vrijdag, augustus 15, 2014

Saint Germain - De Vele Hoofdstukken van Jullie Evolutie: Hoofdstuk Bevrijding - 30.08.2012


Saint Germain
De Vele Hoofdstukken van Jullie Evolutie: Hoofdstuk Bevrijding
30 Augustus 2012 / Méline Portia LaFont
Hi dierbare vrienden,
Dit is een gechannelde boodschap van mij van Saint Germain die ik opnieuw post waarvan ik vind dat het van toepassing is op dit nu moment van ons huidige tijdskader. Zoals alles tijdloos en in het altijddurende nu is, is deze boodschap ook een goede hulp in dit nu, en is verduidelijkend over de huidige ontvouwingen.
Veel liefde, 
Méline Portia Lafont
***
Ik Ben Saint Germain en ik wens tegen jullie te spreken over de vele boekdelen welke jullie levenskoers en jullie evolutie presenteren, aansturend op de Ascentie. Jullie kunnen gemakkelijk jullie levenskoers en jullie evolutie vergelijken met een boek welke uit vele boekdelen en hoofdstukken bestaat, de ene zelfs zwaarder dan de andere. Over het algemeen is de mensheid nu gearriveerd bij het hoofdstuk getiteld "Bevrijding". Alles bouwt rondom dit thema en bestaat uit vele fasen die jullie allemaal naar deze staat van bevrijding leiden, een feit dat nu aan het plaatsvinden is. Alles lost zichzelf op en ontbindt om ruimte te maken voor de gigantische wereldse en persoonlijke bevrijding.
De opeenstapeling van negatieve gedachten en van negativiteit in het algemeen doen zich in een "momentopname" en in fasen voor om dan naderhand jullie gebieden te verlaten, jullie de indruk gevend van onderdrukt te zijn. Het is vervelend en het kan je een gevoel geven van het goed zat te zijn met alles, je voelt je ontgoochelt en je vraagt je af waarom dezelfde dingen steeds maar weer opnieuw gebeuren, je vraagt je af hoe negativiteit nog steeds kan ontstaan. Ik kan jullie informeren dat het niet altijd het geval is van negativiteit dat ontstaat aangezien je alleen aantrekt wat je aan gedachten en daden uitstuurt. Jullie werken allemaal zeer hard met het Licht en ontwikkelen je in/naar hogere en hogere Lichtwezens. Dus dit is geen kwestie van het ontstaan van meer negativiteit maar eerder van het naar boven laten komen van jullie zelf door jullie zelf om, voor eens en voor altijd, jullie gebieden definitief te verlaten.

In de meeste gevallen is het een kwestie van persoonlijke opgebouwde negativiteit welke diep binnenin jullie zelf verborgen was dat wenst om jullie gebieden te verlaten. Maar aan de andere kant is er ook collectieve opgebouwde negativiteit dat door jullie gebieden passeert op diens weg naar buiten en dat is de reden waarom deze opruiming aanvoelt als een proces zonder einde, aangezien nieuwe vormen van negativiteit naar boven kunnen komen wat niet alleen afhankelijk is van de keuzes die de mensheid maakt maar ook van de astrale wereld welke rondom jullie heen hangt in de vorm van de 4de dimensie. Ondanks dat alles, zijn jullie nu met de fase begonnen van de definitieve schoonmaak, vergis je daar niet over. Dus ben dankbaar en verwelkom het, het zal jullie en jullie Moeder Aarde bevrijden, en dit moet op de één of andere manier gebeuren. De eliminatie gaat in fasen en dat is de reden waarom jullie allemaal, met regelmatige intervallen, dit opruimingsproces voelen en ervaren.
Jullie hebben er bijna het einde van bereikt, mijn geliefden, en van nu af aan zullen jullie doorgaan om meer aan jullie Ascentieproces te werken met toegenomen positieve gevoelens en gedachten, in die zin dat, de negativiteit niet langer meer van een blijvende aard zal zijn. Dus focus op de positieve kwesties in jullie persoonlijke levens en geniet van de plezierige momenten; doe de dingen waar je van houdt om te doen en breng een glimlach op je gezicht en een magisch gevoel in je hart. Liefde, liefde, liefde! Houd van alles rondom jou heen, houd van je broeders en zusters, houd van je leven, houd van jouw incarnatie, houd van je hart, houd van je gevoelens, houd van je gedachten. In een notendop houd van alles waar je van houden kunt en focus je op het zien van alles rondom jou heen door die roze gekleurde brillenglazen. Liefde is alles dat er is, Liefde is alles dat jullie nodig zijn. Dat weten jullie nu maar al te goed en jullie maken goed gebruik van die wetenschap. Blijf dat doen, deze wereld kan alle Liefde gebruiken die je het kunt geven en dan nog een beetje meer aangezien Liefde altijd overvloedig aanwezig is. Houd gewoon van allen/alles, op de manier dat ik van jullie houd, het is van enorme proporties!
Ik kan jullie verzekeren dat sommige projecten nu naar de voorgrond komen en meer specifiek refereer ik naar Nesara en Disclosure. Zelfs als zij op een manier verbonden zijn, zijn zij ook zeer verschillend. Wij werken ijverig aan hen beide om hen wereldwijd aangekondigd en toegepast te krijgen en wij hebben nu in deze kwesties een mijlpaal bereikt. Zij werden vaak in hun sporen tegengehouden, wat resulteerde in onrust en vertraging maar nu zijn we standvastig op onze weg en zullen triomfantelijk tevoorschijn komen. Samen met Lady Meester Nada werk ik ijverig aan het Nesara project met het oog op het afronden van de afwerking welke zal resulteren in diens introductie in/naar jullie wereld. Nesara is onderweg en bijna compleet, het heeft slechts iets meer aan tijd nodig om op de gemakkelijkste manier geïntroduceerd te worden, en aangezien de grootste negativiteit en de duisterste individuen nu verwijderd zijn uit jullie wereld zijn wij meer in vrijheid om dit voorwaarts te brengen. Heb vertrouwen, het zal gebeuren net zoals Disclosure dat zal doen. Vergeet niet dat Disclosure een meer persoonlijke ontsluiering inhoudt van kwesties die tot dusverre voor jullie altijd een geheim gebleven zijn. Jullie bepalen wat er geopenbaard zal worden op de basis van jullie eigen creaties. Ik heb dit in een eerdere channeling van mij besproken.
Laat mij tegen jullie zeggen, mijn geliefden, dat ik oprecht wens om jullie te begeleiding in dit hoofdstuk over jullie bevrijding, aangezien het mijn persoonlijke taak en hulp is die ik jullie ten zeerste gun. Ik doe dit van ganser harte aangezien ik diepgaand van de mensheid houd. Ik heb vele incarnaties op jullie Aardse Vlak gehad en ik geniet er echt van om met jullie bijeen te komen om mijn wijsheid en ervaringen met jullie allemaal te delen. Ik ben niet buiten bereik en blijf jullie ten dienste staan, voor jullie ALLEMAAL. Dus aarzel niet om een beroep op mij te doen wanneer het ook maar is dat je behoefte hebt aan mijn almachtige Violette Vlam, welke jullie ter beschikking staat om te gebruiken zoals het jullie past. Ik zelf sta ook tot jullie beschikking als de Meester van het Tijdperk van Aquarius, als de Meester van talrijke andere tests waar ik volledig voor geslaagd ben. Nu is het jullie beurt om hetzelfde niveau te bereiken en dat is waarom ik hier bij en voor jullie ben om iedereen te helpen ascenderen, inclusief Moeder Aarde, naar een hogere staat van zijn/bestaan. Mijn Ik Ben Die Ik Ben groet jullie en stuurt jullie veel hartverwarmende Liefde.
Saint Germain

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012 * 2014 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten