maandag, september 29, 2014

De Arcturiaanse Groep - Ben bewust, Ben Alert, Ben Wakker - 28 September 2014


De Arcturiaanse Groep
" Ben bewust, Ben Alert, Ben Wakker"
28 September 2014 / Marilyn Rafaelle
Wij van de Arcturiaanse Groep spreken vandaag betreffende de vele veranderingen die jullie in jullie levens ervaren en in de levens van anderen observeren. Velen hebben ervoor gekozen om de Aarde in deze tijd te verlaten, maar probeer niet te tobben of te rouwen dierbaren, want het is ieders keuze in deze tijd van altijd verhogende krachtige energieën om te blijven of te vertrekken. Velen hebben op een dieper niveau vastgesteld dat zij niet in staat zijn om zich spiritueel te ontwikkelen naar waar zij te zijner tijd moeten zijn om een deel uit te maken van de hogere frequenties van de ascentie energie die in deze tijd naar de Aarde komt. Zij hebben de keuze gemaakt om op een later tijdstip te incarneren in wat dan zal zijn, de gevestigde nieuwe energieën. Allen zijn waar zij moeten zijn.
Wij spreken tegen diegenen die zich zorgen maken dat zij zich niet snel genoeg ontwikkelen of niet doen wat er ook nodig is om de nieuwe energieën te incorporeren. Wees ervan verzekerd dierbaren, dat wanneer je eenmaal kiest om je te ontwikkelen (door activiteiten van zoeken, lezen, mediteren, en zelfs het verkondigen van je intentie, enzovoorts), je wat voor lessen, opruimingen, ervaringen en begeleiding dan ook zult krijgen die nodig zijn. Vergelijk jezelf niet met de omschrijvingen die je mag lezen in het één of andere boek over hoe de ascentie of de evolutie aan moet voelen of moet lijken te zijn om authentiek te zijn--ieder persoon zal diens reis ervaren zoals het geschikt voor hem/haar is. Ieders Hogere Zelf weet wat er nodig is en wanneer het nodig is.
Jullie, de ontwaakten, wisten voorafgaand aan het incarneren dat deze tijden krachtig en misschien moeilijk zouden gaan zijn, maar ondanks dat waren jullie geestdriftig om op de Aarde te zijn en er deel van uit te maken. Terwijl in voorafgaande levens je binnengekomen mag zijn met één of twee lessen om te leren, deze keer begreep je dat het noodzakelijk zou zijn om alle overblijvende karmische situaties op te lossen, traumatische ervaringen los te laten die nog steeds in het cellulaire geheugen opgeslagen waren, te ontwaken in/naar een staat van bewust besef van de waarheid om de hoge frequenties van de ascentie energie te assimileren. Het proces is niet altijd aangenaam zoals jullie ontdekt hebben, want vele opruimingen worden opnieuw ervaren als zij naar de oppervlakte komen.
Het probleem is dat wanneer een ziel eenmaal een fysiek lichaam aantrekt, de ondoordringbaarheid van de fysieke energie bij hem veroorzaakt dat hij vergeet. Kinderen herinneren het zich gedurende de eerste paar jaren van hun leven op de Aarde omdat zij nog steeds met "thuis"  resoneren, wat het waarom is dat kinderen vaak spirits en engelen zien en ermee wisselwerken terwijl zij schijnbaar tegen zichzelf praten. Mettertijd en onder de druk van een driedimensionaal geloofsysteem, beginnen individuen zich met het ego zelf te identificeren, de persoonlijkheid, en vergeten wie zij zijn of waarom zij kwamen.


Het is een tijd van verandering voor iedereen--deze on-ontwaakten alsook de ontwaakten--want de oude manieren ofwel werken niet langer meer, of resoneren eenvoudig niet meer op wat voor betekenisvolle manier dan ook. Voedsel, vrienden en de entertainment die in het verleden bevredigend waren voelen plotseling ouderwets en niet langer meer interessant aan. Relaties of beroepen mogen als beëindigd aanvoelen. Dit is omdat jullie energiegebied niet langer meer resoneert met het energiegebied van veel waar jullie voorheen mee resoneerden--jullie zijn voorbij hen afgestudeerd. Op dit punt zullen jullie ofwel aangetrokken worden tot deze zelfde dingen in de manifestatie op een hoger niveau van expressie, of zij zullen eenvoudigweg niet langer meer deel van jullie leven uitmaken.
Zolang als dat er wat voor driedimensionaal bewustzijn dan ook overblijft, zullen er leringen, overtuigingen en oplossingen zijn gebaseerd op de dualiteit en afscheiding--meer is beter, je leeft slechts één leven, de dood en permanent, je bent afgescheiden van God en andere levende dingen enzovoorts. Velen promoten dat driedimensionale oplossingen oprecht zijn maar tot nu toe zijn zij onontwaakte individuen, die het beste dat zij kennen aanbieden. Er zijn anderen die in feite ontwaakt zijn, maar gekozen hebben om op deze manier dienstbaar te zijn, en werken binnenin het derde dimensionale geloofsysteem voor diegenen die dit niveau van hulp nodig zijn. Jullie die deze boodschappen lezen zijn gereed om in/naar nieuwe wegen/manieren te verhuizen.
Wees altijd alert op het subtiele binnendringen van het wereldgeloof wat ongeveer hetzelfde functioneert als het subliminale adverteren. Foutieve overtuigingen en aantrekkelijke suggesties, die naar voren gebracht worden door diegenen die voor winst staan van een onwetende en vatbare maatschappij, slippen moeiteloos in de geesten die onbewaakt en onbewust achtergelaten werden wat het waarom is dat het belangrijk is om te allen tijde alert en gecentreerd te blijven. Beperk je kijken naar het nieuws en de televisie shows die het kleinste gemene veelvoud van de mensheid representeren. Begrijp dat wat jij in jouw geest accepteert gemakkelijk jouw staat van bewustzijn wordt, en zal op diens beurt dan op het één of andere punt opgeruimd moeten worden.
Ben bewust, ben alert, ben wakker.
Wij wensen te spreken over de conflicterende energieën die in deze tijd overduidelijk op de Aarde zijn. Deze verschijningsvormen zijn de manifestaties van oude energieën die lang opgeslagen waren in het lichaam van Gaia alsook in het cellulaire geheugen van bepaalde groepen van mensen. Terwijl zij lang sluimerend hebben gelegen, moest Gaia, met de hulp van alle ontwaakten, deze dichte en overbodige energieën voor eens en voor altijd opruimen.
De branden en rampen waar jullie nu getuige van zijn, zijn Gaia's proces van het opruimen van de oude energie. Denk na over het geweld en het lijden dat plaatsvond in het settelen van het westen van de USA alsook bepaalde andere gebieden van de wereld. Gaia is een levende ziel en doet wat zij moet doen om op te stijgen in/naar een hogere dimensionale energie.
Jullie taak is om door de uiterlijke verschijningsvormen heen te kijken door hun nietsheid te her/erkennen in het licht van de waarheid, dat er GEEN WET is dat welke van deze dingen dan ook op z'n plaats houdt. Zij hebben alleen wereldovertuigingen van afscheiding en dualiteit te doorstaan en hen te handhaven wat het waarom is dat diegenen die stelling nemen voor winst door geweld en oorlog hard werken om angst en de resulterende verschijningsvormen te bestendigen.
De voortdurende Oorlogsspelletjes en de manipulatie van de mensen beginnen herkend te worden voor wat zij zijn--trucs om vrees en lijden in te prenten om de mensen in de oude energie vergrendeld te houden. Deze dingen kunnen in een ontwaakte maatschappij niet werken. Velen beginnen door de hype, het nieuws en het onophoudelijke bombardement van negatieve en beangstigende informatie heen te kijken en bewegen zich voorbij de angst door in/naar het Licht van de Waarheid te evolueren.
Gebeurtenissen in de derde dimensionale wereld mogen zeer krachtig schijnen te zijn, maar hebben slechts de energie van onkundig geloof om hen in stand te houden of te handhaven. Ja, zij lijken zeer destructief en krachtig te zijn, maar dat is de illusie, dierbaren. De illusie is nooit DAARBUITEN, de illusie is in de waarneming van de waarnemer--alles wordt waargenomen in overeenstemming met iemands staat van bewustzijn. Is er in het licht van de waarheid ooit iemand gestorven?
Weet dat levenslessen opgezet zijn en dat ermee ingestemd werd voorafgaand aan de incarnatie. Er zijn velen in deze tijd die moedig de grote hoeveelheden van persoonlijke alsook de Universele karmische energie oplossen door ervaringen--zij hebben gekozen om op deze manier dienst te verlenen. Denk eraan, karma is een energie balans, geen straf.
Als ontwaakte wezens, is het tijd om de verantwoordelijkheid te accepteren om als Lichterwerkers dienst te verlenen. Wanneer een individu zich eenmaal bewust wordt van de waarheid, kan hij niet gaan liggen luieren--waarheid moet stromen, Licht toevoegen aan het energiegebied van de wereld welke op diens beurt anderen bijstaat om te ontwaken, want er is slecht ÉÉN. Wanneer het fruit toegestaan wordt om aan de boom te rotten, dient het noch de boom noch anderen, maar stagneert eenvoudig. Als jullie stil en heimelijk het Licht dat jullie dragen loslaten, wordt er meer gegeven. Het is een stroom, en dit is de evolutie.
Jullie zijn de genezers die verandering brengen dierbaren, jullie zijn degenen die Onvoorwaardelijke Liefde en Licht moeten sturen naar deze worstelende plaatsen, mensen en activiteiten. Herken alle verschijningsvormen voor wat zij zijn--manifestaties van een wereldbewustzijn van dualiteit en afscheiding. In plaats van te oordelen, visualiseer Onvoorwaardelijke Liefde en Licht voorstromend naar deze mensen en plaatsen die hun weg verloren schijnen te hebben. Gebruik ook de krachtige Violette Vlam van Transmutatie, maar hecht daar geen richtingen aan als tot wat iedere zending van Licht moet doen, want de energieën van het Goddelijke Licht functioneren als heelheid en volledigheid en weten wat er nodig is.
De energie van de Aarde beweegt snel in/naar een nieuwe en hogere dimensionale frequentie, ondanks verschijningsvormen tot het tegendeel. Jullie taak is om te allen tijde in waarheid te rusten, stuur Onvoorwaardelijke Liefde en Licht naar plaatsen en mensen die zich onbewust zijn van de Eenheid, en dan, vertrouw.
Jullie creëren jullie wereld dus denk eraan om goed en waarheidsgetrouw te creëren.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten