dat zij "slechts mensen" zijn.
Wat erger is, jullie werden getraind dat jullie 'gek' waren als jullie geloofden dat jullie een wezen van Licht zijn die een aards voertuig genomen heeft. Ben dapper, ons dierbaar uitzendteam. Negeer de externe stemmen en luister naar jullie ZELF. Je bent een prachtig multidimensionaal wezen die zich vrijwillig aangemeld heeft om een aards voertuig te dragen zodat je Gaia in Haar tijd van wedergeboorte beter kunt dienen.
3) Herinner Je Vele "Repeterende" Levens
Velen van jullie kwamen naar de Aarde in antwoord op Gaia's oproep voor hulp. Wat jullie niet mogen hebben toen jullie je vrijwillig aanmelden om Gaia's evolutie binnen te gaan is dat jullie het aldus deden voor de tijdsduur van Haar proces van ascentie. Vandaar dat, jullie vele incarnaties op het lichaam van Gaia geleefd hebben.
Sommigen van deze waren zeer duister, sommigen waren levens van stille wanhoop, sommigen waren levens gevuld met avontuur, sommigen gevuld met spirituele ontwaking en, in sommige van jullie levens, waren jullie in staat om terug in/naar de vijfde dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF te ascenderen. Het was tijdens jullie ascentie levens dat jullie leerden wat jullie zouden onderwijzen als een Multidimensionale Leider, wat is hoe je over te geven aan het proces van ascentie.
Jullie allemaal namen vele "repeterende levens" ter voorbereiding op dit NU van planetaire ascentie. Velen van jullie zijn zeer geduldig in jullie huidige leven om "verder te gaan met de ascentie". Wanneer jullie je eenmaal jullie repeterende levens herinneren, zal het ongeduld van het wachten van één levensspanne zeer klein zijn vergeleken met de vele levens die jullie al in dienstverlening aan dierbare Gaia gespendeerd hebben.
4) Herinner je de Missie waar JULLIE je vrijwillig voor aangemeld hebben om te vervullen
Bezitten dat JIJ je ware ZELF bent is de sleutel om de deur naar het herinneren van jouw missie te ontsluiten. Wederom, zal je de puzzel van alle dingen waar je van houdt om te lezen, naar te kijken en te doen ineen leggen. Wanneer jij jezelf toestaat om je te herinneren dat jouw "verbeeldingskracht' in feite de vijfdimensionale gedachte is, kan je bewust luisteren en kijken naar waar jij van houdt om je te "verbeelden" dat je aan het doen bent.
Dit soort van fantasie is een repetitie van wie je feitelijk zult ZIJN en wat je feitelijk zult DOEN. Vandaar dat, deze "verbeeldingskracht" jouw zelfvertrouwen opbouwt en jouw geest bekrachtigd. Je zult weten wanneer het jouw NU is omdat je jezelf gewaar zult worden feitelijk dat te doen en te manifesteren wat jij je eens "alleen maar verbeeldde."
Jouw verbeeldingskracht is hoe de creatieve rechter hemisfeer van je brein communiceert met de analytische linker hemisfeer van je brein. Jouw rechter brein draagt de "blauwdruk" van jouw missie, en jouw linker brein materialiseert dat plan in jouw fysieke wereld.
Het is belangrijk dat beide van de hemisferen van jouw 3D brein in uitlijning met elkaar zijn en met jouw multidimensionale geest. Wij zullen je door dat proces heenbrengen van uitlijning binnenin jouw NU.
5) Je herinneren dat jouw Missie NU begint
Wanneer jij je steeds meer met jouw hogere expressies van ZELF verenigt, zal de tijd in toenemende mate voor jou verwarrend worden aangezien je in het NU zult beginnen te leven. Wanneer je eenmaal binnenin het NU leeft, zal jij je herinneren dat jouw missie NU begint. Je zult je herinneren dat tijd en ruimte slechts illusies van de derde/vierde dimensie zijn.
In jouw hogere dimensionale expressie van ZELF, leef je binnenin het HIER van het NU terwijl je ervaart te stromen binnenin een grote zee van mogelijke werkelijkheden. Wanneer je wenst deel te nemen aan een gegeven werkelijkheid, kies je ervoor om erin aanwezig te zijn en decreteer je met je gedachten, "Ik kies om deel te nemen aan deze werkelijkheid."
Je zult dan jouw onvoorwaardelijke Liefde uitbreiden in/naar die werkelijkheid om deel te nemen aan die werkelijkheid totdat jij je compleet voelt met die ervaring. Binnenin dat NU zal jij je aandacht terugtrekken en een ander geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde sturen, terwijl je alle gehechtheid met betrekking tot jouw betrokkenheid met die werkelijkheid loslaat.
Hoewel het toeschijnt dat je een driedimensionaal aards voertuig draagt, heeft jouw ZELF de omstandigheden van jouw leven binnenin dit NU gekozen. Dit belangrijke leven is op pas gemaakt zodat jij je kunt herinneren dat:
Jij de schepper van jouw werkelijkheid bent.
Welke werkelijkheid je kiest om te creëren.
Welke werkelijkheid je NU creëert.
Als je wenst om in jouw huidige expressie van werkelijkheid te zijn, stuur het Onvoorwaardelijke Liefde en geef dank. Onvoorwaardelijke Liefde zal jou uitlijnen met de hoogste frequentie van iedere werkelijkheid waarin jij betrokken bent. Ook, het geven van dank voor de wezenlijke of zakelijke inhoud die voor handen is zal de inhoud onbeperkt dupliceren.
Aan de andere kant, als je bij jezelf gewaarwordt je tegen de werkelijkheid te verzetten of dat je een werkelijkheid NIET wenst te ervaren, zeg slechts, "Ik weiger om aan deze werkelijkheid deel te nemen!" Trek dan je aandacht eruit vandaan terwijl je zegt, "Zegeningen ZIJN!" Zegeningen ZIJN betekent, "Er zijn zegeningen om ervaren te worden zou je beslissen om hen te accepteren." Op deze manier, laat je een situatie niet in de steek. In plaats daarvan, geef je de personen in die werkelijkheid de sleutel om wat het ook is op te lossen dat zij gereed zijn om los te laten.
Net zoals jouw Multidimensionale ZELF jou toestaat om je eigen kwesties op te lossen wanneer je dat moet, zal je anderen toestaan om door hun eigen proces van ontdekking heen te gaan zonder de emotie of het oordeel. Ook, wat voor jou een ernstige vergissing schijnt te zijn mag de enige weg zijn waarop die persoon naar binnen zal gaan om zijn of haar eigen Multidimensionale ZELF te vinden.
Onze dierbare ascenderenden, wij zien de kracht binnenin jullie die jullie mogelijk zijn vergeten. Keer je binnenin je geest om, om de schitterende JIJ te zien die binnenin jouw aardse voertuig woont. JIJ bent jouw Multidimensionale ZELF.
JIJ bent de Trap van Eenheidsbewustzijn!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten