zondag, augustus 17, 2014

Karen Dover - Volledige Loslating van de Pijn "Blauwdruk" - 16 Augustus 2014


Karen Dover
Volledige Loslating van de Pijn "Blauwdruk"
16 Augustus 2014
Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen ongelijk aangevoeld hebben aan wat dan ook dat jullie ooit ervaren hebben. Het moet opgemerkt en herinnerd worden dat de Nieuwe Aarde dit precies is, NIEUW, en dat de manieren van het ervaren van wat genoemd wordt de "menselijke levenservaring" aan het ontwikkelen, verschuiven en aan het uitbreiden is. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie waarin je geboren werd was gebaseerd op de BLAUWDRUK VAN PIJN, met verlating, verraad en verdriet de "programma's" zijnde die op het opererende systeem liepen welke de blauwdruk voor pijn is.
Wanneer je het leven op deze planeet binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ervaart, reik je onbewust en onderbewust uit naar referentie punten. Deze referentie punten zitten op een menselijk bewust wakend geestesniveau en waren voor iedereen beschikbaar. Zij waren de frequenties van verlating, verraad en verdriet. Dus om jullie een voorbeeld te geven om dit verder uit te leggen zullen jullie automatisch uitreiken en een verwijzing vinden voor jullie menselijke levenservaring wanneer jullie wisselwerken met diegenen rondom jullie heen. Dit helpt om hen in een context te plaatsen, het menselijke logische verstand evenaart dan de ervaring met het referentiepunt. Dus neem het scenario van een geliefde die jou verlaat, je zult onbewust zoeken naar het "waarom" in jouw menselijke logische verstand en het verstand zal het referentiepunt vinden van "liefde is opoffering, liefde is pijn".  Dit zal dan een context verstrekken en je zult dan verder gaan om dit te accepteren aangezien dit is wat ONDERWEZEN werd. Merk in het voorbeeld op dat ik uitleg wat het menselijke verstand doet, NIET wat het hart weet want het is het menselijke logische verstand welke steeds maar weer opnieuw binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie getriggerd wordt.  
Deze referentiepunten werden voor het menselijke ras GECREËERD, zij maakten deel uit van de gecreëerde constructie welke de oude 3D Aarde werkelijkheid was. Slechts omdat jullie hen altijd gebruikt hebben op een menselijk logisch geestesniveau betekent niet dat zij WAARHEID zijn, inderdaad zij zijn geen WAARHEID en worden niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden vandaar dat zij ontbonden zijn.

Wat dit betekent op een menselijk bewust wakend geestesniveau is dat wanneer je een ervaring hebt er niets is om naar te verwijzen, geen context welke het menselijke logische verstand kan accepteren en dus mag je een gevoel van "verlies" ervaren, een gevoel van "ontsteltenis" en je mag diepe verwarring en chaos ervaren. Niet langer in staat zijnde om slechts te refereren maar nu de ERVARING hebben, en dit is het verschil. Welbeschouwd ben je hier om een menselijke levensERVARING te hebben en niet om emoties alleen maar in categorieën te refereren en hen te accepteren.
De blauwdruk van pijn werd nu bevrijd uit het menselijke bewustzijn en is niet langer toegankelijk. Het lijkt veel op kilometers te lopen met een steen in je schoen en dan de steen eruit te halen, het menselijke ras is gewend geraakt aan de blauwdruk van pijn. De menselijke taal ontwikkelend om in alle momenten binnenin de oude 3D Aarde constructie te bevestigen dat LIEFDE=PIJN. Dit is geen WAARHEID en wordt op geen enkel niveau ondersteund.
Dus waarom zijn er zovelen van jullie in tranen en verdriet? Om de opgeslagen gerefereerde emoties los te laten welke de oude 3D Aarde constructie jullie geleerd heeft om OP TE SLAAN en weg te bergen en daarom niet te ervaren. Velen van jullie in deze tijd mogen proberen om naar pijn te refereren als waar je doorheen gaat en aldus gewaarworden dat jullie niet meer verwarring en chaos kunnen ervaren. De blauwdruk voor de Nieuwe Aarde hogere frequentie werkelijkheden is de LIEFDE welke IS. Deze frequentie triggert nu alle verdriet en pijn welke jullie geleerd werd om binnenin jullie Wezen op te slaan, en terwijl dit beweegt en begint te stromen zullen jullie de LIEFDE welke IS op het cellulaire niveau beginnen te verankeren. Echter, totdat je het verdriet en de pijn loslaat, kan de LIEFDE welke IS niet verankerd worden en dus zou ik jullie aan willen moedigen om de loslating toe te staan.
De tranen maken geen zin voor jou op een logisch menselijk geestesniveau maar dit is niet langer de menselijke levenservaring, de emoties bieden het hoofd aan logica en dit moet geaccepteerd en verankerd worden, jij bent geen computer, jij bent een levend, ademend Wezen dat geleerd werd om de emoties op te slaan en dit moet opnieuw gebalanceerd worden. Als een levend, ademend Wezen wordt aan jou gevraagd om de emoties toe te staan te STROMEN en hen niet op te slaan. De twee scenario's (dat van stromen en opslaan) zijn twee gescheiden frequenties en volledige andere ervaringen.
Je mag proberen om jezelf ervan te overtuigen dat je gek geworden bent en dat jij je samen moet pakken en gewoon "door moet gaan" met je leven en dit zal tegen je werken. De loslating, de GENEZING van de blauwdruk van pijn wordt bereikt door de STROOM van emotie toe te staan. Je zult ontdekken dat als je loslaat de tranen afgelopen zijn en jij je lichter zult voelen. De tranen zullen bij tijden kortdurend en frequent zijn, er is geen vereiste om jezelf helemaal opnieuw weer in de ervaring onder te dompelen, aan jou wordt gevraagd om de STROOM toe te staan, om de emotie toe te staan jouw hartruimte binnen te gaan om ervaren en GENEZEN te worden met de LIEFDE welke IS. Hoelang deze periode binnenin jou zal duren wordt door jouw ZIEL geleid, velen van jullie hebben levensspanne na levensspanne opgeslagen en hebben jezelf nooit volledig toegestaan om te ERVAREN. Ben op alle momenten geleid door hoe jij je voelt. Geef jezelf toestemming om te gaan zitten en te VOELEN, om volledig los te laten om te proberen diegenen rondom jou heen zich beter te laten voelen, want dit maakt deel uit van de pijn blauwdruk.
De menselijke levenservaring is persoonlijk en uniek, je kunt niet iemand anders diens verdriet VOOR hen opruimen, dit werd geleerd als een onderdeel van de pijn blauwdruk om verder te triggeren en verder de frequentie in te bedden welke jou geleerd werd dat de blauwdruk was. LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT. Genezing van binnenuit moet plaatsvinden voordat je uit kunt reiken naar diegene rondom jou heen, het uitreiken wordt gedaan door de LIEFDE welke IS via de hartruimte, rondom, door en binnenin jou uit te stralen. OPOFFERING is niet langer een vereiste voor het leven op deze planeet en zal ontbonden worden door de LIEFDE welke IS iedere keer dat het tevoorschijn komt.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag." Het menselijke ras verhuist nu in/naar een manier van leven die nooit eerder ervaren werd, wat veel lijkt op een kind die van kruipen overgaat naar lopen, en aan jou wordt gevraagd om zachtaardig met zelf te zijn en om jezelf toe te staan om je voeten te vinden, want spoedig zal je rennen en dan vliegen.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen