zondag, augustus 03, 2014

Karen Dover - Het Menselijke Logische Brein en "Vertaling" in WAARHEID - 2 Augustus 2014


Karen Dover
Het Menselijke Logische Brein en "Vertaling" in WAARHEID
2 Augustus 2014
Terwijl velen van jullie nu verhuizen en verschuiven in/naar de uitbreiding, zijn jullie nu in staat om dat te zien hetgeen jullie menselijke logische verstand geprobeerd heeft om jullie over te halen eruit vandaan te filteren. Voor velen van jullie mag dit adembenemend zijn als jullie je de patronen van het gedrag en de resulterende gedachten beseffen (denk eraan, de frequenties CREËREN de gedachten niet andersom). Het is onontbeerlijk om de LETTERLIJKE interpretatie te begrijpen welke het menselijke logische verstand zal proberen te plaatsen op dat waar je mee aan het werk bent.
Terwijl je meer ingewijd raakt met het begrijpen van jouw innerlijke begeleiding en de symbolen en de tekens van jouw ziel begrijpt, zal je beginnen om WAARHEID op nieuwe niveaus van jouw Wezen te VOELEN. Het is raadzaam om op alle momenten van alle momenten datgene dubbel te checken wat aan jou getoond wordt en om voorbij iedere letterlijke vertaling te gaan die je mag uitproberen. De letterlijke vertaling is een echo vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid waar logica voor jou geplaatst werd en jou geleerd werd om dit gereedschap te gebruiken ten koste van alle andere gereedschappen die je tot je beschikking hebt staan.
Het moet opgemerkt worden dat vertalingen van ALLES zeer letterlijk geweest mogen zijn. Wederom zou ik willen onderstrepen dat wanneer je niet het volledige plaatje hebt, het menselijke logische verstand zal proberen om de "gaten" op te vullen met informatie dat het al opgepikt heeft vanuit dit jouw menselijke levenservaring. Dit is vervorming, want wat voor informatie dan ook waar jij je aan vasthoudt werd geboren via de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en is vervormd door diens ware aard en frequentie.

Hieraan toegevoegd is de volledige ontbinding van wat voor referentiepunten dan ook, als je loslaat ontbindt je de genoemde referentiepunten maar als jouw menselijke logische verstand geleerd werd om opnieuw te refereren en naar patronen te zoeken die gepresenteerd worden door te kijken naar EERDERE patronen, zal dit jou in verwarring en chaos gooien. Het menselijke logische verstand mag proberen om jou te onderwijzen om een zeer letterlijke kijk/vertaling te nemen van dat wat er aan jou getoond wordt. Om hiermee te werken, verhuis in/naar het hart en sta de HARTruimte toe om jou WAARHEID te tonen, het mag dit doen door beelden of gevoelens, maar sta altijd het volledige beeld toe om zich te ontvouwen. Velen van jullie staan een deel van een beeld toe en vullen dan de gaten op, aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund en zal het jou in een wachtpatroon zien waar je grote frustratie mag ervaren aangezien je eruit vandaan filtert dat jouw menselijke logische verstand de letterlijke vertaling gebruikt en in feite blind werkzaam is.
Enorme grote veranderingen zijn zich nu op alle niveaus dwars over de planeet Aarde heen aan het ontvouwen, maar diegenen van jullie die met de letterlijke interpretatie werkzaam zijn van dat wat gepresenteerd wordt mogen "hetzelfde" zien, deze sluier is een opzettelijke vervorming, verwant aan een optische illusie waar de oude 3D Aarde alles in het open zicht verborgen hield door jullie eenvoudig te leren dat het daar niet was. Een foefje zag er dan op toe dat je voldoende afgeleid werd zodat jouw menselijke logische verstand eenvoudig dat eruit vandaan filterde wat recht voor je lag. Zoals ik vaak verklaard heb is niets verborgen, alles is in het open zicht, samenzweringstheorieën zijn een perfect voorbeeld van deze optische illusie. Desinformatie gepresenteerd als informatie en andersom, de 'puzzel' verstrekkend welke het menselijke logische verstand onderwezen werd om er niet alleen naar te zoeken maar ook om te proberen deze op te lossen. Er zijn GEEN puzzels, daar IS GEWOON. Om met wat voor informatie dan ook te werken is het onontbeerlijk om vanuit de hartruimte te werken en WAARHEID te VOELEN.
Waar je een enorme emotie triggert, ben je er dan van bewust dat het "foefje" dat gebruikt werd de genoemde emotie is. Er is geen snellere manier om een menselijk wezen te leren iets eruit vandaan te filteren dan het te wikkelen in een diepe emotie. De emotie zal het menselijke wezen dan wegleiden van dat wat in het open zicht is, de emotie trekt de sluiers omlaag en verhuist jou uit het evenwicht. Dit vertroebelt jouw visie en sluit jouw hartruimte, zonder de hartruimte open kan je niet voorbij de sluiers kijken.
In deze tijd breiden de veranderingen zich uit met het oog op het feit dat de menselijke levenservaring verankerd kan worden op een multi- en interdimensionaal niveau, dit kan niet meer bereikt worden met 'letterlijk" dan dat het bereikt kan worden door "lineair". Beide geconstrueerde concepten zijn ontworpen om het "Puzzel" oplossen van het menselijke logische verstand op te roepen.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen