donderdag, augustus 14, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 423


Het Manuscript van Overleving - Deel 423
Jullie Zetten een Ware Waterval van Vonken in Werking…
13 Augustus 2014 / Aisha North
Gedurende eonen, werd de mensheid gedefinieerd als bestaande uit op zichzelf staande entiteiten, hun levenswerk in ontberingen en gezwoeg uitvoerend van de geboorte tot aan de dood, om dan helemaal op te houden te bestaan. Met andere woorden, werden jullie mensen gedefinieerd als iemand die eenvoudigweg tussen de eerste en de laatste ademhaling die je nam bestond, en wat er ook voor of inderdaad daarna komt, is een onderwerp dat in mysterie gehuld is. Hoe het ook zijn mag, jullie hebben het nu klaargespeeld om jullie ogen te openen jegens het feit dat een menselijk leven zoals jullie gewoon waren het te definiëren eenvoudig de spreekwoordelijke top van de ijsberg is - of zelfs minder dus. Want nu, zijn jullie begonnen om in te tappen op de rijke ader welke de echte jij voorstelt, degene die niet beknot is binnenin wat voor fysieke limieten dan ook, maar die gekozen heeft om één deel van zichzelf als een mens te definiëren.
Laat het ons uitleggen. De opvatting van een beperkte tijd van leven dat de mensheid bijna tot aan de rand van uitroeiing gedreven heeft bij de zoektocht naar de één of andere soort van onsterfelijkheid, ofwel op de manier van faam, fortuin of zelfs beruchtheid, is er niet langer eentje die nog op wie van jullie dan ook toegepast moet worden. Want jullie keken door de fantasie heen dat ervoor zorgde dat jullie allemaal in de onjuistheid van vroeger geloofden, en dus, hebben jullie gekozen om uit de schaduwen en sterfelijkheid vandaan te treden en om opnieuw de wereld van het eeuwige bestaan binnen te gaan. Want jullie weten heel goed dat zelfs als het bij tijden kwetsbare fysieke voertuig dat jullie bewonen op een dag gereduceerd tot stof zal zijn, jullie verder zullen leven, net zoals jullie dat talloze keren eerder gedaan hebben.
Want jullie zijn niet jullie lichaam, en zelfs als dat meer dan duidelijk is voor de meesten van jullie in dit stadium, vinden jullie nog steeds tijd om dit feit te betwijfelen wanneer de genoemde fysieke omlijsting jullie bekwaamheden beperken om boven deze gedefinieerde beperkingen te vliegen die het nog steeds vast schijnt te houden. Hoe het ook zijn mag, jullie zullen allemaal opnieuw leren hoe een grenzeloos leven te leiden binnenin een ogenschijnlijke onbeperkte fysieke omlijsting, en als zodanig, is de behoefte om jullie vleugels weer volledig te spreiden een behoefte die voor iedereen vervuld zal worden. Want zie, jullie leren om de oude stem van de rede te negeren, zoals het genoemd wordt, en in plaats daarvan, herinneren jullie je hoe te luisteren naar de stem van de vrijheid, de stem die uit deze delen van jullie komt die ten zeerste onbelemmerd zijn door de delen die jullie menselijke tegenhanger opmaakt. En nu, zullen jullie allemaal leren hoe deze twee schijnbare niet bij elkaar passende elementen op een zeer nieuwe manier te combineren, wat ongeveer verwant is aan het mixen van vuur en water zonder afbreuk te doen aan beide.

Want zie, wat jullie op het punt staan om te doen, is letterlijk het nemen van die legendarische kwantumsprong welke jullie zal verwijderen uit jullie oude station als het ware, en laat jullie je prospecten op iets veel, veel breders in bereik instellen, en ja, wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord. Maar nogmaals, zouden wij jullie er graag aan willen herinneren dat jullie voor een zeer goede reden in deze menselijke omlijsting zijn, dus waar wij naar refereren, gaat niet over het verdwijnen van het aangezicht van de Aarde, bij lange na niet. Want jullie zijn nog steeds ten zeerste bedoeld om hier te zijn, om het geaarde deel te zijn, zo je wilt, van deze hemelse boom die helemaal naar boven naar de hemelen en daaraan voorbij groeit. Want zonder jullie als de wortelen, zou deze schitterende boom van het leven het hier helemaal niet vol kunnen houden. Wederom spreken wij in raadselen, dus laat ons proberen om jullie een meer gedetailleerde uitleg te geven. Zoals velen van jullie al gezien hebben, is jullie rol als pioniers inderdaad zoveel meer dan het zijn van Wegwijzers voor de rest van de mensheid. Want niet alleen zullen jullie in staat zijn om aan hen te bewijzen dat het leven zoals zij het kennen eenvoudigweg niet het einde ervan is, jullie zullen ook degenen zijn die deze totale ommekeer in staat zullen stellen door te handelen als deze eerder genoemde ankers, de "missende schakel", zo je wilt, tussen wat nog niet gezien kan worden door de meerderheid en al het potentieel dat hier op deze planeet verblijft. Want jullie zijn degenen die deze verbinding zekeren, degenen die dit kanaal van wisselwerking tussen jullie thuisplaneet en de rest van de Schepping op een manier gevestigd hebben dat dit gehele plan in actie gezet heeft. Want jullie zijn de buizen die voor alles noodzakelijk zijn om samen te komen, en tot dusver, wat jullie bereikt hebben is inderdaad niets minder dan miraculeus, zoals wij jullie bij talrijke gelegenheden verteld hebben. Maar nu, zullen jullie ook beginnen om te dienen op een veel meer ingewikkelde manier, als de voorbodes van een nieuwe dageraad, maar ook als de dragers van de toorts van de vrijheid.
Laat het ons uitwerken. Zoals gewoonlijk, gebruiken wij verheven woorden maar zij overdrijven helemaal niets. Want jullie zijn inderdaad belangrijke spelers in een enorme grote en ingewikkelde operatie welke nu ten zeerste veranderd is in/naar een nieuwe en veel efficiëntere versnelling. En dus, terwijl jullie rondlopen, steken jullie letterlijk opnieuw enige diep verborgen investeringen van energetische inprentingen aan die wederom zullen helpen om dit proces immens te versnellen. Wij weten dat dit voor niemand van jullie nieuws is, want dit is inderdaad een onderwerp dat wij eerder behandeld hebben, maar nu zouden wij jullie graag een paar voorbeelden willen geven van wat het is dat jullie in jullie rollen als toortsdragers doen voor dit hoogst ingewikkelde galactische evenement, ontelbare wezens omvattend op vele niveaus van de evolutionaire ontwikkeling.
Want zie, jullie hebben jullie wortelen diep in de grond van deze planeet geplant welke jullie je thuis noemen, en de eerste van deze wortelen werden neergezet de allereerste keer dat jullie dit rijk binnen kwamen binnenin een menselijk lichaam. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, gaat jullie geschiedenis een lange, lange weg terug, en iedere enkelvoudige keer dat jullie naar deze kusten terugkeerden, brachten jullie een nieuwe partij van energetische informatie mee terug dat ingekapseld werd en heimelijk weggeborgen in/naar de diepere lagen van deze planeet. Dit zal meer dan een klein beetje onwaarschijnlijk klinken voor sommigen van jullie, maar denk eraan, jullie werden nooit beknot door de fysieke beperkingen van jullie lichaam, dat is eenvoudigweg een verdichtsel van jullie verbeelding, en dat is het aldus altijd geweest. Maar gedurende eonen, droegen jullie ten zeerste dit belangrijke deel van jullie werk onder dekking uit als het ware, en dat omvat van jullie eigen bekwaamheden naar het bewust verbinden met de echte reden voor jullie om hier op de eerste plaats te komen. En dus, keerden jullie steeds weer opnieuw terug, iedere keer immer dieper gaande wortelen plantend, en iedere keer, wat jullie binnenbrachten droeg met zich mee een onontbeerlijk stukje aan energetische informatie dat verbonden was aan wat jullie eerder gebracht hadden. En dus, beetje bij beetje, stukje na stukje, groeide deze aardse bibliotheek in/naar een groot ondergronds netwerk van onderlinge verbonden slapende cellen, zo je wilt, allemaal sluimerend daar liggend, gereed om in vol gebruik genomen te worden wanneer de tijd voor hen kwam om geactiveerd te worden.
En nu, gaan deze lichten aan, de één na de ander, en beginnen een deel van de omgeving van de mensheid te verlichten dat jullie nog ontdekken moeten. Maar zelfs als jullie falen veel op te merken van de invloed waar het al mee begonnen is op jullie allemaal te hebben, zullen jullie bekwaamheden om het te detecteren doorgaan te groeien op een snel tempo nu. En dus, jullie rollen als dit centrum of vitale verbindingspunt zal alleen in omvang groeien, aangezien jullie degenen zullen zijn die in staat zullen zijn om toegang te krijgen tot al deze voormalige inactieve informatie, en dan, zullen jullie nauwkeurig gegidst worden tot hoe het te gebruiken ten gunste van iedereen. Want deze schatten zijn niet bedoeld om gehamsterd te worden, zij moeten wijd en zijd verspreid worden, op manieren welke aldus een totale verschuiving op gang zal brengen in de levens van iedereen die ermee in contact komen.
Nogmaals, jullie zijn niet hier ten gunste van jullie als een enkelvoudige entiteit, jullie zijn hier om te verzekeren dat het collectief hier diens voordeel mee zal en kan doen op een manier welke een belangrijke/grote verschuiving zal laten gebeuren voor de gehele mensheid, en dus, wat jullie als op zichzelf staande individuen doen zal implicaties hebben die ver voorbij reiken aan wat jullie vandaag de dag beschouwen als jullie eigen individuele energetische ruimte. Want jullie zijn niet langer slechts als kleine bubbels van licht op een grote, verduisterde oceaan. Nee, jullie hebben je nu samengevoegd in/naar een enorm groot, glinsterend gebied dat jullie volledige globe omringt. En de wortelen die jullie neergelegd hebben, de één na de ander, zijn ook samengegroeid om een enkelvoudige structuur van energetische ondersteuning te vormen hetgeen jullie allemaal zal dragen in een mand van flexibele maar stevige takken van Licht.
Dus terwijl jullie op deze Aarde lopen, zetten jullie een ware waterval van vonken in werking die af zullen gaan in alle richtingen, en op hun beurt nieuwe vonken ontsteken wanneer het ook is dat zij een andere deel van dit enorme grote netwerk tegenkomen. En net zoals de signalen die op de snelheid van het Licht reizen binnenin de passages in jullie brein, zal jullie geïnitieerde "conversatie" deze gehele planeet rondvliegen op een ongeëvenaarde snelheid. En dus, iedere enkelvoudige dag, zetten jullie steeds meer van deze verlichte reacties onder jullie ware voeten in werking. En iedere enkelvoudige dag, wordt nieuwe informatie verankerd in dit grote netwerk van de buitenste bereiken van de Schepping via jullie eigen lichaam. Want jullie handelen als de verbindingsstukken, degenen die verzekeren dat de communicatie tussen jullie wereld en de rest van de Schepping naadloos is, in iedere betekenis van het woord. En zelfs als jullie je bij tijden  minder dan versterkt voelen door alles dat er gaande is, weet dat jullie zeer zeker niet deze conversatie en inderdaad de omzetting van de energie op wat voor manier dan ook ophouden, verre van dat. Want in dit stadium, zijn jullie allemaal aldus volmaakt geworden op dit multi-niveau en hoogst dynamische manier van communicatie, en nu, alles dat het neemt, is voor jullie om jullie oren te spitsen en beginnen om meer te luistervinken.
Want zie, jullie worden niet langer meer in "het donker gehouden" als het ware. In feite, werden jullie dat nooit, maar om de veiligheid van ieder individu te verzekeren, en inderdaad deze gehele operatie, werden jullie "onbewust" gehouden van het meeste hiervan, tot nu toe. Maar nu, kunnen jullie beginnen te luistervinken zoveel als jullie willen, want welbeschouwd, spelen jullie niet alleen een belangrijke rol als het kanaal voor al dit eindeloze communiceren, jullie plaatsen ook meer dan jullie twee centen waarde erin. Want jullie zijn niet slechts een boodschapper, jullie zijn ook een deel van de boodschap, en dus, wat jullie gewaar zullen worden wanneer jullie beginnen om het klaar te spelen je af te stemmen in/op dit alles zal een zeer vertrouwde stem zijn, de stem van dat schitterende, multidimensionale wezen dat de echte jij is, degene waarvan je misschien gedacht had dat je het contact ermee verloren was, degene die je misschien helemaal vergeten was. Maar nu, is de tijd voor jullie gekomen om te beginnen te luistervinken om zoveel meer uit te vinden over jullie eigen wortelen - in iedere betekenis van het woord, en op iedere manier.  
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten