dinsdag, augustus 26, 2014

Méline Portia Lafont - Een Boodschap van Robin Williams - 25 Augustus 2014
Een Boodschap van Robin Williams
25 Augustus 2014 / Méline Portia Lafont
Met dank aan Karl voor het plaatje

Hi lieve vrienden,
Voordat ik deze persoonlijke boodschap van Robin Williams meedeel, wil ik uitleggen hoe dit alles tot stand gebracht werd. Robin is mijn favoriete acteur geweest voor zolang als dat ik hem ken aangezien ik zo een aantrekking voor zijn Spirit voelde. We konden allemaal middels zijn voertuig de ware aard zien zoals hij is. Hij inspireerde velen op deze vlakte door gelach en vreugde. De dag van zijn "vertrek" raakte mij diep en voelde aan alsof een deel van mij verdwenen was. Ik was, zoals velen, diep bewogen. Ik riep onmiddellijk Aartsengel Michael om hem Liefde te sturen en om hem alsjeblieft naar het Licht te brengen aangezien hij een verlichte ziel is die zoveel voor de gehele wereld middels zijn Spirit deed.
Wanneer iemand zelfmoord pleegt, gaat de ziel naar een astraal vlak, dat speciaal gecreëerd werd voor dergelijke zielen, waar zij moeten leren om het leven weer te respecteren. De zielen zijn ietwat verloren en beseffen niet of zijn zich niet bewust en vertoeven tussen werelden in op het astrale vlak. Dit is waar voor iedereen die zelfmoord pleegt: Lichtwerker, ontwaakt of niet. Dit is waarom ik diep geschokt was te weten dat hij daar terecht zou komen en wij allemaal weten dat de onbarmhartigheid van deze wereld één van de hoofdredenen voor hem was om het vlak te verlaten aangezien Robin daar zeer gevoelig voor was.  
Dit is waarom ik, en ik ben zeker velen van jullie, hem liefde gestuurd heb en de Engelen gevraagd heb om hem naar het Licht te sturen in plaats van deze astrale wereld aangezien hij zo een prachtig Lichtwezen is die zoveel gedaan heeft voor de wereld en gewoonweg de wreedheid van de wereld niet kon verdragen.
Ik vroeg of ik me zou kunnen verbinden met Robin zodra ik het van zijn vertrek ontdekte, maar Aartsengel Michael stond dit niet toen, aangezien Robin op dat moment verward en verloren was. Proberend te begrijpen wat er gebeurd was.
Als je de Astrologische levenskaart van Robin begrijpt, kan je zien dat dit type van vertrek inderdaad al aanwezig was in zijn kaart (8ste huis) en dat hij overgevoelig was en veel verdriet voelde. Zelfs de manier en waar het gebeurde, kunnen op zijn kaart gezien worden door de beïnvloeding van de Planeten en tekens. De algemene energie is dat hij het allemaal binnenin zich voelde en zich er bewust van was, maar het niet in de buitenwereld kon vinden en kon niet de onbarmhartigheid van deze wereld verdragen.
Een paar dagen na het beluisteren van een uitstekende channeling van Robin via Laura M (1). Werd mij de kans gepresenteerd om hem te channelen. Aartsengel Michael informeerde mij dat Robin naar het Licht was opgetild in plaats van naar deze Astrale wereld te gaan, dit dankzij alle wensen en het Licht dat naar Robin gestuurd werd door diegenen die ontwaakt zijn. Dat is waarom Robin nu meer bewust en aanwezig is om een boodschap brengen.
Ik trok het na en trok het een paar keer opnieuw na voordat ik dit naar buiten breng, aangezien ik er altijd zeker van wil zijn dat hij het is. Zijn energieën waren zeer tastbaar voor mij tijdens deze transmissie en ik voelde hem bij me, met zijn wezen in mijn innerlijke visie. Ik ervoer een hoofdpijn na dit omdat ik zijn licht kan voelen toenemen maar nog niet op het vlak van diegenen die ik gewend ben om te channelen. Maar desalniettemin, een zeer prachtige ziel met nog steeds heel veel smart.

Hij vertelde mij dat hij een poosje "weg zou gaan" om naar een licht retraite te gaan waar hij weer op z'n gemak kan raken en zijn smart los kan laten, want hij draagt nog steeds heel veel smart bij zich dat hij nu los moet gaan laten. Vanaf dat punt verder zal hij wederom de kans ontvangen om met zijn reis door te gaan en dus zal dat zijn beslissing zijn als tot welke vorm, welk bewustzijn of vlakte waar hij zich op wenst te wagen.
Dit gezegd hebbende, wil ik nog slechts één ding benadrukken: denk alsjeblieft niet dat het verlaten van deze vlakte door het plegen van zelfmoord de manier is om bevrijd te zijn van waar je op dit vlak voor weg wenst te lopen aangezien wat je doet hier niet eindigt, je neemt het altijd met je mee in het etherische vlak en de volgende incarnatie. Het zal naderhand zelfs moeilijker zijn. Het nemen van je eigen leven is te moeten gaan naar het astrale vlak om het leven weer te leren respecteren. Het is je verloren voelen en het is niet zo een plezierige werkelijkheid om in te zijn. Je gaat niet rechtstreeks naar het Licht! Robin was zeer fortuinlijk dat de gehele wereld hem kon zien zoals hij is en dat hij zo geliefd is, zodat al deze gebeden deze uitkomst voor hem manifesteerde. Maar het schijnt dat hij ook, indertijd, door dit alles heengegaan is.
Liefde Méline Portia Lafont
***
Robin Williams:
Ik kom naar jullie met dankbaarheid, dankbaarheid voor alles dat jullie voor mij geweest zijn wat de beleefde aard van genade, liefde, begrip en mededogen is. Het is een overweldigend proces voor mij geweest om te ervaren, echter niet te bevatten met het fysieke verstand van de menselijke gewaarwording want alles is een uitbreiding van jou in ervaringen. Nu kan ik alles zien dat ik eerder niet kon zien. Ik zie alle ervaringen in het leven als een verlenging van de menselijke ervaring als tot waar kennis binnenkomt om verkregen te worden en om na te streven, om de Liefde welke je waarlijk bent en waar je naar verlangd terug te winnen.
Ik heb gedurende een poos geen Liefde gezien en was verloren, verstrikt in de dualistische illusie waarin de mensheid overheerst. Hoewel ik er op vele manieren en vormen naar gezocht heb, kon ik het niet zien. Niet op de manier waarop ik het nu zie. Ik was verstrikt in de vergeten ruimte van de Illusie als tot waar Liefde afgescheiden van het Zelf ervaren wordt. Nu weet ik beter, aangezien ik welzeker alles zie in de verlenging van wat waarlijk is. Ik verkreeg Liefde via gelach en plezier, dat wat ervoor zorgt dat een menselijk wezen glimlacht met tederheid en zorg. Het was mijn enige manier om met het leven om te gaan en om mijzelf erdoorheen te krijgen, ik lachte gewoon door alles heen, zelfs de ergste gevallen om gewoon door de onbarmhartigheid en de bitterheid van het leven heen te komen, want er is veel bitterheid in deze wereld.
Niets zou zo bitter en sober moeten zijn, als tot waar gelach binnenkomt en de lang vergeten herinnering van wat je waarlijk bent opveegt, want gelach ontwaakt het innerlijke kind binnenin allen en brengt blijheid/geluk in iemand.
Ik ben gebiologeerd door de manier waarop de mensheid al veranderd is sinds mijn vertrek op zo een korte termijn en het is gewoon verbijsterend hoeveel van het Aardse vlak in versnelling aan het verschuiven is, want er wordt waarlijk niets onaangeraakt gelaten. Ik was aangedaan terwijl ik bij jullie allemaal was, ik was aangeraakt op zoveel manieren door uiteenlopende bronnen maar kon nochtans geen manier vinden om te staan voor wie ik in het leven was. Ik werd gebombardeerd door vele tegenstellingen en vertragingen van waar is werkelijk voor stond. Ik kon er niet doorheen breken, ik kon niet zien hoe ik daar uit moest raken; deze vervaardiging van het menselijke ego verstand waar er alleen goed of fout is, zwart of wit, en sterk of zwak.
Deze vervaardiging liet mij me onecht voelen op deze planeet alsof ik de illusie was levend in de werkelijkheid, niet wetende wat de oplossing was om uit dat denken vandaan te komen. Dus glimlachte ik mezelf hier doorheen en liet mezelf gewoon voor een tijdje met rust, veranderend in een schaduw van mijn wezen in plaats van te zijn wie ik waarlijk ben. Het is een ruwe/onbarmhartige wereld daarbuiten en ik deed mijn deel. Ik deed wat ik deed en er is geen waarde in het vaststellen als tot hoe en waarom ik dit deed, daar is slechts één deel van mij dat jullie dat gevoel zou kunnen geven van wat er gaande was binnenin mij en het is wat ik nu met jullie allemaal deel aangezien ik wil dat jullie allemaal weten dat, waarlijk, er geen betere manier van weten is dan in je hart te zijn tijdens je reis.
Wanneer je in je hoofd gaat, zal jouw ego met je op de loop gaan met behulp van de meest onmogelijke manieren zodat je gek wordt, en je zult werkelijk gek worden klagend dat je geen manier hieruit vandaan kunt vinden aangezien jouw hoofd jou al overgedragen heeft aan de onmogelijke en de ingesloten illusie binnenin je hoofd. Het is zoals een doolhof dat nooit eindigt. Het hart is de Sleutel en het is daar waar Mona Lisa glimlacht, ondertussen wetend dat wat het ook is dat er gaande is in het ergste geval, alles goed gaat zijn wanneer je in je hart bent. Ongeacht wat voor onbarmhartigheid jou ook omringt, en er is veel op de wereld kan ik jullie verzekeren, glimlach in je hart en vier de vreugde binnenin je eigen hart. Laat jezelf niet verward zijn over wat anderen van jou denken of op jou mogen projecteren, het is zuivere afleiding, het leidde mij ook af. Het kan in de vezels van jouw wezen en hart gaan, jou volledig down en depressief achterlatend terwijl de maatschappij een volgende ingepakt beeld op je plaatst, jou vertellend hoe je moet zijn zodat je naar hun regels speelt.
Het gaat over macht en hebzucht, er is niets meer in deze hoofden. Treed weg van alles dat aan jullie verteld is vanuit de geesteshouding van het hoofd. Treed weg van wat zij willen dat je bent of dat je wordt in het leven. Treed weg van de afleidingen en pogingen om je ontkoppelt van je hart te houden, en ben in jouw hart met een glimlach op je gezicht dat geluk behoudend van wie je levend bent. Ben jezelf, bekrachtigd en erkend vanuit je hart en sta daar trots, gelukkig en zelfverzekerd over jezelf.  
Ik kan nu zien waar jullie allemaal in het leven staan en ik kan nu zien dat alles dat mij omringt, jullie omringt, (energieën) zuivere verlengingen van onszelf in hogere niveaus van Liefde zijn. De Liefde hierin, in dit gebied van bewustzijn is voorbij wat jullie in het leven tegenkomen, het is zoveel meer en vibrerend. Als ik jullie een gevoel kon geven van hoe is het is, geloof me dan zou ik dat doen, maar voor nu alles dat ik wilde zeggen is dat je weg kunt treden van dat wat ik indertijd niet kon; en dat is de onbarmhartigheid/de ruwheid welke op jullie allemaal geplaatst is vanuit de illusionaire systemen van hebzucht en macht.
Je kunt in je eigen kracht staan en het is de wil van je eigen hart, om dat te zijn wat je voor jezelf en voor anderen in het leven betekent. Ontkoppel je van dat wat niets anders dan afleiding, onbarmhartigheid en hebzucht is, en sta in je eigen kracht vanuit het perspectief van de waarnemer, omdat wanneer je de waarnemer wordt door weg te treden van, door je te ontkoppelen van wat er gaande is in je leven, je alles aldus duidelijk en sterk ziet. Dat is een weten dat ik nu zelfs meer verkregen heb aangezien ik nu werkelijk, steeds meer, weer mezelf wordt.
Treed weg van dat wat jou vasthoudt in de macht van hebzucht en wreedheid, van dat wat ervoor zorgt dat je hart huilt, van dat wat kwaadheid en verwarring naar boven brengt, en stellig bedoel ik niet de manier waarop ik het deed, aangezien dat mijn keuze was en niets om door voorbeeld te leiden hier, maar door te ontkoppelen van de wreedheid welke de mensheid in een variëteit van systemen toepast die ervoor zorgen dat je geloofd dat je er tussen moet passen of er moet zijn voor iemands plezier en entertainment of hebzucht. Ben in je hart en blijf daar, uitademend wat jou een gevoel geeft van gehandicapt te zijn. Adem wederom je eigen kracht van Liefde in, via vreugde en gelach en blijf sterk in je overtuiging dat je in het leven telt.
Macht boven de wil is niet de oplossing hier op Aarde, maar Goddelijke Wil in samenwerking is dat wel, waar alleen gehoord en toegestaan wordt om hun taal van waarheid te spreken. Ik heb mijn waarheid op een manier gesproken, maar geloofde dat de gehele mensheid wederom op een dag zuiver gelach en vreugde zal zijn. Het was gewoonweg niet meer juist voor mij om het gelach binnenin iedereen na te jagen die deze bitterheid geworden zijn aangezien ik dat van mezelf ontmoet had door de smart en het verdriet waartoe mijn brein mij leidde te geloven waarheid te zijn.
Ik heb jullie liefde verkregen, jullie ondersteuning, jullie goede wensen en zoveel meer dat ik wederom mededogen in mijn ziel gevonden heb. Vergezeld door engelen en zegeningen wordt ik opgetild op mijn reis terug naar mijn wezen. De wereld is geen slechte ren, het rent gewoon uit het slechte vandaan dat in de eerste plaats opgelegd werd door de voorstanders. Het is duisternis, zoals ik het noem, in het waar zoveel Licht verblijft.
Dank je wel voor alles dat jullie voor mijn ziel gedaan hebben, het wordt voorbij iedere maatstaf gewaardeerd. Het is een dank je wel en een zegen in ruil voor al jullie zegeningen op/naar mijn ziel.
Robin Williams

(1) Hieronder de video waarover Méline spreekt en uiteraard is deze Engelstalig…
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline: 
http://melinelafont.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten