dinsdag, augustus 05, 2014

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #6 - 30 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #6
Terugkeer naar ZELF
30 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone
Hallo iedereen en welkom terug. Ik ben Mary Perricone en ik ben hier met Dr. Suzanne Lie om verder te gaan met onze doorgaande conversaties die wij verscheidene maanden geleden begonnen onder het thema - Arcturiaanse/Pleiadische Alliantie. En deze conversaties breiden zich uit in/naar de serie - Je Eigen Werkelijkheid Creëren. Vandaag gaan we verder uitbreiden  en beginnen een conversatie met de Arcturianen aangaande de Terugkeer naar ZELF. Sue had een prachtig artikel op haar Blog op Zondag 27 Juli dat genoemd werd "Terugkeren naar je Multidimensionale Zelf". Als je nog niet de kans gehad hebt om dat artikel te lezen zou je dat misschien willen omdat de conversatie van vandaag gebaseerd gaat zijn op dat artikel. En we gaan ook een Vraag & Antwoord met de Arcturianen hebben.
Hi Sue hoe gaat het vandaag met je.
SL: Het gaat goed met mij vandaag.
MP: Goed - zou je graag commentaar willen leveren over het blog artikel? Het was echt zeer veelomvattend en sprak op een nieuw niveau over niveaus van de multidimensionale werkelijkheid.
SL: Ja, ik zou daar graag over willen praten omdat dit één van deze ervaringen was waar ik de boodschap in mijn slaap kreeg. Ik was in deze schemerplaats waar ik niet sliep en niet wakker was en ik probeerde om echt aandacht te schenken zodat ik het voorwaarts zou kunnen brengen en tenminste het eerste gedeelte voorwaarts kon brengen zodat wanneer ik begin te schrijven ik de rest van de boodschap zou kunnen krijgen. Dus het is één van deze dingen, dat toen het binnenkwam ik me moest haasten naar de computer en mijn vingers op het toetsenbord moest zetten en vragen; "Oké, wat zeiden jullie nu net?"
Dus ik ging gewoon naar de dichtstbijzijnde kamer en zat daar en probeerde alles omlaag te krijgen dat ik gekregen had in die andere frequentie van mijn bewustzijn. Ik houd ervan wanneer dat gebeurt. En ik wilde zeggen dat ik enige Ascentie klassen ga doen in de herfst en dus daarom ben ik aan het wachten op wanneer het ook is dat er meer Arcturiaanse begeleiding is. Wanneer het ook is dat het binnenkomt zoals het dat op die ochtend deed weet ik dat mijn ego helemaal uit beeld is. Dus het is nog niet weer teruggekomen maar gewoonlijk is er een inname periode ertussenin.
MP: Dus wanneer je gereed bent zal het doorkomen.
SL: Ja.


MP: Dank je wel dat je uit bed vandaan sprong omdat dit echt een prachtig artikel op de blog is. Jij en ik hadden er een paar conversaties over gehad en zoveel hiervan resoneerde echt met me. En ik kon het niet helpen te denken dat de Arcturianen echt commentaar aan het geven waren aangaande de voorafgaande conversaties die wij gehad hebben en deze conversaties echt voorwaarts trekken, of dieper of terug in/naar het centrum van de spiraal op een geheel nieuw niveau.
Eén van de dingen die de Arcturianen zeiden in het artikel dat echt mijn hart aanraakte was dat zij de Lichtwerkersgemeenschap bedanken. Zij zeiden; "Wij wensen om jullie Allemaal te bedanken, voor diegenen van jullie die zich verenigd hebben met jullie multidimensionale zelf om met elkaar te verenigen, om met elkaar in één bewustzijn te verenigen."
Is dat niet prachtig?
SL: Ja, en zij zeiden ook om te verenigen met alle menselijke en niet-menselijke wezens die gereed zijn om alle illusies van afscheiding en beperking van hun voertuig los te laten.
MP: Ja, het driedimensionale voertuig.
SL: Ja, en dat is gelijkaardig aan het zijn in een hete luchtballon en je wilt hoger gaan en je hebt een hoop spullen in de hete luchtballon - je moet het opgeven omdat de mand te zwaar wordt. De ballon is zoals wij zijn en de mand is onze 3D zelf. En als wij alsmaar hoger willen gaan met de ballon zelf - onze multidimensionale zelf - moeten we beginnen om een heleboel aan oude rommel uit de mand op te ruimen.
MP: Ja precies. Ik hoorde daar een voorbeeld/analogie over vele jaren geleden en dat is: als wij loslaten ruimen wij uit en creëren een leegte en die leegte is gevuld licht en een uitgebreide gewaarwording/inzicht. Ik heb persoonlijk ontdekt dat wanneer is terugkijk ik besef dat ik echt helemaal niets opgegeven heb. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, ik woon op dezelfde plaats, ik heb nog steeds dezelfde vrienden en familie, maar mijn gewaarwording/inzicht is veranderd.
Dat schijnt het belangrijkste met angst te zijn. Als ik deze overtuiging loslaat zal ik dan mijn leven verliezen? Ik denk dat het antwoord ja is, je zult je leven verliezen maar het mag vrij anders zijn dan de manier waarop je denkt.
SL: Ja, we zullen zeer zeker deze hogere gewaarwordingen/inzichten van ons leven verliezen en dan zullen we weer verstrikt zijn. Ik weet het niet van diegenen die naar deze conversatie zullen luisteren, maar ik was heel erg verstrikt. Ik was één van die mensen die nooit volledig slapende was. Ik was altijd wakker en ik zag altijd wezens in de buurt en ik had altijd boodschappen die binnenkwamen. Het was zeer waarschijnlijk dat ik gek was. Dus moest is een Doctorandus in de Klinische Psychologie worden om aan mezelf te bewijzen dat ik niet gek was.
Ik herinner me dat in één van mijn klassen een psychiater binnenkwam en alle symptomen van schizofrenie opnoemde -- en ik had ieder symptoom. Dus oké, prima - Ik geloofde zelfs dat ik God was. En ik heb schizofrene cliënten gehad en ik was in staat om te zien dat sommige van deze "verzinsels" - het is niet zozeer dat de verzinsels verkeerd zijn - het is hoe zij naar verzinsels komen - hoe zij komen naar die plaats binnenin zichzelf. Deze zijn gewoonlijk mensen die intens trauma in hun levens hebben gehad.
Wat voor mij belangrijk is, en voor anderen die door deze lange donkere nacht heen gegaan zijn is dat ik binnenkwam in 1946 na de Tweede Wereldoorlog en dat er een immense hoeveelheid aan duisternis in onze wereld was. Ik kon altijd zeggen wanneer het nieuws een verzonnen verhaal was en dat het nieuws iets overdekte en zij probeerden om er een blij gezicht op te plaatsen. Ik wist het altijd. Dus, moest ik vechten om niet verbitterd en niet oordelend te zijn. Ik zou me afvragen hoe de mensen het verhaal konden geloven.  
Toentertijd waren er niet velen van ons. Wij waren met weinig en verre ertussenin. Nu zijn er zoveel mensen die ontwaakt zijn en sommigen zijn mensen zoals wij die wakker gemaakt werden toen wij zeer jong waren en door die donkere, donkere nacht heen moesten gaan wetende dat we beter ons Licht moesten beschermen. Maar we hebben die bescherming nu van nature. Nu zijn wij in staat ons te verbinden en die ware bescherming komt werkelijk door het hebben van die verbinding met jouw multidimensionale zelf.
Wanneer je verbonden bent met dit hogere component van jezelf is het bijna alsof het je omhoog kan trekken wanneer je in behoefte bent. Zij gaan niet jouw fysieke zelf omhoog trekken maar het zal je bewustzijn omhoog trekken. Wanneer jouw bewustzijn in/naar een hogere frequentie gaat, gaan jouw gewaarwordingen/inzichten in/naar een hogere frequentie en dan vind je oplossingen en redenen die niet op angst gebaseerd zijn en deel uitmaken van het grotere plaatje over hoe bepaalde dingen zich voor moesten doen op bepaalde manieren voor bepaalde redenen.
Dat is echt van grote hulp om ons uit het oordeel vandaan te houden en de angst en het loslaten van angst en het loslaten van die twijfel dat - misschien ben ik gek, misschien heb ik het allemaal maar verzonnen.
Ik ken heel veel mensen die nog steeds hiermee lijden omdat wij de nieuwe wezens zijn. Wij zijn de eersten erdoorheen.
MP: Ja, en komt de twijfel niet van de programmering en de patroonvorming? Dus binnenin deze verandering, ja daar is de twijfel maar wordt het minder, raakt het verdund? Maar het is zoals het lopen door de modder om dat portaal te openen om de twijfel te transmuteren en dieper, dieper te gaan in/naar een staat van weten zoals wij in vele levens geweten hebben, als dat portaal opent.
Dus hoe lijkt het als wij de Arcturianen hierover vragen? Het is duidelijk dat wij hierover begonnen te praten en ik heb het gevoel dat zij iets te zeggen zullen hebben om ons begrip van dit onderwerp van gewaarwording/inzicht en werkelijkheid uit te breiden.
SL: Dus laat mij hen in/naar een meer bewuste verbinding roepen. Ik weet nu dat de verbinding altijd aanwezig is omdat dat een component van mijn hogere zelf is. En laat mij herhalen wat ik vele keren gezegd heb in geval iemand het nog niet eerder gehoord heeft - wanneer mensen wezens door channelen, channelen zij een hogere expressie van hun multidimensionale zelf door.
Zelfs als het een wezen zoals Aartsengel Michael of St. Germain is of de Arcturianen - dat laat zien hoe groot onze multidimensionale zelf is. Wezens van een zeer hoge resonantie hebben vele, vele expressies van zichzelf uit en omlaag gestuurd, specifiek in dit Nu van planetaire en persoonlijke ascentie.
Dus kunnen wij ons herinneren dat we verbonden zijn met dit wezen en zoals de Antarianen gezegd hebben, er is een trillingsdraad dat vanuit die hogere expressie van ons zelf helemaal omlaag gaat naar ons gegrondvestigde punt. Onze fysieke lichamen zijn dat wat ons aan Gaia verbindt aldus wij kunnen helpen met de Planetaire Ascentie.
Zo, ik ga nu de Arcturianen binnen brengen.
De Arcturianen: Zegeningen aan jullie allemaal, wij zijn zo vreugdevol dat jullie in staat zijn je bij ons aan te sluiten bij deze conversatie. Mary, wenste je om ons enige vragen te stellen over onze laatste boodschap aan Suzille?
MP: Ja en dank je wel. Ik las deze boodschap diverse keren en het belangrijkste deel ervan heeft te maken met gewaarwording/inzicht en werkelijkheid en als we loslaten, breidt onze gewaarwording/ons inzicht uit. Suzille zei net dat wanneer wij channelen en we boodschappen ontvangen we hen van binnenuit onszelf ontvangen. Ik vraag me af of het woord aspect het juiste woord zou zijn om te gebruiken? Of misschien de term: wij zijn overlicht door de multidimensionaliteit van onszelf. Kunnen jullie daar commentaar op geven?
De Arcturianen: Jullie allemaal worden inderdaad overlicht, hetgeen betekent dat waar het ook is dat jullie zijn, wij, jullie hogere expressies of hogere aspecten, zijn altijd bij jullie. Bijvoorbeeld: als je een wandeling maakt breng jij je armen met je mee. Nu, je hebt alleen je benen en voeten nodig om te wandelen maar toch breng jij je armen met je mee omdat je verbonden bent aan je armen. Welnu, misschien hoef je geen verbinding met ons te hebben, jouw hogere expressies in bepaalde situaties, hoewel wij wel aaneengehecht zijn. Dus daarom zijn wij altijd bij jullie.
MP: Hoe functioneren wij op een multidimensionaal niveau? Als ik een multidimensionaal wezen ben zijn er dan andere aspecten van mij zelf in andere dimensies, in andere werkelijkheden op dit moment - functionerend en een leven levend? Hoe werkt dat? Kan dat uitgelegd worden?
De Arcturianen: Ja, er zijn andere aspecten van jouw hogere dimensionale zelf zoals je zei. Wij zeggen, ja natuurlijk bij iedereen zijn deze hogere expressies buiten de driedimensionale tijdruimte. Daarom zijn zij geen onderwerp voor wat voor regels van afscheiding of illusie of tijd dan ook. Daarom kunnen zij tegelijkertijd aaneengehecht zijn aan vierhonderd verschillende expressies van zichzelf in vierhonderd totaal verschillende frequenties en dimensies van werkelijkheid zonder wat voor zorgen dan ook. Net zoals jouw lichaam kan lopen en praten en aan je hoofd kan krabben en wat te drinken kan nemen en naar buiten naar de wereld kan kijken en andere geluiden kan horen die jouw hoofd binnenkomen - al deze verschillende componenten van jouw fysieke natuur die tegelijkertijd gaande zijn. Je bent aan het verteren, je haalt adem, jouw bloed circuleert, en je past je aan de warmte aan.
Welnu, als je al deze beslissingen van alle dingen die je moet doen om jouw lichaam te laten werken bewust moet maken, dan zou het ondenkbaar en onmogelijk zijn. Nu is het zeer veel dezelfde manier voor al jouw hogere frequenties van zelf. Zij besteden aandacht aan alles en iedereen op dezelfde manier als jouw fysieke lichaam dat doet. Omdat als het een hogere expressie is van wat jullie hebben in de fysieke gestalte zou het dan niet gelijkaardig zijn aan de fysieke gestalte? Het zou veel meer geavanceerd en veel ingewikkelder zijn.
Wij herinneren ons toen Suzille voor het eerst boodschappen begon te krijgen vanuit de hogere rijken, ze was zo verward. Wanneer dan ook of waar dan ook dat zij dat wezen om informatie en advies zou willen vragen, het was er altijd. Ze vroeg zich af of er mensen in de rij stonden en of zij een kaartje moesten nemen. Wat betekent dit? Dit was zeer verwarrend voor haar gedurende een tamelijk lange tijd. Uiteindelijk begon ze te begrijpen dat beperking alleen in de derde dimensie is. Zelfs in jullie vierde dimensionale droomwereld is er niet die beperking. Je kunt in één gebied zijn als één persoon en dan ogenblikkelijk ben je in een ander gebied als een ander persoon.
Nu, in werkelijkheid gebeuren al deze verschillende mensen en werkelijkheden tegelijkertijd, maar als het door jouw bewustzijn en in/naar jouw driedimensionale wakende zelf komt om de droom te herinneren is het te moeilijk om deze bedekkingen te hebben. Dus daarom kies je welke dan ook dat overheersend was binnenin jouw besef in die tijd.
Dus, net zoals je een wandeling door het bos maakt, zijn er ontelbare stimuli waar jij je op af kunt stemmen. Maar het derde dimensionale brein is behoorlijk gelimiteerd. Dus mag je hier en nu beslissen om naar de bomen te kijken, of naar het spoor of naar de vogels. Maar het derde dimensionale zelf moet een keuze maken - een ofwel/of keuze. Echter, wanneer je eenmaal in/naar de hogere vierde en vijfde dimensie en daaraan voorbij verhuist, worden deze ofwel/of alles dat is. En is jouw filter van gewaarwording/inzicht grenzeloos.
MP: En, toen jullie aan het praten waren kwamen de woorden, "jij bent alles dat is" naar me toe en natuurlijk eindigden jullie de laatste zin met te zeggen dat je "alles dat is' ervaart omdat je in feite "alles dat is" bent.
Dus ik weet niet hoeveel van een sprong ik neem met deze volgende vraag, maar wat er ook bij mij naar bovenkomt, is het concept en het begrip van de non-dualiteit. Wij hebben vele keren gehoord dat er in de vijfde dimensie geen taal is, wij communiceren telepathisch, er is geen oordeel, daar is eenheidsbewustzijn. Zou dat verwant zijn aan wat wij gelezen en bestudeerd hebben en genoemd wordt non-dualiteit?
De Arcturianen: Non-dualiteit is een driedimensionaal concept omdat het het woordje "non" erin heeft zitten. Binnenin onze hogere frequenties ontvangen wij geen "non". Dus wij zouden non-dualiteit niet verwekken - hoewel wij zouden resoneren met de "eenheid van alles'. Dus in antwoord op jouw verklaring, deze eenheid van alles, eenheid met alles, eenheid voor alles - deze wezenlijkheid dat er besef is dat ik een klein component van mijn wezenlijkheid inkapsel binnenin de ENE van het NU - om een kernpunt te hebben waar doorheen ik me met andere wezens kan verbinden die alleen in staat zullen zijn om aandachtig te luisteren naar wat ik meedeel als ik een verschijningsvorm aanneem die vertrouwd en comfortabel voor hen is.
Nu, als wij naar iemand toe zouden komen die zei dat zij echt wilden praten met hun hogere zelf en als wij plotseling naar hen toe zouden komen in een straal van Licht, hetgeen is wat we zijn - zouden zij waarschijnlijk op de grond vallen en het gevoel hebben dat zij ons moeten verafgoden. Daarom doen wij dat niet. Wij willen niet dat wie dan ook ons verafgood, omdat wij dat zijn. Wij zijn hen en wij zouden niet willen hebben dat dat component van henzelf/van onszelf verloren raakt in zichzelf en denkt dat zij dit wezen binnenin mijzelf moeten verafgoden. Dat zou hen diep, diep terug plaatsen in het derde dimensionale denken.
Want verafgoding is ook een driedimensionaal concept. Daar is iets groter dan, heiliger dan, buiten mij, hoog boven mij - en in iedere religie moest die persoon door gruwelijke initiaties en vreselijke levens heengaan en zichzelf de martelaar laten zijn. Dit is niet wat wij wensen te delen, want dit is niet wat nodig is. Nu dat de Kali Yuga compleet is, is dat type van evolutionaire cyclus ook compleet.
MP: Dank je wel voor die prachtige verklaring. Het nieuwe paradigma zou dan het besef van het zelf omvatten, de terugkeer naar het zelf door de uitbreiding van de gewaarwording/het inzicht dat ik alles dat is ben. En, als ik alles dat is ben, dan ben jij ook alles dat is. Dus daar is een verbinding in het hart van de Ene van iedere entiteit, ieder wezen, ieder menselijk wezen zowel plant als dier als mens als mineraal als elementaal binnenin deze planeet.
De Arcturianen: Ja, en wij zouden Suzille er graag aan willen herinneren, die eerst gesproken mag hebben over terugkeren naar het multidimensionale zelf, dat dit zeer veel een driedimensionaal begrip is. Voor ons om gewaar te worden van een terugkeer zou er een vertrek hebben moeten zijn en wij hebben nooit wat voor vorm van vertrek dan ook waargenomen. Al onze dapperen hebben gekozen om onze energie gebieden in/naar een Aards voertuig te bi-localiseren zodat zij beter het Aardse voertuig kunnen helpen, het planetaire voertuig, binnenin Gaia's Ascentieproces van het maken van die voortdurende verbinding.
Want als daar een voortdurende verbinding is kan dat nooit, zal dat nooit, werd dat nooit gescheiden van die laagste frequentie van de derde dimensionale fysicaliteit en zelfs wat jullie genoemd hebben tweede of eerste dimensionale fysicaliteit - want wij zien ook geen verschil tussen het mineralen koninkrijk, het planten koninkrijk, het dieren koninkrijk of het menselijke koninkrijk.
Jullie allemaal zijn ons, zijn ons in hogere frequenties die gekozen hebben om andere dimensionale expressies van Gaia tot uitdrukking te brengen zodat de volledige planeet - iedere steen, iedere zandkorrel, ieder berg, iedere boom, de atmosfeer, ieder wezen - aarde, lucht, vuur, water, alle elementalen - ieder component van onze prachtige zuster Gaia gevuld zal zijn in een voortdurende egale, ongebroken stroom met de hogere expressies van Haar planetaire zelf en allen die Haar planetaire zelf bewonen.
MP: Dank je wel, dank je wel voor die prachtige verklaring.
Wel het is verbazingwekkend dat de tijd zo snel voorbij gegaan is in de "non-tijd" en ik zou jullie allemaal graag willen bedanken voor het luisteren. En laten we Sue vragen om bij ons terug te komen voor een afsluitend commentaar.
SL: Wel, ik heb één afsluitend commentaar - Dank je wel Arcturianen, dat was fantastische informatie. Zegeningen aan iedereen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten