maandag, september 22, 2014

Aartsengel Metatron - De Mega Equinox van Sept 2014 en het Duo van Volledige Verduisteringen - J. Tyberonn


Aartsengel Metatron
De Mega Equinox van Sept 2014 en het Duo van Volledige Verduisteringen
September 2014 / James Tyberonn
Waarom de Wereld Gek Lijkt te Worden
Groeten Meesters, Ik Ben Metatron, Aartsengel van het Licht, en Ik groet jullie in een vector van hoop, en van Onvoorwaardelijke Liefde. En dus in deze sessie bieden wij jullie een unieke verklaring aan van de energie welke jullie planeet omwikkelt en de mensheid beïnvloed. Het is een verwarrende tijd, en 2014 is een jaar van veranderingen en intensiteiten geweest. Wij spreken met jullie door de stem van het Engelachtige via het kanaal van Tyberonn, en worden vergezeld door een collectief van energieën vanuit de Kosmische sortering van Geascendeerde Meesters.
Velen van jullie bekijken de onrust rondom jullie heen en vragen zich af waarom de wereld gek aan het worden is. Wij hebben jullie verteld dat de Cristos energie in 2038 naar de Aarde terugkeert. In termen van Polariteit is dit de energie van het Licht. Wat er zich in het heden voordoet zijn de laatste worstelingen van de duistere energie, van nature aanwezig in de dualiteit, in een zinloze poging om de terugkeer te blokkeren. En wij vertellen jullie dat de terugkeer zal gebeuren en niet gedwarsboomd kan worden.  
In de laatste paar weken heeft de wereld in macro en micro intensief chaotisch geleken. Oorlogen, geweld, ongerechtigheid en de dreigingen van verhoogde onrust komen overal naar de oppervlakte, zowel in individuele als kolossale scenario's. Het is een tijd van het "Kosmische Dradenkruis", met een ieder van jullie schijnbaar bij tijden misschien in het doelgerichte mikpunt van chaos te zijn. Het is een tijd waarin ongelijkheden gemarkeerd worden, een tijd waarin afwijkingen en verschillen naar het oppervlak gekomen zijn in/naar duidelijkheid in een schijnbaar chaotisch aspect van de polariteit om de weg te plaveien voor de vereiste harmonie & eenwording.
Kosmische Zwaartekracht - Waarheden & Paden
Meesters, de astrologie in diens correcte toepassing is één van de zwaartekrachten en elektromagnetische golven die het menselijke lichaam fysiek beïnvloeden, en ook de etherische lichamen van de mentale en emotionele matrix. Het is echt, het is geen folklore. Wij spreken over horoscopen, in plaats van over zeer echte golven van energie, die wemelen met frequenties, Licht en kleuren die jullie beïnvloeden door inductie en verenigde patronen. Deze patronen zijn trillingen die jullie beïnvloeden of jullie nu wel of niet accepteren dat zij echt zijn. Echter, geen enkele beïnvloeding is groter dan de kracht van de wil. Maar door bewust te zijn van de patronen kunnen jullie effectiever met en niet tegen te patronen werken. Bijgevolg, kunnen mogelijkheden begrepen worden en aldus gegrepen, en valkuilen kunnen wijselijk vermeden worden. Begrijpen jullie?
Op de Nieuwe Aarde, heeft het Kristallijne Raster de overhand genomen over het magnetische raster, en dit is in een soort van inwerking van zowel zwaartekrachten van planeten & sterren alsook de interpretatie van het Licht. En een kracht van invloed welke inspeelt op deze energetische collage is dat van de Goddelijke Gedachte.
Er zijn patronen van beïnvloeding vanuit het collectieve Goddelijke Aspect van de Mensheid, en dat wordt de Universele Geest genoemd, welke specifieke patronen injecteert door het Kristallijne Raster in/naar het Aardse Vlak in openingen die gevormd worden in fases van Verduisteringen, Zonnewendes en Equinoxen.

De Huidige Patronen van Schijnbare Waanzinnigheid
Bijgevolg, zijn jullie in een unieke timing waarin planetaire invloeden zich gecombineerd hebben met kosmische krachten die normaal gesproken niet geassocieerd zijn aan astrologische zwaartekrachten om een unieke en bondige intensieve zuivering te creëren in het paradigma van de Nieuwe Aarde. Dat wordt de schaduw genoemd, de donkere zijde is in een tijdelijke vrije-stroom voor een merkwaardige periode van herhaaldelijke tijd om onderdrukkingen en frustraties naar het oppervlak te brengen, of het gerechtvaardigd was of niet, om geconfronteerd te worden, bekeken en ermee om te gaan in de smeltpot van de menselijke ervaring en de gemanifesteerde werkelijkheid. Dat wat verborgen of onderdrukt was wordt filterend naar de top gebracht. Vroegere overtredingen en onopgeloste conflicten die verborgen geweest mogen zijn zullen in deze tijd naar de oppervlakte komen om ermee geconfronteerd te worden en verantwoordelijk opgeruimd te worden.
Het is een tijd van misverstand, van overreactie en illusie. Het is een onderstreepte energie door extremen in de expressie van onderdrukking, een terugslag van frustraties die geopenbaard mogen worden in een samenpersen van ongunstigheid, zelfs ongepast afreageren met het loslaten van dat wat in de "schaduw" was.
Goddelijk Doel
Nu, voordat wij verdergaan met een meer gedegen verklaring van de astro zwaartekrachten die het aardse vlak doordringen, laat mij een moment nemen om jullie wederom te vertellen dat niets dat er rondom jullie in het heden gebeurt zonder een doel is. Hoewel tegengestelden (en als zodanig duistere energieën) bestaan in de dualiteit, goed en kwaad in jullie benamingen, zijn beoogde illusies. Vanuit het hogere standpunt boven de polariteit, bestaan tegengestelden niet, en alles maakt deel uit van en leidt naar het grootste goed. De Aarde is een testgrond, en hoewel de ervaringen die jullie in de dualiteit hebben zeer echt voor jullie zijn, zijn dergelijke essentiële lessen voorbestemd voor jullie ontwikkeling van co-creatieschap. Jullie zijn aan het leren, groeien, worden onderwezen, en jullie leren jullie zelf om optimaal energie te beheren, om bewuste medescheppers te worden met "Alles Dat Is", Schepper God in jullie termen. En één van de "stadiums van ontwikkeling" of leerprocessen in de Universiteit van de Dualiteit omvat het omgaan met tegengestelden zoals werkelijkheden, met goed en kwaad. En omdat deze tegengestelden in de dualiteit bestaan, is het een vereiste dat je "goed" op het pad van Liefde kiest.
De worsteling tussen het Licht en het duister, goed en kwaad is binnenin jullie allemaal. Sommigen van jullie dragen Licht uit; anderen van de familie van de mensheid doen dat nog niet. Het leren om eenheid te vinden maakt deel uit van jullie curriculum. Dit representeert de eenwording, een integraal geheel dat jullie nog niet waarlijk kunnen bevatten in het gebied van de dualiteit, omdat in de 3D dualiteit jullie grotendeels alleen maar porties van werkelijkheid gewaarworden, niet het geheel. Tegengestelden zijn in de polariteit echt, en overeenkomstig moeten jullie leren om met hen om te gaan.
Begrijp niet verkeerd, dat de duisternis geconfronteerd moet worden en dat het licht moet zegevieren en dat altijd doet, en hoewel boven de dualiteit goed en kwaad in feite niet bestaan, zij zijn inderdaad actualiteiten, als condities van het bestaan in jullie systeem van werkelijkheid. In nogal eenvoudige termen, zullen concepten van goed en kwaad te zijner tijd dienen om jullie de heiligheid van het bestaan en de verantwoordelijkheid van het bewustzijn te leren, en verstrekt het richtlijnen op jullie pad.
Nu, wij worden vergezeld in deze tijd door een collectieve energie om aan jullie de vaak voorkomende condities op de planeet mee te delen. Geef ons een moment …
... (Pauze)...
Astro Overzicht
Groeten, en aldus delen wij aan jullie mede dat wat er zich voordoet in deze fase vrij ongebruikelijk is, en meer omvat dan slechts wat beschouwd mag worden als gestandaardiseerde astrologische interpretaties, aangezien er Kosmische invloeden in het spel zijn die gedirigeerd worden door krachten anders dan planetair. Vanuit een hoger standpunt, is het een beoogde reiniging. Deze interpretatie is geldig vanaf de periode van midden Augustus doorgaand naar het einde van Oktober 2014, want inderdaad de treuzelende effecten zijn gesorteerd en behoorlijk actief in de Nieuwe Aarde matrix voorbij wat beschouwd mag worden als traditionele inzichten, pre 2012.
Gedurende de periode van de volgende 5 weken zal er een krachtige Equinox zijn, een Volle Maan Volledige Maansverduistering en met de Nieuwe Maan een Volledige Zonsverduistering. De Zon gaat het Kardinale Lucht teken Weegschaal binnen op 22 September 2014
         September Equinox - Maandag Sept 22
         Mercurius Retrograde Begint - Oktober 5-26
         Volle Maan Maansverduistering Oktober 8
         Nieuwe Maan Volledige Zonsverduistering - Oktober 23
         Psychisch Overzichtelijkheids Venster in de Waas van Verwarring - Oktober 8-23
         Relaties Opnieuw Gedefinieerd - Sept 22,  Oktober 23
De Equinox van 22 September
De September Equinox van 2014 is één van de meest krachtige zonne gebeurtenissen van het jaar, en draagt een grote intensiteit, een groot testen en krachtige kans van herdefiniëring. Het is een perfecte tijd om evenwichtigheid te herkrijgen van de onrust welke sinds Augustus heersend geweest is. In September zijn er vier beïnvloedende en krachtige retrograde planeten: Pluto door September 22, Neptunus door November 11, Chiron door November 23, en Uranus door de December Zonnewende (December 21).
En de kracht en beïnvloedende energieën van revolutionaire onafhankelijkheid en de push voor verandering en overgang, zoals wat gezien werd in de UK (Schotland) verwijst naar het Uranus-Pluto vierkant. Daar is ook een benadrukte spirituele ontwaking van Neptunus en Vissen dat kan werken als een dubbele rand in een welwillende transformatieve verschuiving … of aan de andere kant een agressieve push voor verandering ten koste van alles, geen geweld uitsluitend … en tot de één of andere graad beïnvloedt dit het Midden Oosten, hoewel er vele extra ingewikkeldheden zijn in dit gebied.
Jupiter-in-Leeuw brengt de driehoek Uranus-in-Ram op gang, beginnend in de week van de uitgebreide Equinox, (van Sept 19-26) … op September 25, en deze intensiteit kan emotionele stromingen tot actie aanzetten, en brengt extra loslatingen naar het oppervlak.
Deze Equinox is een tijd om te mediteren en prioriteiten te vinden. Het is ingebed in een krachtige equatie van energieën die de relatie testen en herdefiniëren.
Meesters, wat er zich ook voordoet, specifiek in de fase van de triade van de 2 buitengewone Volledige Verduisteringen en Super Equinox, zijn de codes om de geschikte en de toepassing van het uitgebreide 33 chakra systeem voor de mensheid in staat te stellen, om van polariteit in/naar non-polariteit te verhuizen, en dit zal gedurende enige tijd doorgaan.
De Verduisteringen:
De Volledige Maansverduistering op 8 Oktober Volle Maan is in 15º Ram. Het zal vallen op de ster van bevrijding door uitbreiding. Het initieert een periode van extreme visie, een tijd waarin duidelijkheid/overzichtelijkheid tevoorschijn kan komen in een buitengewoon venster, door de waan heendringend welke deze ongebruikelijke fase van energie doorgedrongen heeft. Een energie van bevrijding is geprojecteerd. Veel van het gevoel van bevrijding, de "bevrijding van de ketenen" is de invloed van Uranus. Deze Volle Maan Volledige Verduistering kan op een positieve of negatieve manier werken, ofwel vreedzaam in transformatie of in het triggeren van meer agressieve reactie, zelfs heftig in politieke stadiums. Het is een zeer krachtige tijd en de intensiteit zal gevoeld worden. Het zou wijs gebruikt en te werk gesteld moeten worden voor biddende intentie in co-creatieschap.  
De Volledige Zonsverduistering op de Nieuwe Maan van Oktober 23, 2014 is in 0º Schorpioen. Het is conjunct de planeet Venus. Deze Zonsverduistering benadrukt kwesties van verantwoordelijkheid van het uitvoeren van duidelijkheid rondom de spirituele waardes en het gebruik van psychische visie/psychisch inzicht. Dit zal ook toestaan voor de herijking van de geloofsysteem-programma's en zal onevenwichtige ego vergroting openbaren, een zinsbegoochelende kracht die je van een accuraat inzicht/accurate visie verwijdert en op een negatieve manier jouw bekwaamheid neutraliseert om jouw psychische bekwaamheden met duidelijkheid te gebruiken. Het is ook een krachtige tijd om negatieve houdingen te herzien die verborgen geweest mogen zijn, en relaties belemmeren.
De Mercurius Retrograde van Oktober 4-25: Dit is een ongewone retrograde en het gebeurt in het luchtteken van Weegschaal. Zoals altijd, worden relaties binnenin Weegschaal benadrukt. Dit is ingekapseld in de zeldzame huidige frequentie op de planeet. Deze retrograde van Mercurius in Weegschaal zal de herdefiniëring omvatten van relaties met partners, vrienden en geliefden. Maar in deze fase, zal men ook vereist zijn om de relatie met zelf te confronteren.
Kwesties van zelfontkenning, zelfvergroting en zelfwaarde zullen onder ogen gezien en opnieuw gedefinieerd worden. Oude kwesties mogen geconfronteerd moeten worden. Hoewel de communicatie normaal gesproken vertroebeld is in Mercurius retrogrades, is er een zeldzaam en specifiek "homeopathisch" element aan deze retrograde van Mercurius waarin overzichtelijkheid van obstakels in relaties, zowel voor anderen als voor zelf duidelijk gezien mogen worden, hoewel op een krachtige omranding welke opzettelijk tekortkomingen openbaart. Loop licht, maar neem de tijd, specifiek tijdens de verduisteringen om te herzien. Een duidelijke herziening en beslissende actie te nemen om ieder gebied van disfunctie te genezen in jouw innige partnerschappen wordt van laat September (Equinox) doorgaand naar de combinerende verduisteringen benadrukt … en is het brandpunt in de retrograde. Zorg ervoor deze kans niet toe te staan om in argumentatie te vervallen want het staat ongewone opruimingen toe als zij met wijsheid benaderd worden.
Dierbare Mensen, dit Alles vindt plaats op een tijdstip waarin coronale massa ejecties (zonnewinden) plaatsvinden, het fiksen van de zonsomkering en de intensivering van de Equinox van September dikt al puntige emotionele trillingen aan. De Saturnus Mars conjunctie, de Venus nieuwe maan Vierkant tot Mars, het tevoorschijn komen van Pluto in Boogschutter en de Mercurius beweging in/naar Pluto maken deel uit van de energetische cocktail die de "kelder" deur geopend heeft om voor de ontsnapping van de verborgen schaduw en onderdrukte gevoelens, zelfs donkere emoties, toe te staan. Binnenin deze specifieke en vrij unieke sortering van energie, dat genoemd wordt de duistere energie vindt een opening. In fases van deze frequentie zal de rode energie van Mars over de planeet heen vegen, samengesteld door nadelige hoeken van andere planeten … en emoties worden gemakkelijk slecht-beïnvloed, en kunnen ernaar neigen te stromen in/naar wat jullie noemen als het onlogische en negatieve. Daarom is het noodzakelijk dat jullie wijs handelen en niet overdreven reageren.
Diegenen van jullie die de energie van edelstenen gebruiken in toepassing jegens de aura worden geadviseerd om edelgesteenten van paars en blauw te dragen, aldus rood omgezet naar een hogere frequentie in dit scenario.
Werkelijkheidcontrole
Welnu, in deze energetische frequentie, voegt Neptunus een extreme illusionaire invloed toe. Diegenen die vatbaar zijn voor waandenkbeelden, voor af en toe grandioze misvattingen of wanen van vergrote fantasie zullen gewaarworden dat de waardeloze sluier zich wijd geopend heeft in/naar onjuiste droomwerelden, en deze tijdelijke verloren dromers mogen zeer wel de hand bijten die probeert om hen wakker te maken. Werkelijkheidscontrole aangeboden vanuit zelfs de beste intentie mag resulteren in een verwarrende, onverwachte tegenstoot of afwijzing.
Het is een tijd waarin zelfs het zuiverste hart schijnbare goedwillend advies af mag wijzen, zo niet minder interventie. Het is een fase waarin ieder figuur van autoriteit, goed of fout, gezien mag worden als tussenbeide komend.
Een rebellerende houding geeft speelruimte, in Mars, zelfs onder diegenen die normaal gesproken niet kribbig zijn, en mag iemand beïnvloeden om stappen te ondernemen in deze nogal nevelige vaak voorkomende fase welke anderszins niet logisch zou hebben toegeschenen. Dus houd in gedachten dat deze ongewone energie iedereen kan beïnvloeden. De innerlijke "coyote" is losgelaten. De leraar heeft de zaal verlaten, en de studenten staan op zichzelf, baldadigheid/kattenkwaad is van toepassing als de regels niet zo uitvoerbaar zijn in deze nevelige frequentie. Velen van jullie zullen op manieren handelen die onverwachts en ongebruikelijk zijn, goed buiten jullie normale patroon, aangezien beperkingen opgeheven werden in deze beïnvloedende zwaartekracht. Deze facties en individuen die gebonden zijn aan negatieve aspecten van wraak of iedere negatieve ontluistering mag geneigd zijn te handelen in extreme afmetingen tijdens deze fase.
Pluto komt in deze verbinding in het spel. Concepten van niet her/erkend te worden, of ideeën die uitgesloten, afgewezen, of gepasseerd worden of op iedere manier verworpen worden. Dit is van toepassing in de macro naar ideologieën, religies, landen of groepen die het gevoel hebben dat hun "macht" niet gerealiseerd is of verminderd werd. Religies die geweld toestaan of agressie oogluikend toestaan vallen in deze categorie. Groepen en individuen die zich onderdrukt voelen zullen een afreagerende mogelijkheid vinden.
En dus is het belangrijk in deze tijd om twee keer af te meten en één keer te snijden. Neem tijd voordat je handelt … en heroverweeg jouw acties voordat je hen onderneemt. In natura sta toe voor speelruimte onder vrienden en familie, want misvattingen kunnen zich gemakkelijker voordoen. Sta toe voor een oprechte expressie, zelfs als het onaangenaam of anders van gedrag aanvoelt.
Vuurproef Effect
Diepe gevoelens die eerder niet gevoeld, onderdrukt of verborgen werden zullen in deze timing naar de oppervlakte komen. Innerlijke waarheden worden nagestreefd, en het is soms door een verkeerde actie dat iemands eigen beperkingen naar de oppervlakte gebracht worden.
In deze energie komen feitelijk gevoelens die wel of niet beschouwd mogen worden of verdienstelijk zijn naar buiten. Deze mogen uit iemands persoonlijke 'Pandora's Doos' komen. Deze mogen schijnbare vijandige gevoelens zijn, emoties van jaloezie, kwaadheid en hebzucht. Er mogen onuitgedrukte emoties van aversie van een ander zijn, of irritatie van een lang voorbij zijnde confrontatie of een kwestie die onverwachts uitbarst in een "Freudiaanse Uitglijder" richting een bondgenoot, familielid of bekende … iets dat gewoon naar buiten komt en dat beide zijden bij verrassing neemt.  
Dierbaar Mens, iedere frustratie die je gevoeld hebt, iets dat je tot uitdrukking gebracht zou willen hebben maar dat niet deed, een commentaar dat je wilde maken maar terughield (en het werd een etterend gevoel dat je begroef) bubbelt naar buiten in deze energie. De zilveren belijning is dat het een kans toestaat voor het opklaren van de lucht.
Onder Ogen komen wat er Tevoorschijn komt
De positieve uitkomst is dat het naar de oppervlakte komen van de kwesties die je verborgen hebt, onder het tapijt geveegd hebt, ontkent, vermeden, genegeerd, voor jezelf gevreesd hebt, over het leven, over anderen, over relaties, over gebrek aan mentaliteit, of niet genoeg te hebben geopenbaard, kunnen dus een trigger worden voor een kans om los te laten en een grotere drager van Licht te worden. Tot de één of andere graad zullen onzuiverheden naar het oppervlak komen in deze frequentie.
Maar het moet wederom beseft worden dat niet alles dat naar de oppervlakte komt juist is. Vele onderdrukte vijandigheden mogen niet accuraat of ware gevoelens zijn, en dus kan de openbaring van dat zij naar de oppervlakte komen een dubbel snijdend zwaard zijn. Oprechte emoties van een onjuiste reactie kunnen nog steeds pijn doen … het positieve is dat je het confronteert, maar je moet ruimte overlaten voor de overweging of het wel of niet rechtvaardig was.
Saturnus in Schorpioen openbaart de verborgen geheimen en Mars in Saturnus plaatst hen in het volledige spectrale zicht, een voet in het vuur plaatsend in jouw landstaal, en laat de bel rinkelen. En aldus zet het de geschikte uitdaging op van de opruiming in een scenario welke niet gemakkelijk ontkend kan worden. Confrontatie is vereist.
Op een individueel niveau, mag dit een fase zijn welke geneigd is om alles in anderen te zien waar jij een hekel aan hebt tot uiteenlopende gradaties. En voor diegenen van jullie die bij tijden in een meer solitair milieu zijn mag deze zelfde energie spiegelen, mag binnenwaarts keren in/naar een overdreven kritische zelf herziening, dat verwant kan worden aan zelfafwijzing/afkeuring, omdat je het gevoel hebt dat je een fout gemaakt hebt, ongepast handelde of je niet hield aan jouw beste gedrag in iedere gegeven omstandigheid.
Welnu, de energiefase in September, zelfs daaraan voorafgaand, en zelfs voorafgaand aan de feitelijke achterwaartse beweging van Mercurius bevat de aspecten en karakteristieken van de volledig aangewakkerde retrograde. Dit zal gevoeld worden vanaf 22 September. En deze energie kan wijselijk gebruikt worden voor zelfijking.
Echter, daar is binnenin deze specifieke fase en frequent gebied een krachtige invloed om overdreven kritisch te worden. Om zwaarmoedig en depressief te worden. Dus wij dringen er bij jullie op aan om hier notitie van te nemen, want deze energie zou niet toegestaan moeten worden om jullie in/naar de energie van vervolging te leiden, van negatieve afkeuring, ofwel van anderen of van jezelf. Eerder is het om gebruikt te worden als een kans om te zuiveren en te leren wat accuraat is, wat niet langer meer dient, en wat winstgevend in jouw leven is.
Afsluiting
Dit is een tijd die wijselijk gebruikt kan worden, ofschoon geduld en wijsheid belangrijk zijn om de poorten te matigen en te bewaken. Relaties kunnen getest en hergedefinieerd worden voor het grotere goed. Obstakels kunnen gezien worden in de smeltkroes en naar boven gebracht en opgeruimd worden om de weg vrij te maken. Deze energie zal overheersen door de Equinox en in/naar de Volledige Volle Maan Maansverduistering van 8 Oktober en de Zonsverduistering van 23 Oktober. Houd in gedachten dat deze een bredere frequente invloed hebben dan de dagen van het hoogst haalbare, verduisteringen en inderdaad alle astrologische zwaartekrachten en versterkers breiden uit voor verlengde periodes. De asteroïde welke vlakbij jullie Aarde passeert is een ongelooflijke versterker en werkt samen met de Zonnewinden en de Equinox, overdrevenheid creërend die de planetaire krachten verder aanscherpen.
Gebruik deze tijd wijs. Er zal een natuurlijk naar de oppervlakte komen zijn van emoties die jullie benoemen als negatief, of zij nu tevoorschijn komen als schuldgevoel, schaamte, jaloezie of kwaadheid, sta hen niet toe in deze energie te resulteren in acties van aanval, wraak of geweld. Alle mensen hebben fouten en in deze fase, worden deze geopenbaard en kunnen losgelaten worden. De schaduw is geopenbaard, en kan in/naar Licht omgekeerd worden … en dat is het hogere aspect van wat hierin de beoogde doelstelling is.
Wij eren jullie en bieden onze zegeningen en diepste Liefde op jullie pad aan.
...En zo zij het...

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The above channel is copyrighted © All Rights Reserved www.Earth-Keeper.com

The 3d copyrights of this Metatron message via James Tyberonn are the exclusive copyrights of Earth-Keeper publishing. We offer this message in love. It may be shared online only with expressed permission from EK Admin,  It may not be posted on U-Tube or printed in books or magazines without expressed written permission from Earth-Keeper Admin. For permission & authorization contact Anne at Tyberonn@hotmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen