zondag, augustus 24, 2014

Vergeten Schaamte - 23 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
" Vergeten Schaamte"
23 Augustus 2014 / Jamye Price
Gezegend wezen, jij bent een unieke en schitterende vorm van Goddelijkheid op Aarde. Je bent verblijd en wordt op manieren gekoesterd die je niet altijd kunt bespeuren. Nochtans wordt er onophoudelijk Liefde naar jou uitgezonden. Het is een natuurlijke functionaliteit van alles dat het Leven is. Jullie Zon, bijvoorbeeld, zou gereduceerd kunnen worden naar een formule van chemicaliën en reacties welke jou Leven onderhouden. Deze zijn onzichtbaar en werkelijk, echter, slechts een deel van het verhaal. Kijk dieper binnenin de functionaliteit om de gemanifesteerde Liefde te observeren, want het onderhoudt jou. Het is binnenin ALLE aspecten van het Leven. Het is manifest in chemicaliën, in reacties, in geuren, gedachten, woorden, daden, uitdagingen en voeding. Liefde manifesteert zich in/naar chemicaliën, in/naar ervaringen, in/naar ALLES dat het Leven is. Ben goed met ALLE aspecten van het Leven, want het is gemanifesteerde Liefde, het verandert voortdurend en jouw Vrije Wil keuze is de waarachtige katalysator van verandering. Zonder jouw Vrije Wil keuze, zal het leven doorgaan en uiteindelijk terugkeren naar de Liefde welke het is. Jouw Vrije Wil keuze, jouw focus, versnelt louter het Tempo van de terugkeer naar Liefde. Het is jouw werk van Ascentie, het is jouw werk van het zijn van een Goddelijk mens. Alle andere aspecten van het Leven rondom jou heen ondersteunen en doorleven deze integratie.
Je was altijd Goddelijk, je bent altijd Goddelijk en je zult altijd Goddelijk zijn. Het is niet dat je het moet verdienen, je hoeft het slechts te zijn, nochtans te zeggen 'het op het Aardse vlak te leren of te herinneren' is accuraat. In het zinnebeeld van jullie Adam en Eva verhaal, is het zinnebeeld; Eva eet van de boom van de kennis van goed en kwaad, en verleidt Adam ertoe om ook te eten, de twee raken beschaamd naakt te zijn en worden uit de Tuin van Eden gegooid. Dit spreekt over de vrouwelijke energieën (het ongeziene, de verbinding met Al het Leven) die 'gedemoniseerd' worden, en de mensen die hun intelligentie de her/erkenning van de polariteit/dualiteit van het leven activeren. De energie van schaamte is het belangrijke gedeelte van dit zinnebeeld en dat jullie (potentieel) in het laatste stadium van bevrijding zitten. De energie van schaamte is een manier van het categoriseren van het bredere onderwerp van het demoraliseren van het Leven. Schaamte is één van de sterkste ontkoppelaars van de menselijke Goddelijkheid. Jullie plaatsen het op jullie zelf en anderen voor de meest onmenselijke misdaden, of voor louter macht-over. 'Schaam je voor dit of voor dat, ik ben beschaamd over dit of dat.' Dan wordt het gedragen als een onzichtbare mantel van ontkoppeling, nochtans ongezien voor diegenen die in/naar de waarheid van het hart kijken. Uit de Tuin van Eden vandaan gegooid zijn, is louter een zinnebeeld voor de ontkoppeling en de aanwijzing van de Vrije Wil. Binnenin het zinnebeeld moet je de verborgen edelstenen vinden, want het is een verhaal dat rijk is aan symbolisme, geen overduidelijke conclusies. Kijk naar het 'ongezien' voor jouw grootste aanwijzingen van Liefdevolle ondersteuning.

Er is niets dat je gedaan hebt; niet ten opzichte van een ander, niet ten opzichte van jezelf, dat niet vergeven is door de Bron. Alles is vergeven. Alles is vergeven door de ongeziene kracht van Liefde. Maar wat aangaande dat wat binnenin jou verblijft? Heb jij vergeven? Heb jij jezelf en anderen vergeven voor alles dat gedaan werd? Wisselwerk je met nieuws verhalen en persoonlijke verhalen en vind je vergiffenis zodra als het mogelijk is? Kijk naar het ongeziene, want als jij jezelf of een ander beschaamt, draag je de onzichtbare mantel van ontkoppeling van jouw goddelijke stroom. Je kunt nooit volledig ontkoppeld zijn, maar je kunt wel meer volledig verbonden zijn. Vergeef jezelf. Hef je handen hoog in de lucht en verkondig, "Ik geef deze schaamte aan het grotere goed van het Leven als een les welke geleerd werd, het is nu wijsheid en voor iedereen beschikbaar. Ik erken de onjuiste interpretatie van mijn goddelijkheid en ik initieer nu mijn Goddelijke Liefde naar een grotere graad." Weet je wat die graad is, Dierbare? Het is verwant aan een bredere hoek, een grotere uitbreiding van jouw stromende Liefde. Het is jouw Vrije Wil keuze dat je schaamte toestaat om de wijsheid van onvoorwaardelijke Liefde te worden. Laat deze ontkoppeling los die je binnenin vasthoudt, want het geven van schaamte plaat in feite de onzichtbaarheids mantel op jou. Het is de kracht van de Vrij Wil. Laat los, lieve Engel. Het leven is in afwachting van jouw krachtige Licht om diens Waarheid te reflecteren. Op deze manier, wordt een nieuwe Zon geboren.
Terwijl wij zitten om 'Vergeten Schaamte' voort te branden, houden wij de kracht van Liefde hoog, zoals een baken van Licht, voor allen om te herinneren. Wij staan het verleden toe om de ondersteuning te worden van wijsheid, de pilaar van kracht dat het heden als volmaakt omlijst. Wij openen onze harten voor nieuw potentieel terwijl wij ons inschepen op de krachtige reis van het bouwen van de nieuwe Aarde vanuit de moed van Liefde. Wij brengen nieuwe betekenis naar het zinnebeeld van het verleden als wij de ware kracht begrijpen van de tweevoudige Goddelijke golven die binnenin ons zijn, komend naar Eén Ware Kracht in de eenheid van onze harten. Wij zijn de onverschrokkenen, laten angst los en begrijpen het ongeziene, want het vertelt over een aldus heldere toekomst - louter de reflectie van ons Licht, niet langer versluierd in schaamte, maar versterkt in de Waarheid van Liefde.
Explodeer het voort!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2014 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten