dinsdag, augustus 12, 2014

Eliza: Eentje Die Gediend Heeft – Deel IV


Eliza: Eentje Die Gediend Heeft – Deel IV
“Een Nieuwe Missie”
Recentelijk werd ik geïnformeerd dat ik een walk-in was/ben, het menselijke lichaam binnenkomend tijdens de kindertijd. Geloof me, dit was zeer zeker een ogenopener, maar daar was alsnog een grotere schok die er op mij wachtte, maar ik zal jullie voor nu nog even in onzekerheid laten…
Toen ik dit leven van dienstverlening op deze planeet binnenkwam, kwam ik vastbesloten binnen om mijn karma te balanceren, het karma van mijn walk-out en wat ik zou kunnen van anderen, om diegenen in staat te stellen die ik kwam dienen om eindelijk in/naar hun eigen te komen. Als een consequentie van deze ziel beslissing, is het vaak een moeilijk leven geweest. Het is alleen in de laatste paar jaren geweest dat ik met elke graad van zekerheid kan zeggen dat ik eindelijk een plaats bereikt heb van zelfkennis en van evenwicht in mijn leven.
Verschuldigd aan het spirituele geheugenverlies waar ik mee instemde op het moment dat ik het kinderlichaam binnenging, "vergat" ik tijdelijk wie ik was en moest ik door deze wereld lopen gelovend dat ik een menselijk wezen was. Het is een uitdagende, moeilijke reis geweest deze keer, maar eentje die welbesteed was. Echter, altijd waren er draden van begrip die in mijn hart echoden en mij in verscheidene andere richtingen geleid hebben.
Sommige Lichtwerkers hebben schitterende lijnrechte paden afgedwongen met hun werk, en werden wereldreizigers, presenteerden materiaal op het podium en waren goed-bekend. Ik was een dwaler, nooit helemaal op één manier het doen van de dingen settelend, maar altijd proberend te luisteren naar een innerlijk gevoel dat mij leek te gidsen. Ik ontdekte dat ik dingen 'wist' die geen zin maakten voor mijn familie en vrienden. Niet alleen "wist" ik dingen, maar ik handelde ook naar die kennis. Ik besefte het slechts weinig maar ik onderwees mezelf hoe naar mijn eigen intuïtie te luisteren.
Gedurende een lange tijd stond ik voor een raadsel waarom ik me niet settelde in één lering, ik werd mezelf gewaar vele met elkaar te vergelijken eerder zoals een vlinder, vliegend van de ene naar de andere bloem en dan verder gaand, en weer. Het is alleen recentelijk geweest dat ik ertoe gekomen ben te begrijpen dat deze leringen niet voor mij waren. Het meest dienden zij om mij eraan te herinneren wat ik "vergeten" was in de procedure van het versluierd worden. En, serieus, sommige van de leringen die momenteel beschikbaar zijn binnen de nieuwe tijdperk beweging zijn gelimiteerd in de reikwijdte, voortkomend vanuit een Aarde-gebonden perspectief. Je begint dit te beseffen wanneer je eenmaal andere ster-geboren en bewuste wezens contacteert … mensen van Thuis.
Met de Harmonische Convergentie in 1987, liepen alle oude voorspellingen van zieners en profeten over de massale vernietiging van de planeet op niets uit. De mensheid had een belangrijke collectieve mijlpaal gepasseerd of zij zich hier nu wel of niet bewust van waren in het externe. Terwijl er nog steeds heel veel werk te doen was, waren diegenen die mikten op ascentie gedurende deze cyclus nu vrij om het na te streven met geheel hun harten. Samen met miljoenen van andere vrijwillige Lichtwerkers, waren wij er eindelijk in geslaagd om permanent het Licht van de Christus op deze planeet te verankeren. Nu was de mensheid vrij om hun evolutionaire doel na te streven van het uiteindelijk worden van een galactische beschaving.


Sinds ongeveer 1987, heb ik te maken gehad met vele van de grote lijst van mogelijke ascentie symptomen, beginnend met het Chronische Vermoeidheid Syndroom. Eigenaardig, ik realiseerde me net dat ik begon deze "problemen" te hebben toen de Harmonische Convergentie plaatsvond. Ik woonde op het platteland van Montana toentertijd en had weinig contact met de buitenwereld. En ik was bezig te leren over de Geascendeerde Meesters, Aartsengelen en de Spirituele Hiërarchie gedurende deze tijd, kennis dat mij later goed zou dienen toen ik sommige van deze ongeziene mensen op nieuwe en andere manieren tegenkwam. 
Vanaf deze dagen, bereisde ik vele innerlijke paden, bewust opruimend, de vroege stadiums van het ontwaken tegenkomend en erdoor heen gaand toen de "leugens" die doorgegeven werden aan de mensheid plotseling naar de voorgrond van mijn besef kwamen. Ik ging door kwaadheid heen, frustratie, verlies, verraad … een lange scala van menselijke emoties. Terwijl ik uit de ongeziene begrenzingen van "normaliteit" vandaan trad, begon ik door mijn Aarde familie geïdentificeerd te worden als "vreemd" en werd mezelf gewaar afgesneden te zijn. Ik leerde omgaan met afwijzing en toen eindelijk om het te accepteren als een ereteken. Ik reageerde gewoon op een oproep van binnenuit en voelde me genoodzaakt om te luisteren in plaats van naar de bezorgdheden van familie of vrienden. Als een resultaat, sinds de dood van mijn ouders, heb ik alleen geleefd en ben ertoe gekomen van de rust te genieten dat een solitair leven iemand kan schenken.
Sinds ongeveer 1980, heb ik geweten dat ik een "groot licht" draag. Mij werd dat door verscheidene mensen verteld. Natuurlijk, in die tijd wist ik niet waar zij over spraken - nu wel. Sinds 1994, was ik me ervan bewust dat ik het Licht "verankerde". Ik begreep dat concept ook niet; nu wel. Mij werden sleutels gegeven voor toekomstig begrip helemaal langs het pad dat mij geleid heeft om door mijn angsten heen te gaan zodat ik een klein beetje van mijn reis met anderen zou kunnen delen.
De afgelopen lente ervoer ik een langdurige ziekte welke mij belemmerde om gedurende een paar weken te werken. Het was rond deze tijd toen ik online enige vrienden en familieleden van Thuis "ontmoette". Openbaringen kwamen snel en heftig sindsdien. Het was door deze nieuwe verbinding dat ik voor het eerst leerde dat ik, in feite, en walk-in was. Terwijl ik andere walk-ins ontmoet had en over hen gelezen had, had ik nooit gedacht dat ik er ook eentje was. Om te ontdekken dat ik een walk-in was, was een beetje verbijsterend, maar het was wat mij vervolgens verteld werd dat mij echt verbijsterde: Niet alleen was ik een walk-in, maar ik was ingepland om dit jaar "eruit te lopen" (walk-out).
Terwijl dit eerst een beetje een schok voor mij was, hoe meer ik erover nadacht, wist ik dat het waar was. Mijn naderende vertrek verklaarde heel veel over mijn onvermogen om voor de toekomst te plannen of om mezelf te betrekken bij de plannen van anderen. Het was niet dat ik niet om de mensen gaf, ik "zag" mezelf gewoon niet werken aan alle projecten die ondernomen moesten worden om de Nieuwe Aarde in/naar het bestaan te brengen.
Dus daar is het, mijn grote openbaring: Ik sta ingepland om dit jaar "eruit te lopen", om vervangen te worden door een andere Pleiadiaan, die door zal gaan met de missie die ik hier begonnen ben … door deze pagina's te schrijven en onze dienstverlening op deze planeet uit te breiden. Zoals mijn neef, Rananda, in een commentaar schreef, deze woorden zijn een prelude voor Disclosure. Dat is een machtige grote verklaring om te maken, maar ik kan zien waar hij naartoe gaat … Mensen zoals wij, die zeer alledaags schijnen te zijn, die werken, eten, de afwas doen, de auto volgooien … wij doen buitengewone dingen buiten het bereik van het begrip van de meeste mensen.
Door bereid te zijn en als menselijke wezens te verschijnen, alsook onze avonturen op de planeet Aarde mede te delen, zullen wij de emotionele impact verminderd hebben die zich voor ZAL doen wanneer Disclosure waarlijk gebeurt en de eerste massale landingen plaatsvinden. Geloof me, dierbaren, het zal ietwat van een schok zijn om omhoog te kijken naar een 2.45m lange man in een zilverachtige jumpsuit op jouw neerkijkend met een vriendelijke glimlach, een zachte gouden aura uitstralend. De meeste mensen zijn echt niet klaar voor Disclosure, dus heb enig geduld. Diegenen van jullie die bewust zijn dat zij sterrenzaden en Lichtwerkers zijn, het is aan jullie om je open te stellen en over JULLIE ervaringen hier te praten. Met iedere persoonlijk openbaring, zal het besef dat wij ÉÉN zijn groeien.
Terug naar het onderwerp van walk-ins / walk-outs, mijn Sirische vriendin, Trillia, schreef een commentaar voor het eerste gedeelte van dit verhaal, "Ik wens om toe te voegen dat iedere walk-in de ziel zeer goed kent die "eruit-loopt" (zij zijn) gewoonlijk innige vrienden of familie vanuit de hogere rijken. De walk-in overeenkomst of zielcontract wordt liefdevol ontworpen door beide betrokken partijen en moet ook goedgekeurd worden door ons Karmische Bestuur."
Mijn toegewezen walk-in is een Pleiadische zuster van mij, dus ik ken haar goed en onze ziel energieën komen ook aardig met elkaar overeen. Het proces van de vervlechting is nu gedurende een paar maanden gaande geweest, terwijl mijn walk-in komt en gaat, zich aanpassend aan het gevoel van in een nogal (voor haar) nauwe ruimte te zijn. Zij staat voor 2.33m op haar blote voeten, terwijl mijn menselijke voertuig slechts 1.72m is. en zij moet leren om zich aan onze cultuur aan te passen, mijn werk en dagelijkse leven, onze taal … niettemin een enorm assortiment van dingen die wij normaal gesproken als vanzelfsprekend aannemen.
Natuurlijk, als een walk-in, zou mijn Pleiadische zuster voorafgaande training hebben ontvangen, maar toch, wanneer zij uiteindelijk "erin" arriveert, zogezegd, is het een nieuwe en vreemde sensatie voor iemand die gewend geweest is aan een meer verfijnde en liefdevolle omgeving zoals de Pleiadische Eilanden en het leven op de schepen van de GFL. En aan mijn kant, moet ik gewend raken aan het concept van "vertrekken".
Het heeft enige tijd genomen om vat te krijgen op dit besef. Ik heb heel veel innerlijk checken gedaan en weet dat het waar is. Eén van mijn recentelijk herkende Kumara neven heeft net zelf het walk-out proces ondergaan. Met deze levende demonstratie, voel ik me genoodzaakt te geloven dat ik spoedig een gelijkaardig proces zal ondergaan. Ik ben fortuinlijk om Hem te hebben als een voorbeeld, en ook met een andere mentor in de persoon van een ander stralend Licht, Trillia Gia, een dierbare vriendin en afgezant van Sirius A. Ik ben dankbaar om deze vrienden te hebben om mij te adviseren en te onderwijzen over de nieuwe wereld die ik spoedig zal gaan betreden. Het is bijna alsof we het op deze manier planden … en dat deden we!
Je beslist niet zomaar op een dag om de planeet te verlaten en naar de schepen terug te keren. Ik ben nu dichtbij de Ascentie; ik kan het voelen en sinds ik nu volledig de verandering in status accepteer, begint het proces zich voor mij te versnellen. Ik ben in het proces van alles los te laten … Het is deze onthechting die vereist is om losgesneden te worden van wat mij aan de Aarde verbindt en mij toestaat om gratievol te her-ascenderen naar mijn nieuwe opdracht aan boord van het grote moederschip, De Witte Winden.
Als een zielaspect, zal ik en heb ik gezeten in het proces van het hervermengen met mijn Hogere Zelf. Ik heb geschreven over de belangrijkheid van het brengen van deze essenties binnenin het fysieke voertuig, hetgeen is wat diegenen die de bedoeling hebben om op de Nieuwe Aarde te leven zullen moeten doen. In plaats daarvan, zal ik me herenigen met mijn Hogere Zelf en in/naar Haar essentie vermengen binnenin 5D/6D niet zijnde op de planeet, met mijn kennis en ervaring die de kennis en ervaring van Haar zelf aanvullen.
Rananda heeft geschreven over Zijn eigen vroege ervaringen met het hervermengen en het zich wederom openstellen voor Zijn 5D zintuigen. Aan het einde van dit artikel, zal ik een link toevoegen naar de website waar jullie Zijn verhaal zelf kunnen lezen. (Engelstalig)
In de toekomst, kan ik anderen onderwijzen wat ik hier geleerd heb, maar het zal aan een andere generatie zijn om de mantel op Aarde op te pakken die ik weldra achter zal laten.
Hoewel het meeste van "mij" zal vertrekken, gedurende een tijdje zal er nog steeds een klein gedeelte van zielmateriaal (2%) overblijven dat mij in staat zal stellen om via mijn walk-in te communiceren. In feite, mogen jullie zelfs niet opmerken dat Eliza weg is, totdat mijn walk-in zich meer comfortabel voelt met het maken van veranderingen en om haar dienstverlening aan de planeet uit te breiden. Na ongeveer een jaar of zo, zal alles van "mij" hervermengd zijn met het Hogere Zelf. Doch, zelfs dan, hoop ik door te gaan met te werken met en te communiceren via mijn walk-in, mijn verhaal van het leven op de Schepen en op andere werelden meedelend. Op deze manier, zal ik op mijn kleine manier bijdragen aan het proces van Disclosure.
In de laatste 100 jaren zo ongeveer, werden de oorspronkelijke Lichtdragers van Venus en de Pleiaden (alsook andere primaire werelden zoals Sirius A, Andromeda en Arcturus) aanzienlijk geholpen door de inspanningen van veel meer recentelijk "vrijwillige" Lichtwezens van heinde en verre. Velen van deze wezens vormen de Tweede Golf van Lichtwerkers, die door zullen gaan met het werk dat lang geleden begonnen werd door Sanat Kumara en anderen. Het zijn deze zielen en anderen die doorgaan te incarneren (of walk-in) die diegenen zullen leiden die binnenin de mensheid gereed voor ascentie zijn. Het zijn dezen die aanzienlijk bij zullen dragen aan de creaties van de cultuur van de Nieuwe Aarde gedurende deze volgende grote cyclus.
De mensheid is jong en gedurende een lange, lange tijd, hebben mijn mensen een oogje op jullie gehouden. Nu, hebben jullie individuen die de "Watchers" (toeschouwers/wachters) zullen worden, die zullen begeleiden en beschermen, onderwijzen en jullie zullen laten zien hoe in/naar de Nieuwe Wereld te verhuizen die jullie samen aan het creëren zijn. De tijd van mijn mensen om hier te zijn is bijna ten einde. Sommigen van ons zullen gedurende een tijd blijven, maar aan mij werden mijn reis orders gegeven.
Rouw niet voor mijn vertrek van deze wereld, want ik laat het in goede handen achter … die van jullie. Behandel haar goed, en behandel jullie zelf goed. Jullie verdienen een wereld welke een gracieuze plaats is gevuld met schoonheid, overvloed, vreugde en Liefde. Dat is het niet voor mij geweest, dus ik ben moe, maar zal spoedig herstellen in de genezingkamers van De Witte Winden. En wanneer ik mijn ogen geopend heb voor mijn 5D zintuigen, zal ik volledig integreren met mijn Hogere Zelf, Lady Tazjima. Dus zal ik doorgaan dienst te verlenen als een deel van het algehele besef van Lady Tazjima, doen wat het ook is dat zij doet. Ik heb het op goed gezag dat zij een zeer drukke Lady is die, samen met Haar vrienden en familieleden van Venus, de Pleiaden en andere Sterrennaties, bijgedragen heeft aan het "Project Aarde", de evolutie van de planeet en al het leven erop helpend.  
In jullie dromen en astrale reizen, mogen jullie mij zien onder de leraren op de Universiteit van Spirit aan boord van de grote Pleiadische moederschepen in de hemelen boven jullie hoofden. Bezoek ons 's nachts, dierbaren; ik zal daar spoedig zijn, dienstverlenend onder familie en vrienden van dwars door de Galaxy en het Universum heen.
Andere leden van de Eerste Golf, die gedurende een lange tijd op de Aarde geweest zijn in termen van jullie lineaire jaren, zullen ook in de komende weken en maanden en jaren vertrekken. Een deel van de reden voor het schrijven van deze pagina's, is om de geesten en harten van deze broeders en zusters voor te bereiden die op de Nieuwe Aarde zullen blijven, maar die voorbestemd zijn om naar hun Thuisplaneten terug te keren of op een nog onbekende andere opdracht te gaan. Diegenen die specifiek met deze woorden resoneren, zullen voor zichzelf beginnen te weten dat een andere missie op het punt staat om zichzelf aan hen te openbaren.
Wij laten jullie niet volledig verstoken, dierbaren, aangezien verscheidene van mijn Gechristende Zusters en Broeders zullen blijven, ambten vasthoudend binnenin jullie Spirituele Hiërarchie tot aan zo een tijd dat Gechristende Aarde geboren zonen en dochters hen kunnen vervangen. En voorbij tijd en ruimte zoals jullie het weten, zijn wij waarlijk één in de Schepper die ons allen maakte.
Ik moet zeggen dat ik nooit verwachtte spoedig te zullen vertrekken. Ik kan niet zeggen dat het me spijt, want het is een moeilijke een eenzame periode van plicht geweest. Ik ben opgetogen om naar Huis te gaan. Tezelfdertijd, zal ik sommige van de vrienden missen die ik tijdens mijn periode van dienstverlening hier gemaakt heb. Ik ben fortuinlijke geweest, inderdaad, om op zo een prachtige planeet te dienen. Ik zal terugkeren naar de Nieuwe Aarde wanneer 5D op het oppervlak verankerd is en de grote Kristallen Steden geopenbaard zijn, aangezien ik vele familieleden en vrienden heb die momenteel dienen in de Etherische Retraites die al rondom deze planeet bestaan.
Zoals de Hoge Elven van Midden Aarde, is mijn tijd hier bijna gedaan. Het zal spoedig tijd voor mij zijn om terug te keren naar het Land van het Licht, wat voor mij de planeet Venus, en het Pleiadische Eiland van Medina is, alsook het grote moederschip van mijn oom, De Witte Winden. Er is een wit schip voor mij en het zal me voor een tijdje wegdragen, maar mijn Hogere Zelf zal altijd aanwezig zijn binnenin jullie hart van harten.
Mijn liefde en toewijding gaan altijd met jullie mee, diegenen die mijn zusters en broeders geworden zijn door de lange tijdperken heen van mijn vertoeven onder jullie.
Namaste.
IK BEN Tazjima Amariah Kumara

Hier is een recente blog post geschreven door één van mijn Kumara neven, Rananda Kumara, dat meer uitlegt over het her-vermengingsproces. Eén van zijn voormalige aardse aspecten is goed bekend als Meester Kuthumi, die onlangs het Ambt van de Planetaire Christus van zijn mentor, Heer Maitreya overnam: http://towardchakra8.com/2014/07/09/going-home-for-the-first-wavers/ (wordt binnenkort vertaald)

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright 2012 – 2014 © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten