maandag, augustus 11, 2014

Yeshua en Mary Magdalena - Een Boodschap van Eeuwigdurende Liefde - 10 Augustus 2014
Yeshua en Mary Magdalena
Een Boodschap van Eeuwigdurende Liefde
10 Augustus 2014 / Fran Zepeda

Dierbare Geliefden. Wij nemen jullie mee op een reis vandaag naar jullie Hogere Wezen, jullie Hogere Wezen van Liefde, jullie "Verhevenheid", zoals het geadresseerd werd in een recente boodschap van Lady Nada (niet vertaald).
Wij, Yeshua en Mary Magdalena, komen nu als een eenheid om een gevoel van Liefde te demonstreren, uit te beelden en over te dragen waar jullie allemaal op beginnen in te tappen, waar jullie allemaal gereed voor zijn om meer volledig op in te tappen. Het is een dieper gevoel van liefde welke verbonden is met jullie Ware Wezen, jullie Ware Kern, jullie vermenging met de Bron en al Diens glorie. Deze verheven staat van Liefde wordt meer beschikbaar voor jullie als jullie jullie trilling naar een hoger niveau verhogen, aangevoerd en aangezet door deze liefdevolle energieën* van de laatste tijd en van Nu.
Oh geliefden, jullie schrapen slechts aan het oppervlak en de dieptes van mogelijkheden welke Liefde jullie brengen kan - die Liefde kan jullie naar zo een Hoge Staat van Zijn brengen dat jullie tussen de Sterren en zuivere Gelukzaligheid zweven. Derhalve, omdat jullie Lichtwerkers zijn op deze planeet om deze Liefde van de bron binnen te brengen, te vergroten en te delen, zullen jullie als vanzelfsprekend deze hogere staat van de Sterren en gelukzaligheid in Moeder Aarde en de Mensheid aarden.
Dat is jullie doel. Als jullie vermengen met jullie Hogere Zelven en al jullie aspecten, als jullie harmoniëren en vermengen met de Bron en het in/naar jullie ware wezens brengen en het daarin her/erkennen, verhogen en verheffen jullie niet alleen jullie conditie met betrekking tot de natuurlijke staat van jullie Goddelijkheid, maar brengen jullie het ook naar anderen en naar dierbare Gaia.
En, onze geliefden, wij zijn hier als een voorbeeld voor jullie ware potentieel om dat te doen. Terwijl jullie de vermenging van jullie mannelijke en de vrouwelijke delen van jullie Wezen integreren, vermengen en verankeren, worden jullie heel en compleet, en ingewijd met de volle aanval van Eeuwigdurende Liefde. Jullie brengen het naar de Aarde. Jullie brengen de Hemel naar de Aarde terwijl jullie de dieptes van jullie ware Goddelijke Wezen verkennen en de dieptes van wat de Hemel op Aarde echt betekent en is.  
 
Het is de vermenging van jullie goddelijke kwaliteiten, de vermenging van al jullie aspecten om de hogere rijken te ondersteunen en de Aarde en alle Galaxies en Universums en het Multiversum te ondersteunen in deze prachtige onderneming van het worden van Eeuwigdurende Liefde, van het worden van Eén te zijn met Alles Dat Is, met het worden van wederom het Licht van de Bron hier op Aarde te zijn.
En geliefden, dit is geen gemakkelijke taak en jullie raken er veel meer bekwaam in. We nemen jullie nu hand-in-hand met ons mee, binnenin onze Vereniging, op een reis van Eeuwigdurende Liefde, een reis van Liefde waar jullie nu gereed voor zijn. Treed ons rijk op dit moment binnen terwijl wij jullie op deze reis leiden:
Voel onze Liefde, voel onze aanwezigheid, voel ons wenken naar jullie om alles los te laten dat jullie neerdrukt, van alles dat jullie niet langer meer dient, en nu dat jullie een voorproefje gehad hebben van de hogere rijken, nodigen wij jullie uit om hen samen met ons te betreden, in dit Nu Moment, en voortdurend, terwijl jullie jezelf toestaan om hoger te vliegen in/naar de hogere rijken en sensaties van Zuivere Onvoorwaardelijke Liefde die wij nu naar jullie uitbreiden - Toestaand dat wij een voorbeeld zijn van Zuivere Onvoorwaardelijke Verheven Liefde. Zuiver in de zin dat het de wezenlijke Liefde van de Bron is die wij aanbieden. Het is de lijm van Alles Dat Is. Het is het bouwblok van de gehele Schepping. Het is het doel van de gehele mensheid bij hun zoektocht naar transcendentie. En de betekenis van het leven en het doel en de missie.
Laat gewoon los nu en voel deze Liefde die wij naar jullie uitbreiden en evenaar het met jullie eigen diepe Liefde binnenin jullie Goddelijke Hart. Kom het tegemoet diep binnenin jullie Hart, en samen met onze Liefde wordt het vergroot en verheven naar de omvang dat jullie een nieuw gevoel van Gelukzaligheid en Vreugde betreden. Geniet nu van deze staat, dierbaren. Jullie hebben niet altijd her/erkend dat jullie deze diepe staat van Liefde kunnen betreden. Wij staan daar nu bij jullie om dit voor jullie aan te stippen en te vergroten. Ga nu dieper in/naar jullie Hart. Ga die Liefde binnen, welke soms sluimerend en ontoegankelijk gelegen heeft, slechts vanwege jullie verknochtheid aan de oude overtuigingen en de oude manieren van de dingen te doen.  
Laat nu los en voel diep binnenin jullie die Verheven Gelukzalige Staat van Liefde. En het zal op zichzelf steeds verder opbouwen. Wij houden nog steeds jullie hand vast - wij staan nog steeds naast jullie en voor jullie, en binnenin jullie, maar alleen om jullie te laten zien wat jullie al diep, diep binnenin jullie hebben, erop wachtend om "opgegraven" te worden - Jullie privé link met de Bron en Eeuwigdurende Liefde, dierbaren.
Voel het nu dieper. Voel de beroeringen van Eeuwigdurende Liefde binnenin jullie. Ga omhoog en laat jezelf meegenomen worden in/naar de Stroom van Liefde die vanuit de bron komt en geëvenaard wordt door jouw ware Wezen, jouw Goddelijke Wezen. Samen met de Bron vermengen en genieten jullie in deze natuurlijke staat van Zijn, waar jullie allemaal zo dichtbij komen om naar terug te keren op een regelmatige basis. Het komt in stadiums. Jullie zijn steeds meer in staat van het "opgraven" terwijl jullie overvol raken met de Liefde die nu door de Bron aan jullie aangeboden wordt. Wij vergroten en verstrekken het aan jullie en jullie ontwaken het meer diepgaand binnenin jullie, en vergroten en verstrekken het dan verder de wereld in.
Dus raak gewend aan dit prachtige gevoel van Eeuwigdurende Liefde welke een natuurlijke normale staat van jullie Wezen aan het worden is, jullie Goddelijke Wezen. Want zie, het is daar altijd al geweest. Jullie her/erkennen het slechts op een dieper niveau terwijl jullie de opsmuk van jullie dualiteit afschudden, om jullie prachtige "Vlinder Staat van Liefde" te onthullen, welke nu tevoorschijn komt vanuit diens lange-tijd "cocon" van eonen, en is gereed om zichzelf steeds meer volledig aan de wereld te laten zien.
En dus Geliefden, verwelkomen wij jullie wederom naar deze gelukzalige staat van Eeuwigdurende Liefde waar jullie toe komen om jullie thuis te noemen, waar jullie toe komen om aangespoord te worden om het met anderen op een regelmatiger basis te delen. En wij staan naast jullie en voor jullie en binnenin jullie om jullie je ware potentieel om Goddelijke Liefde te Zijn, en om Goddelijke Eeuwigdurende Liefde te laten zien.
Voel ons nu als wij jullie omhelzen en jullie prijzen voor het loslaten en de Liefde toe te staan de "Alfa" en "Omega" (de Eeuwigheid) te zijn van jullie ware bestaan. Dierbare geliefden, dierbare strijders van Vrede en Eeuwigdurende Liefde: wij eren jullie en juichen jullie toe voor jullie dapperheid en doorzettingsvermogen.
Al onze Liefde,
Namaste
Yeshua en Mary Magdalena.

*Verwijzend naar de Leeuwenpoort en de Supermaan energieën van 2014.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com     www.franheal.wordpress.com   www.ouremergingdivinity.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen