donderdag, augustus 14, 2014

Karen Dover - INTERdimensionaliteit in WAARHEID op een Menselijk Wakend Niveau Integreren - 13.08.2014


Karen Dover
INTERdimensionaliteit in WAARHEID op een Menselijk Wakend Niveau Integreren
13 Augustus 2014
Terwijl de energieën nu uitbreiden en doorgaan uit te breiden en te verdiepen mogen velen van jullie de beweging ervaren in/naar INTERdimensionaliteit. Volledige MULTIdimensionaliteit is beschikbaar in dit jullie menselijke gestalte op de planeet. Dit is de bekwaamheid om veelvoudige niveaus van besef in het NU moment te ervaren. Om in/naar INTERdimensionaliteit te verhuizen moet je allereerst een bepaald frequentieniveau van multidimensionaliteit bereikt hebben want de twee zijn onderling van elkaar afhankelijk. Beide zijn jullie NATUURLIJKE staat en het menselijke voertuig werd opgewaardeerd, terwijl jullie door het overgangsproces heengaan, om in staat te zijn deze te accommoderen. Zoals ik in een eerdere blog verklaarde, was het menselijke voertuig oorspronkelijk uitgerust om deze allebei te ervaren, maar de planeet zelf werd ontdekt onstabiel te worden toen dit toegankelijk was. Het moet opgemerkt worden dat het menselijke voertuig en de planeet volledig uitgelijnd zijn en dat één in een frequentie moet zijn om de ander te ondersteunen.
De beweging van de Planeet Aarde naar het UNIVERSUM van 3 staat voor de planeet toe om te beginnen wat genoemd werd een "ascentie" proces, aldus de ideale energetische omgeving verstrekkend om de opwaardering en uitbreiding van het menselijke voertuig in diens wakende bewuste staat te ondersteunen. Dit is doorgaand en zal doorgaan uit te breiden en te verdiepen terwijl het menselijke ras zich nu voorbereidt om door de uiteenlopende portalen heen te lopen naar de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Wederom zou ik jullie aandacht willen trekken naar de noodzaak om op alle momenten in de stroom te zijn, het menselijke logische verstand mag in deze tijd een uitdaging hebben om te refereren en zin te maken van alles dat je ervaart. Het werd lineair ONDERWEZEN en dit is geen WAARHEID, het is niet natuurlijk, het is een bijeffect van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Alles in het UNIVERSUM gebeurt in het NU moment en het is alleen in dit jullie menselijke gestalte dat jullie GELEERD werd om ervaringen te nemen en hen in elkaar te zetten in een lineair tijdskader. Ongeveer zoals het afromen van een vijver, dit creëert een zeer oppervlakkige menselijke levenservaring en staat toe voor het filteren van enorme hoeveelheden van informatie door het menselijke voertuig.
Multidimensionaliteit is het aspect van ZELF dat aan alles in het NU moment verbonden is, vanuit een EXTERN niet menselijk voertuig perspectief. INTERdimensionaliteit is het aspect van ZELF dat belanghebbend is met het innerlijke menselijke voertuig, want iedere molecule van jouw menselijke voertuig is een wereld op zichzelf. JIJ bent een wandelend universum, je zit vol met sterren en je kunt wisselwerken met iedere molecule van jouw menselijke voertuig met wilskracht. Dit zal resulteren in massale veranderingen tot hoe jij jouw menselijk voertuig gewaarwordt en er mee omgaat, en het mag enige lineaire tijd nemen om te verankeren aangezien het menselijke logische verstand ernaar zal neigen om dit concept af te wijzen. Aangezien het niet binnenin het menselijke voertuig kan "zien" zal het proberen om jou te leren dat jouw menselijke voertuig solide is en niet veranderd kan worden. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde hogere frequentie werkelijkheden. De energie welke JIJ in WAARHEID BENT is afgescheiden van het menselijke voertuig waar jij in geïncarneerd bent, je bent hen op alle momenten van alle momenten aan het vermengen, dit is het "ascentie" proces.

Terwijl je meer bewust wordt op een multidimensionaal niveau van de verbondenheid van ALLES en de verbinding aan, door en rondom alles dan open jij je voor INTERdimensionaliteit. Dit zal zintuigen, hetgeen jou geleerd werd eruit vandaan te filteren, online zien komen en zal jou in staat stellen om te beginnen te werken met het ENERGETISCHE raamwerk van het UNIVERSUM van 3. Je zult in staat zijn om de kennis te begrijpen en ermee te werken dat niets in steen gebeiteld is, inderdaad niets is solide, het mag toeschijnen solide te zijn maar de soliditeit is de creatie van jouw menselijke logische verstand. Dit staat toe voor ogenschijnlijke "onmogelijke" scenario's om te ontvouwen, er is inderdaad niets dat "onmogelijk" is, maar jou werd een reeks regels GELEERD die schijnen te verklaren dat dit het geval is. ALLES is mogelijk want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Diegenen die de "regels"van de planeet Aarde schijnen te verslaan zijn eenvoudig diegenen in de menselijke gestalte die zowel multi- als interdimensionaliteit omhelsd hebben en toegestaan hebben voor de ontbinding van de stijve constructie welke RONDOM het menselijke voertuig geplaatst werd. Wat als je wist dat jij, bijvoorbeeld, door wilskracht de kleur van je ogen kon veranderen? De kleur van jouw ogen wordt op diens plaats gehouden door een frequentie, net zoals de vorm van jouw lichaam een frequentie is, het is verankerd op een cellulair niveau en wordt nooit uitgedaagd, vandaar dat je bij de kleur van je ogen en de vorm van je lichaam blijft. Jou wordt dan geleerd dat om jouw lichamelijke vorm of conditie te veranderen je oefeningen moet doen, maar in WAARHEID zet dit slechts verder de frequentie op diens plaats die lopende is in relatie tot de genoemde lichaamsvorm of conditie. NIETS in het UNIVERSUM is solide, het schijnt zo te zijn maar het is energie dat in een frequentie bereik geplaatst is.
Wederom mag jouw menselijke logische verstand proberen om ogenblikkelijk datgene af te wijzen wat ik verklaar, het is afhankelijk van hoe stijf jij je uitlijnt met de "regels' van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Hoe vaak hoor je de zinsnede, "Maar dat is onmogelijk" van diegenen rondom jou heen in de menselijke gestalte? Hoe vaak daag jij dit uit? Je hoeft slechts een paar decennia terug te gaan en naar technologie te verwijzen om de, "maar dat is niet mogelijk" te vinden. Kijk naar wat je iedere dag gebruikt en wat geacht werd "onmogelijk" te zijn. Mobiele telefoons, intelligente televisies enzovoorts. Decennia geleden zou hierover gelachen worden en zou het "onmogelijk" geacht worden, en het maakt nu deel uit van de menselijke levenservaring.
Het "ascentie" proces is niet slechts het "ontwaken" en de wereld in WAARHEID zien, het is ook creëren en manifesteren door gebruik te maken van de gereedschappen die beschikbaar zijn voor IEDEREEN in het UNIVERSUM van 3. Slechts omdat je niet kunt begrijpen of zelfs de genoemde gereedschappen niet kunt zien ontkent hun bestaan niet en dit is wat jouw ZIEL jou nu op een menselijk bewust wakend geestesniveau laat zien.
Wonderen worden nu rondom, door en binnenin jullie geboren en ik zou een ieder van jullie aan willen moedigen om los te laten en de uitbreiding toe te staan, inderdaad, zoals velen van jullie nu ontdekken, is er geen "teruggaan" of "afsluiten" meer, dit wordt teniet gedaan door de uitbreiding van de energieën rondom, door en binnenin jullie. Te proberen om stevig vast te houden aan een werkelijkheid die ooit slechts een constructie was is niet langer een optie meer, hoeveel balans je verkrijgt komt zuiver neer op jouw bekwaamheid om GELOOF en VERTROUWEN in ZELF te hebben.
Jullie incarneerden in deze menselijke gestalte om een NIEUWE WERELD te ervaren, geen opwaardering van een voorafgaande constructie en dit zal zich nu dwars over de planeet heen naar nieuwe niveaus ontvouwen. Jullie worden begeleid door jullie ZIEL op alle momenten van alle momenten en het is jullie ZIEL waar jullie toe vereist zijn om toegang tot te verkrijgen in deze tijd. Toegang tot jouw ZIEL is via de hartruimte want ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen