zondag, augustus 24, 2014

Saint Germain - "Relaties" - 22 Augustus 2014 / Méline Portia LaFont


Saint Germain
"Relaties"
22 Augustus 2014 / Méline Portia LaFont
 

Groeten, IK BEN Saint Germain,
Laat ons spreken over relaties. Ah ja, het eeuwige sprookjesverhaal en een mysterie voor velen om te begrijpen. Sta mij toe om mee te delen over relaties vanuit mijn kennis aangaande dit, aangezien ik er vele ervaren heb op jullie Aardse kusten in het voorbije heden.
Er zijn uiteenlopende manieren en niveaus van relaties en verschillende typen van relaties waar jullie allemaal doorheen gaan om, aan het einde van de dag, het begrip en het weten te bereiken dat alles dat je gedaan hebt in feite het hebben van een relatie met jezelf is. Want zie, relaties zijn hier om prachtige momenten en ook minder prachtige momenten met elkaar te delen, en om met elkaar te reflecteren wie je bent en waar je van gemaakt bent: zuivere Liefde!
Dus een andere jij, in de gestalte van een andere fysieke expressie of een ander persoon, komt jouw leven binnen en jullie besluiten om een relatie aan te gaan welke gebaseerd is op uiteenlopende manieren van dit tot uitdrukking te brengen en dit met elkaar te delen. Dus je hebt relaties die gebaseerd zijn op vriendschap als tot waar er geen romance in het leven is maar een diepe en diepgaande verbinding gebaseerd op respect, erkenning en herkenning van de expressie en persoonlijkheid die je bent. Vrienden spiegelen welzeker energie handtekeningen van jouw wezen van wat er gaande is in jouw innerlijke gebieden en ondersteunen elkaar in diezelfde resonantie. Dus je ontdekt dat je vrienden in/naar jouw leven aantrekt die door dezelfde kwesties heengaan, die dezelfde gedachten en interesses tot de één of andere graad delen, zo niet alle, en dus mogen vrienden dat ondersteunen wat er in feite binnenin jou gaande is en zij versterken alles. Vandaar dat deze energieën in jullie innerlijke gebied, die getranscendeerd en losgelaten moeten worden, dan ook versterkt worden, aangezien jullie elkanders resonantie ondersteunen en dus dat delen en versterken wat feitelijk aan jullie gevraagd wordt om los te laten.  
Dan heb je de relaties romantische en diepe Liefde, de één op een miljoen soort van relatie waarvan je nooit geloofde dat het zou gebeuren. Deze zijn de feitelijke spiegel relaties die jou laten zien waar je in het leven en in jouw ontwikkeling staat aangezien je aantrekt wat je in een ontwaakte staat bent. Ah ja, nu komen we aan bij het punt van het echte werk. Laat ons meer spreken over deze holografische werkelijkheid van spiegels.

Romantische betrokkenheden die van het diepe soort en aard zijn, als tot de één op een miljoen gevoel, zijn vaak diepe zielverbindingen. Je kunt er zeker van zijn dat wanneer een dergelijk gevoel gedeeld wordt, vergezeld met een diepe herkenning in elkaar, dat jullie vroegere levens samen gedeeld hebben. Nu, dat mag op uiteenlopende manieren en vormen zijn, dit is niet altijd in een romantische betrokkenheid, maar het kennen van elkaar is zeer waarneembaar. Jullie kunnen zielkameraden zijn, tweelingzielen of zelfs Tweeling Vlammen. Elk niveau van verbinding heeft diens eigen diepte, energie handtekening en functie.
In dergelijk relatie betrokkenheden, hebben de zielen besloten om zich in dit leven te herverbinden en om een rol te spelen in elkanders evolutie en Ascentieproces. Het kan gaan van het ondersteunen van de groei in kracht en Liefde, naar de hulp van het loslaten van karma. Dit gaat via het spiegelen en om dat te verleiden wat binnenin jou sluimert in deze specifieke tijd, om naar buiten te komen en te spelen of om door jou, op de eerste plaats, ervaren te worden om dit te transcenderen en om het te zien als een deel van jou.
Dus wat voor rol jij ook op je genomen hebt en door de andere helft van jouw relatie, het maakt allemaal een deel uit van deze holografische werkelijkheid die jullie beiden overeenkwamen om te creëren om voor jullie beide te ervaren wat Liefde is aangaande de uiteenlopende niveaus die mogelijk zijn. Het is in Goddelijke orde om jou naar die wetenschap te krijgen dat je Liefde bent, en om jezelf met die Liefde te omhelzen. Dus dat is waarom relaties hier op de eerste plaats zijn, om jou te leren wie je bent en om jou terug te brengen naar dat natuurlijke gevoel van wat Liefde waarlijk is.
Het is aldus, dat wanneer je hunkert naar een relatie, je in waarheid naar jezelf hunkert want er is een gevoel van het gemis van iets in jezelf. Hoewel dat is waar je ten onrechte van geloofd waar te zijn, want aan de andere kant is het feitelijk al binnenin jou en is dat altijd geweest. Dus je stuurt het verzoek uit om herinnerd te worden aan dat specifieke weten, dit via de ervaring en dat is waar relaties het beste voor zijn. De perfecte spiegel met de perfecte persoon op dat moment en in resonantie met elkaar.
Relaties kunnen prachtig zijn om te delen en om te ervaren, specifiek wanneer de band zielverbonden is en met elkaar relateert als tot waar je kunt beginnen jezelf in een andere gestalte te ervaren. Wanneer beide ontwaakt en in resonantie zijn en beginnen te begrijpen, bevatten en te zien dat de ander eenvoudig een andere gestalte en expressie is van het Zelf, is er zoveel in jezelf om via de ander gezien te worden. Je kunt beginnen om bewust de variëteiten van jezelf en de andere niveaus van Liefde en versmeltingen alsook krachtige cocreaties te spelen en te ervaren. Het is als het ware een diepgaande verandering en een herontwaking jegens jouw eigen hogere niveau van zijn dat door jou omhelsd wordt.
Op één punt zou je naar dat cruciale moment kunnen komen waar je beseft en voelt dat je feitelijk geen enkele relatie meer nodig bent wanneer het aankomt om aan te wijzen wat je nog steeds nodig bent om te zien, aangezien je ermee begint om meer in jezelf te leven - de uitgebreide staat van jezelf. Het gevoel van compleet te zijn binnenin jezelf is het resultaat van de versmelting met jouw Goddelijke Mannelijke en Goddelijke vrouwelijke, welke de Tweeling Vlam hereniging is. Je hebt een relatie met jezelf door Liefde te zijn. Je gaat naar binnenin jezelf en komt onder ogen wat je moet zien en om te verschuiven wat mogelijk is terwijl je dat feit omhelst en erkent.
Desalniettemin is een behoefte naar kameraadschap wat er nog steeds binnenin jou kan vertoeven, dus stuur je naar het Universum uit wat voor soort van relatie je nodig bent of zoekt en het zal aan jou op een presenteerblad door het Universum aangeboden worden als een resultaat van jouw eigen creatie. De mensheid heeft zich alleen en afgescheiden gevoeld voor een veel te lange tijd om slechts eenvoudigweg in/naar dat te springen van compleet binnenin zichzelf van zijn en voelen te zijn. Hoewel het is waar jullie allemaal naartoe gaan te zijner tijd wanneer jullie hiervoor gereed en bereid zijn.
Wanneer je in een staat van weten bent, hetgeen in feite al binnenin jou is en dat jouw metgezel een andere expressie van jou op uiteenlopende niveaus is, kan je delen, creëren en wonderbaarlijke momenten in resonantie hebben waar veel creatie, inspiratie en Liefde zal stromen vanuit die relatie als tot waar respect en vrijheid doorslaggevend is. Op een bepaalde manier is het treuzelend en een besef van de kracht van cocreatie wanneer jullie je als één bron verenigen en jullie energieën bundelen. Wanneer alles in Liefde vanuit het hart vibreert, is alles waarlijk mogelijk en dit type van relatie is wat de Nieuwe Wereld van bestaan en leven markeert. In de Nieuwe Wereld, zijn relaties, als ze er zijn, gebaseerd op resonantie en cocreatie in plaats van gebaseerd te zijn op het spiegelen van karma en het gevoel van gebrek aan iets te hebben.
Mijn vrienden, heb een goede relatie als je ervoor kiest om deel te nemen aan dit hologram van relaties maar houd altijd in gedachten dat het op een bepaalde manier jezelf is waar jij mee uitgaat. Hoe voelt die wetenschap voor jullie allemaal aan? Schitterend is het niet? Als je eerder tot dat begrip gekomen was, zou je dan sowieso in relaties gereisd hebben? Ik zou dat zeer zeker gedaan hebben, aangezien relaties een wereld op zichzelf zijn welke waarlijk een Meesterschap en school op zichzelf is. Zij zijn de beste leraren, maar ook dit zal uiteindelijk getranscendeerd worden naar een bepaalde tijd en op een bepaald niveau. Alles op de gepaste tijd aangezien het Meesterschap een hele creatie en geheel proces op zichzelf is, ook dat moet stap na stap gedaan worden om jullie naar dat punt van verlichting te krijgen.
Zegeningen naar jullie allemaal vanuit mijn hart in eeuwigheid.
IK BEN Saint Germain  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012 * 2014 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten