dinsdag, september 16, 2014

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 14 September 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 14 September 2014
Wanneer JE LIEFDE op zijn Kleurrijkst BENT, Doe Je wat je Hier kwam Doen
Je Brengt de Trilling Omhoog en Dient het Geheel
Blossom: Hallo. Nou, het lijkt erop dat de laatste twee conversaties de vibratie van menigeen een paar sporten van de ladder omhoog hebben geholpen. Inclusief die van mijzelf. Ik kan er niet echt de vinger op leggen, maar ik VOEL me anders en het VOELT erg Goed. Alsof ik het echt begin te ‘Snappen’. Het zou mij heel erg BLIJ maken wanneer jullie op dezelfde wijze verder zouden gaan, als jullie dat willen?
Federatie van Licht: Wij groeten jullie ALLEN op jullie verbazingwekkende Planeet Aarde.
Ik ontving net een beeld van bergen en meren en VOELDE de Pracht ervan. Bedankt.
Wij genieten ervan om met jullie Op te stijgen bij de voorbereiding voor de wonderen die jullie ten goede gaan komen … en het doet ons Geweldig veel Plezier om dat te doen.
Kunnen we dan met dit thema verdergaan?
We hechten eraan om jullie erop te wijzen dat hetgeen jullie nu ervaren slechts plaats kan vinden vanwege de bereidheid daarvoor van het individu. Vele, vele jaren nu … hebben we wat wij WETEN over alles dat jullie ten goede komt ‘er bij jullie ingehamerd’. Deze informatie … die jullie natuurlijk al kenden … lieten jullie beetje bij beetje door jullie Wezen opzuigen … en wat NU gebeurt is … dat de stukjes in elkaar vallen.
Veel van wat wij jullie in een vroeger stadium hadden kunnen vertellen, zou toen niet in zijn Waarheid zijn geaccepteerd, omdat de ziel niet op de juiste plaats was om het te aanvaarden voor wat het is.
Hoe eenvoudig.
Jullie zullen merken dat jullie Trilling, terwijl wij met jullie blijven praten … automatisch zal resoneren met wat wij jullie aanbieden … bij diegenen die er klaar voor zijn om het te ontvangen. Jullie begrijpen meer en meer dat JULLIE … en alleen JULLIE … het zijn, die bij machte zijn om dat te veranderen wat niet langer meer door jullie geaccepteerd kan worden. Jullie gaan merken dat de dingen die jullie niet langer nodig hebben in het fysieke, emotionele en zielezelf in deze tijd makkelijk verworpen kunnen worden … en dat inspirerende momenten van het zelf en waarheen het VERKIEST te gaan … met graagte worden aanvaard in Vreugde en veel Enthousiasme.
Dat is heerlijk nieuws voor Het Geheel. Jullie zijn aan het accepteren dat jullie het waard zijn om alles dat van Goedheid is naar je toe te laten komen. Jullie zijn je aan het herinneren om je niet in situaties die van een lagere Trillingsenergie zijn, te blijven wentelen en respecteren het pure en simpele feit dat JULLIE het ongelooflijk goed doen op jullie paden. Maar, het meest van alles … jullie bewegen je naar een ruimte die jullie de werking van een magnetische kracht laat begrijpen, die jullie allemaal kan brengen wat jullie verlangen. 

Toen ik onlangs naar bed ging en me heel erg gezegend voelde met zoveel bezoekende familieleden, stond ik heel erg in de Dankbaarheidsstand en was mijn hart vol Liefde … en toen keerden mijn gedachten zich naar hen die veel minder geluk hebben … die wellicht op een straathoek slapen, bijvoorbeeld … maar automatisch zond ik het GEVOEL van behaaglijkheid dat ik had … naar hen uit, zodat zij misschien hetzelfde GEVOEL zouden kunnen ontvangen. In voorbije dagen zou ik de kracht hiervan niet begrepen hebben.
Velen begrijpen de kracht in het innerlijk niet. Maar jij bent aan het ontdekken dat er zoveel is waartoe je in staat bent. Je bent niet langer aan het kermen en jammeren … met alle respect … maar gaat door met het werk van het ZIJN van LIEFDE.
Wat hebben jullie … wanneer jullie daarvoor KIEZEN … een spectaculaire ervaring voor het grijpen.
Velen doen dat … wanneer zij merken dat zij afglijden naar een gedachte van een lagere Trilling … door zich onmiddellijk te corrigeren … en de Trilling weer omhoog te brengen.
Wij hopen dat jullie de KRACHT hiervan begrijpen. Want door in het HOGERE te blijven … dienen jullie je Planeet op de best mogelijke manier.
Op jullie Aardse niveau zijn er die het GEVOEL hebben dat zij niets kunnen bieden dat van enige waarde is. Zij zijn geen channelaars, sprekers, helers of wat dan ook waarvan zij VOELEN dat de waarde is van vele anderen.
Maar, Geliefden … het is niet belangrijk WAT JE DOET … zolang het gedaan wordt IN/ALS/VANUIT LIEFDE. Wanneer men leeft in dat Hogere aspect van zichzelf, heeft het hetzelfde effect, ongeacht jouw positie. Want door dit te doen … straalt iemands Trilling uit naar het AL.
Denk niet dat jouw zelf meer of minder is dan die van een ander vanwege de ‘dienst’ die men denkt te bewijzen.
ALLE ZIELEN ZIJN VOOR DEZE MISSIE EVEN BELANGRIJK ALS ANDERE.
Er kan er geen één groter of kleiner zijn …
Wat echter WEL een verschil maakt … is iemands houding bij iedere ademhaling … op elk moment.
Kun je zien wat wij zeggen?
Jullie vroegen ons om over de Nieuwe Wereld te spreken en hoe het zal zijn …
DIT IS HOE HET ZAL ZIJN.
Iedereen neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn Geluk. Iedereen zendt zijn GEVOELENS van VREUGDE uit naar Alles. Want als je dat doet … kan je onmogelijk wegzinken in de rijken van wanhoop en frustratie. Je kunt geen dingen voortbrengen die niet bijdragen aan je manier van Zijn, welke Energie ook … omdat je je niet focust op dat wat je niet wilt. Je vergroot alleen de GEVOELENS van datgene wat je wel wilt. Van datgene waarvan je wilt dat Iedereen die heeft.
Wanneer JE LIEFDE BENT op zijn kleurrijkst, doe je wat je hier kwam doen. Je brengt de Trilling omhoog en dient het Geheel.Er is geen ziel die niet kan profiteren van JOUW LIEFDE VOOR JEZELF en de ervaringen die je wilde ondergaan.
Binnenin iedereen bevindt zich de sleutel tot deze Vreugde en er zijn erg veel van jullie die in staat zijn om toegang te krijgen tot deze sleutel en de deur te openen tot een veel dieper begrip van ‘Hoe dit alles werkt’.
Jullie merken dat de gedachten die je ooit over een bepaalde zaak had, jullie niet langer genoegen doen … en dat ALLEEN gedachten van een Hogere graad juist VOELEN in je WEZEN.
Jullie doen het extreem goed. Wij van andere Trillingen zijn buitengewoon opgetogen over het gegeven waarop bij het individu de snelheid is toegenomen van het zich herinneren van diens WAARHEID.
Jaren geleden … praatten we over ‘De Versnelling’. Alles leek vanuit het spirituele gezichtspunt van het zielezelf vooruit te snellen. Wij zeggen … dat er NU weer een ‘spurt’ plaatsvindt van deze Energie. Maar het is veel sterker en veel meer ‘geïmplementeerd’ dan wat er eerder gebeurde. Natuurlijk is de reden daarvoor, dat er sindsdien heel veel omhoog gegaan is. Daardoor is ALLES nu van een Hogere Trilling dan toen we er vroeger over praatten.
Zo zijn de vreugdevolle werkingen van het plan, zichzelf uitspelend … DOOR JULLIE.
Ik begrijp het nu echt beter, maar, alweer … zijn de GEVOELENS erg moeilijk onder woorden te brengen. Ik vind het allemaal erg spannend!
Het spannend vinden toont aan dat men op de goede weg is. Wanneer men opgetogen wordt van het vooruitzicht om meer en meer je WARE zelf te worden … kunnen we veilig beweren dat wij VOELEN dat wij onze missie vervullen.
Dit GEVOEL dat dezer dagen binnenin ons is, is waar we steeds naartoe hebben gewerkt. Hoe meer steeds meer van jullie het ‘snappen’ … hoe meer wij tactieken kunnen adviseren die tot een hogere sport van de ladder leiden.
Er is heel veel meer waarover wij kunnen uitweiden NU jullie jezelf laten groeien! Het lijkt erg op het afnemen van een sluier, waardoor Energie en communicatie kunnen plaatsvinden op een veel HOGER NIVEAU dan voorheen.
GA DOOR ZOALS JULLIE NU DOEN … WANT HET BRENGT HET GEHEEL VAN ALLES OMHOOG.
Wanneer wij zeggen dat jullie Vreugde de VREUGDE van ALLEMAAL wordt … hebben we het niet alleen over zielen en Energie op JULLIE planeet. Wat jullie aan GEVOELENS van Blijdschap en LIEFDE uitstralen … komt niet plotseling tot staan wanneer het de verste hoeken van jullie wereldbol bereikt heeft.
Nee, liefste vrienden … het gaat verder … naar ALLES en IEDEREEN.
Wat een mooie gedachte … dat, omdat JULLIE JE VOL LIEFDE en Vreugde VOELEN … je ook een WEZEN op een andere planeet in een ander sterrenstelsel helpt Vreugde en Blijdschap te VOELEN. De uitbreiding van jullie GEVOELENS … kan reiken tot AL DAT IS.
WANT JULLIE ZIJN AL DAT IS … JULLIE ZIJN EEN DEEL VAN HET ALLES.
Derhalve is het niet mogelijk om enige actie te overdenken of te doen … die niet het GEHEEL beïnvloedt.
Hoe verrukkelijk is het niet om diep adem te halen en te glimlachen … en je te VOELEN overlopen van LIEFDE … WETEND dat wat je, door de tijd te nemen om dit te doen, aan jezelf geeft … ook wordt gegeven aan een ander … En niet slechts aan één ander … maar aan IEDEREEN.
Elk levend wezen/ding wordt geraakt door jouw keus om Gelukkig te zijn … in alles wat je doet.
Ik moet zeggen dat dit plan absoluut GODDELIJK is. Wanneer je ‘slechts’ zielsverantwoordelijkheid neemt voor het zelf … in het WETEN dat iedere keus HET AL beïnvloedt … wil je echt je mouwen opstropen en ervoor zorgen dat je ‘boven’ alles staat … in plaats van ‘eronder’. WETEN dat ik het naar mijn zin heb … wellicht lekker kan lachen … wellicht diepe Dankbaarheid kan VOELEN wanneer ik naar een zonsondergang kijk … en WETEN dat ik door dit te doen een eenzame of een in enig opzicht bezwaarde ziel help … is gewoon ontzagwekkend.
Je gaat het echt snappen, Blossom. De laatste tijd VOELEN wij dat we jullie echt bereiken … en we voelen ons vereerd dat wij van dit ALLES deel mogen uitmaken.
Natuurlijk zijn er tijden … dat iemands gedachten en GEVOELENS het tegengestelde zijn van Vreugde en plezier voor het hart … echter, in slechts een paar ademhalingen in/van LIEFDE … en een paar gedachten aan wat men WEET dat verheffend is … brengt men iemands hart weer in afstemming.
Men moet zich er nooit schuldig over voelen dat men niet altijd de beste IS die men kan Zijn. Het leven gaat op en neer … zoals jullie WETEN. Als jullie de dalen niet zouden kennen … hoe zouden jullie dan de hoogten herkennen? In deze tijd … deze Glorieuze tijd … is … het verschil dat de ‘dalen’ niet meer zo laag zijn als ze eerder waren.
EN HET BESTE NIEUWS VAN ALLES IS … dat de ‘HOOGTEN’ HOGER zijn dan ooit … en alsmaar hoger zullen worden.
Dus, zien jullie het nu, Lieve Mensen? Gaan jullie ‘het’ nu ‘Snappen’?
De wereld waarnaar jullie zo verlangen om in te leven … staat voor jullie voordeur. Zien jullie hoe ver jullie zijn gekomen? Zien jullie hoeveel hoger jullie zijn gekomen door vele lagen van begrip, naar een plaats waarvan jullie ‘denken’ dat jullie er nog naar uitkijken?
JULLIE ZIJN ER AL IN.
JULLIE ZIJN ER AL!
Alles wat jullie moeten doen … is doorgaan op dezelfde weg … en alles om jullie heen zal verschijnen als de wereld waarover jullie dromen.
Dat waar jullie voor leven … waarmee jullie je omringen … waar doorheen jullie de opgetogenheid van je ziel VOELEN … IS DE NIEUWE WERELD waarnaar jullie verlangen.
JULLIE SCHEPPEN HET … JULLIE BLIJVEN HET SCHEPPEN … ZOALS JULLIE WILLEN DAT HET IS.
Hoe meer LIEFDE jullie door je heen laten stromen … ALS JEZELF … des te sneller zie je jouw gedroomde wereld voor je ogen verschijnen.
Iedereen heeft dromen. Iedereen heeft fantasieën over WIE/HOE zij willen zijn. Het IS ER ALLEMAAL voor iedereen.
Haal het naar je toe. Laat iedereen … zijn perfecte bestaan naar zichzelf toehalen en kijk … Liefste zielen … kijk hoe … als bij toverslag … DEZE NIEUWE WERELD zich DOOR IEDEREEN uitdrukt.
Oh, wat zijn wij in ons WEZEN vol vreugde, omdat we nu doorbreken … naar een Hoger niveau.
Er komt nog zoveel meer.
Zoveel meer om te delen …
Zoveel meer … zo heel erg veel meer dat beschikbaar wordt voor jullie … terwijl jullie doorgaan de ladder te beklimmen. De nooit eindigende ladder.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE.
Wij willen niet arrogant lijken, want zo zijn wij niet … maar we VOELEN ons zo trots op JULLIE OP AARDE die het prachtigste toneelstuk spelen dat ooit gespeeld werd.
Wat vandaag betreft … laten we het doek vallen … tot de volgende keer.
Laat jullie Licht schijnen … in om het even welke richting … want overal waar het naartoe schijnt, zal het ongetwijfeld in Dankbaarheid ontvangen worden … bewust of onbewust.
Moge onze LIEFDE diep doordringen in jullie WEZEN … en jullie harten doen glimlachen … waardoor op hun beurt andere harten gaan glimlachen … omdat glimlachen van het hart … van het gezicht … alle glimlachen … bijdragen aan Het Geheel.
Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Wij zijn gezegend!
Ik blijf het volgende vermelden onder de channelings, voor de nieuwe lezers. Hoe meer ik ernaar luister, hoe meer het binnenkomt!
De Federatie Van Licht spreekt over LIEFDE. http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten