maandag, september 01, 2014

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 1 September 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
1 September 2014
De anticipatie begint nochtans weer te groeien, terwijl jullie wederom een interessante tweedeling van energetische paden naderen. Want nu, zal de rivier welke jullie voor zo een lange tijd gevolgd hebben zich opsplitsen in/naar kleinere afdelingen, terwijl tezelfdertijd de wisselwerking tussen hen toe zal nemen. Dit mag meer dan een klein beetje tegenstrijdig klinken, maar laat het ons uitleggen. Want terwijl jullie allemaal voort gedragen werden op deze machtige rivier van Licht, werden jullie allemaal doordrenkt met dezelfde frequenties, maar dit op diens beurt heeft enige zeer individuele reacties binnenin jullie eigen systemen aangevonkt, en terecht. Want terwijl jullie allemaal kwamen om in jullie huidige lichamen te zijn, kwamen jullie ook binnen met jullie eigen unieke reeks van blauwdrukken zoals wij eerder besproken hebben, en nu, als deze stukjes en beetjes van blauwdrukken geactiveerd en in beweging gezet zijn, zullen jullie allemaal uitgerangeerd zijn in de richting welke het beste jullie doelstelling zal dienen in deze gehele en oneindig ingewikkelde inspanning. Want jullie allemaal spelen een belangrijke rol in deze enorme productie, maar met het oog op het feit dat jullie dat tot op de letter uit kunnen voeren - of eerder letters -  hebben jullie toegang nodig tot deze delen van dit enorme grote en ingewikkelde energetische gebied van transformatie dat jullie behoeften dient. En dus, van nu af aan, zal jullie reis doorgaan om een zeer verbonden reis te zijn, maar het zal er ook mee beginnen om immer meer uniek op alle soorten van manieren te worden.
Dit betekent niet dat jullie wederom zullen verschuiven in/naar een kanaal dat jullie drijvend achter zal laten door een lege en eenzame ruimte, verre van dat. Want dit gaat niet over afscheiding, dit gaat helemaal over diversificatie, en dus, zullen jullie je pad vinden door met anderen op een interessante manier samen te komen. Want jullie allemaal hebben een uniek doel hierin, maar jullie hebben ook een gehele groep van anderen waar jullie je missie mee uit zullen voeren, en als zodanig, zullen jullie nu allemaal samen opgedeeld worden, zo je wilt, op manieren die jullie allemaal in staat zullen stellen om jullie bekwaamheden te verhogen om te verbinden en om deze specifieke instructies, waarvoor jullie hier kwamen om deze te vervullen, uit te voeren.

Dus terwijl de dagen en weken komen en gaan in de tijd die er in het verschiet ligt, zullen jullie steeds meer gewaarworden dat jullie pad verderop zich zal beginnen te kristalliseren op een manier welke jullie zal helpen om verderop te kijken, en zelfs als dit van tijd tot tijd betekent dat jullie je gewaar zullen worden in zeer onbekend territorium, wagen wij het ook te veronderstellen dat jullie andere gelijkgestemde zielen die daar al zijn zullen vinden, of misschien precies arriveren nadat jullie daar aangekomen zijn. Dit kan een specifieke locatie zijn, maar het kan ook een gemoedsgesteldheid omschrijven. Met andere woorden, dit is niet om te signaleren dat jullie allemaal zullen beginnen om jullie wereld rond te zwerven, zoekend naar een vriendelijk gezicht in een massa van onbekende gezichten. Nee, dit is eenvoudig om jullie voor te bereiden op het feit dat jullie je allemaal genoodzaakt zullen zien om iets te doen in het gezelschap van anderen, en dat gezelschap kan ook in de etherische ruimte zijn.
Met andere woorden, zullen jullie allemaal opgeroepen worden om je in groepen te verbinden, groot en klein, door in persoon samen te komen of eenvoudigweg door je te verbinden via de luchtgolven, of elektronisch zo je wilt, of door te gaan zitten en jullie hogere zelven toe te staan om met elkaar op een meer directe manier dan voorheen overeen te stemmen. En aldus zal een ieder van jullie zichzelf gewaarworden voort gedragen te worden in jullie eigen lichaam van water, en dit gedeelte van de rivier van Licht zal jullie gedeelte ervan zijn, maar niet slechts dat, het zal ook een lichaam van water zijn welke jullie energieën zal helpen veel vrijer met elkaar te vermengen met dat van diegenen waarvoor jullie hier gekomen zijn om jullie rol van deze enorme operatie mee uit te spelen.  
Dus ben opmerkzaam als dit alles versnelt, opdat jullie niet vergeten rond te kijken en precies zien wat het is dat naar jullie zijde van deze immer verbredende rivier getrokken zal worden, en wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal enige interessante mensen en projecten zullen vinden die ermee beginnen in/naar jouw gezichtslijn te komen. En denk eraan, jullie kunnen niet verkeerd gaan, want jullie dragen allemaal de codes met jullie mee die op een gegeven tijd geactiveerd zullen worden, en wanneer zij geactiveerd zijn, kunnen jullie het niet helpen anders dan naar de juiste soort van plaatsen aangetrokken te worden, de juiste soort van mensen en inderdaad de juiste soort van projecten die jullie zullen helpen om jullie gedeelte van deze transformatie te vervullen. En ongeacht wat het is, wij garanderen jullie dat het allemaal zeer naar jullie zin zal zijn.  
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten