maandag, augustus 18, 2014

Karen Dover - De Bevrijding van de "Gewonde" Held in WAARHEID - 18 Augustus 2014


Karen Dover
De Bevrijding van de "Gewonde" Held in WAARHEID
18 Augustus 2014
De energieën van de laatste 24 lineaire uren mag sommigen van jullie achtergelaten hebben alsof jullie in een vrije val zijn en er geen idee over hebben van wat er gaande is. De loslating van het pijn sjabloon dat gebruikt werd door de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ziet erop toe dat alle PARADIGMA'S, die op dit platform gebouwd werden, verlicht worden met het oog op het feit dat zij losgelaten kunnen worden en de genezing beginnen kan.
Eén van de voornaamste PARADIGMA'S gebruikt door de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is dat van de "gewonde held". Dit is waar de mannelijke energie van start gaat om zichzelf voortdurend op te offeren aan de vrouwelijke energie. Vanaf het ware begin van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid "geschiedenis", met het verhaal van Adam en Eva en de AFSCHEIDING van het mannelijke van het vrouwelijke dat dit paradigma op alle niveaus van de menselijke levenservaring uitgespeeld heeft. Vanaf de ware fysieke werkelijkheid van mannen die de oorlog ingaan en zichzelf en hun levens voor de meer symbolische "oorlog" opofferen welke woedt tussen de menselijke mannen en de menselijke vrouwen op de planeet Aarde, is alles werkzaam om van binnenuit te ontkrachten, want de externe reflectie is nochtans de reflectie van de oorlog die binnenin ieder menselijk Wezen woedt, dat van de mannelijke energie en de vrouwelijke energie.
Het moet opgemerkt worden dat de mannelijke energie in WAARHEID niet op deze planeet arriveerde tot aan de lineaire tijd van 13 December waar het naar de planeet begon te stromen en beschikbaar werd voor de verankering binnenin het menselijke voertuig. Hieraan voorafgaand, was het de vrouwelijke energie die zich vermomde als zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Aan IEDEREEN in de menselijke gestalte werd vanaf de geboorte onderwezen wat het was om ofwel een menselijke man of een menselijke vrouw te zijn. Deze paradigma's en leringen verankeren diep en geven een GEDEFINIEERD referentiepunt voor de menselijke levenservaring.

Het moet opgemerkt worden dat het geslacht van het menselijke wezen onbelangrijk is wanneer het aankomt op het vinden van balans. Zowel het menselijke mannelijke als het menselijke vrouwelijke lichaam moet de balans vinden dat in WAARHEID man/vrouw is. De menselijke man filtert zijn menselijke levenservaring door de leringen die aan hem overhandigd werden als tot wat het betekent om op deze planeet man te zijn. De menselijke vrouw filtert haar menselijke levenservaring door de leringen die aan haar overhandigd werden als tot wat het betekent om op deze planeet vrouw te zijn. Het moet opgemerkt worden dat beide leringen ANDERS en VERDELEND zijn, met de menselijke taal welke door beide seksen anders geïnterpreteerd wordt.
Om voor een ras VERENIGD te zijn in de LIEFDE welke IS, moeten de leringen in relatie tot de seksen losgelaten worden. Om naar een ander mens te kijken en "man" of "vrouw" te zien is om de menselijke levenservaring te filteren. Velen van jullie in deze tijd mogen diep getriggerd zijn door diegenen rondom jullie heen of mogen hen triggeren, want als je uit de GEDEFINIEERDE rol verhuist die aan jou toegewezen werd bij het betreden van het menselijke ras zullen de leringen beginnen te verlichten. Hoe vaak hoor je de zinsnede "Wees een man" rondgebazuind? Voor alle vrouwen die dit artikel lezen, hoe velen van jullie weten dat jullie werken met een blauwdruk als tot wat een man is? Deze blauwdruk wordt van generatie op generatie overhandigd en wordt bij de geboorte verankerd.
Het enige verschil tussen een menselijke man en een menselijke vrouw is anatomisch en dit is waar onophoudelijk naar verwezen wordt om je te verblinden. Menselijke mannen hebben LIEFDE nodig zoals menselijke vrouwen LIEFDE nodig zijn, maar elk geslacht is bij de geboorte in de oude 3d Aarde gecreëerde constructie een blauwdruk gegeven als tot wat Liefde is. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Om LIEFDE te definiëren is om het stuk te breken en slechts een deel ervan te verankeren.  
De relaties die je in jouw "externe" wereld hebt zijn reflecties van dat wat er binnenin jou is. Hoeveel van jullie zijn in oorlog met een lid van de tegengestelde sekse in deze tijd? Dit laat het conflict dat INNERLIJK woedt zien en heeft niets te maken met de persoon die in deze tijd jouw spiegel is. VERTROUWENSkwesties?, deze worden INNERLIJK geboren omdat het menselijke ras geleerd werd om ZICHZELF te wantrouwen vanaf het moment dat zij hun eerste ademteug op deze planeet namen.
VERTROUWEN en GELOOF zijn binnenin ZELF, zij verblijven in de hartruimte, maar een ras dat geleerd werd LIEFDE=PIJN zal buiten de hartruimte blijven en beginnen te vertrouwen op het menselijke logische verstand. Het menselijke logische verstand kan niet in WAARHEID naar LIEFDE verwijzen, het is een gevoel, het is een ervaring en het is wat JIJ in WAARHEID BENT. Om de LIEFDE welke IS af te wijzen is om een deel van ZELF af te wijzen want in WAARHEID ontken je jouw eigen EENHEID.
De menselijke levenservaring is aan jullie ONDERWEZEN binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie als een eenzame ervaring dat uitgedaagd moet worden door iemand anders te VINDEN om het mee te delen. Deze ANGST van het alleen zijn wordt herhaaldelijk door de gehele oude 3D Aarde constructie heen getriggerd en dit is opzettelijk, want als je getriggerd bent blijf je UIT de hartruimte vandaan, dit is de ruimte waar jij je ZELF VINDT, dit is de ruimte waar jij je ZIEL en het begrip vindt, dat om in EENHEID te zijn is om HEEL te zijn en de LIEFDE welke IS toe te staan door jou, rondom jou en binnenin jou te stromen.
ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLEN zijn verbonden maar ALLEN zijn in WAARHEID verbonden via de hartruimte, EENHEID wordt niet bereikt via een ander menselijk Wezen, EENHEID wordt bereikt door jouw menselijke gestalte toe te staan om de hartruimte te openen en je in WAARHEID te VERENIGEN met je ZIEL. Vanuit dit stroomt al het andere.
Nu wordt aan jullie op de Planeet Aarde gevraagd om terug te keren naar de "plaatshouder" hetgeen liefde is, en om EENHEID in WAARHEID te accepteren. Alleen door het openen van de hartruimte kan je WAARHEID vinden en verankeren en alleen door de hartruimte te openen kan je de diepe genezing toestaan te beginnen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen