woensdag, augustus 06, 2014

Sandra Walter - Oude Intenties Komen naar het Licht - 5 Augustus 2014


Sandra Walter
Oude Intenties Komen naar het Licht
5 Augustus 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Huidige Toegangspoort: Meesterschap Niveau Energieën
Jullie mogen een aanzienlijke toename opgemerkt hebben in de verschijning van rozen of gelijksoortige bloemen die zich in jullie visioenen presenteren. Wij hebben een focus van de Meesters tijdens deze toegangspoort van 4-12 Augustus, hoofdzakelijk vanwege de diepe transformaties in onze persoonlijke reizen in 2014. De Geascendeerde Meesters, als goed-getrainde, zuiver-dienstverlenende liaisons van de MENSelijke Ascentie, ondersteunen de volgende stap in onze wereldwijde MENSelijke Ascentie ervaring: De activering van de Gechristende MENSelijke 12 helix DNA sjablonen. Eén van hun handtekeningen is de Roos, de hoogst vibrerende bloem op de planeet. Sinds de pijnappel intensivering van vorige maand, zijn de Meesterschap visioenen fenomenaal geweest.
Oude Visioenen komen naar het Licht
Als je resoneert met de Pleiadische reis, mag je weten dat ons werk met Gaia diep loopt. Onafgemaakte zaken hebben geleid naar het creëren van kansen/mogelijkheden in deze Galaxy om wat eerder niet voltooid was te balanceren. Wij waren niet alleen met onze intenties om deel te nemen aan het Gaia experiment. De Maya overlappingen - sjablonen van Maia, een ster in de Pleiaden, was het gewoon om Pleiadisch en Arcturiaans karma te balanceren en te ontbinden - volbrachten hun taak. Jullie zouden je de IK BEN boodschap welke dit aanhaalde een paar manden geleden kunnen herinneren. Met overlapping van de Maia (Maya, de illusie) die snel uit ons bewustzijn ontbinden, werken wij nu op de ware Ascentie tijdlijnen. Deze zijn de voorspelde paden van het Gouden Ras, waar soms naar gerefereerd wordt als het Gouden Tijdperk.
"Een kanttekening aangezien velen gevraagd hebben: Sommige kanalen hebben gezegd dat er geen tijdlijnen meer zijn. Ik voel dat zij hun intel onjuist interpreteren; misschien refereren zij naar de ontbinding van de tijdlijnen die op dit punt niet mogelijk zijn. Velen vallen af, we hebben vele laten vallen voorafgaand aan het einde van 2012, en gaan door met het stroomlijnen van de collectieve ervaring. Persoonlijke tijdlijnen zijn consistent aan het veranderen; zij zijn de tube torus tijdmachines en wat jouw ervaring van de vrije wil keuze creëert in een dichtere vorm. Zonder tijdlijnen zou het spel volledig voorbij zijn. Geen lineaire ervaring of multidimensionale wisselwerking meer in deze galaxy. De Melkweg zou ringvormig gaan en kaboom! we barsten in/naar de afronding. Ik heb niet opgemerkt dat dat zich voordeed.)
De MENSelijke Ascentie is de toekomstige bedoeling van vele rassen als een directe reflectie van zuiver Bron Licht Intelligentie. Jullie mogen je van eerder aanhalingen herinneren, of de Ascentie Cursus, dat wij mogelijke uitkomsten in de toekomst creëren, dan teruggaan en hen ervaren. Van aangezicht tot aangezicht komen met onze toekomst in deze grootse ineenstorting van de illusie brengt vele herinneringen voort van ons geprojecteerde Zelf. Briljant, nietwaar? Klop jezelf op de schouder voor een creatie die zeer cool is.

Toekomstige Agenda's precies hier, precies nu
Daar is een prachtige dans van vrije wil en creatie, hetgeen onze intentie voor de Gechristende MENS door deze passage van honderden aan duizenden aan jaren droeg. Mijn goedheid wij planten.zo.vele.aanwijzingen in onze metaforische verhalen onderweg dat de AHA! momenten gênant aan kunnen voelen. Zoals ik eerder meedeelde, geen oordeel aangaande hoe de dingen eruit zien in het Oude Licht. Ik moedig Licht-hartig gelach aan terwijl we dit jaar in niveau omhoog gaan.
Terwijl onze focus op de laatste 300,000 jaren geweest mag zijn (de spirituele vergeetachtigheid hield ons een beetje gelimiteerd) beginnen wij ons te herinneren hoe oud deze Gouden Ras creatie werkelijk is. Wanneer ik zeg herinneren, bedoel ik dat op een persoonlijk niveau. We hebben altijd informatie rondcirkelend over wie we waren en wat er hier gebeurd is, echter de recente pijnappel opwaarderingen en fysieke herijkingen stellen ons in staat om onze persoonlijke verbinding voor de Ascentie reis op Gaia te zien.
Overal rondom deze geliefde planeet zijn sjabolen die bedoeld zijn voor activering en toepassing tijdens de Ascentie. Terwijl het fotonische licht, de kosmische stralen, het plasma, en de zonne coderingen binnen komen sprinten vanuit de externe Galaxy, zijn er sjablonen die gedurende honderden aan duizenden van jaren sluimerend binnenin Gaia zelf hebben gelegen. Jullie mogen je herinneren dat op de 12-12-12 vele Lichtdienaren opgeroepen werden om een massale invoer van codes te ontvangen om verankerd te worden in de kristallijne Ascentie rasters en onze fysieke harten. Dit was de één of andere jokerkaart in de vrije wil creatie: de codes waren niet gegarandeerd om hier te plakken of te blijven, er moesten voldoende ontwaakte mensen in de dienstverlening zijn om hen op te vangen en de ervaring met een open hart te verwelkomen. Als jij één van deze bewuste lichtdienaren was die om middernacht buiten stond toen de 12-12-12 arriveerde, weet je wat het met onze lichamen deed. (voor mij, waren het schitterende ogen-wijd-open visioenen van de Nieuwe Aarde gevolgd door bewusteloos te gaan.)
Wij gaan door te zeggen er is iets met me gebeurd op de 12-12-12 en nu weten we wat er zich voorgedaan heeft. Deze externe lichtcoderingen waren de laatste factor in een versnelde Ascentie tijdlijn voor het Gouden ras. Velen van ons droegen een DNA sjabloon trigger in onze licht handtekening, onze unieke vonk van de Bron, wat de intentie bezat van het activeren van het Gouden Ras DNA. Gaia ascendeerde die dag, en onze bi-localiserende DNA met diens nieuwe agenda, geactiveerd door de 12-12-12 codes, projecteerde in/naar de kristallijne rasters en ging met Gaia mee terwijl zij haar 5D/6D expressie creëerde, ook bekend als de Nieuwe Aarde.
Sindsdien hebben wij een vermenging ervaren met de hogere expressie, een geleidelijke beweging richting de waarheid van wat er gebeurd is. De holografische projectie van onze oude werkelijkheid blijft voor onze geruststelling, voor zolang als mensen het nodig zijn of totdat het collectief erover stemt of het overhellende punt zich voordoet. Maar genoeg van het oude nieuws, laten ons voor een moment oud gaan.
JE WOONT HIER
Terug in het begin van juni had ik een unieke ervaring op Shasta. Ik was gedurende een paar dagen op de berg en deed 's avonds toegangspoort werk. Ik had mijn camping hangmat vastgebonden op een vlak terrein hetgeen de berg en de volle maan onthulde, een werkelijk magische aanblik. Er was op een avond een vrieskoude wind, en ondanks mijn bekwaamheid om de invloed van de elementen op mijn lichaam te overschrijven (het meeste van de tijd), raak ik welzeker gefrustreerd met het fysieke aspect van het werken op deze eenzame vulkaan. Ik vroeg mijn Hogere niveaus om me meteen te antwoorden: Waarom Shasta? Moet ik echt hier zijn? Zij we al klaar? WAAROM SHASTA?
Mijn Hogere Zelf in koor met mijn Goddelijke team schreeuwden terug, JE WOONT HIER! Ik lachte hardop, vanwege alle plaatsen waar ik naartoe gereisd ben, in gewerkt heb, of een tijdelijk thuis genoemd heb, is Shasta de meest uitdagende geweest. Toen, zo ogenblikkelijk als deze almachtige openbaring downloads kunnen zijn, kwam de intel in een flits hetgeen milliseconden en eonen tegelijkertijd nam. Intens licht droeg lagen en lagen aan informatie, sommigen welke ik onmiddellijk begreep, sommigen die ik nog steeds aan het ontsluiten ben als mijn bewustzijn het aan kan.
Ik, een Lange Tijd Geleden
De eerste flitsen van mijn Juni download lieten zien het creëren en implanteren van Pleiadische sjablonen - grote multidimensionale geometrie - in/naar de berg. Dit was een lange tijd geleden, en ik was in een Pleiadische trilling. Daar waren raden van licht, inclusief andere rassen, die deelnamen aan de creatie van deze holografische sjablonen helemaal over Gaia heen. Het implanteren in Shasta scheen een Pleiadische actie te zijn, zeer waarschijnlijk eentje van onze karmische taken in deze grote operatie van de Ascentie. Het synchroniseert goed met het planten van Inlandse stammen (Pleiadische afdaling) die de Zonne Kosmische Christus profetieën naar de drempel van de Verschuiving zouden dragen.
Yeshua bezocht de Inlandse Stammen, inclusief degenen in het Westen van de USA, tijdens zijn  ontbrekende jaren om te onderwijzen en de profetieën van het komende Gouden Ras te activeren, wetende dat zijn activiteiten onjuist geïnterpreteerd en gemanipuleerd zouden worden in het Midden Oosten en Europa na zijn Ascentie. Ik weet niet (nog niet) of hij naar Shasta zelf teleporteerde; ik ervaar hem als overal en houd hem in ere als één van de meest verbazingwekkende rasterwerkers die wij kennen. Goedheid, dit is één lange multidimensionale operatie geweest.
De eerste flits van de berg-sjabloon intel synchroniseerde met een regressie ervaring van een vroeger leven die ik in mijn twintiger jaren had, toen mijn ET afstamming geopenbaard werd. Ik stond als een Pleiadische gids op een reusachtige berg, terwijl glimlachende MENSen in het gelid, wit en goud-aangekleed, een stad van hoge trilling met gouden muren binnengingen. Het was een toekomstige herinnering; de gecocreëerde visie van een Gouden Ras op Gaia. Ik veronderstel dat de witte en goud-aangeklede mensen een Lemuriaanse projectie waren, hetgeen technisch een Pleiadiaan is in een lager dimensionaal pak.
Mijn Hogere Team scheen het Nieuwe Licht op de metafoor van de stad op de berg. De 12 helix DNA, zuiver Bron Licht, Goddelijke Liefde activering sequenties, allen geconfigureerd om aangezet te worden als de Goddelijke Intentie van een Geascendeerd MENSelijk collectief tot bloei kwam. Zij werden zwaar bewaakt door grote kosmische wezens, sterren broeders, Aartsengelen, Germain en vele anderen.
Sommigen die de berg bezoeken zien de bedoeling van de sjablonen - de MENSheid van de toekomst. Sommigen zien de Lemuriaanse intenties om de agenda van het Gouden Ras te bewaken. In het Oude Licht, werd informatie in metaforen meegedeeld die velen zouden kunnen begrijpen, harten en het voorstellingsvermogen openend voor het onbekende. Adama mag dienen als een poortopzichter van die kennis, licht schijnend op een zeer ingewikkelde operatie via metaforen. Hij is stil twee keer aan mij verschenen en ik claim niet te weten wat zijn rol is, metaforisch of anderszins. Voor mij, moet intel uit de eerste hand begeleiding zijn of van iemand in mijn team die ik vertrouw. Zoals altijd, is de interpretatie van de informatie, en de collectieve creatie van wat ons begrip dient onze vrije wil keuze. We creëerden vele dingen in het Oude Licht om ons proces te helpen, en ik houd hen allemaal in ere in Goddelijke neutraliteit.
Neem een Ademteug, Houd een Open Hart
Ik heb het vrijgeven van deze onthulling om twee redenen vertraagd: Ten eerste, wilde ik ervoor zorgen er zeker van te zijn dat ik begreep waar dit alles over gaat. Er is HEEL VEEL van de intel wat niet gedeeld hoeft te worden met het collectief. Ik houd ervan om mijn boodschappen schoon en gecentreerd te houden in plaats van cryptisch. Ten tweede, ik woon in een piepklein stadje waar velen zeer gehecht zijn aan de oude legendes van de berg. Voor de duidelijkheid: Het is niet mijn bedoeling om geloofsystemen te verbrijzelen, gecocreëerde ervaringen te kleineren, oude programma's te ontbinden of zaken/bedrijven uit te roeien gebaseerd op het bestaan van een stad binnenin de Berg Shasta. Als je mij ooit ontmoet hebt, weet je dat dat niet mijn stijl is.
Gelukkig, gooide mijn Team enige backup op mijn weg slechts een paar weken nadat de Juni intel arriveerde. IK BEN zeer dankbaar dat Kryon (gechanneld door Lee Carrol) naar de Berg Shasta kwam voor de Zonnewende van Juni en op gepaste wijze Aurelia Louise Jones live op het podium eerde (het kanaal voor de Telos boeken). Hij bedankte haar en zei, In de Oude energie, zag het eruit als een stad. Ik was bijna in tranen van vreugde toen Kryon spiegelde wat ik ontvangen had; de stad was een metafoor voor de Nieuwe Aarde, een nieuwe manier van zijn/bestaan. Na 2 jaren van niet uitlijnen met de Telos mythe, en een duidelijke boodschap de afgelopen Winter dat het helemaal verdwenen was (ik deelde dat met Lauren Galey in Mei, maar besloot om het uit het interview te laten), het was tijd om het Nieuwe Licht te laten schijnen op wat alle metaforen werkelijk betekenden.
Het Bereiken van Ascentie, Streng na Streng
Terwijl Shasta een krachtknoop van grote belangrijkheid aan het worden in voor het Gouden Ras, met het vasthouden van 12 helix Gechristende DNA sjablonen - en vele andere sjablonen voor deze Ascentie tijdlijn - zal het enige lineaire tijd nemen voordat zij op 100% werkzaam zijn. Waarom? Omdat de energie van 12 strengen idioot krachtig is voor ons huidige bewustzijn. Gechristend DNA is een versterker van zuiver bewustzijn, en zal de zenuw- en lymfatische systemen door laten slaan als het allemaal in één keer aangezet wordt. Dus zullen we dubbele-helix na dubbele-helix gaan als triggers, toegangspoorten en overhellende punten zich voordoen.  
Als de sjablonen activeren, het grote kosmische GA! uitsturen door de rastersystemen en het MENSelijke hartraster (tussen haakjes, dat is een raster waar niet mee gespeeld kan worden, gebruik het vaak), zien wij veel mensen die gezondheidskwesties hebben. Ja, evolutie is evolutie, hoewel de collectieve hoge-trillingsbeslissing om zoveel als mogelijk is mee te nemen door deze poorten van de Ascentie nog steeds staat. Iedereen die de ervaring wil hebben en eraan deelneemt, krijgt de kans om het Nieuwe DNA te spelen. Soms maakt het ons ziek. Ik begrijp waarom de herijking van Mei voor mij zo intens was; ik zou de download niet aangekund hebben, of de realisatie van mijn rol erin, zonder de Goddelijke herstart. Diepe dankbaarheid gaat naar alle Meesters en Sterren Mensen die mijn limieten in Mei pushten. Ik houd van jullie.
Synchroniciteiten van Openbaringen
Al het werk wat zich gepresenteerd heeft in Shasta komt nu samen met deze sjabloon operatie. Mijn AHA! momenten blijven zich ontvouwen; hier zijn een paar van mijn missies welke de 12 helix en de Hemel-op-Aarde sjablonen reflecteren:
- Een deel van Mij, het Hogere Ware mij, LEEFT inderdaad hier. Ik werd geleid sinds ik arriveerde om hier mijn bloed op deze berg te gieten, Gaia en Shasta vragend om zich mij te herinneren, de activering commanderend. Nu weet ik dat de DNA codes in mijn bloed hier diepe multidimensionale wortelen hebben.
- De Levende Bibliotheek van de Pleiadische profetieën is hier verankerd (en ik veronderstel op anderen plaatsen), in holografische geometrische licht sjablonen.
- Creatie van het 12 strengen DNA integratie raster: Vorig jaar gebouwd, nu begrijp ik waarom het een integratie raster is.
- De 12 Toegangspoorten van de Berg Shasta: Dit is waarom zij van goud zijn, dit is waarom er twaalf zijn.
- De kristallijne stad en de Meesterschap retraites vertoeven over de berg - zij verstrekken energetische ondersteuning en de bewaking van een belangrijke krachtknoop en Ascentie toegangspoort.
- Alle dromen van DNA, goudstaven (DNA), gouden shirts (Gouden Ras), en visioenen van spiralen, ontsluiten de toegangspoorten … dat alles is nu gelinkt aan wat ik hier een lange tijd geleden achterliet.
- De 12 teleportatie kristallen: Zullen uiteindelijk gebruikt worden om DNA activeringen vanuit Shasta uit te zenden. Zij zullen de sjablonen, het kristallijne raster en de liaisons die het DNA binnenin dragen verbinden ( een grote sleutel daar).
- Het zien van mijn Licht handtekening vorig jaar; Dat gouden octahedron patroon werd waargenomen door andere Lichtwerkers deze Zomer. Mijn Hogere team zegt dat mijn multidimensionale zelf dient als een poortopzichter voor de sjablonen.
- Het ontmoeten van aspecten van Zelf dit jaar: Een bijeffect van de DNA sjablonen die online komen. Wanneer ons DNA een stabiele zes streng wordt, zullen wij in staat zijn om dat consequent te doen (met wilskracht).
- Het IK BEN een ander persoon of het verliezen van delen van ons oude zelf sensatie: het oude DNA schakelt aan en uit, zoals een verkeerde gloeilamp, totdat het nieuwe spul volledig bedraad is en capabel is om het lichaam te laten functioneren in dit rijk ondertussen verbonden zijnde met vele anderen. Het verklaart welzeker de diepgaande dood-van-het-oude-zelf, Wat gebeurde er met mij? gevoel. Het benadrukt ook hoeveel van het ware Zelf kan werken op het Nieuwe DNA. Zeer opwindend, doch uitdagend voor het fysieke. Wij conditioneren onszelf zoals multidimensionale atleten. Sommige dagen zijn we geërgerd, sommige dagen VLIEGEN we HOOG.
Ik breng vele nachten wakker door onder de sterren in een dromerige, trance-achtige staat. Het is goed en bevrijdend om je in de licht taal uit te drukken, of het Zelf met het Zelf te bespreken. Ik voel me meer als mezelf, hoewel dat Zelf nieuw is. Een herinnering van de toekomstige Zelf in het heden. Het is een verrukkelijke Nu fase van onze Ascentie. Vele zegeningen aan iedereen van ons op deze ongelooflijke reis.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten