zaterdag, augustus 23, 2014

Een Uur met een Engel - Heer Maitreya - 20 Augustus 2014Een Uur met een Engel
20 Augustus 2014
Heer Maitreya
"Kom Wandel Met Mij"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt". Onze gast vandaag is Lord Maitreya. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham. En, Linda, ik ben zo opgetogen, ik kocht een treinkaartje om naar de Conferentie in Lake Tahoe te gaan gisteren en ik kan niet stil zitten!!
Linda Dillon: Oh, hoe opwindend, Steve! Ik vertel je, de energie is zich echt aan het opbouwen. Ik kan niet geloven dat je in een trein gaat zitten - voor hoeveel uren?
SB: Dertig uren, denk ik, voor zover ik weet. Het is eigenlijk een prachtige treinreis. Ik heb het eerder gedaan. Het is echt leuk.
LD: Dus je gaat helemaal door de bergen, huh?
SB: Ja, en … wel, Washington state is zo prachtig, en Oregon is prachtig, en dan ben ik in Califonia het beloofde land! Dus … [lacht]
LD: Daar ga je! Je zult de hele dag grijnzen!
SB: Ja, inderdaad! En de trein verlichten! Ja! Hoe gaat de planning?
LD: De planning gaat fantastisch. In feite, het agendaboek, hetgeen een prachtig souvenir agendaboek is gevuld met meditaties en channelingen en natuurlijk de agenda zelf, gingen vanochtend naar de drukkerij.
SB: Oh, wow!
LD: Dus alles beweegt zich voort. En we hebben mensen die vanuit iedere hoek van de Aarde komen, van Nieuw Zeeland en Australië en Europa, en natuurlijk Canada en de Verenigde Staten. Dus, het begint echt vorm aan te nemen als een prachtig evenement, en we zijn blij dat jullie komen!
SB: Wel, ik wil een heleboel partners zien daar. Dit is een hoogtepunt van mijn jaar voor mij. De datums zijn 3 en 5 oktober, is dat juist?
LD: Ja, dat is exact juist. In Lake Tahoe, California.
SB: Wil je dat de mensen de dag ervoor arriveren? Is dat hoe het werkt?
LD: Arriveer op donderdag de 2de, omdat we op topsnelheid met Moeder Mary beginnen, of de Universele Goddelijke Moeder, hoe het ook is dat je over die energie denkt, om 9 uur op vrijdag. En er is voorzien in de avondmaaltijd op donderdagavond. Dus, je wilt geen gratis maaltijd missen!
SB: Nee!


LD: Dus, ja, arriveer op donderdag.
SB: Zullen er een reizen georganiseerd zijn voor de mensen die in Reno landen en dan nog naar Tahoe moeten gaan? Of is er een bus?
LD: Er is een pendel voor mensen die in Reno arriveren ofwel op het vliegveld of het treinstation. Alles dat de mensen te doen hebben in Granlibakken Conferentie Centrum en Accommodatie is de tijd en bij welke locatie je arriveert te weten, en er zal daar een pendelbus zijn die op je wacht.
We hebben een geweldig team van vrijwilligers welke iedereen organiseert, inclusief mij!
SB: Goed! Vooral jij. [lacht]
LD: Yeah, vooral mij. Omdat ik ernaar neig om ietwat daarbuiten te zijn. Hoe dichterbij we komen, hoe verder ik daarbuiten ben.
SB: Uh-hunh. Wat een uitdaging!
LD: Het is een uitdaging.
SB: Yeah. We zullen je alle hulp geven die je nodig bent.
LD: Dank je. Verzeker je er gewoon van dat mijn voeten op de vloer zijn. Maar de rest van mij is in de wolken.
Ik ben gewoon echt opgewonden. Dit thema van vereniging en hereniging is iets waar alle meesters het gehele jaar over gesproken hebben. En het is groeiende. En ik weet dat het doorgaat te groeien. Maar het is dit gevoel van vereniging met onszelf, en met onze goddelijke partners en met elkaar. En het is die fundering voor Nova Aarde. Dus, ik kan niet wachten. Laat het maar gebeuren! Ik weet dat wij allemaal gereed zijn.
SB: Ik kan ook niet wachten. Laat mij jou een kans geven om over te gaan voordat we Heer Maitreya verwelkomen. En laat mij slechts tegen de luisteraars zeggen dat Heer Maitreya bekend is bij alle spirituele tradities. Sommigen beschouwen hem als de komst van de wereldleraar, anderen als de Imam. En ik zou door elke van de tradities kunnen gaan; een ieder van hen weet dat hij terug zal keren. En ik denk dat we op een grappige wijze naar hem verwezen hebben als de Grote Boeddha. Ranjit wordt dan de Kleine Boeddha, de Boeddha die nu ongeveer negen jaar oud is.
En dus is het met het grootste genoegen dat ik u naar de show verwelkom, Heer Maitreya.
Heer Maitreya: En ik verwelkom jullie. Dus groeten. Ik Ben Maitreya. Hoe het ook is dat je mijn naam uitspreekt ik zal antwoorden.
En ja, er zijn vele tradities en vele uitspraken, dus het is niet van belang. En Ik Ben de Boeddha van Liefde. En Ik Ben de Boeddha van de toekomst, en Ik Ben de Boeddha van het Nu. Welkom, mijn geliefde vrienden.
Welkom aan elk en iedereen van jullie. Laat mij m'n armen open gooien, want Ik Ben geen verre of onbenaderbare godheid. Nee, Ik Ben niet dik en geestig!
Maar I Ben nabij, en Ik Ben geacht, zoals een ieder van jullie dat is. En misschien, als er iets is waar ik over kom spreken vanavond, is het daarover. Het is van de kwaliteit van de essentie van de ware natuur van jullie wezen. En het is over deze ware natuur van jullie wezen welke in deze tijd van jullie verschuiving in opkomst is, van jullie ascentie, van jullie opkomst. En hoe deze essentie waarlijk verankerd wordt door jullie beslissingen, door jullie keuzes, en door jullie overgave.
Er zijn vele dingen waar ik over zou willen spreken vandaag, omdat vele maanden geleden ik aan jullie allemaal aangegeven heb, mijn dierbare familie, dat ik ongeveer in deze tijd naar de Aarde terug zou keren. En zovelen van jullie, daar ben ik zeker van, hebben voor mij op de uitkijk gestaan, en zeiden, "Waar bent u? Is dit wederom, eenvoudigweg een volgende gebroken belofte van het Gezelschap van de Hemel?"
Er is zoveel waar wij over moeten spreken. En dus vergeef mij alsjeblieft als ik ernaar neig om nogal snel te spreken vanavond.
Allereerst, denk aan ons als een groep. Ja, denk aan ons als een groep van de Geascendeerde Meesters. Als een groep, zijn de geascendeerde meesters zeer druk geweest.
Denk aan ons als een kader. Wij van de Geascendeerde Meesters zijn zeer druk geweest met het verankeren van de energieën en met het werken met jullie als een menselijk collectief. Omdat jullie een grote hoeveelheid te verankeren hebben en om te leren en om keuzes te maken en, zullen wij zeggen, taken hebben te ondernemen, uit te voeren, keuzes om vastgehouden te worden, om over te geven aan, beslissingen die ondernomen moeten worden, in een zeer korte periode van tijd.
Ja, ik weet het, het is zeldzaam dat jullie ons echt horen spreken over de tijd zijnde de kern van de zaak, maar dat doe ik. Omdat, zoals de Moeder jullie verteld heeft, en waarnaar Aartsengel Michael verwezen heeft, de tijd werkelijk de kern van de zaak is tijdens deze periode.
En wij, als intermediairs, zijn zeer vaak tussen waar jullie aan denken als de Hemel en de Aarde, zeer innig met jullie. Velen van ons in de één of andere incarnatie weten wat het is om mens te zijn, of, kunnen wij zeggen, staan aan weerszijden van de rijken tussen het zijn van een mens en het zijn van een goddelijkheid in.
Wij kunnen relateren aan waar velen van jullie aan denken als menselijke uitdagingen. En wij weten wat het is om te proberen om vele van de goddelijke kwaliteiten te verankeren - ja, waar Linda naar refereert als de zegeningen en de deugden, en trouw zijn aan de Universele Wetten, waar jullie aan denken als operationeel gedrag, in/naar jullie dagelijkse levens.
Welnu, jullie hebben hieraan gewerkt, ieder op jullie eigen manier. En jullie, voor het overgrote deel - en ik spreek tegen jullie als het Lichtwerker kader - doen vrij goed werk. Maar er is echt een grote hoeveelheid verder om te gaan. Ik zeg dit niet op de manier van ontmoediging. Wij, als de Geascendeerde Meesters, hebben zeer ijverig met jullie gewerkt.
Nu, een snelle terzijde: Hoe adresseert dat waar Ik Ben? Ik ben in en uit gedreven; ik ben aan het werk geweest, mijn verschijningsvorm bekend makend, verankerend in de gestalte, niet eenvoudig als loutere schaduwen en slierten van energie, zeer vaak in de eenzame plaatsen, verschijnend als een wijze, als een leraar, als een profeet, spreken in de eenzaamheid van de nachten, soms in de door oorlog verscheurde plaatsen, soms in het midden van steden.
En het is niet van belang of het nu in Bangalore of in Bangladesh was, of London, of zelfs in de straten van Los Angeles. Vaak verschijn is zelfs als een dakloos persoon of iemand die in vodden gehuld is. Schenk aandacht aan diegenen die niets schijnen te hebben, omdat zeer vaak zij de grootste inzichten en wijsheid mee te delen hebben. Te vaak sturen jullie diegenen weg die weinig schijnen te hebben.
Dus we zijn allemaal druk geweest op uiteenlopende manieren. En wij integreren onszelf in jullie maatschappijen, in en uit, in en uit. De enige uitzondering op deze regel, wat ik aan jullie zou willen suggereren is echt Saint Germaine die meer op het etherische vlak werkt en een grote hoeveelheid werkt aan het financiële einde van de dingen.
Welnu, wat is het waar Ik, Maitreya, belangstellend mee ben? Wat is de kernles, de kernkwestie, die de mensheid - en er zijn vele kwesties - maar wat is het meest belangrijke dat jullie leren? Nee, niet noodzakelijkerwijs dat wij onderwijzen, dat wij helpen. Wat leren jullie?
Het is een zeer emotioneel onderwerp waar ik over spreek deze avond. En denk niet, mijn broeders en zusters, dat wij de dingen niet vanuit onze harten voelen, omdat wij van jullie houden. En ik zal verscheidene benamingen onderling-uitwisselbaar gebruiken. Jullie zijn de lessen van Zelfdiscipline/bepaling aan het leren. Jullie leren de lessen van keuze en beslissing.
Jullie zijn aan het leren dat vrijheid, ware vrijheid, ware zelf-discipline, niet kan komen ten koste van op iedere manier te proberen om te controleren of schade te berokkenen of te vernietigen of te kwetsen of te verminken of wapens te dragen tegen elkaar.
Zelfdiscipline/bepaling kent geen angst. Zelfdiscipline is inclusief. Het kan niet jullie broeders en zusters buitensluiten, of het nu jullie broeder en zuster is die naast jullie woont of aan de andere kant van de planeet. Dat is waarom wij aldus consequent spreken over het wereldwijde burgerschap, het intergalactische burgerschap.
Te velen spreken over de wegen. Een ieder op diens eigen manier, de wegen naar verlossing, met een zwaard of een geweer in hun handen, of een mes, of een touw. Het is niet een weg naar verlossing, en het is zeer zeker niet een weg naar verlichting. Het is een werk van machtsworsteling en haat, van misbruik, van gebrek aan zelfwaarde en gebrek aan zelfliefde, en zeer zeker gebrek aan liefde voor anderen. De boodschap, de wet, niet van wat voor religie dan ook, de wet van Liefde, de essentie van Liefde, de boodschap die ik breng, de lering die ik breng, is Liefde.
En als er ooit een tijd voor ons allemaal was welke van meesterschap is om jullie allemaal te helpen die ook in jullie meesterschap zijn om deze Ascentie in de vorm te voltooien, op Gaia, is het nu. Dus dat is waarom ik gevraagd heb om tegen jullie te spreken. Het is geen tijd om op te geven. Het woord overgave is er vaak toe gekomen te betekenen, in jullie Engelse taal, de bijbetekenis van mislukking - ik geef me over als in ik geef het op. In onze betekenis, is overgave om je over te geven in/naar de Wil van de Ene, in/naar het Plan en de Wil, de creatie van de Moeder/Vader/Ene, terug naar de essentie van niet alleen wie jullie zijn, maar van het Plan, van het ontwerp.
En door dat te doen, valt alle illusie weg.
En dat is wat ik van jullie vraag. Je mag het doen door voorwaarts te vallen, te denken dat je plat op je gezicht zult vallen. Je mag het doen door eenvoudig ineen te storten alsof je flauw valt, omlaag op je knieën. Je mag het doen door achterover te vallen, denkende dat je op je hoofd of op je rug zult vallen, maar je zult op een vederen wolk vallen. Wij zullen je iedere keer opvangen.
Omdat waar jij je aan overgeeft is jouw geboorterecht van vrijheid. Je zegt, "Deze ijzeren ketenen van de illusie kunnen mij niet binden. Al deze onbenulligheden die geconstrueerd werden kunnen mij niet binden. Ik weiger."
Het is een zeer sterke verklaring, het wordt geëvenaard met actie: Ik weiger eenvoudig om dit spel nog langer te spelen. Ik kies om in Liefde verder te gaan. En als het niet van Liefde is, dan zal ik er niet aan deelnemen.
Dat is wat ik aan de mensen van de Aarde vraag om te doen, om hun wapens neer te leggen, om hun haat neer te leggen, hun hebzucht, hun controle.
Te velen denken dit gaat slechts over geld. Maar allereerst gaat het over de bereidheid om gecontroleerd te zijn. Het gaat over de bereidheid om te haten, om als een pop bespeeld te worden. Jullie zijn niet geboren met haat in jullie hart! Jullie zijn vrij geboren. Jullie werden geboren als de essentie van Liefde. Het is de waarheid en de macht en de kracht, de ware kracht, van wie jullie zijn. En ik kom om dat opnieuw aan te steken, dat te herstellen en om dat met en voor jullie opnieuw op te eisen.
Nee, niet dat jullie je aan mogen sluiten bij mijn leger! Maar dat je met mij mag zitten en mag wandelen, en ik van jullie mag houden. Dat is mijn enige wens. Ik wens niets van jullie.
Slechts de eer om van jullie te houden, van het met jullie bevriend te zijn, van het zijn in de heilige vereniging van onze vriendschap, van onze zielfamilie, van de familie van de mensheid, van goddelijkheid, en van zo ver daaraan voorbij.
Jullie ontkennen jullie zelf wat jullie ten zeerste wensen. Jullie gluren er zo nu en dan naar, en dan geven jullie 22 excuses - maar, maar, maar. Er zijn geen 'maars'. Geloof diegenen niet die jullie omringen in leugens en onwaarheden. Zij komen niet vanuit waarheid. Zij komen niet vanuit een plaats van integriteit. Als zij dat deden, zouden zij jullie in vrijheid stellen. Mijn enige agenda is om jullie bij wat jullie willen te helpen.
Welnu, maar geliefde broeder, Steve, waar wens je om te beginnen?
SB: Dank u wel, Heer Maitreya. Ik vraag me af of ik u zou kunnen vragen om met ons te bespreken hoe het kan zijn dat wij allemaal één zijn. U bent daar, ik ben hier. Na deze uitzending, gaat u terug naar de één of andere plaats; ik ga terug naar de één of andere plaats. Hoe zijn wij één?
HM: Wanneer je een sjaal breit, zijn er vele steken, en iedere steek is individueel, en iedere vezel in de wol of de zijde is individueel, maar het is nochtans één sjaal. Wanneer je een tapijtwerk hebt, wanneer je naar de Melkweg kijkt, zijn er miljoenen en miljoenen en miljoenen sterren, het is nochtans één galaxy. Het is nochtans één collectie.
Denk je niet dat deze sterren elkaar niet kennen?
SB: Ik had er zelf niet over nagedacht. Kennen zij elkaar?  
HM: Ja, dat doen zij. Want zie, dit is een menselijk … het is een kwestie van het ego! Ik zeg dat niet als een kritiek. Het is eenvoudig de manier waarop jullie momenteel geconstrueerd zijn. Jullie denken niet van de grassprieten dat zij elkaar kennen. Jullie denken niet van de moleculen van het water in de Grote Oceaan dat zij elkaar kennen, maar dat doen zij.
SB: Hmm.
HM: Jullie denken niet aan het bewustzijn als het kennen van elkaar. Dus, in het bewustzijn is er een grootsheid dat veel groter is dan waartoe de mensen neigen om te begrijpen. Nu, velen van jullie wetenschappers neigen ernaar om hier zo nu en dan een glimp van te op te vangen. Jullie natuurkundigen bewonderen dit. Het is waar zij leven, en ook sommige van jullie filosofen.
Dus wat wij zeggen is dat, vanuit ons perspectief, wij weten dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, en ook iets waar jullie niet aan mogen denken is dat er een oorzaak en gevolg is. Denk niet dat wat jullie doen geen effect op ons heeft, en vice verca. Wij zijn één.
Dus jullie neigen ernaar aan jullie zelf te denken als een gesloten systeem, en dat zijn jullie niet. Wij zijn één.
SB: Zijn wij één in samenstelling? U sprak over de sterren het water en het gras. Het wordt gezegd dat alles liefde is. Zijn wij allen één omdat wij allen liefde zijn?
HM: Ja. En dus wanneer er disharmonie is creëert het overal wanklank. En dat is waarom het zo dwingend is, niet dwingend in zoverre als het gevoel dat je gebroken bent en wij je moeten fiksen, maar in zoverre dwingend aangezien je gekwetst bent, of je dit nu wel of niet weet.
Je hebt pijn, je bent gekwetst. Wij bedoelen niet specifiek jou; we bedoelen jullie, het collectief. En jullie hebben een punt bereikt in termen van jullie reis waar jullie gevraagd hebben om genezen te worden. Maar jullie hebben het niet alleen in termen van jullie spirituele evolutie gevraagd, maar ook voor jullie uitlijning binnenin jullie plan, binnenin het Plan van de Moeder. Jullie hebben gevraagd om de volgende stap te nemen. Dus daar binnenin is de grote vreugde en de missie om die wanklank in uitlijning te brengen.
Dus is het onze taak, van de sterrenwezens naar het goddelijke Gezelschap van de Hemel naar de Geascendeerde Meesters naar de Aartsengelen, wij allemaal, om jullie te helpen die wanklank terug in/naar de uitlijning te brengen … nu.
Niet over 20 jaren vanaf nu, niet over 50 jaren vanaf nu, niet over 100 jaren vanaf nu, zoals velen suggereren, maar nu.
SB: Wat is het aangaande de lagere dimensies dat ons niet laat beseffen dat wij één zijn, dat ons niet laat beseffen dat liefde alles is? En ik vraag dit zeer specifiek. Ik spreek niet over een algemene verklaring, maar specifiek wat het is aangaande de dichtere trillingen die het kennen van deze werkelijkheden voorkomen?
HM: Een deel van wat er zich met de illusies voorgedaan heeft, de oogkleppen die geformuleerd werden met de oude Derde Dimensie, was het alsof jullie in/naar een zeer bijziende visie gezet werden. En het was de bijziende visie welke hoofdzakelijk door het ego en door de wens bepaald werd … welnu, jullie gebruiken de benamingen, Illuminati, de kliek, enzovoorts, maar wat er zich werkelijk voordeed was dat er zeer weinigen op de planeet waren die niet de wens hadden, met dit perspectief, zullen wij zeggen, om te controleren.
Zelfs diegenen die niet in controle waren, die gecontroleerd werden, die gemanipuleerd werden, wilden nog steeds controleren, wilden nog steeds hebzuchtig zijn, voelden nog steeds het gebrek van zelfwaarde, dat gebrek van zelfliefde, dat gevoel van afscheiding, die illusie van alleen te zijn.
Dus het was niet eenvoudig wat zich mettertijd ontwikkelde, dat er groepen van machtige wezens waren die verkozen posities vasthielden; maar wat er gebeurde was dat zelfs diegenen die gecontroleerd werden nog steeds deze verlangens om te controleren vasthielden. Dus iedereen was op dezelfde bladzijde, tot aan zo een tijd dat het paradigma begon te verschuiven.
Nu, nam dat duizenden aan jaren? Ja. En heeft het duizenden aan jaren genomen om te beginnen te verschuiven? Ja. Maar het heeft zich verschoven.
En is het aan het ontbinden? Ja. Het zijn slechts slierten. En dat is waarom wij zeggen, schudt jullie handen en geef je over. Verklaar jullie zelf. Omdat het eenvoudigweg niet voor jullie gedaan kan worden. Het is waarlijk een revolutie.
SB: Nu, u zei slechts slierten, Heer Maitreya, maar sommige van deze groepen hebben behoorlijk gevaarlijke wapens, en zij vermoorden elkaar. Hoe moet ik dat als een sliert interpreteren?
HM: Ik suggereer niet dat deze mensen niet gevaarlijk zijn. Ik ben niet dom.
SB: Oké.
HM: Ik ben geen domme Boeddha.
SB: [lacht] Geen lachende Boeddha?
HM: Geen lachende Boeddha, geen geestige Boeddha. Ik ben een serieuze Boeddha!
Maar denk erover na: de mensen die, ja, in controle zijn van dergelijk geweld zijn waarschijnlijk, oh, een paar miljoen versus ongeveer zeven miljard. Het is een getallen spel. Suggereer ik dat iedereen gaat en aanvalt? Nee, dat doe ik niet.
Wat ik suggereer is dat jullie beginnen, niet volgende week, niet volgend jaar, maar hier en nu, om eenvoudig te zien dat dit geen echte macht is. Jullie zeggen, "Wel, als zij de macht hebben om me neer te schieten, als zij de macht hebben om mijn hoofd af te snijden, als zij de macht hebben om vliegtuigen uit de lucht vandaan te halen, dat is echte macht."
Dat ontken ik ook niet, en ik zeg tegen jullie, ja, natuurlijk, houd jullie zelf zoveel als mogelijk is in een veilige omgeving, mijn geliefde vrienden. Ik suggereer niet dat jullie jezelf in een benadelende positie plaatsen. Maar wat ik zeg is, zie het voor wat het is. Het is geen waarheid. De waarheid is, dat het niet echt is. Jullie vrijheid, jullie liefde, jullie leven, jullie vrijheid, is niet van hen afhankelijk en dat zij jullie vrij verklaren. Jullie vrijheid is van jullie afhankelijk en dat jullie jezelf vrij verklaren.  
Jullie zeggen, "U spreekt esoterisch". En wat ik tegen jullie zeg is vergelijk het. Verklaar het in jullie hart deze avond met mij. Verklaar jullie vrijheid, niet slechts als een politieke handeling, maar als een menselijke, spirituele, fysieke handeling.
Zie hoe het voelt en wend je naar mij, wend je naar het Geascendeerde Meester kader, roep de wet aan, roep Aartsengel Michael's bescherming aan, omdat er manieren zijn waarop wij kunnen helpen die ongezien zijn. Nee, plaats jullie zelf niet in de vuurlinie. Dat suggereren wij niet.
SB: Misschien zou ik op dit moment tussenbeide kunnen komen, Heer. Omdat veel Lichtwerkers die ingestemd hebben om de stroom van overvloed te ontvangen welke gaat gebeuren om het naar andere Lichtwerkers te distribueren, ingestemd schijnen te hebben om zichzelf, zogezegd, in de vuurlinie te plaatsen. Er is een bepaalde risicograad betrokken bij het managen van grote stromen van geld, dus wij zijn, in feite, overeenkomend om onszelf op sommige manieren in de vuurlinie te zetten. Wat voor woorden heeft u voor diegenen die daarmee ingestemd hebben?
HM: Jullie stemmen er niet mee in om jullie zelf in de vuurlinie van kogels te plaatsen.
SB: Nee, ik veronderstel van niet.
HM: Het is een zeer groot verschil.
SB: Oké. Maar wat zou u tegen deze mensen zeggen - vele, vele Lichtwerkers - die ingestemd hebben om deel te nemen aan de Reval, en hun zichtbaarheid verhoogd hebben, hun kansen om door anderen lastig gevallen te worden verhoogd hebben, en misschien ook nog wel andere dingen? Wat zou u tegen hen zeggen?
HM: Wel, dat is jullie werk.
SB: Uh-hunh.
HM: Dat maakt deel uit van het creëren van Nova Aarde. Dat maakt deel uit van het voorwaarts stappen en actie te ondernemen. Dat maakt deel uit van het opbouwen van de gemeenschap en zorg te dragen voor en aandacht te besteden aan de gemeenschap.  
Een ieder van jullie heeft andere manieren. Sommigen van jullie leven in eenzame plaatsen, en aan sommigen van jullie wordt gevraagd om naar voren te treden om gemeenschap op te bouwen. Dus, een ieder van jullie heeft andere manieren waarop jullie je tot uitdrukking brengen, en sommigen van jullie zullen in de publieke platforms zijn, en sommigen van jullie zullen in zeer private platforms zijn, maar het is jullie keuze en jullie bekwaamheden zullen jullie weg gidsen. Maar deze zijn keuzes, en deze zijn keuzes die niet geregeerd of besloten worden door niets anders dan jullie hart.  
Dus maak geen martelaren van jullie zelf en zeg, "Ik moet dit doen" en "Dit is mijn offer." Je doet dit omdat je ervoor kiest vanuit de vrijheid van jouw Liefde!
SB: Oké.
HM: Dit is wat jullie kiezen om te doen gebaseerd op jullie missie en doel. Zijn er sommigen in overgang die onaangenaam mogen zijn? Wel, richt jouw zwaard en schild op, lief hart. Dat is waar zij voor zijn. Creëer jouw heilige ruimte. Een deel van het duidelijk zijn - en ik zeg dit als de Boeddha - is te weten hoe jouw heilige ruimte duidelijk te houden van te weten waar jouw grenzen zijn. Als jij je heilige ruimte niet duidelijk houdt, als jij niet jouw grenzen afbakent, als jij jouw heilige ruimte niet eert, dan houd jij jezelf niet in ere.
SB: Wel, met alle chaos die er in deze tijd gaande is, en waarschijnlijk zou er meer chaos kunnen zijn als de Tsunami van Liefde in intensiteit toeneemt, wat blijft er over om geleerd te worden?
HM: Wel, ik heb net één van hen aangestipt, hetgeen het in ere houden is van het heilige zelf. Omdat als de chaos naar de oppervlakte komt - en dat is waarom ik gesproken heb over het belang van het jezelf niet in de vuurlinie te plaatsen, ofwel figuurlijk of in werkelijkheid, omdat het jezelf in de vuurlinie plaatsen, lief hart, ook kan zijn in de vuurlinie van jouw buur, of jouw familie, of jouw werkplaats, of naties.
Je weet wat ik bedoel. Dus het is belangrijk om met het in ere houden van de Liefde allereerst om jouw heilige zelf in ere te houden, om van jezelf te houden. Omdat wat er opgedregd mag gaan worden, duizenden en duizenden en duizenden aan jaren oud mag zijn. Het hoeft zelfs niet te maken te hebben met deze planeet.
Dus sta het toe om naar de oppervlakte te komen. De chaos van het collectief is wat jullie aan het opruimen zijn, en wat de Moeder in deze tijd naar de oppervlakte brengt.
Jullie hoeven het zelfs niet te begrijpen. Het is niet van belang. Sta het toe om naar de oppervlakte te komen om weggewassen te worden, en sta toe wat geïntegreerd moet worden. Sta je hart toe uit te breiden tot de omvang van de Melkweg of de Atlantische Oceaan.
Probeer niet te definiëren. Dit is iets dat de menselijke wezens neigen te doen. Ze proberen zo vaak te definiëren wat het is dat er gaande is. En dat brengt jullie mentale en emotionele lichamen zeer vaak in/naar grotere verwarring. Sta de stromingen toe om het weg te spoelen en achter te laten wat geïntegreerd moet worden. Dus, spendeer er niet teveel mentale en emotionele energie aan.
Het is een Tsunami, mijn vrienden.
[gelach]
Dus, laat het de stromingen nemen, en laat het wegspoelen. Spendeer niet teveel tijd om het te definiëren. Laat de Moeder nemen wat gereinigd dient te worden, omdat het oud is, het is oeroud. En laat de zon door jullie heen stralen, en sta het nieuwe toe om te beginnen.
En stroom dan door de Ascentie kamers, de portalen. Sta jullie vleugels toe zich te ontvouwen. En als je voelt om eenvoudig te gaan lopen, neem mijn hand. Ik zou verheugd zijn om met jou te wandelen.
SB: Dat is prachtig. Is het mogelijk om te spreken over wat de Tsunami van Liefde is? Hoe het gebeurt? Is er de één of andere grote magiër daar die de Liefde omlaag naar ons toestuurt? Of hebben de galactics machinerie lopende die het dwars over de planeet heen verspreiden? Wat gebeurt er wanneer de Tsunami van Liefde gebeurt?
HM: De magiër is de Goddelijke Moeder. De machinerie, degene die de machinerie bestuurt, zeer rustig, is de Vader.
SB: Uh-hunh. Voor een keer! [lacht]
HM: Ja! Voor eens en voor altijd!
SB: De macht achter de troon? [lacht]
HM: Dat is correct. Het is waarlijk de energie van de Ene. Dus het is de creatie, Liefde energie. Dus gaat het door de rijken van de Aartsengelen, de intergalactics? Denk er letterlijk aan als een Tsunami stoomwalsend door alle rijken heen, en aan snelheid winnend. Dus, ontvangen jullie het? Ja. Maar het wint aan snelheid als het door hen heen stroomt, en zij voegen hun energie eraan toe via hen. En dan komt het naar de Aarde, en het stroomt erdoorheen. Er is niet één menselijk wezen, bewust, onbewust, onderbewust, die het niet ontvangt.
Welnu, diegenen die zich er bewust van zijn neigen ernaar het meer te voelen. Maar Zij stopt niet totdat ieder menselijk wezen gezuiverd is.
Welnu, Zij is, Vanuit Haar perspectief, zeer zachtaardig geweest met deze reiniging. Wij weten, dat er velen van jullie zijn die zouden zeggen, "Als dit zachtaardig geweest is, dan kijk uit," omdat zij deze energie ongelooflijk aan het intensiveren is.
SB: Wat betekent dat? Wij denken in termen van nummers, percentages, dingen zoals dat. Hoe moeten wij denken over de verhoging van de Tsunami van Liefde?  
HM: Denk er op deze manier aan. Jullie hebben op een zeer rustig meer gereden/gevaren, en nu staan jullie op het punt om in de perfecte storm te zijn.
SB: Ik kan niet wachten!
HM: Ik denk dat je ervan zult genieten, lief hart.
SB: Um-hmm.
HM: Ik denk dat jullie er allemaal van zullen genieten, zelfs als je een klein beetje zeeziek wordt. Jullie zijn klaar voor deze verandering. En jullie hebben het gedurende een lange tijd verwelkomd. Dus, trek jullie reddingsvesten aan en maak je gereed.
SB: Hoelang zal deze huidige storm duren?
HM: Het zal ongeveer een maand duren.
SB: En zal er dan een ander golfdal zijn?
HM: Wij weten niet of een volgend golfdal nodig zal zijn.
SB: Is er nog iets dat u over de Ascentie kunt zeggen?
HM: Jullie zijn al onderweg.
SB: Dus, geleidelijk?
HM: Nee, niet geleidelijk. Wij zouden willen zeggen, jullie proces is een vingerknip.
SB: Hoe ver zijn we ermee als het mogelijk is om in deze termen te spreken?
HM: Jullie zijn bijna thuis, lief hart. Julie zijn bijna thuis.
SB: Oké. Ik hoor de muziek! De muziek van de sferen!
HM: Dus, kom en wandel met mij, lief hart!
SB: Dat zou ik graag willen!
HM: Vaarwel.
SB: Vaarwel. Dank u wel voor het komen.
HM: Graag gedaan.
[einde]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten