vrijdag, augustus 15, 2014

Sandra Walter - Een Boodschap van Binnenkomende Ondersteuning op de 17de - 15 Augustus 2014


Sandra Walter
Een Boodschap van Binnenkomende Ondersteuning op de 17de
15 Augustus 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Op Zondag 17 Augustus, hebben wij unieke energieën die binnenkomen welke ons zullen helpen bij de voorbereiding voor wat toeschijnt te zijn een unieke openbaring-toegangspoort gedurende de eerste week van September. De meesten van ons ervaren eerder consequente intensiveringen van de energieën en we kunnen het voelen in de koninkrijken, de Elementalen, de MENSheid en Gaia zelf. Onze lichamen gaan door aanzienlijke schommelingen heen in hoge en lage energieën, alsook door aanpassingen aan onze energie gebieden (Lichtlichamen) en mentale/emotionele lichamen.
De laatste paar maanden lijken te sneeuwballen met kosmische betekenis, dus vroeg ik mijn Hogere Team om uit te leggen waarom datums er nog steeds bij betrokken zijn. Terwijl we meer bewuste momenten van het Nu ervaren, de zuivere aanwezigheid van onze eigen goddelijkheid, waarom zijn deze datums belangrijk? De Pleiadische - Sirische Alliantie afgevaardigden antwoorden op deze vraag, en ik vertolkte hun antwoord:
De datums worden gebruikt voor de collectieve focus in jullie tijd-ruimte ervaring. Deze zijn passages wanneer de hogere en lagere rijken leren om samen te werken. Uiteindelijk zal jullie bewustzijn synchroniseren met het onze en zullen wij geen datums meer hoeven te gebruiken. Nochtans, in jullie huidige ervaring van werkelijkheid, verstrekken datums het ascenderende collectief met een gevoel van verantwoordelijkheid, focus en eenheid. Wanneer Poortopzichters, Transmuteerders en diegenen toegewijd in dienstverlening aan het Nieuwe Licht hun inspanningen in het verankeren van deze golven van Nieuw Licht verenigen - welke geassocieerd zijn met de aankomst- en vertrekdatums terwijl zij door de planetaire rastersystemen passeren - versnellen zij de verschuiving in het bewustzijn. In jullie huidige ervaring van de tijd, wordt de verschuiving in het bewustzijn versneld naar het punt waar jullie de consequente intensivering van deze energieën binnenin jullie lichamelijke voertuigen ervaren. Dit is het resultaat van jullie collectieve wens om het Nieuwe Licht te verankeren.
Wanneer wij passages of focus of vensters van kans/mogelijkheid via onze buizen (gegrondvestigde contacten) verstrekken, zoals toegangspoorten wanneer grote energie golven door de rastersystemen passeren, begunstigd het de planetaire en MENSelijke ascentie door ons bewustzijn met dat van jullie te verenigen, aldus de ervaring van het hogere rijk en het lagere rijk één wordt. Jullie kunnen dit voelen in het samengaande-type sensatie van het hogere en lagere zelf wanneer jullie engageren in rasterwerk en toegangspoort werk.

Momenteel ervaren jullie de activering van de goddelijke MENSelijke DNA sjablonen binnenin de planetaire rastersystemen welke bewaakt, verzegeld en in sommige gevallen vergeten werden voor honderden van duizenden aan jaren. Dit is een passage wanneer deze sjablonen, welke gelijksoortig zijn aan gelaagde heilige geometrie, in harmonie met de energieën werken die nu naar jullie planeet komen. De ene kan niet zonder de andere geactiveerd worden. Het is de combinatie van sjablonen, nieuw licht en de intentie van de ascenderende MENSen wat deze activering creëert. Velen van dezelfde mensen die deze sjablonen creëerden zijn nu in de fysieke gestalte en bezoeken heilige plaatsen op de planeet, draaikolk gebieden, en sommige meer verafgelegen locaties, met het oog op het activeren van de sjablonen welke specifiek voor deze tijd gecreëerd werden door grote collectieven.
Zoals velen van jullie leren, is de vrije wil een zeer belangrijke factor in jullie Ascentie. Het meesterschap van de vrije wil, zowel in jezelf als in jullie wisselwerkingen met het externe, moeten in ere gehouden worden om alle karmische contracten en verwikkelingen met het lagere dimensionale bestaan te ontbinden. Dit is waarom de DNA sjablonen alleen geactiveerd konden worden in coöperatie met de energieën die in deze tijd naar de planeet toekomen, hetgeen geassocieerd is met het gebied van de ruimte waar jullie in zijn; de uitlijning van de Galaxy binnenin dit Universum, en jullie Zonnesysteem binnenin deze Galaxy.
Het verstrekt een relatief klein venster van kans/mogelijkheid, welke dan afgebroken worden in/naar kleinere vensters van kans/mogelijkheid, hetgeen jullie momenteel ervaren als toegangspoorten. Toegangspoorten zijn een kans om de sjablonen te activeren, niet alleen binnenin Gaia maar ook binnenin jullie pas tevoorschijn komende cellulaire structuren, bij jullie bekend als de kristallijne structuren. Zij beginnen als etherische structuren en verankeren dan in het fysieke, beïnvloeden krachtdadig de atomische structuren en subatomische structuren. Met jullie vrije wil intentie worden deze etherische coderingen fysiek. Dit staat de vrije wil keuze van het individu toe om de structuren binnenin aan te zetten, welke zich dan uitlijnen met de sjablonen in de planeet en een harmonieuze relatie creëren. Dit eert de vrije wil keuze om DNA rechtstreeks te ontvangen van de sjablonen, geactiveerd door de nieuwe licht codes, het DNA bi-localiseert in/naar jullie bloedstroom en staat jullie fysieke lichaam toe de binnenkomende nieuwe licht energieën op hun volle capaciteit te gebruiken.   
Dit zal in stadiums komen, en zal een ervaring zijn welke velen niet zullen begrijpen. Dit is waarom de energetische uitdagingen voor velen meer intens aanvoelen. Het traint jullie om meester van jullie eigen bewustzijn te zijn zonder de invloed van het externe. Jullie overschrijven de collectieve ervaring door jullie bewuste keuze. Jullie raken uitgelijnd met het nieuwe licht zonder lagere dimensionale interferentie. Dit is ook waarom de huidige twee strengen van DNA aan- en uitgezet zullen worden als de nieuwe strengen online komen. De oude strengen van DNA kunnen gemakkelijk gemanipuleerd worden, aangezien zij in kaart gebracht werden voor manipulatie. Wanneer het nieuwe DNA online komt maakt het het oude DNA overbodig, doch het oude is nog steeds functioneel op commando. Velen herhalen nog steeds gedachtevormen in het bewuste en onderbewuste wat het oude DNA commandeert om met diens oude taken door te gaan. Het zal tegelijkertijd functioneren met het nieuwe DNA totdat jullie consequent jullie inzicht/gewaarwording en bewustzijn uitlijnen met de Hogere aspecten van Zelf.
Jullie activeren jullie ware zelf, welke vreemd mag schijnen na zo een lange tijd van absentie. Dit is een andere reden waarom toegangspoorten, trigger punten, of verenigde intenties aldus invloedrijk zijn. Wij verenigen om te ontvangen, eren, en verankeren de ware MENS in/naar het collectieve bewustzijn en de planetaire rastersystemen. Wij hebben het raster van de MENSelijke harten beschreven als een gouden kristallijnen lichtraster. Voel dit als jullie je harten verbinden tijdens deze toegangspoorten en trigger punten - het wordt zeer krachtig, aldus steeds meer terwijl de verschuiving in snelheid toeneemt.
Er is een sterke openbaring-toegangspoort welke zal openen tijdens de eerste week van September, en consequent opbouwt tot aan de Equinox later in de maand. De eerdere openbaring-toegangspoorten, welke open gegaan zijn sinds Juni, hebben jullie snel voorbereid op een versnelling in de DNA activering. Het is zeer fysiek, wat het waarom is dat zovelen een breder bereik van fysieke reacties jegens dit nieuw licht ervaren.
De Activering van de 12 helix DNA kan zich niet allemaal in één keer voordoen, of jullie fysieke lichaam zou niet langer fysiek zijn zoals jullie het kennen. 12 helix DNA is een multidimensionale structuur welke gelijkaardig is aan de structuur van jullie energie gebieden; iedere dimensie rust binnenin de andere. Iedere helix omringt de andere, naar buiten uitbouwend om zich te verbinden met de dimensionale niveaus van de Goddelijke MENSelijke structuur. Uiteindelijk zullen jullie alle 12 helix DNA niveaus herverbinden, en dan een zekere verbinding met de Bron activeren. Dit gebeurt wanneer de structuur stabiel en te handhaven is. Je bewust te zijn van jouw vele dimensionale expressies tegelijkertijd mag pittig zijn.
De energie die op 17 Augustus verstrekt wordt zal diegenen helpen die wensen om zich op een dieper niveau voor te bereiden op de volgende belangrijke/grote toegangspoort in September. Het zal op de Pijnappel activering, meridiaan uitlijning, en telepathische communicatie met jullie persoonlijke gidsen gefocust zijn. Het is een passage om harmonie te leren met de nieuwe energieën in plaats van door hen ondersteboven gelopen te worden als zij intensiveren.
Weet in jullie harten dat wij jullie toewijding aan deze reis erkennen en jullie prestaties eren. Wij sturen jullie ons hoogste Licht en accepteren jullie liefde en dankbaarheid genadig. In de eenheid van het goddelijke doel, prijzen wij jullie moed en toewijding aan de Ascentie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten