maandag, september 15, 2014

Aartsengel Michael - De Liefdes-Sleutel Opent de Deur naar Je Bron - 13 september 2014 / Rita PulmansAartsengel Michael

De Liefdes-Sleutel Opent de Deur naar Je Bron
Je Inner-God, Diep in Je Verborgen, als een Schat 

13 september 2014 /  Rita Pulmans

 

Rita: Aartsengel Michael ben jij het die spreekt, die ik hoor, als Aartsengel, buiten mij?
Of ben ik het zelf die "spreekt, hoort" vanuit mijn Hogere Zijn?
Spreek jij in en buiten mijzelf (dualiteit) of spreek je enkel "in" mij, vanuit de ENE, vanuit de/mijn bron? 

Aartsengel Michael: Geliefd kind van het Licht, 

Beiden zijn ÉÉN. Er is geen verschil. 

Iets wat buiten jezelf "gelegd" wordt is "onderdeel" van het geheel van die ENE. 
Rita: De Ene bevindt zich in mij en in alles wat bestaat dus. 

AEM: Inderdaad. Even samen verifiëren (al glimlachend). 

Er is een "verschil" tussen "eenheid in de ENE" en in "eenheid buiten jezelf". (Verschil is hier niet het juiste woord, maar het kan even niet anders, want er is geen beter woord om dit te duiden binnenin de dualiteit.) (AEM zegt vervolgens dat er natuurlijk geen verschil is. 

Rita: Oké Michael, maar laten we dan verder gaan met het woord verschil. Wat bedoel je precies te zeggen met het woord verschil? 

AEM: Eenheid in de ENE is eenheid vanuit/in de bron. Eenheid buiten jezelf zoeken is "afgescheidenheid" buiten de ENE. 
Begrijpen jullie dit?
 

Er is EENHEID en er is eenheid. 

Er is EENHEID in De ENE en er is eenheid in/buiten de mens, bv. naar elkaar toe, met elkaar en voor elkaar. 

Doch hier spreek ik van een geheel andere "orde", daar eenheid tussen mensen orde brengt, vrede ook, daar er liefde kan zijn in eenheid tussen volkeren (dit als voorbeeld, zegt Hij). 

Eenheid in de ENE, is bevestigd zijn in de ENE, IS werkelijk ÉÉN-ZIJN, is werken en leven vanuit/in de EENHEID, in constante verbinding met de ENE. 

Mag ik Aartsengel Michael de eenheid vanuit jullie gescheidenheid/afgescheidenheid, of zal ik zeggen jullie standpunt (al glimlachend) eventjes uitleggen geliefde zielen? 

Eenheid is een ÉÉN-ZIJN, dat is duidelijk. 

Gescheidenheid is twee en meer, dit binnenin jullie dualiteit, dat is ook duidelijk.

Maar geliefde Zielen, nu weten jullie vervolgens nog steeds niet wat eenheid "betekent" nietwaar? Mag ik Aartsengel Michael jullie zeggen dat jullie dit enkel kunnen weten, voelen, door te ervaren, door erin te leven, door de beleving van eenheid, door eenheid "te beleven". Door de eenheid te vinden als het ware. Door eenheid te vinden, eerst en vooral binnenin jezelf, in jullie zelf geliefden. 

De ENE bevindt zich in jullie, in je Heilige Hart. De ENE is niet buiten jullie te vinden, neen! 

Enkel vanuit/in de dualiteit "beleef" je het buiten jezelf.

Daarom geliefden, tracht steeds naar binnen te gaan. Ga naar de liefdesbron van de ENE in jezelf! 

Hoe kan de liefde van de ENE binnenin mijzelf gevonden worden, hoor ik jullie jezelf afvragen.

Geliefde harten, door de liefde steeds te hanteren, daar dit het gereedschap is in/bij jullie harde werken in/naar het vinden van vader/moeder God in jullie Zelf. Daar, geliefden, in jullie binnenste, binnenin jezelf, in je Liefdesbron, daar is het waar alles zich bevindt.

Daar vind je de Ene.
Daar is het waar jij God vindt.
Daar vind jij jezelf terug. De oorsprong.
De Alfa en de Omega.

Tracht je steeds meer en meer bewust te worden van wie en wat je bent, van hoe jij geliefde ziel, dit kunt neerzetten binnenin de dualiteit. Het ENE vanuit jezelf. 

Maak alles heel.
Maak alles nieuw.
Van binnen uit naar jezelf en de wereld toe. 

De sleutel is Liefde. 

De liefdes-sleutel opent de deur naar je Bron.
Je inner-God, diep in je verborgen, als een schat. 

Ontdek deze schat door zoeken en graven.
Dit in je onderbewuste, er doorheen gaan.
In je emotionele lichaam, graaf het bloot.
In je mentale lichaam, onderzoek.
In je fysieke lichaam, geef het over aan je bron, de Godin in je. 

Graaf zo geliefden door je donkere verleden, laat het achter je, laat het los, door verwerking, zodat je na al dit moeizame graafwerk (voor de één wat minder dan voor de ander) je glorieuze Licht in jezelf hervindt. 

Draai het slot om in je hart en zie dat alles zich bevindt in de ENE, in Jou! 

Ik Aartsengel Michael heb gesproken vanuit de ENE in jezelf.
 

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Ria Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Incluis deze tekst. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten