dinsdag, augustus 19, 2014

Karen Dover - De Terugkeer van EENHEID naar het Menselijke Ras in WAARHEID - 18 Augustus 2014


Karen Dover
De Terugkeer van EENHEID naar het Menselijke Ras in WAARHEID
18 Augustus 2014
Met de bevrijding van het "gewonde held" paradigma komt de kans voor EENHEID en WAARHEID. (zie alsjeblieft de voorafgaande blog hier).Deze blog mag zeer triggerend lijken te zijn voor diegenen die een menselijke vrouwelijke gestalte genomen hebben, inderdaad de 'gewonde held" mag een scenario zijn waar velen volledig bekend mee zijn, maar een "gewonde held" is een ontkrachting van BEIDE seksen. De "held" niet in staat zijnde om volledig zichzelf te zijn en de vrouw die van hem houdt niet in staat zijnde om uit de "verzorger" modus te verhuizen. Dit is geen WAARHEID, opoffering op wat voor niveau dan ook wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden.
In de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd de menselijke vrouw geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor iedereen inclusief zichzelf. Dit is hoogst vervormd om talrijke redenen, niet als laatste omdat in WAARHEID je ALLEEN VOOR JEZELF verantwoordelijk bent. Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor ieder ander menselijk wezen want jij bent hen niet, jij bestaat in ÉÉN menselijk voertuig en de verantwoordelijkheid voor wat je doet is van jou alleen. Niemand kan jou ooit wat dan ook LATEN doen dat je niet wilt doen, maar de lering van opoffering is een diep ingebedde lering, van het je opofferen voor je kinderen naar het opofferen voor je partner, is allemaal aan de menselijke vrouw ONDERWEZEN en dit brengt diep wantrouwen van de menselijke man naar voren en begint afscheiding en kwaadheid te kweken. Hoeveel van jullie in de menselijke vrouwelijke gestalte die dit lezen gaven jullie carrières of gaven jullie dromen op om voor jullie "familie" te zorgen?
Deze lering werd ook aan de menselijke man GELEERD maar op een andere manier, aan hem is de volledige verantwoordelijkheid van het geluk en de veiligheid van zijn volledige familie gegeven. Hem is toen verder ONDERWEZEN dat, aangezien liefde=opoffering dat zijn noden en willens na diegenen van de genoemde familie komen. Dus je hebt de menselijke man en de menselijke vrouw beide in opoffering en beide geloven dat dit liefde is. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden.

Ik heb vaak de vergelijking 1+1=1 gebruikt. Deze vergelijking was het resultaat van de indamming van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Aangezien menselijke mannen en menselijke vrouwen opoffering GELEERD werd, kon heelheid nooit bereikt worden want alleen een HEEL menselijk Wezen plus een ander HEEL menselijk Wezen kunnen in/naar verdere uitbreiding verhuizen. De combinatie hoeft niet romantisch te zijn, het zijn de gecombineerde ENERGIEËN van de genoemde menselijke Wezens die de derde uitbreidende energetische ruimte creëren (ongeacht van de menselijke gestalte). Relateer dit nu aan de 7 miljard menselijke Wezens op deze planeet en begrijp dat dit opzettelijk verstoord werd, aldus de ascentie van de planeet en het menselijke ras voorkomend.
Wat er zich nu ontvouwt terwijl de Planeet Aarde nu in de uitbreidende energetische ruimte van het UNIVERSUM van 3 is, is in WAARHEID UITBREIDING. Dus als je uit de oude 3D Aarde constructie vandaan gaat en de paradigma's (welke frequenties zijn) loslaat, dan verhuis je in/naar uitbreiding en aan jullie wordt nu gevraagd om EENHEID toe te staan volledig op het cellulaire niveau te verankeren. Dit zal erop toezien dat het menselijke ras in/naar volledige ascentie verhuist en ermee begint om diens plaats binnenin het UNIVERSUM van 3 in te nemen met AL het andere gevoelhebbende leven dat in dit UNIVERSUM bestaat.
Het is geen WAARHEID om de externe wakende werkelijkheid te proberen te veranderen, dit kan alleen ooit bereikt worden door jouw ENERGIE binnenin het menselijke voertuig te veranderen en uit te breiden, iets dat jou GELEERD werd te negeren binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. De chaos dis zich nu ontvouwt in de externe wakende menselijke werkelijkheid is slechts de spiegel veranderend, de uitstroming van emoties, de bevrijding van de diep vastgehouden frequenties van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. De chaos zal intensiveren terwijl de bevrijding doorgaat en het mag zeer verleidelijk zijn om naar de wereld te kijken en ALLEEN chaos te zien en eruit vandaan te filteren dat de externe wakende wereld nochtans in WAARHEID een reflectie van het menselijke ras is.
Terwijl het menselijke ras nu in/naar de uitbreiding verhuist, zal de externe wakende werkelijkheid verschuiven en het zal in/naar chaos verhuizen totdat het volledig stabiliseert, de oude 3d Aarde gecreëerde constructie zal op alle momenten proberen om jou ertoe te krijgen om je alleen te focussen op dat wat je ziet en niet op wat je voelt. Dus proberen om de genoemde chaos te voeden met het oog op het feit om te proberen op z'n plaats te blijven, maar aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund, en vele dingen zullen tevoorschijn komen om gemanifesteerd te zijn om slechts te zijner tijd te ontbinden.
Op een menselijk bewust wakend geestesniveau in jullie eigen persoonlijke levens zal dit gereflecteerd worden en ik zou jullie willen begeleiden om je op alle momenten te focussen op hoe jullie je voelen en niet op wat er aan jullie getoond wordt, de spiegel mag enige lineaire tijd nodig hebben om "bij te komen" met dat wat jullie door je heen voelen stromen.
De menselijke levenservaring verhuist nu in/naar werkelijkheden die nooit eerder ervaren werden op een menselijk bewust wakend geestesniveau en jullie worden eraan herinnerd dat wonderen, wonderen genoemd worden aangezien zij niet gezien kunnen worden totdat zij ervaren zijn. Het wonder dat JULLIE in WAARHEID zijn wordt nu in WAARHEID in/naar EENHEID geboren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen